Про погодження та підписання угоди про співпрацю

Переглядiв: 379

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXIІІ ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 26.07.2013                     Богодухів                       № 1398-VІ

 

Про погодження та підписання угоди про співпрацю

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рішення Самбірської міської ради Львівської області від 14 травня 2013 року № 19( ХХХІ сесія  VI демократичного скликання) та з метою модернізації державного управління та місцевого самоврядування міста Богодухова  та сприяння розвитку партнерських відносин, координації зусиль між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста, Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити Угоду про міжрегіональну співпрацю з Самбірською міською радою    згідно додатку 1.

2. Доручити голові Богодухівської міської ради Олексенко Н.І. підписати Угоду та затвердити план реалізації  Угоди.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  законності,правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

Міський голова                                                                 Н.Олексенко

Додаток 1

до рішення Богодухівської міської ради

від 26 липня 2013 року №1398

(ХХХІІІ позачергова  сесія VI скликання)

 Угода про міжрегіональну співпрацю

між Богодухівською міською радою Харківської області

та Самбірською міською радою   Львівської області

  7 серпня 2013 року  Богодухівська міська рада Харківської області та Самбірська  міська рада   Львівської області, в подальшому Сторони, з метою розвитку співпраці на довгостроковій і взаємовигідній основі, погодилися з нижченаведеним:

 СТАТТЯ 1

1. Сторони в межах своєї компетенції будуть вживати необхідних заходів для взаємовигідної і рівноправної співпраці між ними з дотриманням законодавства України.

СТАТТЯ 2

1. Сторони на своїх територіях створюватимуть сприятливі умови для спільної виробничої, підприємницької та іншої господарської діяльності підприємств, установ і організацій міста Самбора і міста Богодухова, незалежно від форм власності, включаючи створення спільних підприємств.

СТАТТЯ 3

1. Сторони будуть співпрацювати та обмінюватись досвідом в галузях економіки, культури, освіти, науки, спорту і самоврядування.

2. Сторони сприятимуть встановленню будь-якої взаємовигідної співпраці між установами і організаціями, діяльність яких не суперечить законодавчим актам.

3. Сторонами створюватимуться умови для встановлення довготривалих зв’язків між установами культури та громадськими організаціями Сторін.

СТАТТЯ 4

1. Сторони будуть брати участь у розробці і реалізації спільних програм і проектів зазначених в ст. 3.

2. Сторони регулярно будуть обмінюватися інформацією в галузях, що становлять взаємний інтерес.

  СТАТТЯ 5

1. Спори, які можуть виникнути в процесі реалізації цієї Угоди, мають розглядатися і вирішуватися Сторонами  шляхом спільних переговорів.

СТАТТЯ 6

1. Зміни і доповнення до Угоди Сторони можуть вносити лише за обопільною згодою.

2. Внесення змін і доповнень оформляється протоколами. Після підписання протоколів повноважними представниками зміни та доповнення стають невід’ємною частиною цієї Угоди.

 СТАТТЯ 7

1. Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

2. Угода укладена на невизначений термін – увесь час, протягом якого Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні співпраці.

3. Дія Угоди припиняється після закінчення трьох місяців з дня отримання однією стороною письмового повідомлення від іншої сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

4. Припинення дії Угоди не впливає на виконання Сторонами програм, затверджених відповідно до положень Угоди і незавершених на момент закінчення терміну її дії, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

5. Угоду про співпрацю було складено у двох автентичних примірниках (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу.

 

 Самбірський міський голова                            Богодухівський міський голова

Тарас Копиля  ______________                 _____________Наталія Олексенко

 

Секретар                                                                                               Секретар

Самбірської  міської ради                                   Богодухівської  міської ради

Володимир  Дацюк  _______________        Зоя Зіньковська  _______________