Про внесення змін до Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради

Переглядiв: 1788

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVIII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від « 24 »  січня   2012 року                                                           № 592-VІ

 

Про внесення змін до Правил благоустрою на території Богодухівської
міської ради

 З метою благоустрою, сприяння належного утримання територій, дотримання чистоти та порядку на території Богодухівської міської ради, керуючись п. 44 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи позидивний висновок постійної депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради, виклавши їх в наступній редакції:

      - п. 7.5. „Підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці та громадяни (власники, балансоутримувачі будівель) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів відповідно до діючих галузевих нормативно-правових актів».

    2. Секретарю міської ради Олексенко Н. І. дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.).

 

  

В.о.міського голови, секретар ради                        Н.Олексенко

  

Аналіз впливу проекту регуляторного акта

– рішення міської ради « Про    внесення     змін   до  Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради»

 

Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. Ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти та порядку, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

Після прийняття чинної редакції Правил благоустрою  на території Богодухівської міської ради  в новій редакції на пленарному засіданні Богодухівської міської ради  06 травня 2011 року, пройшов незначний відрізок часу, однак у зв’язку із необхідністю застосування Правил до всіх категорій юридичних та фізичних осіб, виконавчим комітетом ініційовано на розгляд міської ради  внесення змін до Правил. 

Законом України „Про благоустрій населених пунктів” визначено, що Правила благоустрою території населеного пункту (далі — Правила) — нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, виконання  зазначених правил стосується всіх без винятку суб’єктів господарюванню, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян.  

 Правила благоустрою Богодухівської міської ради були затверджені 06.05.2011 рішенням Богодухівської міської ради  № 256.

Даним регуляторним актом пропонується розв’язати дану проблему, і внести зміни до п.7.5  Правил благоустрою: після слів «організації,» доповнити текстом «фізичні особи — підприємці».

 2. Визначення цілей регулювання.

Цілями запропонованого регулювання є:

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою  Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради в новій редакції ;

- покращення санітарного стану міста;

- врегулювання відносин щодо збирання сміття та дотримання чистоти та порядку на території міста;

- укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів всіма категоріями фізичних та юридичних осіб.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

В якості альтернативи запропонованого регулювання може розглядатися варіант вирішення проблеми шляхом залишення існуючого становища без змін.

Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою прибудинкових територій, по-друге, не врегульовує тих питань стосовно благоустрою меж прибудинкових територій, які з’явилися вже після прийняття діючих Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради.

Таким чином, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей.

 4. Механізми  та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Для розв’язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується застосувати наступні механізми та заходи.

За загальним положенням, встановленим Законом України «Про благоустрій населених пунктів», об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою міста, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

Обов’язок щодо укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів покладено на підприємства, установи, організації та громадян. Поза межами застосування Правил благоустрою залишилися фізичні особи — підприємці, які також повинні укласти відповідні договори.

Організація прибирання території міської ради базується на тому, що кожна особа зобов’язана укласти договори на вивезення твердих побутових відходів, та  відповідно розширюється перелік суб’єктів, на яких покладається відповідальність за зазначене порушення. 

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Богодухова, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міста. Також запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами підприємцями, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на території міста.

Також запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма юридичними та фізичними особами.

На підставі вимог підпункту 4 пункту 1 статті 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у порушенні правил благоустрою територій населених пунктів.

До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акта та призвести до невиконання окремих його положень можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія. Також до ймовірного фактору впливу частково можна віднести і питання фінансування робіт по утриманню та відновленню об’єктів та елементів благоустрою.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту для місцевої влади не становить жодних проблем, оскільки за роки дії нинішніх Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради органами місцевого самоврядування, які є відповідальними за виконання Правил Благоустрою території Богодухівської міської ради та здійснюють контроль за ними, накопичені певні напрацювання та досвід, створена організаційно-матеріальна база.

В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта 

вигоди

витрати

сфера інтересів місцевої влади

більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами

витрати на утримання в належному стані об’єктів та елементів благоустрою комунальної форми власності

ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста

витрати на оплату послуг суб’єктам господарювання, які обслуговують об’єкти загального користування комунальної форми власності

покращення санітарного стану міста

 

створення умов для сталого розвитку міста

 

надходження до місцевого бюджету коштів у вигляді штрафів за порушення правил благоустрою міста

 

удосконалена робота комунальних служб міста

 

приведення правил благоустрою території міста у відповідність до чинного законодавства

 

підвищення відповідальності посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб підприємців, а також громадян, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться на території міста  за вжиття заходів з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

 

сфера інтересів суб’єктів господарювання

більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами

витрати на оплату вивезення твердих побутових відходів та сміття

користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану об’єктів благоустрою

витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, споруд та ін..

покращення санітарного стану міста

витрати на встановлення урн та підтримання у належному стані територій, прилеглих до об’єктів, які належать суб’єктам господарювання

удосконалена робота комунальних служб міста

можливі штрафи за порушення або невиконання правил благоустрою території міста

сфера інтересів громадян

більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами

витрати на оплату вивезення твердих побутових відходів та сміття

покращення санітарного стану міста

витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, споруд та ін..

користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану об’єктів благоустрою

витрати на утримання прибудинкових територій

удосконалена робота комунальних служб міста

можливі штрафи за порушення або невиконання правил благоустрою території міста

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та при виникненні змін у чинному законодавстві.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Наслідки дії регуляторного акту можливо відстежити за наступними показниками:

-кількість порушень у сфері благоустрою та складених по них протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;

- розміри витрат та обсяг проведених заходів пов’язаних з проведенням робіт з будівництва, ремонту, реконструкції та утримання об’єктів благоустрою міста (бюджетні та інші кошти);

- розміри надходжень до бюджету міста за порушення правил благоустрою території міста;

- кількість укладених договорів про вивіз сміття та відходів;

- кількість позовів до суду про стягнення коштів внаслідок порушення правил благоустрою території міста;

- кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою;

- порівняння стану благоустрою міста з попередніми роками.

- розміри витрат та обсяг проведених заходів пов’язаних з проведенням робіт з утримання прибудинкових територій;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3 місяці з дня вступу даного акта в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

 

Провідний спеціаліст  апарату Богодухівської міської ради            В.І.Тризна