Про виконання бюджету за I півріччя 2013 року

Переглядiв: 262

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

18.07.2013                                       Богодухів                                № 187

 

Про виконання бюджету за I півріччя 2013 року

Заслухавши інформацію головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за I півріччя 2013 року, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за I півріччя 2013 року взяти до відома:

- загальний фонд бюджету

по доходах в сумі 3769573 грн.

по видатках в сумі 3869386 грн.

- спеціальний фонд бюджету

по доходах в сумі 1389869 грн.

по видатках в сумі 652292 грн.

2. Це рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                        Н.ОЛЕКСЕНКО

 

Звіт про виконання міського бюджету

за перше півріччя  2013 року

 За перше півріччя 2013року до міського бюджету   надійшло доходів в сумі 5159442 грн., що становить 96,3 % до затверджених з урахуванням змін показників, або  на 87567 .грн. менше.  З них до загального фонду надійшло доходів 3769573  грн , що становить 95,2 % до затверджених показників або менше плану надійшло 190976 грн , до спеціального  — 1389869 грн, що становить 101,5 % виконання,  або надійшло більше плану 21069 грн..

Кошти, що надійшли до міського бюджету   спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями -   2648499 грн.   або 67,9 % в загальній структурі видатків, оплату спожитих бюджетними установами  енергоносіїв – 449059 .грн. або 11,5 %, інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування)  — 134733 грн. або 3,5 %   та інші видатки- 666200 грн.., або 17,1 %, в тому числі  благоустрій міста -  457015 грн.

Видаткова частина загального фонду  бюджету за перше півріччя  2013 року виконана на     81,4 % до планових показників бюджету.

Станом на 1 липня 2013 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ складає 23229 грн. Прострочена заборгованість відсутні.

Освіта

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 липня 2013 року утримується 6 дошкільних навчальних закладів та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників  склала 138 одиниць.

Видатки по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” склали 2804855 грн., що становить  89,4 % до уточнених  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 28058 грн. Станом на 1 липня 2013 року кредиторська заборгованість за загальним фондом складає – 80493 грн., з неї прострочена 6533 грн., за спеціальним фондом заборгованість складає  10584 грн. Кредиторська заборгованість виникла по причині відсутності технічного ліміту в органах ДКСУ.

Всього на заробітну плату було спрямовано 2242850 грн., в т.ч. на виконання ст..57- 64310 грн., з них за вислугу років-10957 грн., оздоровлення- 50631 грн.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 395186 .грн.., в тому числі на оплату водопостачання 12694 .грн., електроенергії – 89106 грн., природного газу- 291560 грн.,

Витрати на харчування дітей склали 339901.грн., в тому числі за рахунок плати батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 205135 грн….

У першому півріччі 2013 року середня вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах склала : ясельні групи 6,76 грн., середньовікові 10,48 грн., виконано 39457 дітоднів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

До складу видатків на соціальний захист включені такі витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення, надання одноразової грошової допомоги громадянам міста  –  24130 грн.;

- фінансова підтримка міської ради ветеранів та ветеранської організації «Єдність» — 12500 грн..;

- виплата стипендій обдарованій молоді – 2100 грн..

Кредиторська заборгованість складає 2100 грн., яка виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Культура і мистецтво

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 липня 2013 року утримується  бібліотека та  клуб в  с. Семенів Яр.

Видатки загального фонду по галузі склали  63010 .грн., що становить 92,3 % планових  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 523 грн.

Забезпечена оплата  за спожиті енергоносії на загальну суму 20800 .грн…

Органи місцевого самоврядування

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 липня 2013 року утримується міська  рада з чисельністю 12   штатних одиниць.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період  виконані на 64,6 % планових показників та склали 475568.грн.  з них заробітна плата з нарахуваннями склала 364024.грн., оплата за енергоносії – 29474 грн.. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 35900 грн. Станом на 1 липня 2013  року кредиторська заборгованість складає 43454 грн., з неї прострочена 8227 грн. Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Благоустрій міста

Видатки на утримання об’єктів благоустрою міста  у першому півріччі 2013 року склали 482179. грн.. За  рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою, оплати за використану електроенергію для освітлення міста, інші видатки . Погашена кредиторська заборгованість 24684 грн.

 

Спеціальний фонд міського  бюджету

Спеціальний фонд   міського бюджету  виконано в сумі 652292 грн., в тому числі:

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали     205698 грн… Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”. Питому вагу у видатках складають витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 205698. грн..

Бюджет розвитку

Видатки по бюджету розвитку склали 174115 грн., з них 27221 грн. це погашена кредиторська заборгованість за 2012 рік.

Видатки за рахунок коштів цільового фонду

На проведення заходів у місті, придбання подарунків використано 20757 грн., з них 11037 грн., кредиторська заборгованість за придбані товари у 2012 році.

Видатки на утримання доріг комунальної власності

             На утримання  доріг комунальної власності та утримання доріг комунальної власності використано 193321 грн., з них кредиторська заборгованість 21226 грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища

За рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища проведено видатки на загальну суму 58400 грн. (контейнери для збору ТПВ та контейнерні майданчики).

 

Пропонується прийняти до відома звіт про виконання бюджету за І півріччя 2013 року по доходах:

Загального фонду – 3769573  грн.;

Спеціального фонду – 1389869 грн.

За видатками:

Загального фонду – 3869386 грн.

Спеціального фонду – 652292 грн.

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь