Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень на 2012 – 2016 роки

Переглядiв: 85

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XL СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

     31.01.2014                                       Богодухів                                    № 1754_- VІ

 

Про внесення змін до Програми

профілактики правопорушень

на 2012 – 2016 роки

 З метою покращення забезпечення громадського порядку і профілактики злочинності, керуючись ст.26,38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до п.п. 5.1.6 та 5.1.7 міської комплексної Програми профілактики правопорушень на 2012-2016 роки  замінивши слова « на протязі 2012 року» словами « протягом дії програми».

2. Розділ 4 та 9 Програми викласти у новій редакції:

4. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання програми

Обсяг коштів,які пропонує-ться залучити на виконан-

ня програми

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік Усього витратна виконання програми

тис. гривень

Обсяг ресурсів, усього - 30,0 15,0 10,0 10,0 65,0

 

9.Ресурсне забезпечення виконання заходів програми.

   

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Залучення технічних засобів спостереження до охорони громадського порядку в місті

2

Перелік заходів програми Придбання, обладнання, монтаж, наладка систем відеоспостереження. 

3

Строк виконання програми 2012-2016 роки

4

Виконавці Виконавчий комітет міської ради, Богодухівський РВ ГУМВС України в Харківській області

5

Джерела фінансування Міський бюджет, інші джерела фінансування

6

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі:2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

65,0 

 

-

30,0

15,0

10,0

10,0

7

Очікуваний результат

Покращання охорони громадського порядку, зменшення правопорушень в громадських місцях

 

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити фінансування видатків Програми протягом її дії, в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті  на відповідний рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань правопорядку та етики (Векленко В.І.).

 

 

  Міський голова                                Н.ОЛЕКСЕНКО