Про хід виконання програми «Питна вода Богодухова» на 2012-2020 роки» за 2017 рік.

Переглядiв: 26

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 22.06.2018                                                 Богодухів                                 №  921- VIІ

Про хід виконання програми «Питна

вода Богодухова»  на 2012-2020 роки» за 2017 рік.

           Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги»,  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» , заслухавши інформацію Слесарєва В.В. ,директора  КП «Богодухіввода» про хід виконання програми «Питна вода Богодухова»  на 2012-2020 роки» за 2017 рік  Богодухівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Інформацію Слесарєва В.В. ,директора  КП «Богодухіввода» про хід виконання програми «Питна вода Богодухова»  на 2012-2020 роки» за 2017рік взяти до відома.
  2.  Виготовити  проектно-кошторисної документації  заміни водопроводу  по вулицях Гімназійна, Спортивна, Грайворонська, Віталія Сахна.
  3. З метою доведення   якості  питної води    до вимог  чинних стандартів закупити  обладнання для очистки питної води.
  4. Поліпшити  стан  і забезпечити  дотримання  режиму  в зоні санітарної охорони водоохоронних зон для покращення якості питної води.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

 

 

Міський голова                оригінал підписано           Микола ГОЛУБ

 

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання програми «Питна вода Богодухова на 2012-2020роки» за 2017 рік

Програма «Питна вода м. Богодухів» на 2012-2020 роки (далі — Програма) розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на    2012-2020 роки та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення якісною питною водою є однією з найважливіших проблем, від розв’язання якої залежить збереження здоровۥя, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення змін до Програми обумовлено:

- покращенням рівня забезпечення населення м. Богодухів питною водою нормативної якості в межах фактичного питного водопостачання;

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання у відповідність стандартам та вимогам керівних документів України з питань водопостачання;

- впровадження квартирних та побудинкових приладів обліку та посилення контролю за фактичним питним водопостачанням;

- зменшенням втрат питної та як наслідок, охороною та раціональним використанням джерел питного водопостачання та контролю втрат води у внутрішньо будинкових мережах.

Перший етап (2012 -2014 роки):

-         Стабілізація фінансово-економічного стану підприємства;

-         Удосконалення нормативно-правових актів на місцевому рівні;

-         Удосконалення науково-технічного забезпечення;

-         Здійснення заходів з економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

-         Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів;

-         Здійснення заходів з охорони джерел водопостачання;

-         Поліпшення стану і забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони водоохоронних зон;

-         Розширення обсягів реалізації води.

Другий етап (2015 – 2017 р.):

-         Здійснення заходів щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання;

-         Розширення обсягів робіт з відновлення, реконструкції, будівництва ситем питного водопостачання та водовідведення;

Третій етап (2018 – 2020 роки):

-         Завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дають змогу докорінно покращити забезпечення населення питною водою та розширення мереж водовідведення.

 

Розглянемо виконання етапів виконання програми за останні роки.

Стабілізація фінансово-економічного стану підприємства

На момент введення Програми фінансово-економічний стан підприємства оцінювався як незадовільний. Та характеризувався наявною заборгованістю по податкам до бюджетів усіх рівнів, контрагентам постачальникам до 780 тис. грн. та заборгованістю з виплати заробітної плати більше двох місяців.

Фінансовий результат роботи підприємства за останні роки має такі показники:

2011 рік -   — 69 тис. грн. збитки;

2012 рік -  — 51тис. грн. збитки;

2013 рік —  - 60,9 тис. грн. збитки;

2014 рік —  - 3,7тис. грн. збитки.

2015 рік —  - 9,3 тис. грн. збитки.

2016 рік —  + 2,5 тис. грн. прибуток.

2017 рік —  -  25,5 тис. грн. збиток.

Фінансовий стан підприємства залежить як від якості роботи так і від рівня тарифу на послуги. Так тариф приймався у 2011 році та 2016 році що видно по рівню збитковості в наступні роки. Прийнятий тариф е актуальним не більше одного року.

Але підприємству дає можливість утримувати баланс підприємства не тільки збільшення тарифу а і робота з його утримання.

Для інформування довожу діючій тариф у порівнянні з тарифами по області.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Водопостачання

Водопостачання

Населення, грн.

Бюджет, грн.

м.Барвенково

22,64

м.Богодухів, 15.03 грн.

31,15

м.Валки

18,77

смт.Краснокутськ

23,05

м.Золочів

16,02

м.Барвенково

22,64

смт.Краснокутськ

14,82

м.Валки

22,37

м.Богодухів, 15.03 грн.

13,68

м.Коломак

19,20

м.Балаклея

12,12

м.Золочів

18,42

м.Коломак

10,68

м.Балаклея

12,12

м. Чугуїв

9,63

м. Чугуїв

9,63

Водовідведення

Водовідведення

населення, грн.

бюджет, грн.

м.Барвенково

38,32

смт.Краснокутськ

45,24

смт.Краснокутськ

28,50

м.Богодухів, 25,3 грн.

41,69

м.Золочів

22,20

м.Барвенково

38,32

м.Балаклея

21,73

м.Золочів

25,56

м.Валки

15,51

м.Балаклея

21,73

м.Богодухів, 25,3 грн.

13,91

м.Валки

19,60

м. Чугуїв

10,35

м. Чугуїв

10,35

м.Коломак

-

м.Коломак

-

В цілому фінансовий стан підприємства на сьогоднішній день можливо оцінити як стабільний але при наявних проблемах і в першу чергу невідповідності діючого тарифу законодавству яке вступає в дію (закон про ЖКГ) та ринковим цінам.

 

Удосконалення нормативно-правових актів на місцевому рівні

 

Для забезпечення роботи підприємства прийнято:

-           Правила прийому стічних вод підприємств і організацій у комунальну симтему каналізації м. Богодухів. Затверджені рішенням ХХVIII сесії  VI скликання Богодухівської міської ради № 1173 – VI від 18.01.2013 року.

У зв’язку зі скасуванням розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» №166-р від 10 березня 2017 року та втратою чинності та юридичних підстав до застосування  місцевих правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації, потребують відміни.

-  Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на території Богодухівської міської ради. Затверджені рішенням Богодухівської міської ради № 325 – VI від 22 липня 2011 року.

-  Положення про надійну та безпечну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання. Затверджені рішенням Богодухівської міської ради № 70 від 27.03.2012 року.

-  Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів. Затверджені рішенням Богодухівської міської ради № 358 від 30 липня 2010 року.

-  Про встановлення норм споживання питної води. Затверджені рішенням Богодухівської міської ради № 420 від 30 листопада 2011 року.

 

Удосконалення науково-технічного забезпечення

 

-         Проведений Енерго аудит КП «Богодухіввода».

-           Технічний аудит та перевірка технологічної системи очистки стічних вод що надходять на очисні споруди с. Семенів Яр.

-           Інжинерно-геологічні вишукування по обекту «Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів продуктивністю 700 м.куб/добу».

-           Проведено обстеження мереж водопостачання та водовідведення для розробки схеми оптимізації централізованого водопостачання та водовідведення.

-           Науково-дослідна робота «Розробка науково-технічних рекомендацій для оптимізації процесу біологічної очистки стічних вод на очисних спорудах КП «Богодухіввода»».

-           Проводиться робота університетом ім.. Бікетова з «Розробки схеми оптимізації централізованого водопостачання та водовідведення м. Богодухів».

-           Геологічне вивчення запасів підземних вод  та отримання ліцензії на користування надрами.

-           Розрахунок норм на скиди, забруднення повітря та грунту, енергопаспорт підприємства.

-           Розробка детального плану земельної ділянки ОС с.Семенів Яр та м. Богодухів.

-           Навчання з охорони праці.

 

Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі

та якості питної води

Водою з міського водопроводу користується 61.6% мешканців населених пунктів Богодухівської міської ради.

Загальна кількість споживачів послуги, за підсумками 2017 року налічує 4881 абонентів, у т. ч. населення 4749 абонентів, бюджетні установи 30 абонентів, інші (госпрозрахункові) 101 абонентів.

Протяжність водопроводів по місту становить 75.5 км. у 2017 році оновлено 360 м. водопроводу за рахунок реконструкції водопроводу по пров. Каразіна. За терміном використання потребують заміни 14.7 км. водопроводів.

 

Технічні характеристика об’єктів системи водопостачання м. Богодухів

Діаметр труб

мм

Протяжність мереж, км

Чавун

сталь

Пластік

Всього

300

3,3

3,3

220-225

2,7

0,8

4,6

8,1

150-160

6,2

0,4

3,8

10,4

100-110

22,6

4,1

1,8

28,5

Менш 100

2,5

5,6

17,1

25,2

Водорозбірних свердловин для добичі підземних вод на обліку 17, діючих 12.. З них мілководних 6 (глибина від 95 до 181 м.)

Підприємство має дозвіл на спецводокористування який діє до 11 березня 2020р.

Здійснення діяльності з водопостачання та водовідведення здійснюється на підставі Ліцензії № 142 від 22 березня 2012 року на централізоване водопостачання та водовідведення виданої Харківською обласною державною адміністрацією.

Водопостачання.Загальні показники

 

Найменування показника

2017 рік
1 Охоплено централізованим водопостачанням населення, тис. чол.. 6,7
2 Охоплено централізованим водопостачанням населення, % 49,7
3 Забезпечено цілодобове водопостачання ,% 100
4

 

 

Питоме водоспоживання на одну людину, л/добу  
Всього 59,2
населення 51,2
5 Кількість населення, що користується водою з вуличних водозабірних колонок, % 2,9

 

Виробничі показники систем питного водопостачання

 

Найменування показника

2017 рік
1 Кількість централізованих водозаборів  
Підземних 2
  Окремих свердловин 10
2 Потужність водозаборів, млн. м3/рік 0,6
3 Всього свердловин 17
4 Введено нові потужності,  млн. м3/рік -
5 Потреба у нових потужностях, млн. м3/рік 0,2

 

Водопровідні мережі, споруди для забезпечення водою питною споживачів м. Богодухів

 

Найменування показника

2017 рік

 

 

1. Протяжність мереж, км  
Всього 75.5
Водогони 8,2
Внутріквартальніі мережі 11,8
Вуличні мережі 55,5
2. Потребують заміни, км  
Всього 14,7
Водогони 0
Внутріквартальніі мережі 1,6
Вуличні мережі 13,1
3. Кількість водорозбірних колонок 14

 

Джерелом водопостачання в КП “Богодухіввода” є підземні води сеноман — нижньокрейдяного та бучацького горизонтів. Забір води здійснюється на Південному водозаборі, де одна працююча артсвердловина №8, Північному водозаборі з однієї працюючої артсвердловиною №9, водозаборі  вул. Катукова з працюючими артсвердловинами №15 та №16, водозаборі вул.Охтирської з однієї працюючою артсвердловиною №1, водозаборі вул. Комарова з двома працюючими артсвердловинами №13 та №14, та з артсвердловин  №18 (вул. Кривоносова), №19 (с. Семенів Яр, вул. Костянтинівка) та №20 (с. Семенів Яр, селище ВАТ “Богодухівське”).

Водопровідна мережа КП “Богодухіввода” представляє собою шість замкнутих систем, кожна з яких підключена до одного або двох водозаборів або трьох окремих артсвердловин.

Південний водозабір розташований на південно- східній околиці м. Богодухова, на висоті 140 м над рівнем моря і  включає: три артсвердловини, з яких одна працююча (артсвердловина №8), водонасосну станцію II-го підйому та резервуар чистої води об”ємом 1000 куб.м. Від ВНС по двох магістральних водоводах Ø 200 мм та  Ø 160 мм протяжністю по 2,4 км кожен під тиском 3,5 Атм вода подається до міста. Максимальна потужність насосного обладнання водозабору становить 70,0 куб.м./год.  В нормальному режимі роботи вода до міста подається насосом 1D2311D, який обладнано перетворювачем частоти обертів двигуна. Вода подається в кількості, необхідній для підтримання тиску в міській водопровідній мережі, решта води в дану мережу подається з Північного водозабору. На насосному обладнанні встановлено автоматику захисту та безпеки. Облік води на Південному водозабору здійснюється за допомогою водолічильника, встановленого на артсвердловині №8.

Водонасосна станція працює цілодобово, на ній постійно присутній черговий персонал. Рівень води в резервуарі контролюється як автоматикою так і черговим персоналом.

 

Північний водозабір розташований на північно-східній околиці м. Богодухова на висоті 195м. над рівнем моря, включає одну діючу артсвердловину №9 (ще одна свердловина в даний час законсервована під час будівництва) та металевий резервуар об’ємом 500 куб. м. Вода від артсвердловини по водоводу 110 мм. подається до резервуару, з резервуара самотічно подається в міську водопровідну мережу по водоводу Ø 300 мм. довжиною 300 м. Кількість води, що подається до міста регулюється засувкою, встановленою в оглядовому колодязі на виході з резервуара. Автоматика контролю рівня води в резервуарі відсутня. Насос I- го підйому в артсвердловині №9 включений постійно (крім випадків проведення аварійних робіт на мережах поблизу водозабору до перших засувок на міській водопровідній мережі). Північний водозабір обслуговує один працівник підприємства. Облік води на Північному водозаборі здійснюється за допомогою водолічильника, встановленого на артсвердловині №9.

 

Водозабір вул.. Катукова розташований на північній околиці м. Богодухова на висоті близько 200 м. над рівнем моря і включає: три арт свердловини, резервуар чистої води об’ємом 500 куб. м. та водонапірну башту об’ємом 60 куб. м.

Від ВНС прокладено дві окремих лінії водопроводу:

- по водопроводу Ø 150 мм. довжиною 20 м. за допомогою насосів другого підйому вода подається у водопровідну мережу мікрорайону вул. Катукова,  на одній з ліній якої розташована водонапірна башта.

- по водопроводу Ø 110 мм довжиною 1,47 км вода за допомогою насосів другого підйому подається до основної мережі водопостачання міста.

Працівниками ВНС в ручному або автоматичному режимі підтримується тиск у водопровідній мережі мікрорайону вул. Катукова на рівні 2,2-2,5 Атм. У разі необхідності працівники ВНС здійснюють перекачку води з резервуару до основної частини міста по водопроводу   Ø 110 мм.

Водонасосна станція працює цілодобово, на ній постійно присутній черговий персонал. Рівень води в резервуарі контролюється персоналом ВНС. Рівень води у водонапірній башті контролюється як автоматично так і черговим персоналом ВНС. Облік води на водозаборі вул. Катукова здійснюється за допомогою двох водолічильників, встановлених після насосів II- го підйому на кожному виході водопроводу окремо для водопровідної мережі мікрорайону вул. Катукова та до мережі основної частини міста.

З водозабору вул. Катукова вода на водопроводу Ø 50 мм. подається також до споживачів водозабору вул. Охтирської.

 

Водозабір вул. Охтирської розташований на північно-західній околиці м. Богодухова на висоті 145- 180 м. над рівнем моря. Водонапірна башта об’ємом 25 куб. м. знаходиться на висоті 170 м. над рівнем моря. Станом на 01.08.2013р. на даному водозаборі працює одна артсвердловина  №1. Артсвердловина №2 після підключення водопровідної мережі мікрорайону вул. Охтирської до водозабору вул. Катукова знаходиться в резерві з жовтня 2011 року.

Від артсвердловини №1 вода по водоводу Ø 100 мм. подається до водонапірної башти, від якої водопроводом Ø 100 мм. і довжиною 700 м. вода подається до споживачів. На водонапірній башті встановлена автоматика, яка відрегульована на включення глибинного насосу на артсвердловині №1 у разі відсутності води у водонапірній башті і на її відключення при її наповнені водою.

Облік на водозаборі вул. Охтирської здійснюється водолічильником, встановлений на артсвердловені №1.

 

Водозабір вул. Комарова  розташований на західній околиці м. Богодухова на висоті 180-185 м. над рівнем моря, включає дві артсвердловини №13 та №14 та металеву водонапірну башту об’ємом 300 куб. м. Вода від артсвердловини по водоводам Ø 110 мм. подається до водонапірної башти, від якої вона подається до споживачів по водопроводу Ø 200 мм. довжиною 360 м. та по водопроводу Ø90 мм. довжиною 300 м. Насоси артсвердловин включаються почергово. Час роботи артсврдловин регулюється автоматикою контролю рівня води, встановленою у водонапірній башті, включення при тиску 5,0 Атм в підвалі приміщення стаціонару ЦРЛ, виключення при тиску 5,6 Атм.

Облік води на водозаборі вул. Комарова здійснюється водолічильниками, встановленимм на артсвердловинах №13 та  №14.

 

Артсвердловина №18 (Індустріальна) розташована у західній частині міста на висоті 135 м. над рівнем моря. Від артсвердловини вода подається до водонапірної башти об’ємом 25 куб. м. розташованої на висоті 150 м. над рівнем моря та до споживачів. Автоматичне регулювання включення насосу на даній свердловині відсутнє, його монтаж планується в поточному році.

 

Артсвердовина №19 розташована в північно-західній частині с. Семенів Яр на висоті 140 м. над рівнем моря. Поряд з артсвердловиною на цій же висоті знаходиться водонапірна башта об’ємом 30 куб. м. Вода від артсвердловин до башти подається по водоводу Ø 110 мм. Від башти проведено водопровід  Ø 110 мм. що проходить до очисних споруд КП «Богодухіввода» через вул. Костянтинівка с. Семенів Яр. Біля місця виходу даної труби на проїжджу частину вул. Костянтинівка до неї підключено водопровідну трубу Ø 50 мм. яка прокладена до споживачів вул. Дімітрова та пров. Дімітрова с. Семенів Яр. Час роботи артсвердловини №19 регулюється автоматикою контролю рівня води, відрегульованою  на включення насосу при тиску 1,2 Атм. і виключення при тиску 1,6 Атм.

Артсвердловина №20 розташована на південно-східній околиці с. Семенів Яр біля селища ВАТ «Богодухівське» на висоті 186 м. над рівнем моря. Поряд з артсвердловиною на цій же висоті знаходиться водонапірна башта об’ємом 25 куб. м. Від артсвердловини до башти вода подається по водоводу Ø 110 мм. Від башти до споживачів прокладено водопровід Ø 100мм. довжиною 350 м. Автоматичне регулювання включання насосу на даній свердловині відсутнє, його монтаж планується  поточному році.

Одним з важливих пріоритетів напрямків розвитку комунального підприємства «Богодухіввода» є реалізація комплексу  питань,  покликаних  забезпечити зменшення втрат води при видобутку, транспортуванні та реалізації споживачам.

Для зменшення втрат води за останні роки виконано:

 

2017 р.

1. Реконструкція пров. Каразіна – 360 м.пог.

2. Розробка ПКД:

- реконструкція насосної станції Південна -58 тис. грн..

- реконструкція системи водовідведення будинків вул.. Загорулько 18, Шевченко 30 — 20 тис. грн..

- реконструкція системи водовідведення пл.. Незалежності — 15 тис. грн..

- реконструкція системи водопостачання ВАТ «Богодухівське» — 21 тис. грн..

- насоси у т.ч. один енергозберігаючий насос – 142,9 тис. грн..

3.Установка утеплювача та назріваючого кабель для башти рожновського на водозаборі ЦРЛ – 27,3 тис. грн..

 

Основним заходом який проведений на підприємстві з питань енергозбереження це переведення основних водозаборів на багато тарифний облік електроенергії та заміна насосного обладнання.

За підсумками 2016-2017 року для заміни насосного обладнання виділено 195 тис. грн.. Придбаний та встановлений насоси на Південному водозаборі та Кривоносова.

2017 рік придбаний насос на водозабір Північний, вартість 105 тис. грн..

Потребують заміни насоси двох свердловин водозабору Катукова.

Прогнозований економічний ефект від заміни насосів при наявних обсягах видобутку води, 153,76 тис. грн. на рік.

 

Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів

 

По 1 січня 2018 року розроблена проектна документація та проведено будівництво на об’єктах:

1. «Будівництво каналізаційного колектору  по вул.. Чалого, вул. Загорулько, вул. Урицького в м. Богодухові» — вартість робіт – 3419,374 тис. грн.

2. «Будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова  в  м. Богодухові Харківської області» -  вартість робіт — 614,291 грн.

4. «Реконструкція водопроводу по вул.. Робітничій, Заводській, Горького, Загорулько  м. Богодухові»  — вартість робіт – 765,488 тис. грн..

5. «Реконструкція водопроводу по пров. Садовому м. Богодухові»  — вартість робіт – 253,380 тис. грн..

7. Будівництво водопроводу від водозабору Катукова до вул.. Пролетарська в м. Богодухові — вартість робіт –345,714 тис. грн..

8. Реконструкція насосної станції по вул. Катукова  -330 тис.грн;

Подані щорічно заявки на фінансування робіт з будівництва на об’єкти:

6. «Реконструкція системи водовідведення в м. Богодухів (другий пусковий комплекс). Реконструкція очисних споруд вул. Катукова – вартість робіт – 4668,640 грн.

3. «Будівництво водопровідних мереж в с. Семенів Яр м. Богодухів Харківської області»  — вартість робіт – 2344,502 тис. грн..

Здійснення заходів з охорони джерел водопостачання. Поліпшення стану і забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони водоохоронних зон

Розширення обсягів реалізації води

Упродовж останніх   років    ефективність     функціонування КП «Богодухіввода» визначалася   збільшенням обсягів виробництва  і  споживання води споживачами.

В умовах постійного зростання вартості енергоносіїв економія цих видів ресурсів  стала нагальною проблемою,  яка частково може  бути  розв’язана   шляхом впровадження системи  обліку їх споживання та зменшенням втрат при транспортуванні.

В наявному житловому фонді, де споживається  майже  90  відсотків  питної  води їх  облік з використанням відповідних приладів майже не ведеться. Реалізація питної води споживачам проводиться за засобами обліку води які з моменту встановлення не проходили державної метрологічної повірки. Застосування засобів обліку які не проходили державну метрологічну повірку неможливо застосовувати для комерційного обліку реалізації води.

Крім того існуюча система розрахунків населення за користування водою, в основу якої покладено   залежність   обсягів споживання від   кількості   мешканців квартири не відображає фактичних витрат їх у  побуті,  що  значно  перевищують санітарно-гігієнічні норми.

Так за статистичними данними, фактичне споживання води на одного міського жителя  становить 328  л/добу,  тоді  як  у розвинутих країнах цей показник дорівнює 150-240 л/добу, м. Богодухів  л/добу.

У нинішніх умовах назріла об’єктивна необхідність у  розробці
та реалізації програми повсюдного впровадження приладів  обліку  і
регулювання споживання  води  що передбачено постановою  Кабінету  Міністрів  України від 3 липня 1995 р. N 483 «Про  впровадження  засобів  обліку  витрачання   і приладів   регулювання  споживання  води  та  теплової  енергії  в побуті».

Станом на 01.06.2018 року в м. Богодухові налічується 23 будинки які потребують встановлення будинкового обліку. З них тільки 7 є технічна можливість з установлення. Решта будинків немають не підвальних приміщень не ввідних водопровідних колодязів.

Загальна кількість споживачів послуг централізованого водопостачання 4797 з яких 4393 обладнано засобами обліку холодної води (необладнано – 404 абоненти).

Щорічний приріст споживачів послуги з централізованого водопостачання в  середньому  дорівнює  3 відсотка.

Важливість роботи з встановлення будинкових лічильників та повірки повірки квартирних лічильників доводять цифри, враховуючі тільки заводську похибку при тривалому використанні засобів обліку води, які не проходили державну метрологічну повірку, втрати води складають від 4 – 6 %. Що складає до 1000 м. куб питної води при реалізації 15 тис. м. куб. на місяць.

За нинішніх умов близько  10 — 15  відсотків  води  втрачається  і
використовується нераціонально,  що потребує додаткових витрат електроенергії   щорічно

Наведені дані свідчать, що обсяги споживання води в житловому фонді м.Богодухів та  витрати  на  їх  виробництво більше   рівня  споживання  цих  видів  ресурсів  у розвинутих країнах або технічно оснащених містах України.  Це зумовлює необхідність  вжиття  відповідних
заходів економії,  пріоритетним  серед яких є впровадження системи
обліку витрачання та регулювання  споживання  води  в побуті.

проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води (повірені -385, списано за неприродністю до роботи –  46 шт., придбано та встановлено нових лічильників — 290 шт.). На даний час підмінний фонд складає – 53 шт.. При плановій заміні 70 лічильників на місяць, заміна склала 56 шт. на місяць. Виконання плану залежить від фінансових можливостей його виконання

 

Розширення обсягів робіт з відновлення, реконструкції, будівництва ситем питного водопостачання та водовідведення

   Діючою програмою та за розробленими ПКД передбачається.

-Реконструкція системи водовідведення в м. Богодухів (другий пусковий комплекс). Реконструкція очисних споруд вул. Катукова.

-Будівництво водопровідних мереж в с. Семенів Яр м. Богодухів Харківської області».

-Будівництво очисних споруд с.Семенів Яр.

-Будівництво централізованого водовідведення м.Богодухів.

-Реконструкція насосної станції Південна.

-Реконструкція системи водовідведення будинків вул. Загорулько 18, Шевченко.

-Реконструкція системи водовідведення пл.. Незалежності.

-Реконструкція системи водопостачання ВАТ «Богодухівське».

-Реконструкція системи водопостачання в будинках приватного сектору вул..Катукова.

 

Завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дають змогу докорінно покращити забезпечення населення питною водою та розширення мереж водовідведення

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми за звітний період складало 18731,08  тис. грн.. А саме:

План – 18731,08 тис.грн.

Всього виділено – 9513.347 тис. грн..

Кошти підприємства — 620,1  тис.грн.

Місцевий бюджет –  2412,2 тис.грн.

Районний бюджет –   680,4 тис.грн.

Обласний (Державний бюджет) -5764.247 тис.грн.

Інші вкладення — 36,4   тис.грн.

З них виділено та освоєно по роках:

 

2017 р.

План – 3236,52 тис.грн.  

Всього –  1464,591 тис.грн.

Кошти підприємства -371,3 тис.грн.

Місцевий бюджет – 479 тис.грн.

Районний бюджет -

Обласний (Державний бюджет) -614,291 тис.грн.

Інші вкладення -

2018 р.

План – 3236,52 тис.грн.

Всього –  1319,1    тис.грн.

Кошти підприємства -88,7 тис.грн.

Місцевий бюджет – 550 тис.грн.

Районний бюджет – 680,4 тис.грн.

Обласний (Державний бюджет) -

 

Директор КП «Богодухіввода»                 оригінал підписано         В.В.Слесарев