Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 331 – VII

Переглядiв: 61

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.12.2017                                                   Богодухів                                      № _716_- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього із змінами

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»та додатків до нього із змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.01.2017р. №373-VII (ХV  сесія VII скликання), від 03.03.2017р. №  402-VII (ХVІ сесія VII скликання),  від 21.04.2017р. №  455-VII (ХVІІ сесія VII скликання), від 02.06.2017 року № 497-VII (ХVІІІ сесія VII скликання), від 21.07.2017 року № 545-VII (ХІХ сесія VII скликання), від 22.09.2017 року №612 -VII (ХІХ сесія VII скликання, від 20.10.2017 року № 652 -VII (ХІХ сесія VII скликання), виклавши його у новій редакції:

1. « Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 25319,380 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  22427,640 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2891,740 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  2441,74 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 27518,580 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  24219,040 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 3299,540 тис. грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1791,4 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 407,8 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 377,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

6. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 847,3 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком  4 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року № 494-VІІ (ХVIII сесія VII  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною».

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                        оригіна підписано                М.ГОЛУБ

 

 

Пояснювальна записка

до рішення  від 15.12.2017 року № 716 -VII «Про внесення змін  до рішення  міської  ради від 23.12.2016  року № 301 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

На розгляд сесії виноситься такі питання:

Проаналізувавши очікуване виконання дохідної та видаткової частини міського бюджету до кінця 2017 року пропонується  розглянути питання перерозподілу доходів та видатків в розрізі бюджетної та економічної класифікації доходів та видатків:

Дохідна частини бюджету за рахунок перерозподілу доходів:

-                          зменшити доходи за КБК 22090400 Державне  мито,  пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян  України на 30000 грн.;

-                          збільшити надходження за КБК 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  на 30000 грн.

Видаткова частина бюджету за рахунок перерозподілу видатків:

 

Загальний фонд міського бюджету:

кекв

кфк

0170

1010

6052

3400

6340

4090

7420

6060

6650

8800

7310

2111

-6500

-6500

2120

6500

6500

2210

-3000 83900

80900

2230

-71600

-71600

2240

89500

-10000

79500

2250

3000 4800

7800

2272

2273

2274

2275

-36500

-36500

2282

2000 -198000 -1300

198700

2800

-3900

-3900

2610

198000 -132200

65800

2620

47300

47300

2730

28000

28000

0 72100 28000 -10000 -3900 -132200 47300 -1300

0

Спеціальний фонд міського бюджету:
3110 41000

41000

3132 -41000

-41000

3210 -40000

-40000

2282 40000

40000

Із загальної суми коштів в сумі 212000 грн., виділених у рішенні на відшкодування коштів за повірку лічильників води в багатоквартирних будинках КПК 7420 КЕКВ 2282 направити КП «Богодухіввода» КПК 6052 КЕКВ 2610, як фінансову підтримку  на оплату за використану електричну енергію у грудні 2017 року.

 

Головний бухгалтер          оригінал підписано             Т.Дереведмедь

Додаток № 1

до рішення міської ради

Від 15.12.2017 року № 716 -VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                       14937700,00    14897700,00       40000,00              0,00

11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки   14600,00          14600,00              0,00                 0,00

на збільшення ринкової вартості

11020000  Податок на прибуток підприємств                           14600,00          14600,00              0,00                 0,00

11020200  Податок на прибуток підприємств та фінансових      14600,00          14600,00              0,00                 0,00

установ комунальної власності

13000000  Рентна плата та плата за використання інших          16700,00          16700,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових     16700,00          16700,00              0,00                 0,00

ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових     16700,00          16700,00              0,00                 0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                3804400,00      3804400,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні                481600,00        481600,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                 481600,00        481600,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію    1892700,00      1892700,00            0,00                 0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900  Пальне                                                                1892700,00      1892700,00            0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами               1430100,00      1430100,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                  11062000,00    11062000,00           0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                                5354600,00      5354600,00            0,00                 0,00

18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 40000,00          40000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 36000,00          36000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 334500,00        334500,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 552900,00        552900,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                      650000,00        650000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                           2396900,00      2396900,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          671500,00        671500,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                647900,00        647900,00             0,00                 0,00

18011000  Транспортний податок з фізичних осіб                     16600,00          16600,00              0,00                 0,00

18011100  Транспортний податок з юридичних осіб                  8300,00           8300,00              0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                   5707400,00      5707400,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          614300,00        614300,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                             4358800,00      4358800,00            0,00                 0,00

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                734300,00        734300,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                            40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                              40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в  10000,00             0,00              10000,00              0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин       15000,00             0,00              15000,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально   15000,00             0,00              15000,00              0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000  Неподаткові надходження                                     1343800,00       933800,00        410000,00             0,00

21000000  Доходи від власності та підприємницької                 34900,00          34900,00              0,00                 0,00

діяльності

21080000  Інші надходження                                                  34900,00          34900,00              0,00                 0,00

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції                     4900,00           4900,00              0,00                 0,00

21081500  Адміністративні штрафи та штрафні санкції за          30000,00          30000,00              0,00                 0,00

порушення законодавства у сфері виробництва та

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від           877800,00        877800,00             0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000  Плата за надання адміністративних послуг             588700,00        588700,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг    588700,00        588700,00             0,00                 0,00

22012600  Адміністративний збір за державну реєстрацію            0,00                 0,00                 0,00                 0,00

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22080000  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

22090000  Державне мито                                                      204100,00        204100,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем               168300,00        168300,00             0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090200  Державне мито, не віднесене до інших категорій         800,00             800,00               0,00                 0,00

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                    35000,00          35000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000  Інші неподаткові надходження                                31100,00          21100,00          10000,00              0,00

24060000  Інші надходження                                                  31100,00          21100,00          10000,00              0,00

24060300  Інші надходження                                                  21100,00          21100,00              0,00                 0,00

24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну                    10000,00             0,00              10000,00              0,00

порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища

внаслідок господарської та іншої діяльності

25000000  Власні надходження бюджетних установ                400000,00            0,00             400000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються   400000,00            0,00             400000,00             0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними         400000,00            0,00             400000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

30000000  Доходи від операцій з капіталом                            2126000,00           0,00            2126000,00       2126000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  2126000,00           0,00            2126000,00       2126000,00

33010000  Кошти від продажу землі                                       2126000,00           0,00            2126000,00       2126000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                   2126000,00           0,00            2126000,00       2126000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     18407500,00    15831500,00      2576000,00       2126000,00

40000000  Офіційні трансферти                                             6911880,00      6596140,00        315740,00        315740,00

41000000  Від органів державного управління                        6911880,00      6596140,00        315740,00        315740,00

41030000  Субвенції                                                             6911880,00      6596140,00        315740,00        315740,00

41035000  Інші субвенції                                                      6911880,00      6596140,00        315740,00        315740,00

Всього доходів                                                                    25319380,00    22427640,00      2891740,00       2441740,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

Додаток № 2

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2017 рік»

Від 15.12.2017 № 716 — VII

РОЗПОДІЛ

видатків Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          0100          0      Державне управління                     3441800,00 3441800,00 2270100,00  184900,00      0,00       35000,00       0,00    0,00        0,00     35000,00 35000,00                                    3476800,00

0          0170       0111    Організаційне, інформаційно-           3441800,00 3441800,00 2270100,00  184900,00      0,00       35000,00       0,00    0,00        0,00     35000,00 35000,00                                    3476800,00

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0          1000          0      Освіта                                       11207200,00 11207200,00 6650300,00 1412100,00     0,00      1002213,00 400000,00    0,00        0,00    602213,00                                   602213,00 12209413,00

0          1010       0910    Дошкільна освіта                         10390400,00 10390400,00 5980800,00 1412100,00     0,00      1002213,00 400000,00    0,00        0,00    602213,00                                   602213,00 11392613,00

0          1190       0990    Централізоване ведення                   816800,00  816800,00  669500,00      0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           816800,00

бухгалтерського обліку

0          3000          0      Соціальний захист та соціальне          887300,00  887300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           887300,00

забезпечення

0          3202       1030    Надання фінансової підтримки            69300,00    69300,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           69300,00

громадським організаціям інвалідів і

ветеранів, діяльність яких має

соціальну спрямованість

0          3240       1050    Організація та проведення                 40000,00    40000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           40000,00

громадських робіт

0          3400       1090    Інші видатки на соціальний захист      778000,00  778000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           778000,00

населення

0          4000          0      Культура і мистецтво                      271000,00  271000,00  139600,00   57400,00       0,00       55000,00       0,00    0,00        0,00     55000,00 55000,00                                     326000,00

0          4090       0828    Палаци і будинки культури, клуби та   271000,00  271000,00  139600,00   57400,00       0,00       55000,00       0,00    0,00        0,00     55000,00 55000,00                                     326000,00

інші заклади клубного типу

0          6000          0      Житлово-комунальне господарство    5139040,00  66100,00       0,00          0,00     5072940,00 1073027,00     0,00    0,00        0,00    1073027,00                                               973027,00  6212067,00

0          6052       0620    Забезпечення функціонування            515240,00      0,00          0,00          0,00      515240,00   165000,00      0,00    0,00        0,00    165000,00                                                165000,00  680240,00

водопровідно-каналізаційного

господарства

0          6060       0620    Благоустрій міст, сіл, селищ            4623800,00  66100,00       0,00          0,00     4557700,00  908027,00      0,00    0,00        0,00    908027,00                                                808027,00  5531827,00

0          6300          0      Будівництво                                     0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      183000,00      0,00    0,00        0,00    183000,00                                                125000,00  183000,00

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          6310       0490    Реалізація заходів щодо                       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      143000,00      0,00    0,00        0,00    143000,00                                                 85000,00   143000,00

інвестиційного розвитку території

0          6430       0443    Розробка схем та проектних рішень        0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       40000,00       0,00    0,00        0,00     40000,00 40000,00                                     40000,00

масового застосування

0          6600          0      Транспорт, дорожнє господарство,    1134800,00  214000,00      0,00          0,00      920800,00   305000,00      0,00    0,00        0,00    305000,00                                                305000,00  1439800,00

зв`язок, телекомунікації та

інформатика

0          6610       0451    Регулювання цін на послуги              214000,00  214000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           214000,00

місцевого автотранспорту

0          6650       0456    Утримання та розвиток                    920800,00      0,00          0,00          0,00      920800,00   305000,00      0,00    0,00        0,00    305000,00                                                305000,00  1225800,00

інфраструктури доріг

0          7300          0      Сільське і лісове господарство, рибне 224200,00  224200,00      0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     274200,00

господарство та мисливство

0          7310       0421    Проведення заходів із землеустрою     224200,00  224200,00      0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     274200,00

0          7400          0      Інші послуги, пов`язані з                  357500,00  357500,00      0,00          0,00          0,00      190000,00      0,00    0,00        0,00    190000,00                                                190000,00  547500,00

економічною діяльністю

0          7420       0490    Програма стабілізації та соціально-     357500,00  357500,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           357500,00

економічного розвитку територій

0          7470       0490    Внески до статутного капіталу              0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      190000,00      0,00    0,00        0,00    190000,00                                                190000,00  190000,00

суб`єктів господарювання

0          8000          0      Видатки, не віднесені до основних     1556200,00 1556200,00     0,00          0,00          0,00      106500,00      0,00    0,00        0,00    106500,00                                                106500,00  1662700,00

груп

0          8370       0180    Субвенція з місцевого бюджету          50000,00    50000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           50000,00

державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного та

культурного розвитку регіонів

0          8600       0133    Інші видатки                                 10000,00    10000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           10000,00

0          8800       0180    Інші субвенції                              1496200,00 1496200,00     0,00          0,00          0,00      106500,00      0,00    0,00        0,00    106500,00                                                106500,00  1602700,00

0          9100          0      Цільові фонди                                  0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      299800,00      0,00    0,00        0,00    299800,00                                                    0,00      299800,00

0          9110       0511    Охорона та раціональне                      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      299800,00      0,00    0,00        0,00    299800,00                                                    0,00      299800,00

використання природних ресурсів

0                         0      Усього                                      24219040,00 18225300,00 9060000,00 1654400,00 5993740,00 3299540,00 40000,00     0,00        0,00    2899540,00                                 2441740,00 27518580,00

Секретар                                                                                                                   З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

Додаток № 3
до  рішення  міської ради
від 15.12.2017 № 716 -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2017 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 887 300,0 0,0 887 300,0
міська рада 887 300,0 0,0 887 300,0
0103400 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 778 000,0 778 000,0
103202 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 65 300,0 65 300,0
103202 фінансова підтримка ветеранських організацій Програма підтримки учасників бойових дій на території інших держав 4 000,0 4 000,0
103400 програма зайнятості населення органцізація громадських робіт 40 000,0 40 000,0
0,0
Всього 887 300,0 0,0 887 300,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 4
до   рішення  міської ради
від 15.12.2017 № 716-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2017 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,20 91,37
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 2,15 159,60 123,80 45,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,23 17,10 15,00
4. ДНЗ № 5 0,35 27,50 37,50
5. ДНЗ № 6 0,21 17,60 19,50
6. ДНЗ № 7 0,24 19,90 22,50
7. ДНЗ № 8 0,82 50,00 14,20 30,00
8 ДНЗ № 9 0,30 27,50 30,10
9
10 Семено Ярський клуб 1,56 12,2
11
Р А З О М 0,00 2,35 252,53 136,00 45,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5
до   рішення міської ради
від 20.10.2017 № 679 -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 2 441 740,0 0,0 0,0 2 441 740,0
міська рада 2 441 740,0 0,0 0,0 2 441 740,0
0101010 дошкільна освіта капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 3 53 500,0 53 500,0
0107310 проведення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0106430 розробка схем та проектних рішень масового застосування генеральний план міста частина 1 Концепція прозвитку міста Богодухова 40 000,0 40 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій виготовлення ПКД на реконструкцію насосної станції Південна 50 000,0 50 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій розробка ПКД з реконструкції вуличної та внутрішньо будинкової системи водовідведення  житлових будинків вул. Загорулька,18, Шевченка,30 20 000,0 20 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій розробка ПКД  на реконструкцію водопроводу на пл.. Незалежності 15 000,0 15 000,0
108800 інші субвенції закупівлю системи неінвазивної вентиляції новонароджених з комплексом масок та назальних канюль типу SIPAP 106 500,0 106 500,0
0101010 реалізація мініпроекту  «Наш сучасний дошкільний заклад» капітальний ремонт  внутрійньої системи водовоідведення 169 111,0 169 111,0
0101010 реалізація мініпроекту  «Сучасному дитсадку — бути»" придбання дитячого ігрового обладнання 127 538,0 127 538,0
0101010 реалізація мініпроекту  «У Берізці тепло всім: і дорослим і малим» придбання віконних рам та дверних блоків 42 164,0 42 164,0
0106060 реалізація мініпроекту  «Дружна громада — міцна держава» придбання спортивного та  ігрового майданчика 166 427,0 166 427,0
0106060 благоустрій міст, сіл, селищ придбання елементів спортивних та  ігрових майданчиків 175 600,0 175 600,0
0104090 палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу придбання сценічних костюмів та музичного обладнання 55 000,0 55 000,0
0101010 дошкільна освіта придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки 39 400,0 39 400,0
0100170 організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забензпечення діяльності придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки 35 000,0 35 000,0
0107420 поповнення статутного фонду підприємств реконструкція водопроводу по пл. Незалежності 190 000,0 190 000,0
0106052 придбання насосів, виготовлення ПКД на будівництво водопроводу в с. Семенів Яр 165 000,0 165 000,0
0106060 благоустрій міст, сіл, селищ влаштування тротуару на пл. Незалежності, придбання колодязів, елементів майданчиків 466 000,0 466 000,0
0101010 дошкільна освіта придбання ноутбука, павільйону ДНЗ №9, ремонт підлоги та каналізації в одній групі ДНЗ №6 170 500,0 170 500,0
0106650 утримання та розвиток інфраструктури доріг капітальний ремонт дороги по вул.Заводській 305 000,0 305 000,0
Всього 2 441 740,0 0,0 0,0 2 441 740,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська

Секретар ради З.М.Зіньковська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6
до   рішення міської радиВід 15.12.2017 року № 716 – VIІ
Міжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2017 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенція  з районного бюджету Субвенції з міського бюджету
Субвенція загального фонду на: субвенія спеціального фонду на:
виготовлення детального плану забудови для будівництва міжжрайонної льодової арени Придбання ноутбука для Богодухівського ДНЗ «Берізка» благоустрій території біля спортивного майданчика із штучним покриттям  харчування  учнів 1-4 класів, без   пільгового контингунту відшкодуваннякомпенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах  КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В харчування дітей Богодухівської гімназії № 1, Богодухівського колегіуму № 2, Богодухівського ліцею № 3 та Семеноярської ЗОШ І-ІІ ступенів у пришкільних таборах інша субвенція районному бюджету на експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автодороги загального користування Богодухів-Сінне-Братениця км 0+000-км3+500 комплексної міської програми профілактики правопорушень фінансову підтримку спортивної споруди «Колос» для підключення її до міського водопроводу поточний ремонт  дороги по вул. Шевченка оздоровлення  дітей пільгового контингеньту програма поліпшення матеріально-технічної бази Богодухівського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області закупівлю системи неінвазивної вентиляції новонароджених з комплексом масок та назальних канюль типу SIPAP
державний бюджет
районний бюджет 799215 159000 80685 100000 10000 300000 47300 106500
районний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
державний бюджет 30000 20000
районний бюджет
районний бюджет
міський бюджет 100000 40000
міський бюджет 10500
Всього 100000 10500 40000 799215 159000 80685 100000 30000 10000 300000 47300 20000 106500
Секретар ради                 З.М.Зіньковська

Додаток № 7

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2017 рік»

Від 15.12.2017 року № 716 -VII

 

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Загальний

Код     Найменування згідно з класифікацією фінансування     Всього           фонд                          в т.ч. бюджет

Всього        розвитку

бюджету

1                                               2                                                3                  4                  5                  6

200000    Внутрішнє фінансування                                                   2240910,92     1791400,00      449510,92          0,00

205000    Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках                 0,00              0,00              0,00              0,00

бюджетних установ

205100    На початок періоду                                                            49859,00           0,00           49859,00           0,00

205200    На кінець періоду                                                              49859,00           0,00           49859,00           0,00

208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів        2240910,92     1791400,00      449510,92          0,00

208100    На початок періоду                                                          34843104,00   29051280,00    5791824,00      232213,00

208200    На кінець періоду                                                            32602193,08   27259880,00    5342313,08      232213,00

600000    Фінансування за активними операціями                                2240910,92     1791400,00      449510,92          0,00

602000    Зміни обсягів бюджетних коштів                                         2240910,92     1791400,00      449510,92          0,00

602100    На початок періоду                                                          34892963,00   29051280,00    5841683,00      232213,00

602200    На кінець періоду                                                            32652052,08   27259880,00    5392172,08      232213,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська