Про внесення змін

Переглядiв: 101

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2016                                       Богодухів                                  № 117- VІІ 

 

Про внесення змін до рішення від 25.12.2015 року

№ 45 — VІІ   «Про міський бюджет на 2016 рік»

( ІІ  сесія VІІ скликання) із змінами, внесеними

рішенням міської ради від 09.02.2016 року № 71-VII

( III сесія VII скликання), рішенням міської ради

від 02.03.2016 року № 77-VII

( IV сесія VII скликання)

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1.Визначити на 2016 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 15102,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  14105,9 тис. грн., з них інша субвенція 5718,4тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 5681,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 37,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 996,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  200,0 тис. грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 17340,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  14425,144 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2914,856 тис. гривень, з них бюджет розвитку 2100,756 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2.  Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 283,0 тис. грн.

3. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

            оплата праці працівників бюджетних установ;

            нарахування на заробітну плату;

            придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;

            забезпечення продуктами харчування;

            оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

            поточні трансферти  місцевим бюджетам.

4. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 407,1 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6.Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 4 до цього рішення.

7. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

10. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

11. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобовязань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

13. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року №758-V (ХІУ сесія У  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

14. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів п.2 статті 101 Бюджетного кодексу України (додаток № 6) на 2016 рік:

-  іншу субвенцію районному бюджету по загальному фонду бюджету:

- на фінансову підтримку редакції районної газети « Маяк» – 30,0 тис. грн.;

-  на харчування учнів 1-4 класів ( крім дітей пільгового контингенту) – 300,0 тис. грн;

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для поліпшення матеріально-технічної бази Богодухівського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області на 2016-2018 роки  40,0 тис. грн. (придбання ПММ -20,0 тис.  грн., поліпшення матеріально-технічної бази – 20000 грн.);

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання комплексної програми профілактики правопорушень на 2012-2016 роки 120,0 грн. (поліпшення матеріально-технічної бази органів внутрішніх справ – 40,0 тис. грн., залучення технічних засобів спостереження до охорони громадського порядку в місті -  80,0 тис. грн.).

-    іншу субвенцію районному бюджету  по спеціальному фонду міського бюджету:

- 170,756 тис. грн., як спів фінансування конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році:

- будівництво каналізаційного колектору по вул. Чалого, вул. Загорулько, вул. Урицького в м.Богодухові – 123,130 тис. грн.;

- будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова, для під єднання до неї домоволодінь, які знаходяться по вул. Катукова в м. Богодухові Харківської області – 47,626 тис. грн.;

- придбання сервера створення створення Веб-сервера та поштового сервера районної ради для забезпечення електронного документообігу – 30,0 тис. грн.

15.Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 520,0 тис. грн., джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 520,0 тис. грн.

16. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1717,9 тис. грн., джерелом покриття дефіциту визначити залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2016 – в сумі    1717,9 тис. грн.

17. Видатки в сумі 570,644 тис. грн. залишити  нерозподіленими  та розподілити їх на чергових сесіях міської ради.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

19. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      М.ГОЛУБ