Про внесення змін до Правил приймання стічних вод

Переглядiв: 169

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LVII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.07.2015                                              Богодухів                               № 2208 -VІ

Про внесення змін до Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації, затверджених рішенням міської ради від 18.01.2013 № 1173-VI (XXVIII сесія  VI скликання)

На підставі звернення КП «Богодухіввода» від 11.02. 2015 №56, з метою систематизації та покращення обліку рідких побутових відходів (стічних вод), якості роботи очисних споруд, екологічного стану прилеглої до очисних споруд території та  басейну р. Мерла, враховуючи зауваження Державної регуляторної служби України від 12.06.2015 №4071/0/20-15, відповідно до наказу Мінрегіонбуду України «Про затвердження Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами» від 04.05.2012  № 196, наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» № 30 від 05.07.1995, «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Держбуду України від 19.02. 2002  № 37, керуючись п.1 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації, затверджених рішенням міської ради від 18.01.2013 № 1173-VI (XXVIII сесія  VI скликання), а саме:

1) пункт 6.12 розділу  6  «Правила і порядок приймання рідких нечистот на зливальні станції» доповнити підпунктами 6.12.1. – 6.12.6:

«6.12.1. Перевезення рідких побутових відходів Перевізником (юридичною особою та фізичною особою всіх форм власності які мають спеціалізовані транспортні засоби) від місця збору рідких побутових відходів до місця знешкодження (очисні споруди) здійснюється за товарно-транспортною накладною, форма якої затверджена у відповідності до діючого законодавства України та в якій наведено місце збору, вид та кількість рідких побутових відходів, час зливу, або за Актом приймання-передачі виконаних робіт (зразок акту приймання-передачі в додатку 17).

6.12.2. Один примірник Акту приймання-передачі виконаних робіт (товарно-транспортної накладної) залишається у представника КП «Богодухіввода», який здійснює облік приймання рідких побутових відходів (стічних вод).

6.12.3. По завершенню звітного періоду, представник КП «Богодухіввода» передає Акти приймання-передачі виконаних робіт (товарно-транспортні накладні) до бухгалтерії підприємства.

6.12.4. Один примірник Акту приймання-передачі виконаних робіт дійсний на один день для надання послуг з перевезення рідких побутових відходів (стічних вод).

6.12.5. Забезпечення бланками Актів приймання-передачі виконаних робіт здійснюється за рахунок Перевізника, юридичної особою та фізичної особи всіх форм власності, які надають послуги з перевезення рідких побутових відходів (стічних вод).

6.12.6. Приймання рідких побутових відходів (стічних вод) з спеціалізованого асенізаційного транспорту для знешкодження на очисних спорудах здійснюється з 08.30. до 16.00. з понеділка по п’ятницю.

2) розділ 7 «Порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію» доповнити пунктом 7.16.:

«7.16.Контроль за перевезенням та зливом стічних вод здійснюється працівниками Водоканалу та інспекторами з благоустрою міста.

3) доповнити  Правила додатком № 17 (додаток 1).

2. Секретарю міської ради Зіньковській З. М. протягом 10 днів оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства                         (Ляшенко О.М.).

         МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Н.ОЛЕКСЕНКО

Додаток 1

до рішення Богодухівської міської ради

від10.07.2015 №  _2208VI

( LVII сесія VI скликання)

Додаток № 17

АКТ № _____

прийому – передачі виконаних робіт

м.Богодухів                                                                                                                                                                    «___»________20__р.

 

Я, ______________________________________________________________________________________________________,

(П.І.Б. водія, назва організації перевізника)

іменоване «Споживач», передаю відповідно до умов Договору з КП «Богодухіввода»  № _____від «___» _____________ 20_____р., перевезенні асенізаційною машиною __________________________________________, держ. №  ______________  стічні води

(тип транспортного засобу)

(рідкі  побутові відходи), що утворились у «Споживача» _____________________________    за адресою: _____________________________, для знешкодження  КП «Богодухіввода», іменоване «Виконавець» в кількості:

 

з/п

Дата

м.куб.

Підпис представника «Споживача» про злив для знешкодження

Підпис представника «Виконавця» про прийом для знешкодження та час прийому стічних вод

Примітка

 

«Споживач»  _______________________                                                                                       «Виконавець»_____________________________

м.п.                                                                                                                                                                                    м.п.

 

 

Звіт

 про вивезення рідких побутових відходів для

знешкодження

 

________________________________ за період з «____»_____________________

(Перевізник)

20____р. по «_______»_____________ 20__ року для знешкодження на очисні споруди ______________________________________________________________

                                                                                                                                          Адреса очисних споруд

вивезено -_______________ м. куб. рідких побутових відходів які утворились у ____________________________________________________________________ .

(суб’єкт утворення відходів)

__________________                                        ______________

(дата)                                                                                                                       ( підпис)

 

М.П.

 

Обсяг прийнятих РПВ погоджено: обхідник очисних споруд:

_______                                                       _________

(дата)                                                                                                          ( підпис)