Про внесення змін до рішення від 23.01.2015 року № 2107

Переглядiв: 93

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

LІХ   СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 16.10.2015                                       Богодухів                                  № 2266 — VІ  

 

Про внесення змін до рішення від 23.01.2015 року           № 2107 – VІ «Про міський бюджет на 2015 рік» (LІ  сесія VІ скликання) із змінами, внесеними рішенням міської ради від 27.02.2015 року № 2133 — VІ(LІІ сесія VІ скликання), рішенням міської ради від 20.03.2015 року № 2151 — VІ(LІІІ сесія VІ скликання)рішенням міської ради від 24.04.2015 року № 2165 — VІ(LІV сесія VІ скликання)рішенням міської ради від 22.05.2015 року № 2182 — VІ(LV сесія VІ скликання)рішення міської ради від 02.06.2015 № 2196 - VІ(LVІ позачергова сесія VІ скликання), від 10.07.2015 № 2206 - VІ(LVІІ позачергова сесія VІ скликання),від 11.09.2015 № 2239 - VІ(LVІІІ позачергова сесія VІ скликання)

 

Відповідно до статті 77, 78, 85, 91 Бюджетного кодексу України, статті 28,31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2015 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 15870,24 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  13860,1 тис. грн., з них інша субвенція 5664,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 5627,6 тис. грн., утримання клубних закладів – 37,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2010,141 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  1266,841 тис. грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 20228,180 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  13951,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 6277,080 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення».

2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 116,8 тис. грн.

3. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

            оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

4. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1634,929 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 4 до цього рішення.

7. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

10. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

11. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,

лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

13. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах

яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року № 758-V (ХІУ сесія У  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

14. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів п.2 статті 101 Бюджетного кодексу України (додаток № 6) на 2015 рік:

- іншу субвенцію районному бюджету по загальному фонду бюджету на придбання паливно-мастильних матеріалів КУОЗ центральна районна лікарня – 20,0 тис. грн.;

- іншу субвенцію районному бюджету по загальному фонду бюджету на фінансову підтримку редакції районної газети « Маяк» – 15,0 тис. грн.;

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Міська комплексна програма профілактики правопорушень) на придбання паливно-мастильних матеріалів – 30,0 тис. грн..;

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма поліпшення матеріально-технічної бази служби цивільного захисту у Богодухівському районі ГТУ МНС України у Харківській області) на придбання паливно-мастильних матеріалів – 20,0 тис. грн.

- іншу субвенцію районному бюджету по загальному фонду бюджету на придбання путівок для оздоровлення дітей з малозабезпечених сімей – 36,0 тис. грн.;

- субвенцію районному бюджету на проведення капітального ремонту підпірної стінки стадіону «Колос» — 50,0 тис. грн.;

- субвенція районному бюджету на придбання меблів та облаштування кімнати обрядових послуг у комунальному закладі Богодухівської районної ради » Районний будинок культури» – 20,0 тис. грн.;

- субвенція районному бюджету на придбання холодильника для Семеноярського ФАПу та ПММ – 10,0 тис. грн.;

- субвенція районному бюджету на підвезення учнів  – 27,0 тис. грн.;

- субвенція районному бюджету на харчування учнів 1-4 класів – 50,0 тис. грн.;

- субвенцію районному бюджету по спеціальному фонду бюджету на проведення капітального ремонту м´якої покрівлі філії колегіуму № 2  — 200,0 тис. грн.;

- враховуючи вимоги пп. 3 п.6 Постанови Кабінету Міністрів України  від 18.03.2015 № 195 «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку» та розпорядження Харківської обласної адміністрації від 28.08.2015 року №380 «Про визначення розпорядників коштів нижчого рівня за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» виділити департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації кошти в сумі 403,336 тис. грн., як спів

фінансування конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році:

- будівництво каналізаційного колектору по вул. Чалого, вул. Загорулько, вул.Урицького в м. Богодухові – 341,937 тис. грн.;

- будівництво водопровідної  мережі від водогону  по вул. Пушкіна  до водозабору по вул. Катукова в місті Богодухові Харківської області – 61,429 тис. грн..

15. Враховуючи вимоги Закону України « Про внесення змін до деяких законів України щодо  спів фінансування ремонту доріг державного значення» від 02.06.2015 року  №490 — VIII направити кошти загального фонду міського бюджету на поточний ремонт доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення та проходять через м. Богодухів (як спів фінансування на договірних засадах) в сумі 419,941 тис. грн., а саме:

Богодухів-Сінне (горой) в межах м. Богодухів, вул. Космічна – 60,772 тис. грн., Богодухів – Сінне — Братениця в межах м. Богодухів, вул. Леніна – 119,723 тис. грн., під´їзд  до села Лозова в межах м. Богодухів, вул. Дерегуса – 119,723 тис. грн., під’їзд до села  Семенів Яр в межах м. Богодухів – 119,723 тис. грн.

Одержувачем бюджетних коштів та замовником виконання робіт по поточному ремонту автомобільних доріг загального користування визначити Службу автомобільних доріг  у Харківській області.

Розпорядником коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів до місцевих рад визначити Богодухівську міську виборчу комісію- 284,3 тис.грн..

16. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 91,0 тис. грн., джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 91,0 тис. грн.

17. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4266,939 тис. грн., джерелом покриття дефіциту визначити залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2015 – в сумі    4266,939 тис. грн. (додаток № 7).

18. Враховуючи зміни Бюджетного законодавства,  дозволити перерахування  до загального фонду міського бюджету залишку коштів  єдиного податку в сумі 50,0 тис. грн., що утворився по спеціальному фонду станом на 01.01.2015 року.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Лещенко Н.В.)

20. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Н.ОЛЕКСЕНКО