Про виконання бюджету

Переглядiв: 84

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2015                                          Богодухів                                    № 72

Про виконання бюджету за I квартал 2015 року

Заслухавши інформацію головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за I квартал 2015 року, з метою  інформування міської ради та територіальної громади з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за I квартал 2015 року взяти до відома:

- загальний фонд бюджету

по доходах в сумі  3 237 550 грн.

по видатках в сумі 1 919 938 грн.

- спеціальний фонд бюджету

по доходах в сумі  676 773 грн.

по видатках в сумі  394 315 грн.

 

2. Це рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

 

 

Міський голова                                        Н.ОЛЕКСЕНКО

 Інформація про виконання

міського бюджету за  І квартал 2015 року (за даними квартального звіту)

За І квартал 2015 року надходження до міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів та вільних залишків коштів станом на 01.01.2015, спрямованих на видатки, склали 5188323 грн..

Власних доходів надійшло 3237550 грн., що становить 131,3 відсотків, затверджених міською радою показників, перевиконання складає 771250 грн.

Доходів спеціального фонду (без трансфертів) до міського бюджету надійшло 676773 грн.

Субвенція з районного бюджету на утримання закладів освіти та культури  надійшла в повному обсязі – 1416100 грн.

На звітний період міським бюджетом за загальним та спеціальним фондом передбачено фінансування видатків в сумі 2869900 грн. За рахунок спрямування вільних залишків коштів, які склалися на 01.01.2015 року та цільових субвенцій плановий обсяг видатків міського бюджету збільшився на 1220229 грн. і склав 4090129 грн. Фактичне виконання видатків міського бюджету склало 2321441 грн., або 56,8 % до плану з урахуванням змін.

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в сумі 1919938 грн. або 79,1 % до плану (затверджено з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін в сумі 2426400 грн.).

Фінансування установ та заходів проводилось в першу чергу на захищені статті витрат, з них: на оплату праці спрямовано – 1130263 грн.; видатки на харчування проведені у сумі 77948 грн.; на оплату енергоносіїв – 211897 грн.

По окремих галузях міського бюджету стан виконання характеризується такими показниками.

Видатки на утримання міської ради передбачені в сумі 378100 грн., профінансовані у сумі 290400 грн., касове виконання складає 290400 грн., в тому числі на захищені статті спрямовано 252156.грн. або 86,8 % із загального обсягу видатків.

По освіті при плані 1508700 грн. асигнування профінансовані в  сумі 1155653 грн., касові видатки склали 1155653 грн. (76,6 % до плану з урахуванням змін), з них на захищені статті витрат спрямовано 1145734 грн., або 75,9 %.

По соціальному захисту видатки передбачені в сумі 31900 грн., профінансовані в обсязі 31268 грн., касові видатки склали 31268 грн., або 98 % до плану з урахуванням змін.

По благоустрою видатки передбачені в сумі 499700 грн., профінансовані в обсязі 420550 грн., або 84,2 % до плану з урахуванням змін.

По культурі і мистецтву видатки передбачені в сумі 58000 грн., профінансовані та використані в сумі 29256 грн., з яких на захищені статті витрат спрямовано 29256 грн., або 50,4%.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з міського бюджету, відсутня.

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість за незахищеними статтями видатків складає 264819 грн., з неї прострочена 14288 грн. У порівнянні з початком року спостерігається зменшення  кредиторської заборгованості яка виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін затверджені в сумі 394315 грн., з яких профінансовано – 394315 грн., касові видатки склали 394315 грн. або 23,7 % до уточненого плану.

Крім того, до складу видатків спеціального фонду міського бюджету  належать  власні надходження бюджетних установ надходження яких за звітний період склали    135235 грн., касові видатки 121347 грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.

 

             Головний бухгалтер                                              Т.Дереведмедь