Про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року

Переглядiв: 68

 

 УКРАЇНА

 
                                                                                     БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
                                                                                             ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
                                                                               В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
                                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 29.07.2014                                      Богодухів                                № 153

Про виконання бюджету за І півріччя 2014 року

Заслухавши інформацію головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за І півріччя 2014 року, з метою  інформування міської ради з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за І півріччя 2014 року взяти до відома:

- загальний фонд бюджету

по доходах в сумі 3956875 грн.

по видатках в сумі 3947581 грн.

- спеціальний фонд бюджету

по доходах в сумі 2241042 грн.

по видатках в сумі 732174 грн.

 

2. Це рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

 

Міський голова                                             Н.ОЛЕКСЕНКО

 

  Інформація про виконання

міського бюджету за І півріччя 2014 року

За І півріччя 2014 року надходження до міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів та вільних залишків коштів станом на 01.01.2014, спрямованих на видатки, склали 6733973 грн.

Власних і закріплених доходів надійшло 3376023 грн., що становить 106,7 відсотків, затверджених міською радою показників, перевиконання складає 346823 грн. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (у співставних умовах) доходи збільшились на 145799 грн. (4,5%).

З них, доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшло 2194661 грн., що становить 113,8 % до показників затверджених міською радою та врахованих Міністерством фінансів України (перевиконання 266861 грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року доходи збільшились на 142694 грн., або на 6,9 %.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло 1181362 грн., що становить 106,7% до показників затверджених міською радою (перевиконання 79962 грн.).

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який складає 64,2 % надходжень загального фонду. За звітний період 2014 року цього податку надійшло 2167572 грн. або 114,5 % до плану (1893700 грн.), перевиконання складає 273872 грн. У порівнянні з попереднім роком податку на доходи фізичних осіб надійшло на 131423 грн. більше, або на 6,4 %.

Доходів спеціального фонду (без трансфертів) до міського бюджету надійшло 1949760 грн.

Дотація вирівнювання  з державного бюджету надійшли в повному обсязі – 580582 грн.

Надходження цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів до спеціального фонду міського бюджету склали 291282 грн. або 80,5 % до затвердженого плану на звітний період з урахуванням змін (361882 грн.).

Для своєчасного фінансування видатків з метою забезпечення сталого функціонування бюджетної сфери у першому півріччі 2014 року міським бюджетом були отримані короткострокові позички в загальній сумі 578200грн.

На перше півріччя 2014 року міським бюджетом за загальним та спеціальним фондом передбачено фінансування видатків в сумі 6488157 грн. За рахунок спрямування вільних залишків коштів, які склалися на 01.01.2014 року та цільових субвенцій плановий обсяг видатків міського бюджету збільшився на 536056 грн. і склав 7024213 грн. Фактичне виконання видатків міського бюджету склало 4679755 грн., або 66,6 % до плану з урахуванням змін.

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

Поряд з цим, основною причиною незабезпечення використання коштів міського бюджету в повному обсязі є не проведення платіжних доручень органами Казначейства.

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в сумі 4002049грн. або 88,2 % до плану (затверджено з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін в сумі 4537200 грн.).

Фінансування установ та заходів проводилось в першу чергу на захищені статті витрат, з них: на оплату праці спрямовано – 2794595 грн. або на 5,5 % більше відповідних видатків попереднього року; видатки на харчування проведені у сумі 152875 грн. або на 13,2 % більше відповідних видатків попереднього року; на оплату енергоносіїв – 375353грн.

По окремих галузях міського бюджету стан виконання (без урахування цільових субвенцій) характеризується такими показниками.

Видатки на утримання міської ради передбачені в сумі 750700 грн., профінансовані у сумі 572550 грн., касове виконання складає 546597 грн., в тому числі на захищені статті спрямовано 497854.грн. або 87 % із загального обсягу видатків.

По освіті при плані 3041700 грн. асигнування профінансовані в  сумі 2807480 грн., касові видатки склали 2790810 грн. (91,8 % до плану з урахуванням змін), з них на захищені статті витрат спрямовано 2770642 грн., або 98,7%.

По соціальному захисту видатки передбачені в сумі 44600 грн., профінансовані в обсязі 38486 грн., касові видатки склали 34286 грн., або 86,3% до плану з урахуванням змін.

По благоустрою видатки передбачені в сумі 615500 грн., профінансовані в обсязі 528629 грн., або 85,9 % до плану з урахуванням змін.

По культурі і мистецтву видатки передбачені в сумі 84700 грн., профінансовані та використані в сумі 54904 грн., з яких на захищені статті витрат спрямовано 54326 грн., або 98,9%. У звітному періоді сільська бібліотека-філія передана на утримання централізованої бібліотечної системи.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з міського бюджету, відсутня.

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість за незахищеними статтями видатків складає 972677 грн., з неї прострочена 299087 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зростання  кредиторської заборгованості на 211353 грн., в тому числі простроченої на 241602 грн., яка виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін затверджені в сумі 2497013 грн., з яких профінансовано – 1403185 грн., касові видатки склали 732174 грн. або 29,3 % до уточненого плану.

До складу видатків спеціального фонду міського бюджету  належать  власні надходження бюджетних установ надходження яких за звітний період склали    196437 грн., касові видатки 223233 грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.

 

 

 

Головний бухгалтер                                   Т.Дереведмедь