Про стан забезпечення в Богодухівській міській раді виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Переглядiв: 207
УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.06.2013                                            Богодухів                                        156

 

Про стан забезпечення в Богодухівській

міській раді виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

 

9 травня 2011 року вступив в дію Закон України «Про доступ до публічної інформації», покликаний зробити роботу органів влади, органів місцевого самоврядування більш прозорою та сприяти зростанню довіри громадян. Ефективна реалізація положень Закону залежить від якісної організації роботи з запитами на інформацію, наповнення офіційної веб-сторінки. З цією метою в міській раді розроблено та затверджено порядок складання, подання та розгляду інформаційних запитів, затверджено форму письмового інформаційного запиту, перелік інформації, що підлягає оприлюдненню, визначені відповідальні за забезпечення та організацію доступу запитувачів до публічної інформації.

В 2012 році до міської ради надійшло 7 запитів на публічну інформацію, за пять місяців 2013 року – 15 запитів на публічну інформацію.

Всі запити опрацьовані, запитувачам надані відповіді у встановлений законом термін.

В травні 2013 року прокуратурою Богодухівського району була проведена перевірка з питань дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» при розгляді запитів на інформацію громадян та юридичних осіб допущені порушення статтей 14, 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Посадові особи Богодухівської міської ради, які допустили порушення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Беручі до уваги вищевикладене, з метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації шляхом надання інформації за запитами, усунення порушень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», причин та умов, що їм сприяють, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії міської ради:

1) продовжувати вживати заходів щодо дотримання вимог актів чинного законодавства, що регламентують роботу щодо забезпечення доступу до публічної інформації;

2) посилити контроль за перебігом розгляду запитів на інформацію;

3) вживати невідкладних заходів щодо надання своєчасної, достовірної, точної та повної інформації під час задоволення запитів на інформацію;

4) посилити роботу щодо організації інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Рогинську Л.І. та керуючого справами виконкому міської ради Щербак А.М.

 

Міський голова                                           Н.ОЛЕКСЕНКО