Про внесення змін

Переглядiв: 113
 • БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  XLІV СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я

   23.05.2014                                       Богодухів                                 № 1845- VІ  

  Про внесення змін до рішення

  міської ради від 31.01.2014 року

  № 1698- VІ «Про міський бюджет на 2014 рік»

  (XL сесія VІ скликання)

   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

  ВИРІШИЛА:

  Внести зміни до рішення міської ради від 31.01.2014 року № 1698- VІ «Про міський бюджет на 2014 рік» (XL сесія VІ скликання) зі змінами внесеними рішеннями міської ради від 28.02.2014 року № 1757 — VІ, (XLІ сесія VІ скликання), від 04.04.2014 року № 1784 — VІ (XLІІ сесія VІ скликання), від 29.04.2014 року № 1824 — VІ (XLІІІ позачергова сесія VІ скликання) виклавши його у такій редакції:

  «1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 12048,182 тис. грн. у тому числі дотацію вирівнювання, що одержується із районного бюджету у сумі 1161,7 тис. грн., субвенції з районного бюджету за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів у сумі     666,382 тис. грн., у тому числі по спеціальному фонду бюджету на:

  -  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 580,8 тис. грн.

   - іншу субвенцію із районного бюджету на погашення заборгованості за 2013 рік переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» по спеціальному фонду бюджету — 85,582 тис. грн.

  Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 8234,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету  3814,082 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2557,182 тис. грн. (додаток №1).

   2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 12584,238 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 8248,1  тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  4336,138 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

  3.  Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського  бюджету  у сумі  85,0 тис.грн.

  4. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

  5. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального     фонду міського бюджету на 2014 рік за їх  економічною  структурою:

  оплата праці  (код 2110);

  нарахування на оплату праці (код 2120);

  медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

  продукти харчування (код 2230);

  оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

  соціальне забезпечення (код 2700);

  поточні трансферти органам державного управління

  інших рівнів       (код 2620).

  6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  2518,2 тис.грн. (додаток № 6).

    7. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 4).

   8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право міському голові, заступнику міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  9. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

  10.  Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року № 758-V ( ХІУ сесія У  скликання).

  Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році.

  Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

            11. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів (додаток № 8) на 2014 рік:

  - іншу субвенцію районному бюджету по спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку) на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за проведення капітального ремонту покрівлі районного будинку культури -172,6 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво басейну — 50,0 тис. грн.;

  - іншу субвенцію районному бюджету на утримання бібліотеки філії централізованої бібліотечної системи – 20,346 тис. грн.

  12. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 14,0 тис. грн., джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 14,0 тис. грн..

  13. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 390,156 тис. грн., джерелом покриття дефіциту визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2014 – в сумі    522,056 тис. грн.. (додаток № 7).

            14.Видатки на розвиток дошкільної освіти в сумі 23,7 тис. грн. залишити  нерозподіленими  і розподілити їх за цільовим призначенням на наступних сесіях міської ради.

  15.Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.).

   

  Міський голова                                                                  Н.Олексенко