Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 331 – VII

Переглядiв: 42

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.09.2017                                                   Богодухів                                      №612_- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього із змінами

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»та додатків до нього із змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.01.2017р. №373-VII (ХV  сесія VII скликання), від 03.03.2017р. №  402-VII (ХVІ сесія VII скликання),  від 21.04.2017р. №  455-VII (ХVІІ сесія VII скликання), від 02.06.2017 року № 497-VII (ХVІІІ сесія VII скликання)виклавши його у новій редакції:

1. « Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 23464,28 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  21039,040 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2425,24 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 25672,372 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  22830,44 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2841,932 тис. грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

Пояснювальна записка до проекту рішення  від 22.09.2017 року № 612 -VII «Про внесення змін  до рішення  міської  ради від 23.12.2016  року № 301 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

На розгляд сесії виноситься такі питання:

Збільшення дохідної частини міського бюджету за перевиконання дохідної частини міського бюджету на ­­­­­­870400грн.:

№ з/п КБК Сума  уточнення
  Загальний фонд

1 22012500 адмінпослуги

+45000

2 18010700 зем.подзфіз осіб

+280000

3 14021900 акцизний податок

+47000

4 14031900 акцизний податок

+73400

  всього

+445400

  Спеціальний фонд

2 31010100 надходження від продажу земельних ділянок

+425000

  всього

  разом

+870400

Дані надходження направити  :

Загальний фонд – 445400 грн.:

Заробітна плата з нарахуванням працівникам клубу – 22000 грн.

Субвенція районному бюджету на:

поточний ремонт дороги по вул.Шевченка – 100000 грн.

Харчування учнів 1-4 класів – 140400 грн.

КП «Богодухіввода» — 183000 грн.:

Повірка внутрішньо будинкових лічильників – 102000 грн.

Теплоізоляційні сигменти – 9500 грн.

Нагріваючий кабель – 15000 грн.

Електричний кабель – 4500 грн.

Пружини для очисного обладнання – 17000 грн.

Проекти відведення земельних ділянок – 35000 грн.

 

Спеціальний фонд:

КП «Богодухіввода» — 165000 грн.:

Придбання насосів – 144000 грн.

Виготовлення ПКД на будівництво водопроводу в с. Семенів Яр – 21000 грн.

КП «Богодухівжитло»  придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків – 100000 грн.

Дошкільні навчальні заклади:

ДНЗ № 9 придбання павільйону – 100000 грн.

ДНЗ № 6 капітальний ремонт підлоги в старшій групі – 60000 грн.

Провести перерозподіл затверджених асигнувань:

Зменшити видатки за КПК 0106650 (утримання доріг) КЕКВ 2610 на 357000 грн.

Збільшити видатки за КПК 0106060 (благоустрій) КЕКВ 2610 на 357000 грн.  (заробітна плата).

 

Головний бухгалтер                     Т.Дереведмедь

 

Додаток № 1

до проекту  рішення міської ради

Від 22.09.2017 року № ___-VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                       13815900,00    13775900,00       40000,00              0,00

11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки   14600,00          14600,00              0,00                 0,00

на збільшення ринкової вартості

11020000  Податок на прибуток підприємств                           14600,00          14600,00              0,00                 0,00

11020200  Податок на прибуток підприємств та фінансових      14600,00          14600,00              0,00                 0,00

установ комунальної власності

13000000  Рентна плата та плата за використання інших           6400,00           6400,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових      6400,00           6400,00              0,00                 0,00

ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових      6400,00           6400,00              0,00                 0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                4450500,00      4450500,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні                273100,00        273100,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                 273100,00        273100,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію     889400,00        889400,00             0,00                 0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900  Пальне                                                                 889400,00        889400,00             0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами               3288000,00      3288000,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                    930400,00       9304400,00            0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                                4538700,00      4538700,00            0,00                 0,00

18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 40000,00          40000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 20000,00          20000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 203000,00        203000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 455000,00        455000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                      650000,00        650000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                           1932400,00      1932400,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          630000,00        630000,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                600000,00        600000,00             0,00                 0,00

18011100  Транспортний податок з юридичних осіб                  8300,00           8300,00              0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                   4765700,00      4765700,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          478900,00        478900,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                             3719800,00      3719800,00            0,00                 0,00

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                567000,00        567000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                            40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                              40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в  10000,00             0,00              10000,00              0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин       15000,00             0,00              15000,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально   15000,00             0,00              15000,00              0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000  Неподаткові надходження                                     1077000,00       667000,00        410000,00             0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від           646000,00        646000,00             0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000  Плата за надання адміністративних послуг             406600,00        406600,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг    395000,00        395000,00             0,00                 0,00

22012600  Адміністративний збір за державну реєстрацію         11600,00          11600,00              0,00                 0,00

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22080000  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

22090000  Державне мито                                                      155000,00        155000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем                90000,00          90000,00              0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                    65000,00          65000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000  Інші неподаткові надходження                                30400,00          20400,00          10000,00              0,00

24060000  Інші надходження                                                  30400,00          20400,00          10000,00              0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

24060300  Інші надходження                                                  20400,00          20400,00              0,00                 0,00

24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну                    10000,00             0,00              10000,00              0,00

порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища

внаслідок господарської та іншої діяльності

25000000  Власні надходження бюджетних установ                400000,00            0,00             400000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються   400000,00            0,00             400000,00             0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними         400000,00            0,00             400000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

30000000  Доходи від операцій з капіталом                            1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

33010000  Кошти від продажу землі                                       1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                   1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     16562800,00    14442900,00      2120000,00       1670000,00

40000000  Офіційні трансферти                                             6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41000000  Від органів державного управління                        6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41030000  Субвенції                                                             6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41035000  Інші субвенції                                                      6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

Всього доходів                                                                    23464180,00    21039040,00      2425240,00       1975240,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                 до проекту рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                           Від 22.09.2017 року №_____-VII

 

РОЗПОДІЛ

видатків Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                            4                             5             6             7             8             9            10            11     12          13          14                          15                           16

0         0100         0      Державне управління             2836000,00 2836000,00 1747800,00 220700,00 0,00      35000,00      0,00    0,00       0,00    35000,00                                                35000,00 2871000,00

0         0170      0111   Організаційне, інформаційно- 2836000,00 2836000,00 1747800,00 220700,00 0,00      35000,00      0,00    0,00       0,00    35000,00                                                35000,00 2871000,00

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної,

сільської рад та їх виконавчих

комітетів

0         1000         0      Освіта                                   10558200,00 10558200,00 6050800,00 1794100,00     0,00       1000605,00 400000,00      0,00           0,00     600605,00                                               600605,00 11558805,00

0         1010      0910   Дошкільна освіта                   9741400,00 9741400,00 5381300,00 1794100,00 0,00   1000605,00 400000,00  0,00       0,00    600605,00                                600605,00 10724005,00

0         1190      0990   Централізоване ведення          816800,00 816800,00 669500,00     0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         816800,00

бухгалтерського обліку

0         3000         0      Соціальний захист та соціальне 960000,00 960000,00  0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         960000,00

забезпечення

0         3202      1030   Надання фінансової підтримки 69300,00 69300,00      0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                          69300,00

громадським організаціям

інвалідів і ветеранів, діяльність

яких має соціальну спрямованість

0         3240      1050   Організація та проведення       40000,00  40000,00      0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                          40000,00

громадських робіт

0         3400      1090   Інші видатки на соціальний

                                                     Захист населення                          850700,00 850700,00     0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         850700,00

0         4000         0      Культура і мистецтво              380400,00 380400,00 173300,00 121800,00    0,00      55000,00      0,00    0,00       0,00    55000,00                                                55000,00 435400,00

0         4090      0828   Палаци і будинки культури, клуби         380400,00 380400,00 173300,00 121800,00     0,00  55000,00    0,00       0,00       0,00    55000,00                                   55000,00 435400,00

та інші заклади клубного типу

0         6000         0      Житлово-комунальне             4845940,00 70000,00      0,00         0,00    4845940,00    542027,00  0,00    0,00       0,00   542027,00                                              442027,00   5387967,00

господарство

0         6052      0620   Забезпечення функціонування 218240,00    0,00         0,00         0,00     218240,00     0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         218240,00

водопровідно-каналізаційного

господарства

0         6060      0620   Благоустрій міст, сіл, селищ    4627700,00 70000,00      0,00         0,00    4627700,00 542027,00    0,00    0,00       0,00   542027,00                                              432027,00 5169727,00

0         6300         0      Будівництво                                0,00         0,00         0,00         0,00         0,00      93000,00      0,00    0,00       0,00    93000,00                                                93000,00  93000,00