Про створення кадрового резерву

Переглядiв: 1156

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2015                                        Богодухів                               № 43 -VІI

 Про створення кадрового резерву виконавчого апарату міської ради

 На підставі ст. 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 року № 1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву виконавчого апарату міської ради (додається).

2. Доручити міському голові Голубу М.В. щорічно створювати кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі у виконавчому апараті міської ради відповідно до цього Порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань регламенту законності, правопорядку, депутатської діяльності , етики та взаємодії з органами  місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

  Міський голова                                        М.ГОЛУБ

 Додаток

до рішенням міської ради

25.12.2015 № 43- VIІ

(II сесія VIІ скликання)

 

 

ПОРЯДОК

формування кадрового резерву виконавчого апарату

Богодухівської міської ради

 

1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі у виконавчому апараті створюється за рішенням Богодухівської міської ради.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

-         спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

-         мають професійні навики, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття і успішного виконання управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

- посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

- державних службовців, які бажають перейти працювати у виконавчий апарат міської ради;

- спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

3. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду у виконавчому апараті міської ради, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання  зайняти посаду у виконавчому апараті міської ради. Про  зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою міста, обираються або затверджуються міською радою згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не формується.

На посади працівників виконавчого апарату міської ради кадровий резерв  формується з такого розрахунку: спеціалістів – не менше 1 особи з урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни для зарахування до кадрового резерву в установленому порядку.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням міського голови.

6. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не мають.

7. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота згідно з річними планами, затвердженими міським головою, де передбачається:

-         вивчення і аналіз виконання Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень міської ради;

-         систематичне навчання шляхом самоосвіти;

-         періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;

-         участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

-         стажування протягом не більш як 1 місяця  на посаді у виконавчому апараті міської ради;

-         виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

-         залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок;

-         участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, інших нормативних документів.

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву, покладається на керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

9. Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається міською радою згідно з Типовим порядком формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 року № 1386.

10. Керуючий справами  виконавчого комітету міської ради готує списки кадрового резерву, систематично аналізує та узагальнює практику його формування, вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

11. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву  може здійснюватися за рішенням міського голови поза конкурсом.

12. Міський голова несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника. Виключення із списку кадрового резерву  оформляється розпорядженням міського голови.

Секретар міської ради                                          З.Зіньковська