Про положення про збір за місця для паркування транспортних засобів

Переглядiв: 2083

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ VІСКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

05.07.2013                                                    Богодухів                       №  1306-VІ

Про положення про збір за місця для паркування транспортних засобів

З метою упорядкування паркування транспортних засобів на вулицях і площах міста, підвищення дисципліни справляння збору за паркування автотранспорту та забезпечення ефективності функціонування місць для паркування автотранспорту в місті, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально економічного розвитку та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», згідно зі статтями 10, 266 Податкового кодексу України, підпунктом 11 пункту 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та підпункту 44 пункту 1 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів  (додаток 1).
  2. Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.01.2014р.
  3. Доручити виконавчому комітету міської ради до  01.11.2013р.  підготувати  та подати на затвердження перелік місць  паркування, правила паркування транспортних засобів.
  4. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів в друкованих ЗМІ.
  5. Рішення Богодухівської міської ради року від 10.11.2006 року № 403-V «Про впровадження збору за парковку автотранспорту та затвердження правил паркування у м. Богодухові» вважати таким, що втратило чинність.
  6. Секретарю міської ради Зіньковській З.М. оприлюднити дане рішення у друкованих ЗМІ.
  7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.)

     МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                               Н.ОЛЕКСЕНКО

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від  05.07.2013 № 1306-VІ

(XXXII сесія VI скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1.    Загальні положення

1.1.Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі — Положення) визначає порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на території міста Богодухова (далі збір).

1.2.Положення розроблено відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 10, 12, 266 Податкового кодексу України, ст. 30 Закону України від «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших законодавчих актів.

1.3.Збір за місця для паркування транспортних засобів — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

2.Платники збору

2.1.Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи — підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування збору є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

4.      База оподаткування збору.

4.1. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.2. База оподаткування зменшується на площу земельної ділянки, відведену для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для безоплатного паркування транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, організаціям громадських організацій Інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

5.  Ставки збору

5.1. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

6.Строк та порядок подання звітності

6.1.Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

6.2. Базовим податковим (звітним) періодом сплати збору є календарний квартал

7.Відповідальність платників збору

7.1. Платники збору несуть відповідальність за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту і своєчасність перерахування збору до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій зі збору в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.Контроль за справлянням збору

8.1. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій, правильністю обчислення суми збору, повнотою і своєчасністю сплати здійснюється державною податковою інспекцією.

 

Секретар міської ради                                 З.Зіньковська