Про виконання бюджету за перше півріччя 2015 року

Переглядiв: 182

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

LVІІ   СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.07.2015                                       Богодухів                                  № 2205- VІ  

 

Про виконання бюджету за перше півріччя 2015 року

 

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за перше півріччя 2015 року, з метою  інформування міської ради з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання бюджету за перше півріччя 2015 року взяти до відома:

- загальний фонд бюджету

по доходах в сумі  7270032 грн.

по видатках в сумі 5547297 грн.

- спеціальний фонд бюджету

по доходах в сумі  1118288 грн.

по видатках в сумі  1083372 грн.

 

2. Контроль покласти   на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Лещенко Н.В.)

 

 

 

Міський голова                                             Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 

Інформація про виконання

міського бюджету за  І півріччя 2015 року

(за даними квартального звіту)

За перше півріччя  2015 року надходження до міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів та вільних залишків коштів станом на 01.01.2015, спрямованих на видатки, склали 11907956 грн..

Власних доходів надійшло 4003932 грн., що становить 185,1 відсотків, затверджених міською радою показників, перевиконання складає 1838973 грн.

Доходів спеціального фонду (без трансфертів) до міського бюджету надійшло 1118288 грн.

Субвенція з районного бюджету на утримання закладів освіти та культури  надійшла в повному обсязі – 3266100 грн.

На звітний період міським бюджетом за загальним та спеціальним фондом з урахуванням спрямованих залишків коштів, які склалися на 01.01.2015 року та цільових субвенцій плановий обсяг видатків міського бюджету склав 11159697 грн.  Фактичне виконання видатків міського бюджету складає 6630669 грн., або 59,4 % до плану з урахуванням змін.

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в сумі 5547297 грн. або 80,4 % до плану (затверджено з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін в сумі 6897500 грн.).

Фінансування установ та заходів проводилось в першу чергу на захищені статті, з них: на оплату праці спрямовано – 3027697 грн.; видатки на харчування проведені у сумі 204896 грн.; на оплату енергоносіїв – 701601 грн.

По окремих галузях міського бюджету стан виконання характеризується такими показниками.

Видатки на утримання міської ради передбачені в сумі 778300 грн., профінансовані у сумі 678323 грн., касове виконання складає 678323 грн., в тому числі на захищені статті спрямовано 590783.грн. або 87,1 % із загального обсягу видатків.

По освіті при плані 3460300 грн. асигнування профінансовані в  сумі 3292593 грн., касові видатки склали 3292593 грн. (95,2 % до плану з урахуванням змін), з них на захищені статті витрат спрямовано 3263009 грн., або 99,1 %.

По соціальному захисту видатки передбачені в сумі 62300 грн., профінансовані в обсязі 61475 грн., касові видатки склали 61475 грн., або 98,6 % до плану з урахуванням змін.

По благоустрою видатки передбачені в сумі 1279700 грн., профінансовані в обсязі 1255878 грн., або 98,1 % до плану з урахуванням змін.

По культурі і мистецтву видатки передбачені в сумі 82900 грн., профінансовані та використані в сумі 82117 грн., з яких на захищені статті витрат спрямовано 80402 грн., або 97,9 %.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з міського бюджету, відсутня.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін затверджені в сумі 1083372 грн., з яких профінансовано – 1083372 грн., касові видатки склали 1083372 грн. або 25,7 % до уточненого плану.

Крім того, до складу видатків спеціального фонду міського бюджету  належать  власні надходження бюджетних установ надходження яких за звітний період склали    264289 грн., касові видатки 265758 грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.

 

 

Головний бухгалтер                       Т.Дереведмедь