Про внесення змін до рішення міської ради

Переглядiв: 38

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХVІІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

02.06.2017                                                   Богодухів                                      № 497- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього із змінами

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»та додатків до нього із змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.01.2017р. №373-VII (ХV  сесія VII скликання), від 03.03.2017р. №  402-VII (ХVІ сесія VII скликання),  від 21.04.2017р. №  455-VII (ХVІІ сесія VII скликання) виклавши його у новій редакції:

1. « Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 22265,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  20570,3 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1695,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 24464,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  22361,7 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2102,8 тис. грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1791,4 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 407,8 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 377,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

6. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 920,0 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком  4 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року № 494-VІІ (ХVIII сесія VII  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною».

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ 

Пояснювальна записка до рішення  від 02.06.2017 року № 497 -VII «Про внесення змін  до рішення  міської  ради від 23.12.2016  року № 301 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

На розгляд сесії виноситься такі питання:

Збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок перевиконання надходжень на 1565500 грн. за такими податками та зборами:

№ з/п КБК Сума  уточнення
1 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

+8300

2 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

+14600

3 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

+40000

4 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

+6400

5 14031900  Пальне

+816000

6 14021900 Пальне

+226100

7 24060300 Інші надходження

+17400

8 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб

+919800

9 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб

+128900

10 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

-612000

  Разом загальний фонд

+1565500

11 33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

+1000000

  Разом спеціальний фонд

+1000000

  всього

+2565500

 

Дані надходження розподілити таким чином:

Кошти загального фонду:

-         іншу субвенцію на харчування дітей Богодухівського колегіуму № 2 у пришкільних таборах – 10500 грн. КЕКВ 2620;

КП «Богодухівжитло»:

-         ремонт дитячих майданчиків – 120000 грн. КЕКВ 2610;

-         придбання світильників та енергозберігаючих електроламп для вуличного освітлення – 191000 грн. КЕКВ 2610;

-         придбання елементів майданчиків для додаткового встановлення на дитячих майданчиках – 55000 грн. КЕКВ 2610;

-         електрична енергія вуличного освітлення – 500000 грн. КЕКВ 2610;

-         заробітна плата працівникам благоустрою – 500000 грн. КЕКВ 2610.

Дошкільна освіта:

-         придбання елементів дитячих майданчиків, матраців та подушок для ДНЗ – 92000 грн. КЕКВ 2210;

Спів фінансування переможців обласного конкурсу міні – проектів розвитку територіальних громад « Разом в майбутнє»:

- реалізація мініпроекту  » Наша оселя – комфортна, безпечна оселя» – 21500 грн.;

- реалізація мініпроекту  «Сучасному дитсадку — бути» – 62200 грн.;

- реалізація мініпроекту  «У Берізці тепло всім: і дорослим і малим» –13300 грн.;

 

Кошти спеціального фонду:

- придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки для забезпечення роботи дошкільних навчальних закладів – 40000 грн. КЕКВ 3110, Семено Ярського клубу – 25000 грн. КЕКВ 3110 та міської ради – 35000 грн. КЕКВ 3110;

КП «Богодухівжитло»:

-   закінчення робіт з капітального ремонту дороги по вул. Заводській – 305000 грн. КЕКВ 3210;

- придбання елементів майданчиків для додаткового встановлення на дитячих майданчиках – 175540 грн. КЕКВ 3210;

- придбання сценічних костюмів Семено Ярському клубу – 30000 грн. КЕКВ 3110;

- спів фінансування переможцям обласного конкурсу міні проектів «Разом у майбутнє» — 200000 грн., з них:

- реалізація мініпроекту  «Сучасному дитсадку — бути» – 27750 грн. КЕКВ 3110;

- реалізація мініпроекту  «Наш сучасний дошкільний заклад» – 80200 грн. КЕКВ 3132;

- реалізація мініпроекту  «У Берізці тепло всім: і дорослим і малим» –13050 грн. КЕКВ 3110;

- реалізація мініпроекту  «Дружна громада – міцна держава» –79000 грн. КЕКВ 3110;

КП «Богодухіввода»

- реконструкцію водопроводу по пл. Незалежності – 190000 грн. КЕКВ 3210.

 

Головний бухгалтер                       Т.Дереведмедь