Про внесення змін до рішення

Переглядiв: 87

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХVІІІ ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.08.2018                                                   Богодухів                                      № 973 — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 31643,944 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  25732,300 тис. грн., з них інша субвенція 7001,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 6956,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 5911,644 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5911,644 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 35664,917 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  26921,641 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 8743,276 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2608,341 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1412,632 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 753,2 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  V скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Співфінансування переможця обласного конкурсу міні-проектів «Разом в  майбутнє» для реалізації міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» — 27133 грн.

16 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  оригінал підписано                                      М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

До проекту рішення міської ради від 03.08.2018 року № 973 –VII (XXVII сесія  VII скликання) про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2018 р. № 717 –VII « Про міський бюджет на 2018 рік» та додатків до нього із змінами

Збільшити дохідну частину міського бюджету на 1419000 грн.  – інша субвенція на капітальний  ремонт даху Богодухівського ДНЗ (ясла-садок)№ 6 «Дзвіночок», м. Богодухів, КБК 41053400, видатки провести  за КПК 0101010 КЕКВ 3132.

Направити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету в сумі 210000 грн., в т.ч.:

-         КП «Богодухіввода» для придбання матеріалів для системи водовідведення вул. Шевченка, вул.Катукова,1 – 50000 грн. КПК 0106013 КЕКВ 2610;

-         КП «Богодухівжитло» для забезпечення соціального гуртожитку меблями, м’яким інвентарем, благоустрій прилеглої території, встановлення елементів дитячого майданчика, паркану, асфальтування подвір’я    – 160000 грн. КПК 0106030 КЕКВ 2610.

 

Головний бухгалтер                   оргигінал  підписано                Т.Дереведмедь

Додаток № 1

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 03.08.2018 року № 973 -VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код         Найменування згідно з класифікацією доходів         Всього          Загальний

бюджету                                                            фонд              Всього         в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000   Податкові надходження                                         16283000,00      16203500,00          79500,00               0,00

13000000   Рентна плата та плата за використання інших               5000,00            5000,00                0,00                  0,00

природних ресурсів

13010000   Рентна плата за спеціальне використання лісових         5000,00            5000,00                0,00                  0,00

ресурсів

13010200   Рентна плата за спеціальне використання лісових         5000,00            5000,00                0,00                  0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000   Внутрішні податки на товари та послуги                   4178100,00       4178100,00             0,00                  0,00

14020000   Акцизний податок з вироблених в Україні                 579000,00         579000,00              0,00                  0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900   Пальне                                                                 579000,00         579000,00              0,00                  0,00

14030000   Акцизний податок з ввезених на митну територію     2191000,00       2191000,00             0,00                  0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900   Пальне                                                                2191000,00       2191000,00             0,00                  0,00

14040000   Акцизний податок з реалізації суб`єктами                1408100,00       1408100,00             0,00                  0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000   Місцеві податки                                                   12020400,00      12020400,00             0,00                  0,00

18010000   Податок на майно                                                 5753400,00       5753400,00             0,00                  0,00

18010200   Податок на нерухоме майно, відмінне від                   40200,00           40200,00               0,00                  0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300   Податок на нерухоме майно, відмінне від                  600000,00         600000,00              0,00                  0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400   Податок на нерухоме майно, відмінне від                  572000,00         572000,00              0,00                  0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010500   Земельний податок з юридичних осіб                        608000,00         608000,00              0,00                  0,00

18010600   Орендна плата з юридичних осіб                             2422000,00       2422000,00             0,00                  0,00

18010700   Земельний податок з фізичних осіб                           722200,00         722200,00              0,00                  0,00

18010900   Орендна плата з фізичних осіб                                  789000,00         789000,00              0,00                  0,00

18050000   Єдиний податок                                                    6267000,00       6267000,00             0,00                  0,00

18050300   Єдиний податок з юридичних осіб                            673000,00         673000,00              0,00                  0,00

18050400   Єдиний податок з фізичних осіб                              4900000,00       4900000,00             0,00                  0,00

 

Спеціальний фонд

Код         Найменування згідно з класифікацією доходів         Всього          Загальний

бюджету                                                            фонд              Всього         в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18050500   Єдиний податок з сільськогосподарських                  694000,00         694000,00              0,00                  0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000   Інші податки та збори                                              79500,00              0,00               79500,00               0,00

19010000   Екологічний податок                                               79500,00              0,00               79500,00               0,00

19010100   Надходження від викидів забруднюючих речовин в     27400,00              0,00               27400,00               0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200   Надходження від скидів забруднюючих речовин          23100,00              0,00               23100,00               0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300   Надходження від розміщення відходів у спеціально      29000,00              0,00               29000,00               0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000   Неподаткові надходження                                       1789000,00       1059000,00          730000,00              0,00

21000000   Доходи від власності та підприємницької                     3000,00            3000,00                0,00                  0,00

діяльності

21080000   Інші надходження                                                     3000,00            3000,00                0,00                  0,00

21081100   Адміністративні штрафи та інші санкції                       3000,00            3000,00                0,00                  0,00

22000000   Адміністративні збори та платежі, доходи від             1053000,00       1053000,00             0,00                  0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000   Плата за надання адміністративних послуг                 716000,00         716000,00              0,00                  0,00

22012500   Плата за надання інших адміністративних послуг        716000,00         716000,00              0,00                  0,00

22080000   Надходження від орендної плати за користування       105000,00         105000,00              0,00                  0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400   Надходження від орендної плати за користування       105000,00         105000,00              0,00                  0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

22090000   Державне мито                                                      232000,00         232000,00              0,00                  0,00

22090100   Державне мито, що сплачується за місцем                197000,00         197000,00              0,00                  0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090400   Державне мито, пов`язане з видачею та                     35000,00           35000,00               0,00                  0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000   Інші неподаткові надходження                                   3000,00            3000,00                0,00                  0,00

24060000   Інші надходження                                                     3000,00            3000,00                0,00                  0,00

24060300   Інші надходження                                                     3000,00            3000,00                0,00                  0,00

25000000   Власні надходження бюджетних установ                    730000,00             0,00              730000,00              0,00

25010000   Надходження від плати за послуги, що надаються       730000,00             0,00              730000,00              0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100   Плата за послуги, що надаються бюджетними            730000,00             0,00              730000,00              0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

 

Спеціальний фонд

Код         Найменування згідно з класифікацією доходів         Всього          Загальний

бюджету                                                            фонд              Всього         в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

30000000   Доходи від операцій з капіталом                               250682,00             0,00              250682,00          250682,00

33000000   Кошти від продажу землі і нематеріальних активів      250682,00             0,00              250682,00          250682,00

33010000   Кошти від продажу землі                                         250682,00             0,00              250682,00          250682,00

33010100   Кошти від продажу земельних ділянок                       250682,00             0,00              250682,00          250682,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                       18512682,00    17262500,00      1250182,00        250682,00

40000000   Офіційні трансферти                                             11513262,00      7050800,00         4462462,00         1435414,00

41000000   Від органів державного управління                         11513262,00      7050800,00         4462462,00         1435414,00

41050000   Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим        11513262,00      7050800,00         4462462,00         1435414,00

Бюджетам

41052600    Субвенція з місцевого бюджету на фінансове

Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту

і утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення, вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах за

рахунок відповідної субвенції                                           2996900,00                                          2996900,00        2996900,00

41053400   Субвенція з місцевого бюджету на виконання           2631562,00       1419000,00         1212562,00         1182414,00

інвестиційних проектів

41053900   Інші субвенції з місцевого бюджету                        7303800,00       7050800,00         253000,00          253000,00

Всього доходів                                                                     31643944,00    25732300,00      5911644,00       1686096,00

Секретар                                                                                                      З.М.Зіньковська

 

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                          До рішення міської ради

                                                                                                                                                                  «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                                                                      Від 03.08.2018 року №973-VII

РОЗПОДІЛ

                                                                                       видатків Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                             Загальний фонд                            Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                    Всього          я          оплата   комунальн                  Всього          я  оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                       енергоносі                           енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          0100          0      Державне управління                     3371300,00 3371300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3421300,00

0          0150       0111    Організаційне, інформаційно-           3371300,00 3371300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3421300,00

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0                         

0          1010       0910    Надання дошкільної освіти              12203400,00 12203400,00 6771200,00 2114200,00     0,00      2402000,00 730000,00    0,00        0,00    1672000,00                                  253000,00 14605400,00      0           1161         0990 Забезпечення діяльності інших       722800,00 722800,00                                                592400,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00    722800,00

закладів у сфері освіти

0          3000

0          3192       1030    Надання фінансової підтримки             8200,00     8200,00        0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                            8200,00

громадським організаціям ветеранів і

осіб з інвалідністю, діяльність яких

має соціальну спрямованість

0          3210       1050    Організація та проведення                 45000,00    45000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           45000,00

громадських робіт

0          3242       1090    Інші заходи у сфері соціального         700000,00  700000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           700000,00

захисту і соціального забезпечення

0            

0          4060       0828    Забезпечення діяльності палаців i        485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                             Загальний фонд                            Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                    Всього          я          оплата   комунальн                  Всього          я  оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                       енергоносі                           енергоносі

ї                                               ї

0          4082       0829    Інші заходи в галузі культури і           300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

мистецтва

0                         

0                6013           0        Забезпечення діяльності водопровідно-

Каналізаційного господарства               331500,00                                                               331500,00                                                                                         331500,00

0          6030       0620    Організація благоустрою населених    5061133,00  75000,00       0,00          0,00     4986133,00  434000,00      0,00    0,00        0,00    464148,00                                                434000,00  5525281,00

пунктів

0

0          7130       0421    Здійснення заходів із землеустрою          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     50000,00

0          7330       0443    Будівництво інших об`єктів                  0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      680428,00      0,00    0,00        0,00    680428,00                                                680428,00  680428,00

соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної

0          7350       0443    Розроблення схем планування та            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      243000,00 43000,00    0,00        0,00    200000,00                                                243000,00  243000,00

забудови територій (містобудівної

документації)

0          7368       0490    Виконання інвестиційних проектів за       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      501986,00      0,00    0,00        0,00    501986,00                                                501986,00  501986,00

рахунок субвенцій з інших бюджетів

0          7370       0490    Реалізація інших заходів щодо             34368,00       0,00          0,00          0,00       34368,00   215632,00      0,00    0,00        0,00    215632,00                                                    0,00      250000,00

соціально-економічного розвитку

територій

0          7461       0456    Утримання та розвиток                   1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00 2996900,00     0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          4496900,00

автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів

0          7670       0490    Внески до статутного капіталу               0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      360682,00      0,00    0,00        0,00    360682,00                                                200682,00  360682,00

суб`єктів господарювання

0          7680       0490    Членські внески до асоціацій органів    10000,00    10000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           10000,00

місцевого самоврядування

0            

0          8340       0540    Природоохоронні заходи за рахунок       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      479500,00 469500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      479500,00

цільових фондів

0            

0          9730       0180    Субвенція з місцевого бюджету на       600000,00  600000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           600000,00

фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання

автомобільних доріг загального

користування місцевого значення,

вулиць і доріг комунальної власності

у населених пунктах

0          9770       0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    1458440,00 1458440,00     0,00          0,00          0,00      100000,00      0,00    0,00        0,00    100000,00                                                    0,00     1558440,00

0             9800          0180     Субвенція з місцевого бюджеу

державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного

розвитку регіонів                                    90000,00     90000,00                                                                                                                                                     90000,00

0                         0      Усього                                      26921641,00 200696400,00 9887600,00 2392800,00 6642001,00 8743276,00 1242500,00   0,00        0,00    7301776,00                                 2413096,00 35664917,00                                            Секретар          З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

Додаток № 3
до   рішення міської радиВід 03.08.2018 року № 973– VIІ
Міжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенція  з районного бюджету Субвенції з міського бюджету
Субвенція загального фонду на: субвенія спеціального фонду на:
на дошкільну освіту утримання клубного закладу  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингунту Компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2 50 відсоткове відшкодування досліджень на глікозильований гемоглобін, хворим на інсулінозалежний цукровий діабет придбання антирабічної вакцини та гамаглобуліну, постраждалим від укусів тварин експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:під’їзд до села Лозова (вул. Дерегуса) м.Богодухів експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне-Братениця ( вул. Центральна) м.Богодухів експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне (горою) ( вул. Космічна) м. Богодухів харчування учнів в оздоровчих таборах загальноосвітніх навчальних закладів міста субвеція дербюджету для відділу поліції субвенція держбюджету для РВ ГУ ДСНС  оздоровлення пільгового контингену придбання інкубатора для новонарподжених
державний бюджет 50000 40000
районний бюджет 600000 312000 36300 40000 200000 300000 100000 136920 141120 100000
районний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
державний бюджет
районний бюджет
районний бюджет
міський бюджет
міський бюджет
Всього 600000 312000 36300 40000 200000 300000 100000 136920 50000 40000 141120 100000
Секретар ради                 З.М.Зіньковська
Додаток № 4
до   рішення  міської ради
від 03.08.2018 № 973 -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2018 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 753 200,0 0,0 753 200,0
міська рада 753 200,0 0,0 753 200,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 700 000,0 700 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 8 200,0 8 200,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0
Всього 753 200,0 0,0 753 200,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до     рішення  міської ради
від 03.08.2018 № 973-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 70,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 25,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 45,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 70,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська

«Додаток № 6
до рішення міської ради
від 03.08.2018 № 973 -VII»
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 3 992 096,0 0,0 0,0 3 992 096,0
міська рада 3 992 096,0 0,0 0,0 3 992 096,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 000,0 250 000,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста 200 000,0 200 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів заміна світлофорних об»єктів 184 000,0 184 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) виготовлення детального плану забудови для будівництва басейну 43 000,0 43 000,0
0100150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад придбання оргтехніки 50 000,0 50 000,0
0107670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання придбання екскаватора 360 682,0 360 682,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Семенів Яр вул. Шкільна, Сонячна 100 000,0 100 000,0

0107330 Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності «Будівництво системи централізованого водовідведення в м. Богодухів, Харківської області» та проходження комплексної державної експертизи 680 428,0 680 428,0
0101010 Дошкільна освіта капітальний ремонт паркану та дитячого навісу у Богодухівському навчальному закладі (ясла-садок) № 5 «Ялинка» Богодухівської міської ради Харківської області по вул. Пушкіна,24 в м. Богодухові Харківської області 253 000,0 253 000,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення м.Богодухів вул. Монастирська,Українська, В.Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська, пров. Лозівський 401 986,0 401 986,0

0101010 Надання дошкільної освіти капітальний ремонт даху Богодухівського ДНЗ (ясла-садок)№ 6 «Дзвіночок»,що розташований за адресою: 62103 Харківська область, м. Богодухів,вул.Віталія Сахна,52  1 419 000,0 1 419 000,0

Всього 3 992 096,0 0,0 0,0 3 992 096,0

Секретар ради З.М.Зіньковська

Додаток № 7

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 03.08.2018 р. №973 -VII

 

 

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

                                                                                                                                                                (грн.)

Спеціальний фонд

Загальний

Код        Найменування згідно з класифікацією фінансування        Всього           фонд                          в т.ч. бюджет

Всього        розвитку

бюджету

1                                               2                                                3                  4                  5                  6

200000    Внутрішнє фінансування                                                  3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

205000    Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках               0,00              0,00              0,00              0,00

бюджетних установ

205100    На початок періоду                                                            120426,00          0,00          120426,00          0,00

205200    На кінець періоду                                                              120426,00          0,00          120426,00          0,00

208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів      3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

208100    На початок періоду                                                          57018300,00   37343256,00   19675044,00     812053,00

208200    На кінець періоду                                                            53207327,00   34944915,00   18262412,00      85053,00

600000    Фінансування за активними операціями                               3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

602000    Зміни обсягів бюджетних коштів                                        3810973,00     2398341,00     1412632,00      727000,00

602100    На початок періоду                                                          57138726,00   37343256,00   19795470,00     812053,00

602200    На кінець періоду                                                            53327753,00   34944915,00   18382838,00      85053,00

Секретар                                                                                                      З.М.Зіньковська