Про продаж з розстроченням платежу

Переглядiв: 391

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVIII  СЕСІЯ  VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

26.09.2014                                     Богодухів                         № 1973- VI

 Про продаж з розстроченням платежу ½ частки

житлового будинку з надвірними будівлями за

адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32

Розглянувши заяву Мосякіної Катерини Миколаївни, зареєстрованої за адресою: Луганська область, с. Макіївка, пров. Полтавський, 13, кв.5, проживаючої за адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32, яка є власником ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями за адресою проживання, про продаж їй ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями за цією ж адресою, яка належить Богодухівській міській раді, розглянувши рішення міської ради від 15.08.2014 № 1933-VI «Про затвердження  оцінки вартості ½ частини житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32» та складає 32880 (тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят) грн., керуючись пунктом 30 частини I статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова (нова редакція), затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 23.05.2014 № 1847-VI (XLIV сесія VI скликання), міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продати з розстроченням платежу Мосякіній Катерині Миколаївні ½ частку житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Котовського, 32 за 32880 (тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят) грн.

2. Вчинити продаж ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями з розстроченням платежу строком на 2 роки за 32880 (тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят) грн. за умови сплати Мосякіною Катериною Миколаївною – 16 440 (шістнадцять тисяч чотириста сорок) грн. протягом 30-х календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями на розрахунковий рахунок 31413574700082, одержувач коштів: місцевий бюджет, код платежу 31010200, МФО 851011, код ЄДРПОУ 37681882, банк ГУДКСУ в Харківській області.

3. Розрахунок з розстроченням платежу строком на 2 роки за придбання ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32 за 32 880 (тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят) грн. Мосякіною Катериною Миколаївною повинна здійснювати шляхом погашення суми розстроченого платежу згідно з встановленим графіком рівними частинами щомісячно з урахуванням індексу інфляції, за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.

4. Затвердити розрахунок та графік щомісячного погашення розстроченого платежу за придбання ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32 (додається).

5. У разі порушення строку погашення частини платежу Мосякіна К.М. сплачує неустойку  в розмірі 1 % від щомісячної суми платежу за кожний день затримки платежу.

6. Прострочення погашення частини платежу більш як на 2-а місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за придбання ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Котовського, 32 і стягненню з Мосякіної К.М. залишку платежу у порядку, встановленому законом.

7. Мосякіна К.М. має право достроково погасити будь-який належний з неї черговий платіж або достроково повністю розрахуватись за придбану ½ частку житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Котовського, 32.

8. Всі витрати з оформлення договору купівлі-продажу ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Котовського, 32 покласти на покупця.

9. Доручити заступнику міського голови Коваленку Ігорю Віталійовичу підписати договір купівлі-продажу ½ частки житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Котовського, 32 з Мосякіною К.М.

10. У разі, коли майно (½ частка житлового будинку з надвірними будівлями, розташоване за адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32) не продано у 30-ти денний термін, міська рада може прийняти рішення про повторний його продаж за конкурсом.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б.).

 

Міський голова                                      Н.ОЛЕКСЕНКО

 

Додаток до рішення

Богодухівської міської ради

від 26.09.2014 року  №1973- VІ

(ХLVIII сесія VІ скликання)

 

  Г Р А Ф І К

щомісячного погашення розстроченого платежу за земельну ділянку,

яка розташована за адресою: м. Богодухів, вул. Котовського, 32,

на загальну суму 16 440 (шістнадцять тисяч чотириста сорок) грн.

без урахування індексу інфляції

 

Місяці

2014

2015

2016

Січень

685

685

Лютий

685

685

Березень

685

685

Квітень

685

685

Травень

685

685

Червень

685

685

Липень

685

685

Серпень

685

685

Вересень

685

685

Жовтень

685

685

Листопад

685

685

-

Грудень

685

685

-

РАЗОМ:

1370

8220

6850

 

Платежі здійснюються до 15 числа місяця наступного за звітним.

 

Секретар ради                                          З.ЗІНЬКОВСЬКА