Про упорядкування процесу розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради

Переглядiв: 1568

                                                                                                       БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVI СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 27.09.2013                                       Богодухів                             № 1488- VI

 

Про упорядкування процесу

розміщення зовнішньої реклами

на території Богодухівської міської ради

З метою вдосконалення та упорядкування процесу розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради, на підставі ст. 16 Закону України «Про рекламу»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»  від 29 грудня 2003 р. №2067 (зі змінами), керуючись ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити:

1) Правила розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради (додаток 1).

2) Порядок визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають  у  комунальній  власності  та  надаються  розповсюджувачам  зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій (додаток 2).

3) Порядок виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій, розміщених на території Богодухівської міської ради з порушенням законодавства про рекламу та Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради, подальшого розпорядження ними (додаток 3).

4) Типовий договір про надання в користування місць, що знаходяться в межах населених пунктів, для розташування спеціальних конструкцій (додаток 4).

2.Секретарю міської ради Зіньковській З.М. забезпечити в 10 денний термін оприлюднення цього рішення в районній газеті «Маяк».

3.Робочому органу з питань діяльності в галузі зовнішньої реклами при виконавчому комітеті Богодухівської міської ради довести до відома всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, у тому числі приватних підприємців, про необхідність оформлення Дозволів на розміщення зовнішньої реклами та укладання договорів користування місцями для розміщення зовнішньої реклами у місячний строк з дня набрання чинності даного рішення.

4. Комунальним підприємствам, яким надані об’єкти комунальної власності    у повне господарське відання, оперативне управління або користування (оренду), у випадку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами місць для розташування спеціальних конструкцій, укласти відповідні договори, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Богодухівської міської ради від 29 лютого 2008 року № 1107- V(ХХІІ сесія V скликання).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету ( голова Лещенко Н.В.) та з соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б.).

Міський голова                                               Н.ОЛЕКСЕНКО

 

                                                                                       Додаток 1 до рішення

Богодухівської міської ради

                                                                                                                                                                                                      від 27.09.2013 № 1488

                                                                                                                                                                                                            (ХХХVIсесія VIскликання)

Правила розміщення зовнішньої реклами

на території Богодухівської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Богодухівської міської ради;

робочий орган – постійно діюча комісія з питань регулювання діяльності по розміщенню зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради при виконавчому комітеті Богодухівської міської ради  ;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць і доріг;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

складна спеціальна конструкція - конструкція, що відповідає одній або декільком з таких ознак:

- розмір однієї рекламної площини спеціальної конструкції будь-якого виду більше або дорівнює 6 м2;

- встановлюється з проведенням скритих робіт;

- має бетонний фундамент;

- висотою більше двох метрів;

- виготовлена по індивідуальному проекту або має нетипові розміри;

- для виготовлення або встановлення потребує складних конструктивних рішень

вивіска чи табличка - елемент на будинку (площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів), будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

розповсюджувач зовнішньої реклами (заявник) - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування - стаціонарні знаки дорожнього руху виконані у відповідності до вимог ДСТУ 4100-2002;

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

1.3. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Богодухівської  міської  ради.

1.4. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України  «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» зі змінами та інших нормативних актів.

1.5. Місця розташування зовнішньої реклами можуть бути визначені Схемами розміщення спеціальних конструкцій. При розробці та затвердженні схем враховуються вимоги чинного законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, екологічної безпеки, затверджених програм розвитку відповідних територій тощо. Схемами також можуть бути встановлені загальні вимоги до спеціальних конструкцій (типи, форма, розміри, відстані між конструкціями тощо).

1.6. При проектуванні, встановленні та експлуатації рекламних засобів обов’язково мають бути виконані вимоги, передбачені чинним законодавством та Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради (далі – Правила).

1.7. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

1.8. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволу та у порядку, встановленому Богодухівською міською радою відповідно до цих Правил. Справляння плати за видачу дозволу забороняється.

1.9. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноваженого ними органу  (особи).

1.10. Обов’язки щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Богодухівська міська рада покладає на виконавчий комітет Богодухівської міської ради та спеціально створену комісію з питань регулювання діяльності по розміщенню зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради (далі — Робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються (за згодою) на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

1.11. У разі, якщо даними Правилами затверджені норми відмінні від норм інших нормативно-правових актів, то застосовуються норми  Закону   України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу».

2. Повноваження робочого органу

2.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії, та його скасування;

2.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

2.3. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.4. Підготовка пропозицій та проекту рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

2.5. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх подальшого розміщення.

2.6. Подання до територіального органу у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

2.7. Подання виконавчому комітету Богодухівської міської ради інформації про порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами цих Правил та чинного законодавства в галузі реклами для вжиття заходів відповідно до даних Правил щодо попередження та усунення таких порушень;

2.8. Підготовка та подання до виконавчого комітету Богодухівської міської ради пропозицій щодо розмірів і порядку використання плати за користування місцями, що надаються розповсюджувачами зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій.

2.9. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3. Надання Дозволу на розміщення зовнішньої реклами

3.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (додаток 1) на територіях та об’єктах Богодухівської міської ради,функції управління та рішення щодо яких здійснює виконком, надається виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.

3.2. Для одержання дозволу заявник подає до Робочого органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

копія документу, що підтверджує державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

3.3. За наявності документів, передбачених пунктом 3.2. цих Правил, заява протягом трьох робочих днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі — журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу.

3.4. Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після проведення такої перевірки  керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

3.5. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

3.6. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

3.7. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

3.8. Протягом строку, зазначеного у пункті 3.5. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим — третім пункту 3.5. цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, розрахованої згідно з Порядком визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій встановленої сесією Богодухівської міської ради.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 3.5. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, розрахованої згідно з Порядком визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій встановленої сесією Богодухівської міської ради.

Протягом п`яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету територіальної громади міста Богодухова.

3.9. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 3.5. цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 3.8. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

3.10. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

Державтоінспекцією — у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду — у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

утримувачем інженерних комунікацій — у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені в абзацах першому, третьому — п’ятому цього пункту органи та особи повинні погодити дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

3.11. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому — п’ятому пункту 3.10 цих Правил, заявник повинен повідомити про таку відмову робочий орган в межах строку дії пріоритету.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.12. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.13. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Богодухівської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

3.14. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу, який погоджується головою виконавчого комітету Богодухівської міської ради  та скріплюється печаткою виконкому.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий — залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

3.15. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.16. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

3.17. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

3.18. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

3.19. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

3.20. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.21. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.    Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.22. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

3.23. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.24. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

оригінал зареєстрованого дозволу;

письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця;

банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган виносить пропозицію щодо внесення змін у дозвіл на розгляд Виконавчого комітету Богодухівської міської ради  , який приймає відповідне рішення та протягом п’яти робочих днів вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.25. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному Богодухівською міською радою, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, — на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

3.26. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

3.27. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 3.31 – 3.35 цих Правил та інших актах чинного законодавства;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світловідбиваючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

3.28. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

3.29. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

3.30. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 3.27. – 3.30. цих Правил, є вичерпним.

3.31. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні ліцензії.

3.32.  Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції повинні відповідати сучасним вимогам якості. Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитись без відхилень від затвердженої проектної документації. Конструкції повинні утримуватися в порядку, що включає: естетичний зовнішній вигляд, благоустрій прилеглої території, наявність реклами або фонового покриття, відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацію на спеціальну конструкцію. Рекламні засоби, як правило, повинні мати підсвічування рекламного зображення у темний час доби.

3.33. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

3.34. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

3.35. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

3.36. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

3.37. Інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування.

До об’єктів сервісу, що можуть бути позначені інформаційно-сервісними знаками, відносяться об’єкти вузького профілю, призначені для обслуговування учасників руху (закусочні, підприємства з ремонту шин, карбюраторів, амортизаторів, магазини запасних частин і т.і.).

Інформаційно-сервісні знаків індивідуального проектування повинні бути виконані у відповідності до вимог ДСТУ 4100-2002.

Застосування інформаційно-сервісних знаків індивідуального проектування здійснюється за дозволом погодженим з органами ДАІ та власниками доріг або уповноваженими ними органами

Інформаційно-сервісні знаки не можуть розміщатися на одній опорі або в створі із засобами організації дорожнього руху, а також обмежувати їх видимість або заважати їх сприйняттю учасниками дорожнього руху.

3.38. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах — об’єктах незавершеного будівництва;

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

3.39. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи — підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

3.40. Демонтаж pвивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, якими вони були встановлені, протягом 10 днів з моменту отримання припису. У разі не проведення демонтажу у визначений даними Правилами строк, демонтаж проводиться працівниками КП «Богодухівжитло» з наступною компенсацією витрат з боку юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, які є розповсюджувачами зовнішньої реклами.

3.41. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 10-ти днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:

а) припинення дії Дозволу  на розміщення зовнішньої реклами відповідно до п.4.1. Правил;

б) закінчення дії Дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження його дії відповідно до п. 3.23.

4. Скасування Дозволу на розміщення зовнішньої реклами

4.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

5. Контроль за дотриманням цих Правил та відповідальність за їх порушення

5.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють робочий орган та інші органи відповідно до чинного законодавства.

5.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги, робочий орган подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

5.3. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

5.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

6.Заключні положення

6.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

6.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

 

 Секретар міської ради                                                                 З.Зіньковська

                                                                           Додаток 2

                                                                             до рішення

                                                      Богодухівської міської ради

                                                                                               від 27.09.2013 №1488

(ХХХVI сесія VI скликання)

зі змінами від 04.07.2014 №1875-VI

(XLV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ)

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій

 1. Базовий тариф для визначення плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності (далі — місце), становить 20 (двадцять) гривень за одне місце без ПДВ на місяць.

 2 .Розмір плати за тимчасове  користування місцями (П) визначається виходячи з:

- площі місця розташування рекламного засобу в кв.м.(Sмр);

- базового тарифу за 1 кв.м. місця розташування рекламного засобу (Т);

- коригуючих коефіцієнтів (К).

Площа місця розташування рекламного засобу визначається:

-для місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується рекламний засіб,  як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цього рекламного засобу;

- для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця розташування дорівнює площі вертикальної проекції спеціальної конструкції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.

2.1 Коефіцієнти:

а) В залежності від типу автомобільної дороги встановлюється коефіцієнт  Кдорога

- 2,0 – магістральні;

- 1,5 – територіальні;

- 1,0 – районні, сільські та інші.

б)  В залежності від площини однієї рекламної конструкції типу «щит на фасаді» встановлюється понижуючий коефіцієнт  К площина

- 0,8 – більше 100 м2;

- 0,7 – більше 150 м2;

- 0,6 – більше 200 м2.

в) Розмір плати за користування місцями збільшується на коефіцієнт 2 за користування місцями для розміщення розтяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів (Кр.)

г) Для спеціальних конструкцій типу „ зупинковий павільйон” встановлюється понижуючий коефіцієнт К павільйон – 0,5.

д) Для спеціальних конструкцій типу „ інформаційний стенд” встановлюється понижуючий коефіцієнт К стенд – 0,3.

є) Для площини спеціальної конструкції, яка використовується для розміщення соціальної реклами встановлюється понижуючий коефіцієнт – 0,1 (К соц.)

ж) Для окремо встановлених стаціонарних спеціальних конструкцій встановлюється коефіцієнт (Кконстр.) – 1,5.

 

3.Розмір плати за користування місцем для розміщення рекламного засобу розраховується по формулі:

П(місячна) = (Т х SМР х Кдорога х Кр. х Кплощина х Кпавільйон х Кстенд х Кконстр.).

4. Місячний розмір плати, визначений згідно з пунктами 1-2 цього Порядку, вказується у договорі про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами.

5. Плата за використання місць вноситься не пізніше 20 числа місяця, за який здійснюється оплата. При укладені нового договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш як за один місяць.

6. Розмір плати за користування місцями під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами, визначається відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів, за формулою:

ПЛАТА (одноденна) = (базовий тариф х 0,3 х (Sконстр. + Sтер.)

де Sтер. — площа міської території, що використовується організаторами масового заходу для розміщення обладнання, призначеного для проведення заходу (сцена, палатки, звукова апаратура, автотранспорт і т. і.).

7. Плата за користування місцями розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі договорів та в повному обсязі спрямовується до бюджету Богодухівської міської ради .

8. За тимчасове користування місцями, на яких розташовані вивіски, плата не встановлюється та не стягується. 

9. Розмір шкоди заподіяної розміщенням спеціальних рекламних конструкцій на території Богодухівської міської ради без дозволу та договору розраховується за вказаним порядком та підлягає перерахуванню до бюджету Богодухівської міської ради.

 

 Секретар міської ради                                                                 З.Зіньковська

 


 

                                               Додаток 3

                                                 до рішення

                                                                             Богодухівської міської ради

                                                                   від 27.09.2013 №1488

(ХХХVI сесія VI скликання)

ПОРЯДОК

виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій, розміщених на території Богодухівської міської ради 

з порушенням законодавства про рекламу та Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради, подальшого розпорядження ними

 1. Загальні положення

1.1. Порядок виявлення, демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій, розміщених на території Богодухівської міської ради з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради та Правил розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради.

1.2. Цей Порядок розроблено з метою удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у м. Богодухові з порушенням вимог чинного законодавства України у сфері реклами, впорядкування відносин у сфері благоустрою території м. Богодухова, вжиття дійових заходів впливу на осіб, які порушують вимоги законодавства України та захисту прав та інтересів мешканців селища та суб’єктів господарювання.

1.3. Порядок визначає механізм виявлення, демонтажу, обліку,  зберігання спеціальних конструкцій, розміщених на території Богодухівської міської ради з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними та є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності – юридичними та фізичними особами, незалежно від їх форми власності.

2.Терміни та визначення

Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, кронштейни, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

Місце розташування спеціальної конструкції – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

Робочий орган – постійно діюча комісія з питання регулювань діяльності по розміщенню зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради виконавчого комітету Богодухівської міської ради;

Припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога робочого органу про усунення порушень вимог законодавства України та усунення виявлених порушень зобов’язань, визначених договором, та їх наслідків.

Самовільно розміщені спеціальні конструкцій – конструкції, які розміщенні без отримання у встановленому законодавством порядку дозволу, без згоди власника місця або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування;

Демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції від місця її розташування або її основи та транспортування на склад для подальшого зберігання.

Терміни «об’єкти благоустрою населених пунктів» та «елементи благоустрою» – застосовуються у значенні, встановленому Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

 

3. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій

3.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій здійснюється шляхом проведення регулярних перевірок робочим органом.

3.2. Фізичні та юридичні особи, яким стало відомо про розміщення спеціальної конструкції на території м. Богодухова, що встановлена без відповідного дозволу виконавчого комітету Богодухівської міської ради, з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, повідомляють про це робочий орган.

3.3. Робочий орган за зверненнями осіб, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених спеціальних конструкцій, вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників.

4. Демонтаж спеціальних конструкцій

4.1. Демонтаж спеціальних конструкцій проводиться у випадках:

а) самовільного розміщення;

б) коли технічний стан спеціальної конструкції, розміщеної на місці, створює  загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової)  третім особам;

в) порушення зобов’язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

г) припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця.

4.2. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється після направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами припису з вимогою:

а) про належне виконання договірних зобов’язань;

б) про звільнення місця, що зайняте без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цих місць у користування (у випадку коли власник та його адреса відомі).

4.3. У разі виявлення порушень, передбачених підпунктом «а» пункту 4.1. Порядку  демонтаж здійснюється на підставі рішення  виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

4.4. У разі порушення зобов’язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій демонтаж здійснюється на підставі рішення  виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

4.5. Припис направляється в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається уповноваженому представнику власника спеціальної конструкції особисто під підпис. Інформація про направлення припису реєструється у відповідному журналі (додаток 1).

4.6. У випадку повернення припису з відміткою про неможливість повідомити адресата з будь-якої причини, вважається, що власник спеціальної конструкції невідомий.

4.7. Власник спеціальної конструкції після добровільного усунення порушень, зазначених в приписі, зобов’язаний повідомити про це в письмовій формі особу, яка направила припис.

Контроль за виконанням приписів здійснюється робочим органом виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

4.8. У разі невиконання вимог, зазначених у приписі, робочий орган  готує проект рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради  про демонтаж спеціальних конструкцій. У рішенні зазначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу, вид та розмір із зазначенням місця розташування.

4.9. Після прийняття виконавчим комітетом Богодухівської міської ради  вищевказаного рішення,  демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені, протягом 10 днів з моменту отримання припису.

4.10. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса не встановлені, демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється без направлення припису на підставі рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради працівниками КП «Богодухівжитло»» з наступною компенсацією витрат з боку юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які є розповсюджувачами зовнішньої реклами.

4.11. У разі невиконання вимог, зазначених у приписі, працівниками КП «Богодухівжитло»» проводиться демонтаж спеціальної конструкції протягом 10 днів з моменту отримання припису.

4.11. Демонтаж спеціальної конструкції, технічний стан якої створює  загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової)  третім особам здійснюється на підставі Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції та Акту проведення демонтажу спеціальної конструкції.

Фіксація технічного стану спеціальної конструкції може здійснюватися за допомогою фото-, відео- знімальних приладів, які додаються до Акту.

Акт огляду спеціальної конструкції складається робочим органом у двох примірниках та підписується всіма присутніми особами.

4.12. Представником робочого органу та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, складається Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: представник виконавчого комітету, робочого органу, власник або законний користувач спеціальної конструкції, представники державних органів та інших організацій (ДАІ, міліція, тощо).

Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках і підписується особами, присутніми при демонтажі спеціальної конструкції.

4.13. Один примірник Акту проведення демонтажу та/або Акт огляду спеціальної конструкції залишається у робочого органу, а інший надається власнику спеціальної конструкції або (у разі його відсутності або відмови від підписання акта) у 10-ти денний термін направляється на його адресу поштою.

4.14. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі, робочий орган  у 10–ти денний термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції органи міліції за місцем демонтажу спеціальної конструкції.

4.15. Демонтаж рекламного засобу не проводиться, якщо власник рекламного засобу (розповсюджувач зовнішньої реклами) повністю усунув зазначені у приписі порушення та повідомив про це у письмовій формі у встановлений у приписі термін.

4.16. Власник спеціальної конструкції зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції у встановленому порядку.

4.17. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 10-ти днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:

а) припинення дії Дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення строку дії на підставі рішення  виконавчого комітету Богодухівської міської ради за письмової заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

б) закінчення дії Дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження його дії.

4.18. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

а) припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця;

б) невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам.

4.19. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені, протягом 10 днів з моменту отримання припису. У разі не проведення демонтажу у визначений даним Порядком строк, демонтаж проводиться працівниками КП «Богодухівжитло» з наступною компенсацією витрат з боку юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які є розповсюджувачами зовнішньої реклами.

 5. Облік, зберігання та розпорядження демонтованими спеціальними конструкціями

5.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку робочим органом.

5.2. Обов’язок щодо зберігання взятих на облік спеціальних конструкцій покладається на робочий орган.

5.3. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути переданий  робочим органом на тимчасове зберігання відповідній організації на підставі договору зберігання та Акту прийому-передачі, в якому обов’язково зазначається перелік спеціальних конструкцій, їх стан та характеристики.

5.4. Особа, яка прийняла на зберігання демонтовані спеціальні конструкції, несе відповідальність за їх збереження з моменту підписання акта приймання-передачі.

5.5. Витрати, пов’язані з утриманням демонтованих спеціальних конструкцій, несе зберігач.

5.6. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

5.7. Робочий орган  щомісячно (на початку місяця) проводить публікацію про проведення демонтажу спеціальних конструкцій за минулий місяць, в якій зазначає власника (якщо відомо), її вид, розмір, місце демонтажу та зберігання спеціальної конструкції.

До переліку на публікацію включаються конструкції, власник яких не звернувся з проханням повернути демонтовану спеціальну конструкцію.

5.8. Власник спеціальної конструкції або його представник має право на повернення демонтованої спеціальної конструкції на підставі:

- документа про відшкодування вимушених витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальної конструкції та її зберіганням:

- заяви на ім’я керівника робочого органу (виконавчого комітету) про повернення демонтованої спеціальної конструкції;

- документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованої спеціальної конструкції;

- документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію (на вимогу робочого органу).

5.9. Якщо протягом року після проведення публікації власник не заявив свої права на спеціальну конструкцію, до неї може застосовуватися процедура та операція  поводження з відходами відповідно до законодавства у сфері поводження з відходами.

6. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів

6.1. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про рекламу».

6.2. За порушення Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради у зв’язку з самовільним розміщенням зовнішньої реклами на об’єктах благоустрою винна особа притягається до адміністративної відповідальності адміністративною комісією при виконавчому комітеті Богодухівської міської ради.

Протоколи про адміністративні правопорушення складаються особами, уповноваженими виконавчим комітетом Богодухівської міської радою.

6.3. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

6.4. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті самовільного розміщення на ньому зовнішньої реклами, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку.

Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається за відповідним порядком.

 

Секретар міської ради                                                                 З. Зіньковська

                                                                                 Додаток 4

                                       до рішення

                                                                                                       Богодухівської міської ради

                                            №1488 від 27.09.2013

                                   (ХХХVI сесія VI скликання)

Типовий договір № _________

про надання в користування місць, що знаходяться в межах населених пунктів, для розташування спеціальних конструкцій

м. Богодухів                                                                         «___» ________  20___ р.

Богодухівська міська  рада,  в  особі Богодухівського міського голови  Олексенко Н.І.  діючого  згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України  «Про рекламу» від 03.06.96р. за №270/96-ВР, рішення Виконавчого комітету Богодухівської міської ради  від ______ № ____ «Про упорядкування процесу розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради» з одного боку, і ________________________ в  подальшому  іменований  «Користувач», з  другого  боку,  уклали  цей  договір  про  наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1  Богодухівська міська  рада надає  «Користувачу»  у платне  користування  а «Користувач» використовує наступне місце  для розташування спеціальних конструкцій в м. Богодухів:

1.1.1. згідно  Дозволу № ____ від «___» ___________ 20__ р. на розміщення зовнішньої реклами, за адресою ____________________________________ (рекламна  конструкція  типу __________________ загальною площею  _____________ кв. м);

та  здійснює  плату  за  користування  місцями  згідно  розділу 4 договору.

1.2. Терміни «спеціальні конструкції», «рекламо носії «, «місця розташування спеціальних конструкцій», «Дозвіл» та інші вживаються у значенні, визначеному «Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради ради», які затверджені рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради

№ ____ від _________________.

1.3. Місце надається для розташування тільки тієї спеціальної конструкції, що вказана у „Дозволі  на розміщення зовнішньої реклами».

1.4. Місце для розташування  спеціальної конструкції передається «Користувачу» протягом 5-ти днів з моменту підписання цього договору згідно Акту прийому — передачі.

2. ДІЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір набирає чинність з часу його підписання та дійсний та діє до «___» __________ 20___р.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Богодухівська міська  рада має право:

3.1.1.Вимагати від «Користувача» додержуватися вимог чинного законодавства з питань реклами, «Правил розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради ради», правил забудови і благоустрою територій, містобудівних норм.

3.1.2.Використовувати на підставі додаткової угоди з «Користувачем» рекламну поверхню спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації безкоштовно або на інших умовах, встановлених сторонами.

3.1.3.Здійснювати перевірки додержання «Користувачем» положень цього договору.

3.1.4. Здійснити за рахунок «Користувача» демонтаж спеціальної конструкції у випадку порушення вимог передбачених «Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради ради».

3.2. Богодухівська міська  рада зобов’язується:

3.2.1.Передати «Користувачу» на підставі рішення виконкому Богодухівської міської ради місця для розташування спеціальних конструкцій, згідно з Актом прийому-передачі.

3.2.2. Не надавати місця, що надані «Користувачу», у користування іншим особам на протязі всього терміну дії договору та дозволу.

3.2.3. Забезпечити «Користувачу» вільний доступ до наданого у користування місця для монтажу або демонтажу спеціальних конструкцій та їх обслуговування протягом терміну дії договору.

3.3. «Користувач» має право:

3.3.1. Вимагати надання йому у встановлений термін місця для розташування спеціальних конструкцій.

3.3.2. Використовувати надані йому місця для розташування на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору та “Правил розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради  ”

3.4. Користувач зобов’язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до «Правил розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради  ”

3.4.2. Утримувати місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця в належному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.3. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця, рослинності, що на ньому розташована та комунікацій, що залягають у цьому місці.

3.4.4. Забезпечувати технічний, санітарний та естетичний стан спеціальних конструкцій відповідно Закону України „ Про рекламу” від 03.06.96р. за №270/96-ВР та „Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067. Підтримувати спеціальну конструкцію у стані, що відповідає виданому Дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  та  архітектурно – містобудівним  нормам.

3.4.5. Своєчасно і у повному обсязі відповідно до розділу 4 цього договору сплачувати платежі за користування місцями.

3.4.6. „ Користувач” зобов’язаний надавати „ Робочому органу” копії платіжних доручень з поміткою банку про перерахування грошових коштів, передбачених пунктом 4.1. Договору.

3.4.7. Здійснювати переобладнання, реконструкцію або інші поліпшення наданих у користування місць за власні кошти тільки за письмовою згодою Богодухівської міської ради  ради.

3.4.8.  Додержуватися  вимог  постанови Кабінету  Міністрів  України  від 26.05.2004р. №693  «Про затвердження  Порядку  накладання  штрафів  за  порушення  законодавства  про рекламу», не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу».

3.4.9.  Без перешкод допускати до наданих у користування місць представників «Робочого органу» з метою перевірки їх використання, дотримання «Правил розміщення зовнішньої реклами на території Богодухівської міської ради ”, правил забудови і благоустрою територій та цього договору.

3.4.10. Відшкодовувати у повному обсязі матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування  спеціальної  конструкції  з  вини «Користувача».

3.4.11. За рішенням Богодухівської міської ради   звільняти місце і передавати його в належному стані за актом  в  порядку,  визначеному  розділом  5  цього  договору.

3.4.12. Передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність та інші) не допускається, окрім випадків передбачених п 3.1.2. цього Договору.

3.4.13. Своєчасно продовжувати термін дії погоджень у Дозволі на розміщення зовнішньої реклами.

3.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці (або місцях) розташування спеціальної конструкції, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу та перегляду умов дії цього договору, Богодухівська міська  рада у триденний термін надсилає «Користувачу» письмове повідомлення про це за підписом керівника органу та у десятиденний термін з початку реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання права на використання рівноцінного місця. Фінансування робіт пов’язаних з демонтажем, монтажем та переміщенням спеціальної конструкції здійснюється за рахунок «Користувача», при цьому відшкодування витрат на зазначені види робіт «Користувачу» з боку Богодухівської міської ради   не проводиться. Якщо «Користувач» не дає згоди на звільнення місця, то Богодухівська міська  рада має право у встановленому законом порядку розірвати цей договір.

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата за всі надані у користування місця визначається відповідно до  «Порядку визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій»,  прийнятого  рішенням  Богодухівської міської ради   на  ___  сесії  VІ скликання  «__» __________ 20__ року,  і  визначається таким чином:

ПЛАТА (місячна) = (базовий тариф (20 грн) х Sконстр. х Кдорога х Кр. х Кплощина х Кпавільйон х Кстенд х Кконстр.)

та перераховується до бюджету Богодухівської міської ради ради:   р/р 31410544700082  в  ГУДКСУ в  Харківській  області,   МФО 851011,   код ОКПО 37681882,   одержувач Богодухівське УК  м. Богодухів,   код платежу-24060300.

для п. 1.1.1. щомісячна оплата складає ____________________;

Богодухівська міська  рада  не  є  платником  податку  на  прибуток,  не  є  платником  ПДВ.

4.2.  Внесення  оплати  за користування  місцями  здійснюється: не пізніше 20 числа місяця, за який здійснюється оплата.

4.3. Оплата за користування місцями, прийнятими згідно з Актом приймання-передачі, здійснюється незалежно від часу встановлення спеціальної конструкції.

4.4. «Користувач» має право здійснити оплату наперед за декілька місяців в рамках дії цього договору.

4.5. Внесення оплати здійснюється «Користувачем» кожного місяця без отримання рахунку-фактури, шляхом перерахування  грошових  коштів  на поточний  рахунок,  передбачений  пунктом  4.1.

 

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ

5.1. У випадку припинення дії цього договору на будь-яких підставах, передбачених пунктами 7.1.- 7.2. цього договору, повернення місць, наданих у користування, здійснюється «Користувачем» на підставі Акту прийому — передачі, який підписується представниками  Богодухівської міської ради  ради і «Користувача».

5.2. Протягом 10-ти днів після припинення дії цього договору «Користувач» зобов’язаний звільнити надане у користування місце і передати його Богодухівській міській  раді.  При цьому,  демонтаж  спеціальної  конструкції  та  приведення  території місця у належний  стан  (прибирання  місця,  вивіз  сміття  тощо)  виконується  «Користувачем».

5.3. Місце вважається фактично переданим Богодухівській міській  раді з моменту підписання Акту прийому-передачі.

5.4. Місце, що було надане в користування, повинно бути передане «Виконкому» у стані, не гіршому від того, який був на момент передачі місця «Користувачу».

5.5. Здійснені під час дії цього договору «Користувачем» невід’ємні поліпшення місця розташування спеціальних конструкцій залишаються у Богодухівській міській  раді, а їх вартість «Користувачу» не відшкодовується.

5.6. У разі невиконання вимог Богодухівською міською  радою щодо звільнення «Користувачем» місця розташування спеціальної конструкції уповноважене підприємство КП «Богодухівжитло» має право провести демонтаж спеціальних конструкцій, що розташовані на займаному «Користувачем» місці, з наступним відшкодуванням «Користувачем» витрат КП «Богодухівжитло» пов’язаних з проведенням робіт з демонтажу і надання послуг по зберіганню демонтованих спеціальних конструкцій.

Демонтаж у такому випадку проводиться в порядку, визначеному «Порядком виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій, розміщених на території Богодухівської міської ради з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними» та рішеннями виконкому Богодухівської міської ради ради.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За несвоєчасну або неповну сплату платежів за користування місцями, наданими «Користувачу» для розташування спеціальних конструкцій, останній сплачує Богодухівській міській  раді пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

6.2. У випадку прострочення повернення місць, наданих у користування, при припиненні цього договору, «Користувач» сплачує Богодухівській міській  раді штраф у розмірі 100 гривень за кожний день просрочки.

6.3. Богодухівська міська  рада  не відповідає за недоліки місць, що надаються «Користувачу», що виявлені «Користувачем» після прийняття місць в користування згідно з Актом прийому-передачі.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Цей договір припиняє свою дію:

а) за згодою сторін;

б) по закінченню терміну дії договору;

в) у випадку припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;

г) у випадку дострокового розірвання договору на підставах, передбачених п. 7.2.;

д) в інших випадках, передбачених законодавством та Договором.

7.2. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою Богодухівської міської ради у встановленому законодавством  порядку  може  мати  місце  в  таких  випадках:

а) якщо «Користувач» погіршує місця, що надані йому, або утримує їх в неналежному стані (засмічення території,  пошкодження місця тощо);

б) якщо «Користувач» несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначені розділом 4 цього договору, протягом 3-х місяців після закінчення  встановленого  терміну  оплати;

в) нецільового використання  наданих  у  користування  місць, зокрема:

- встановлення на місця спеціальних конструкцій,  що  не  передбачені  Дозволом;

- розміщення на спеціальних конструкціях інформації, що не є рекламою, крім соціальної рекламної інформації, що розміщується згідно з п. 3.1.2. договору;

г) у випадку передачі «Користувачем» місця, наданого йому, іншим особам на будь-якій підставі;

д) у випадку, передбаченому п. 3.5. цього договору;

є) у випадку невиконання або неналежного виконання «Користувачем» інших обов’язків, передбачених цим договором;

ї) в інших випадках, передбачених законодавством України, рішеннями виконкому Богодухівської  міської ради.

7.3. Всі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України. 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього договору оформляються додатковою угодою, яка є невід‘ємною частиною Договору.

8.2. Всі права та обов’язки сторін згідно з цим договором у повній мірі переходять до правонаступників сторін.

8.3. Цей договір укладено на 5 сторінках у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

9. ЮРИДИЧНІ ТА ФАКТИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

9.1. Богодухівська міська рада: 62103, Харківська обл.,  м. Богодухів,  пл.. Леніна,2, р/р 31410544700082  в  ГУДКСУ в  Харківській  області,   МФО 851011,   код ОКПО 37681882,  тел.  3-21-07,   тел./факс 3-20-02.

 

9.2 »Користувач«:   ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Від  « Богодухівської міської ради»                                                                  Від  «Користувача”

                                                                                             

 

_____________________/ Н.І.Олексенко/                                         ________________ /  ПІБ /

 

 

                  

b