Про внесення змін до рішення ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Переглядiв: 59

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІ  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

11.07.2014                                         Богодухів                                  № 1906- VІ  

Про внесення змін до рішення

міської ради від 31.01.2014 року

№ 1698- VІ «Про міський бюджет на 2014 рік»

(XL сесія VІ скликання)

                     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення міської ради від 31.01.2014 року № 1698- VІ «Про міський бюджет на 2014 рік» (XL сесія VІ скликання) зі змінами внесеними рішеннями міської ради від 28.02.2014 року № 1757 — VІ, (XLІ сесія VІ скликання), від 04.04.2014 року № 1784 — VІ (XLІІ сесія VІ скликання), від 29.04.2014 року № 1824 — VІ (XLІІІ позачергова сесія VІ скликання), від 23.05.2014 року № 1845- VI  (XLІV позачергова сесія VІ скликання) виклавши його у такій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 12715,327 тис. грн. у тому числі дотацію вирівнювання, що одержується із районного бюджету у сумі 1161,7 тис. грн., субвенції з районного бюджету за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів у сумі     862,202 тис. грн., у тому числі по спеціальному фонду бюджету на:

-  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 123,375 тис. грн.

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 578,4 тис. грн.

 - іншу субвенцію із районного бюджету на погашення заборгованості за 2013 рік переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» по спеціальному фонду бюджету — 85,582 тис. грн.

- іншу субвенцію переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» по спеціальному фонду бюджету – 74,845 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 8234,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету  4481,227 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2632,027 тис. грн. (додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 13237,483 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 8248,1  тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  4989,383 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.  Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського  бюджету  у сумі  85,0 тис.грн.

 4. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

5. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального     фонду міського бюджету на 2014 рік за їх  економічною  структурою:

            оплата праці  (код 2110);

            нарахування на оплату праці (код 2120);

             медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

             продукти харчування (код 2230);

            оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

            соціальне забезпечення (код 2700);

            поточні трансферти органам державного управління

             інших рівнів       (код 2620).

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  2518,2 тис.грн. (додаток № 6).

  7. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 4).

 8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право міському голові, заступнику міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

10.  Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року № 758-V ( ХІУ сесія У  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

   11. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів (додаток № 8) на 2014 рік:

- іншу субвенцію районному бюджету по спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку) на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за проведення капітального ремонту покрівлі районного будинку культури -172,6 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво басейну — 50,0 тис. грн.;

- іншу субвенцію районному бюджету на утримання бібліотеки філії централізованої бібліотечної системи – 20,346 тис. грн.

- субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та     утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 471,325 тис. грн.

 12. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 14,0 тис. грн., джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 14,0 тис. грн..

13. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 390,156 тис. грн., джерелом покриття дефіциту визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2014 – в сумі    522,056 тис. грн.. (додаток № 7).

          14.Видатки на розвиток дошкільної освіти в сумі 23,7 тис. грн. залишити  нерозподіленими  і розподілити їх за цільовим призначенням на наступних сесіях міської ради.

15.Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.).

 

Міський голова                                                                  Н.Олексенко