Про внесення змін до регламенту

Переглядiв: 180

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

IV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

02.03.2016                      Богодухів                    №  93 -VІІ

Про внесення змін до регламенту

Богодухівської міської ради VIІ скликання,

затвердженого рішенням міської ради

від 11.12.2015 21-VІІ (ІІ сесія VІІ скликання)

 

         Відповідно до п. п. 1 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також розглянувши пропозиції голів постійних депутатських комісій, депутатів міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до регламенту Богодухівської міської ради VІІ скликання:

        1) п.1 ст. 71 викласти у такій редакції: «Рішення ради приймається поіменним голосуванням більшістю голосів «за» від загального складу ради, за винятком випадків, зазначених у регламенті».

       2) ст. 72 викласти у такій редакції:

«1. Відкрите голосування є поіменним.

 2. Поіменне голосування проводиться лічильною комісією шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів ради, укладеного відповідно до українського алфавіту. Прізвище, ім’я та по-батькові Голови міської ради вказується у кінці списку. Голова міської ради голосує останнім. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен підвестися зі свого місця і чітко оголосити своє волевиявлення словами: «за», або «проти», або «утримався», або «не голосую». Результат волевиявлення лічильна комісія вносить у бланк результатів поіменного голосування.  У разі відсутності депутата чи голови міської ради під час голосування лічильна комісія робить запис «відсутній» напроти його прізвища у бланку.

3. Після закінчення голосування лічильна комісія підписує бланк «результати поіменного голосування» та передає його головуючому, який оголошує результати голосування.

4. Секретар міської ради оприлюднює результати голосування відповідно до ст. 88 цього регламенту.»

3). Доповнити ст. 88 пунктом 4 такого змісту: «Результати поіменного голосування секретар міської ради розміщує в день голосування на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради, де вони зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

4) у п.7 ст. 4 друге речення викласти у такій редакції: «Заявки на запис подаються не пізніше, ніж за 1 годину до початку пленарного засідання.»

5) п. 2 ст. 5 доповнити такими словами: «Богодухівської міської ради».

6) у п. 2 ст. 8 у першому реченні після слова «визначеному» доповнити словом «цим».

7) у п. 6 ст. 13 слово «понад» замінити словом «більше».

8) у ст. 14 п.2 п. п. 4)  доповнити такими словами: «забезпечує оприлюднення рішень ради;».

9) у п.8 ст. 16 у першому реченні слова «голосуванням шляхом підняття руки» замінити словами: «відкритим голосуванням».

10) у ст. 17 у першому реченні слово «компетенції» замінити словами «функціональної спрямованості».

11) у ст. 18: а) у п. 1 п. п. 2) слова «в межах коштів, виділених на роботу комісії» видалити; б) у п.1 п. п. 7) слово «обласної» замінити словом «районної».

12) у п. 3 ст. 29 слово «головуючого» замінити словами «присутніх депутатів».

13) у п. п. 4 п.1 ст. 37 слова «від складу депутатів ради» замінити словами «від присутніх на засіданні».

14) у п.6 ст. 38 слово «відміну» замінити словом «скасування».

15) у п.2 ст. 44 у першому реченні слова: «чи усній» видалити. Доповнити даний пункт новим реченням такого змісту: «Депутатський запит також може бути внесений усно безпосередньо на пленарному засіданні».

16) п. 1 ст. 74 доповнити через кому словами: «не голосував».

17) п.7 ст. 80 доповнити через кому словами: «якщо цього вимагає хоча б один із депутатів ради».

18) у п.2 ст. 83 останній (чотирнадцятий) абзац викласти у такій редакції: «У разі дострокового припинення повноважень міського голови по праву чи за рішенням ради його повноваження до обрання нового міського голови виконують секретар ради та заступ­ник міського голови, відповідно до положень ст. 50, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розподілу обов’язків, що діяли на час дострокового припинення повноважень міського голови».

19) п.3 ст. 89 видалити, у зв’язку з чим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.

20) у п. 1 ст. 94 слово «ведення» замінити словом «оформлення».

21) у п.4 ст. 96 слово «заявами» замінити словом «зверненнями».

2. Затвердити форму бланку «Результати поіменного голосування» (додається).

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію   з питань  регламенту законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування( голова Векленко В.І.)

 

Міський голова                                       М. ГОЛУБ