Про внесення змін до рішення міської ради

Переглядiв: 69

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХVІІ   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.06.2018                                                   Богодухів                                      №930 — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 30025,944 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  24313,300 тис. грн., з них інша субвенція 7001,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 6956,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 5712,644 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5712,644 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 33836,917 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  26711,641 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7125,276 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2398,341 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1412,632 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 845,3 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  V скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Співфінансування переможця обласного конкурсу міні-проектів «Разом в  майбутнє» для реалізації міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» — 27133 грн.

16 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                          оригінал підписано                           М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до рішення міської ради від 22.06.2018 року № 930 –VII (XXVII сесія  VII скликання) про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2018 р. № 717 –VII « Про міський бюджет на 2018 рік» та додатків до нього із змінами

Збільшити дохідну частину міського бюджету на 3280048 грн.  – інша субвенція на:

-         співфінансування міні-проекту – переможця обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» для виконання міні – проекту «Спорт і відпочинок поруч» — 30148 грн. КПК 41053400 спеціальний фонд;

-         поточний ремонт доріг – 2996900 грн. КПК 41052600 спеціальний фонд (видатки споживання):

м. Богодухів, вул. Охтирська – 1499000 грн.;

м. Богодухів, вул.. Горького – 1497900 грн.;

- капітальний ремонт паркану та дитячого навісу у Богодухівському навчальному закладі (ясла-садок) № 5 « Ялинка» Богодухівської міської ради Харківської області по вул. Пушкіна,24 в м.Богодухові Харківської області – 253000грн. КПК 41053900 спеціальний фонд (бюджет розвитку).

Змінити  назву інвестиційних проектів з «переоснащення мереж зовнішнього освітлення:

с. Семенів Яр вул. Шкільна, Сонячна – 100000 грн.;

м.Богодухів вул. Монастирська, Українська, Віталія Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська,  пров. Лозівський – 401986 грн.»

на «реконструкція мереж зовнішнього освітлення с. Семенів Яр вул. Шкільна, Сонячна – 100000 грн.;

реконструкція мереж зовнішнього освітлення м.Богодухів вул. Монастирська, Українська, Віталія Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська,  пров. Лозівський – 401986 грн.»

КПК 0107368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

Направити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету в сумі 746988 грн., в т.ч.:

-         субвенцію районному бюджету в сумі 141120 грн. для оздоровлення дітей пільгових категорій КПК 0109770 КЕКВ 2620;

-         субвенцію районному бюджету в сумі 100000 грн. для компенсації витрат перевізників за пільговий проїзд лист голови РДА від 12.02.2018 № 01-08-02/572 КПК 0109770 КЕКВ 2620;

-         на виконання «Міської комплексної програми профілактики правопорушень на 2018-2020 роки» субвенція державному бюджету на придбання ПММ для безперебійної роботи автомобілів  Богодухівського відділу поліції – 50000 грн. КПК 0109800 КЕКВ 2620;

-         на виконання програми «Програми поліпшення матеріально-технічної бази Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2016-2018 роки» субвенцію державному бюджету в сумі 40000 грн. для придбання ПММ – 20000 грн., пожежних рукавів діаметром 51 мм – 20000 грн. КПК 0109800 КЕКВ 2620;

-         ОСББ «Квітневий» для проведення заміни вікон у будинку  по вул. Загорулька,18 – 34368 грн. КПК 0107370 КЕКВ 3210.;

-         КП «Богодухіввода» на оплату за виконані роботи по поточному ремонту водопроводу по пров. Покровський поділ – 121500 грн., оплату електроенергії -  160000 грн. КПК 0106013 КЕКВ 2610;

-         КП «Богодухівжитло» для придбання спеціального одягу, індивідуальних захисних засобів, вогнегасників, медичних аптечок, шин для автотранспорту, оплату водопостачання – 100000 грн. КПК 0106030 КЕКВ 2610.

Направити залишок коштів спеціального фонду:

-         екологічний податок в сумі 290000 грн. КП «Богодухівжитло» для оплати послуг з поточного ремонту водовідвідних каналів по місту – 290000 грн. КПК 0108340 КЕКВ 2282;

-         цільовий фонд в сумі 100000 грн. і передати субвенцію районному бюджету на придбання інкубатора для новонароджених – 100000 грн. КПК 0109770 КЕКВ 3220;

-         цільовий фонд в сумі 25632 грн. ОСББ «Квітневий» для проведення заміни дверей у будинку  по вул. Загорулька,18 – 25632 грн. КПК 0107370 КЕКВ 3210.;

Збільшити доходну частину міського бюджету по:

-         — екологічному податку на 199000 грн. та направити їх КП «Богодухівжитло» на оплату за захоронення ТПВ – 199000 грн. КПК 0108340 КЕКВ 2282;

- цільовому фонду на 190000 грн. та направити їх ОСББ «Квітневий» для проведення реконструкції вуличної та внутрішньо будинкової системи водовідведення житлових будинків по вул.. Загорулька,18 та вул. Шевченка,30 КПК 0107370 КЕКВ 3210.;.

Зменшити доходну частину міського бюджету за надходженнями від продажу земельних ділянок на 249318 грн. КБК 33010100 та видаткову частину міського бюджету на 249318 грн. КПК 0107670 КЕКВ 3210

Провести перерозподіл виділених коштів зменшивши викатка за КПК 0103192 на 92100 грн. і передати районному бюджету субвенцію на фінансову підтримку районної ради ветеранів КПК 0109770 КЕКВ 2620 92100грн.

 

 

Головний бухгалтер                                  Т.Дереведмедь

Додаток № 1

                                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                                     «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                        від 22.06.2018 року № 930 -VII

                                    Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                       16283000,00    16203500,00       79500,00              0,00

13000000  Рентна плата та плата за використання інших           5000,00           5000,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових      5000,00           5000,00              0,00                 0,00

ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових      5000,00           5000,00              0,00                 0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                4178100,00      4178100,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні                579000,00        579000,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                 579000,00        579000,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію    2191000,00      2191000,00            0,00                 0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900  Пальне                                                                2191000,00      2191000,00            0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами               1408100,00      1408100,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                  12020400,00    12020400,00           0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                                5753400,00      5753400,00            0,00                 0,00

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 40200,00          40200,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 600000,00        600000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 572000,00        572000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                      608000,00        608000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                           2422000,00      2422000,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          722200,00        722200,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                789000,00        789000,00             0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                   6267000,00      6267000,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          673000,00        673000,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                             4900000,00      4900000,00            0,00                 0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                694000,00        694000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                            79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                              79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в  27400,00             0,00              27400,00              0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин       23100,00             0,00              23100,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально   29000,00             0,00              29000,00              0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000  Неподаткові надходження                                     1789000,00      1059000,00        730000,00             0,00

21000000  Доходи від власності та підприємницької                  3000,00           3000,00              0,00                 0,00

діяльності

21080000  Інші надходження                                                   3000,00           3000,00              0,00                 0,00

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції                     3000,00           3000,00              0,00                 0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від          1053000,00      1053000,00            0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000  Плата за надання адміністративних послуг             716000,00        716000,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг    716000,00        716000,00             0,00                 0,00

22080000  Надходження від орендної плати за користування   105000,00        105000,00             0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400  Надходження від орендної плати за користування   105000,00        105000,00             0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

22090000  Державне мито                                                      232000,00        232000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем               197000,00        197000,00             0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                    35000,00          35000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000  Інші неподаткові надходження                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060000  Інші надходження                                                   3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060300  Інші надходження                                                   3000,00           3000,00              0,00                 0,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ                730000,00            0,00             730000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються   730000,00            0,00             730000,00             0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними         730000,00            0,00             730000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

30000000  Доходи від операцій з капіталом                             250682,00            0,00             250682,00        250682,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів   250682,00            0,00             250682,00        250682,00

33010000  Кошти від продажу землі                                        250682,00            0,00             250682,00        250682,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                    250682,00            0,00             250682,00        250682,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     18512682,00    17262500,00      1250182,00        250682,00

40000000  Офіційні трансферти                                             11513262,00     7050800,00       4462462,00       1435414,00

41000000  Від органів державного управління                       11513262,00     7050800,00       4462462,00       1435414,00

41050000  Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим       11513262,00     7050800,00       4462462,00       1435414,00

Бюджетам

41052600    Субвенція з місцевого бюджету на фінансове

Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту

і утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення, вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах за

рахунок відповідної субвенції                                         2996900,00                                       2996900,00        2996900,00

41053400  Субвенція з місцевого бюджету на виконання          1212562,00           0,00            1212562,00       1182414,00

інвестиційних проектів

41053900  Інші субвенції з місцевого бюджету                        7303800,00      7050800,00        253000,00         253000,00

Всього доходів                                                                    30025944,00    24343418,00      5712644,00       1686096,00

Секретар                     оригінал підписано                                                                                  З.М.Зіньковська

 

 

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                        До рішення міської ради

                                                                                                                                                                 «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                                                                    Від 22.06.2018 року №_930-VII

РОЗПОДІЛ

                                                                                       видатків Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

01           0            0      Апарат (секретаріат) місцевої ради    26711641,00 20069640,00 9887600,00 2392800,00 6642001,00 7125276,00 1242500,00   0,00        0,00    5882776,00                                 2413096,00 33836917,00

(Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, обласних, Київської

та Севастопольської міських рад,

районних рад і рад міст обласного та

республіканського Автономної

Республіки Крим, районного

значення, селищних, сільс

0          0100          0      Державне управління                     3371300,00 3371300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3421300,00

0          0150       0111    Організаційне, інформаційно-           3371300,00 3371300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3421300,00

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0          1000          0      Освіта                                       12926200,00 12926200,00 7363600,00 2114200,00     0,00      983000,00 983000,00    0,00        0,00    253000,00                                   253000,00 13909200,00

0          1010       0910    Надання дошкільної освіти             12203400,00 12203400,00 6771200,00 2114200,00     0,00      983000,00 983000,00    0,00        0,00    253000,00                                   253000,00 13186400,00      0           1161         0990 Забезпечення діяльності інших       722800,00 722800,00                                                592400,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00    722800,00

закладів у сфері освіти

0          3000          0      Соціальний захист та соціальне          845300,00  845300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           845300,00

забезпечення

0          3192       1030    Надання фінансової підтримки            8200,00     8200,00        0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                            8200,00

громадським організаціям ветеранів і

осіб з інвалідністю, діяльність яких

має соціальну спрямованість

0          3210       1050    Організація та проведення                 45000,00    45000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           45000,00

громадських робіт

0          3242       1090    Інші заходи у сфері соціального         700000,00  700000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           700000,00

захисту і соціального забезпечення

0          4000          0      Культура i мистецтво                      785500,00  785500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           785500,00

0          4060       0828    Забезпечення діяльності палаців i       485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

0          4082       0829    Інші заходи в галузі культури і          300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

мистецтва

0          6000          0      Житлово-комунальне господарство    5182633,00  75000,00       0,00          0,00     5107633,00  464148,00      0,00    0,00        0,00    464148,00                                                434000,00  5646781,00

0                6013           0        Забезпечення діяльності водопровідно-

Каналізаційного господарства               281500,00                                                               281500,00                                                                                         281500,00

0          6030       0620    Організація благоустрою населених   4901133,00  75000,00       0,00          0,00     4826133,00  434000,00      0,00    0,00        0,00    464148,00                                                434000,00  5365281,00

пунктів

0          7000          0      Економічна діяльність                    1544368,00  10000,00       0,00          0,00     1534368,00 5048628,00 43000,00     0,00        0,00    5005628,00                                 1676096,00 6592996,00

0          7130       0421    Здійснення заходів із землеустрою          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     50000,00

0          7330       0443    Будівництво інших об`єктів                  0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      680428,00      0,00    0,00        0,00    680428,00                                                680428,00  680428,00

соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної

0          7350       0443    Розроблення схем планування та            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      243000,00 43000,00    0,00        0,00    200000,00                                                243000,00  243000,00

забудови територій (містобудівної

документації)

0          7368       0490    Виконання інвестиційних проектів за       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      501986,00      0,00    0,00        0,00    501986,00                                                501986,00  501986,00

рахунок субвенцій з інших бюджетів

0          7370       0490    Реалізація інших заходів щодо            34368,00       0,00          0,00          0,00       34368,00   215632,00      0,00    0,00        0,00    215632,00                                                    0,00      250000,00

соціально-економічного розвитку

територій

0          7461       0456    Утримання та розвиток                   1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00 2996900,00     0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          4496900,00

автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів

0          7670       0490    Внески до статутного капіталу              0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      360682,00      0,00    0,00        0,00    360682,00                                                200682,00  360682,00

суб`єктів господарювання

0          7680       0490    Членські внески до асоціацій органів    10000,00    10000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           10000,00

місцевого самоврядування

0          8000          0      Інша діяльність                                 0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      479500,00 469500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      479500,00

0          8340       0540    Природоохоронні заходи за рахунок       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      479500,00 469500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      479500,00

цільових фондів

0          9000          0      Міжбюджетні трансферти               2056340,00 2056340,00     0,00          0,00          0,00      100000,00      0,00    0,00        0,00    100000,00                                                    0,00     2156340,00

0          9730       0180    Субвенція з місцевого бюджету на      600000,00  600000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           600000,00

фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання

автомобільних доріг загального

користування місцевого значення,

вулиць і доріг комунальної власності

у населених пунктах

0          9770       0180    Інші субвенції з місцевого бюджету   1458440,00 1458440,00     0,00          0,00          0,00      100000,00      0,00    0,00        0,00    100000,00                                                    0,00     1558440,00

0             9800          0180     Субвенція з місцевого бюджеу

державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного

розвитку регіонів                                    90000,00     90000,00                                                                                                                                                     90000,00

0                         0      Усього                                      26711641,00 200696400,00 9887600,00 2392800,00 6642001,00 7125276,00 1242500,00   0,00        0,00    5882776,00                                 2413096,00 33836917,00                                             Секретар           З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

Додаток № 3
до    рішення міської ради

Від 22.06.2018 року № 930_– VIІМіжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік                 Код бюджетуНазва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціСубвенція  з районного бюджетуСубвенції з міського бюджетуСубвенція загального фонду на:субвенія спеціального фонду на:на дошкільну освітуутримання клубного закладу  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингунтуКомпенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 250 відсоткове відшкодування досліджень на глікозильований гемоглобін, хворим на інсулінозалежний цукровий діабетпридбання антирабічної вакцини та гамаглобуліну, постраждалим від укусів тваринексплуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:під’їзд до села Лозова (вул. Дерегуса) м.Богодухівексплуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне-Братениця ( вул. Центральна) м.Богодухівексплуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне (горою) ( вул. Космічна) м. Богодухівхарчування учнів в оздоровчих таборах загальноосвітніх навчальних закладів містасубвеція дербюджету для відділу поліціїсубвенція держбюджету для РВ ГУ ДСНС оздоровлення пільгового контингенупридбання інкубатора для новонарподжених…державний бюджет           5000040000  …районний бюджет   6000003120003630040000200000300000100000136920  141120100000…районний бюджет               …обласний бюджет               …районний бюджет               …державний бюджет               …районний бюджет               …районний бюджет                міський бюджет                міський бюджет                                                                                    Всього   60000031200036300400002000003000001000001369205000040000141120100000  Секретар ради                 З.М.Зіньковська

Додаток № 4
до   рішення  міської ради
від 22.06.2018 № 930 -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2018 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 753 200,0 0,0 753 200,0
міська рада 753 200,0 0,0 753 200,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 700 000,0 700 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 8 200,0 8 200,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0
Всього 753 200,0 0,0 753 200,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до     рішення  міської ради
від 22.06.2018 № 930_-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 70,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 25,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 45,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 70,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська

 

 

Додаток № 6
до    рішення міської ради
від 22.06.2018 № 930 -VII
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 2 573 096,0 0,0 0,0 2 573 096,0
міська рада 2 573 096,0 0,0 0,0 2 573 096,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 000,0 250 000,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста 200 000,0 200 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів заміна світлофорних об»єктів 184 000,0 184 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) виготовлення детального плану забудови для будівництва басейну 43 000,0 43 000,0
0100150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад придбання оргтехніки 50 000,0 50 000,0
0107670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання придбання екскаватора 360 682,0 360 682,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Семенів Яр вул. Шкільна, Сонячна 100 000,0 100 000,0
0107330 Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності «Будівництво системи централізованого водовідведення в м. Богодухів, Харківської області» та проходження комплексної державної експертизи 680 428,0 680 428,0
0101010 Дошкільна освіта капітальний ремонт паркану та дитячого навісу у Богодухівському навчальному закладі (ясла-садок) № 5 «Ялинка» Богодухівської міської ради Харківської області по вул. Пушкіна,24 в м. Богодухові Харківської області 253 000,0 253 000,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення м.Богодухів  вул. Монастирська,Українська, В.Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська, пров. Лозівський 401 986,0 401 986,0
Всього 2 573 096,0 0,0 0,0 2 573 096,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська

 

Додаток № 7

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 22.06.2018 р. № 930_ -VII

 

 

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

                                                                                                                                                                (грн.)

Спеціальний фонд

Загальний

Код     Найменування згідно з класифікацією фінансування     Всього           фонд                          в т.ч. бюджет

Всього        розвитку

бюджету

1                                               2                                                3                  4                  5                  6

200000    Внутрішнє фінансування                                                   3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

205000    Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках                 0,00              0,00              0,00              0,00

бюджетних установ

205100    На початок періоду                                                           120426,00          0,00          120426,00          0,00

205200    На кінець періоду                                                              120426,00          0,00          120426,00          0,00

208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів        3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

208100    На початок періоду                                                          57018300,00   37343256,00   19675044,00     812053,00

208200    На кінець періоду                                                            53207327,00   34944915,00   18262412,00      85053,00

600000    Фінансування за активними операціями                                3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

602000    Зміни обсягів бюджетних коштів                                         3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

602100    На початок періоду                                                          57138726,00   37343256,00   19795470,00     812053,00

602200    На кінець періоду                                                            53327753,00   34944915,00   18382838,00      85053,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська