Про організацію надання ритуальних послуг на території Богодухівської міської ради

Переглядiв: 564

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXIX ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                            26 .12. 2013                                                  Богодухів            №  1666 -VІ

 

Про організацію надання ритуальних

послуг на території Богодухівської міської ради

З метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, визначених мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про поховання та похоронну справу»,  Наказом Державного  комітету  України  з питань  житлово-комунального  господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити КП «Богодухівжитло» спеціалізованим комунальним підприємством з надання ритуальних послуг на території Богодухівської міської ради.

2. Затвердити Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються на території Богодухівської міської ради, згідно з додатком 1.

3. Затвердити Перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення на території населених пунктів Богодухівської міської ради згідно з додатком 2.

4. Затвердити примірний договір-замовлення згідно з додатком 3.

5. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що виявлять бажання здійснювати діяльність із надання ритуальних послуг на території Богодухівської міської ради укласти договори про надання ритуальних послуг з КП «Богодухівжитло».

6. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів в ЗМІ.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Коваленка І.В., постійну депутатську комісію з питань  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.), з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

Міський голова                                 Н.І.ОЛЕКСЕНКО

Додаток 1

                                                                                   до рішення  Богодухівської міської ради

                                                                                   від 26.12.2013 року № 1666-VI

                                                                                                                      (ХХХІХ позачергова сесія VI кликання)

Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг,

 які надаються на території Богодухівської міської ради

 

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2. Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

4. Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації  підпоховання в існуючу могилу.

5. Поховання            та          підпоховання   урни   з   прахом   померлих    у
в існуючу могилу, у землю.
6. Запаювання оцинкованої труни.
Секретар міської ради                                 З.М.ЗІНЬКОВСЬКА

 Додаток 2

                                                                                              до рішення  Богодухівської міської ради

                                                                                                       від 26.12.2013 року №1666- VI

                                                                                              (ХХХІХ позачергова сесія VI кликання)

Перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення на території населених пунктів

Богодухівської міської ради                           

 

Перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення (далі — Перелік вимог) розроблено та затверджено відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» та необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193.

1. Цей Перелік вимог визначає необхідний перелік вимог щодо порядку організації поховання померлих та ритуального обслуговування населення в на території населених пунктів Богодухівської міської ради.

2. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого (далі — Замовник). Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності до чинного законодавства іншій фізичній чи юридичній особі на підставі письмового договору, істотними умовами якого є:

- найменування сторін;

- предмет договору;

- перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання;

- порядок розрахунків;

- права, обов’язки та відповідальність сторін;

- умови зміни або припинення дії договору;

- порядок вирішення спорів;

-дата і місце укладання договору.

3. Ритуальна служба в місті Богодухові відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» — це комунальне підприємство «Богодухівжитло»  виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області, що створено рішенням XXXIX позачергової сесії Богодухівської міської ради  VI скликання від 26 грудня 2013 року  №1666- VI згідно з чинним законодавством, і яке у своїй діяльності керується Статутом підприємства, та цими вимогами.

4. На підставі свідоцтва про смерть померлого Замовник звертається до КП «Богодухівжитло»  виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області (далі – ритуальна служба) з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі — договір-замовлення) не пізніше ніж за 24 години до їх проведення.

Укладання договору-замовлення на підпоховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі свідоцтва про смерть померлого, згоди користувача місця родинного поховання, оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого.

Для оформлення безоплатного поховання померлого (загиблого), що має особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і спорудження надгробка Замовник подає ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого (загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Витрати на поховання зазначеної категорії померлих та спорудження надгробка здійснюються на підставі договорів-замовлень, підтверджених особами, що отримали права і пільги, шляхом перерахування коштів на рахунки відповідних органів, підприємств, установ та організацій за рахунок коштів державного бюджету.

Для організації безоплатного поховання померлого учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років» визначається перелік ритуальних послуг, необхідних для поховання цієї категорії померлих, оплата яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для оформлення такого поховання Замовник подає ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого, копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до зазначеної категорії.

5. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальною службою або за договором про надання ритуальних послуг суб’єктами господарювання інших форм власності, але якщо вони уклали договори про надання послуг з ритуальною службою.

6. Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

7. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться оформлення договорів-замовлень, надання Замовнику наочної інформації стосовно:

- виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режиму роботи;

- необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

- переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;

- необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення або витягу з нього;

- порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання;

- вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

- реєстрації поховань померлих та перепоховань;

- організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів;

- пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», підзаконних нормативно-правових актів);

- режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;

- книги заяв, пропозицій і скарг;

- режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів.

Суб’єкти господарювання, які уклали з ритуальною службою договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи та інформації, яка зазначена в абзацах 3 — 11.

8. У приміщеннях моргів, лікарень, органів реєстрації актів цивільного стану на видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби в м. Богодухові, її телефон та режим роботи.

9. Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб’єктів господарювання, які уклали договори про надання ритуальних послуг з ритуальною службою.

Інформація про виконавців послуг доводиться до відома Замовника до моменту укладання договору-замовлення.

Пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому асортименту забороняється.

10. Виконавець послуг -ритуальна служба, суб’єкт господарювання (використовується у випадку, коли особа, яка зобов’язалася поховати померлого і мала вільний доступ до інформації щодо Виконавців послуг, скористалася правом вибору Виконавця послуги серед суб’єктів господарської діяльності, які уклали договори із ритуальною службою про надання цих послуг) — несе відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

11. Ритуальною службою,  суб’єктом господарювання (використовується у випадку, коли особа, яка зобов’язалася поховати померлого і мала вільний доступ до інформації щодо Виконавців послуг, скористалася правом вибору Виконавця послуги серед суб’єктів господарської діяльності, які уклали договори із ритуальною службою про надання цих послуг) із Замовником укладається договір-замовлення.

Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, з яких один передається Замовнику, другий — Виконавцю послуг.

12. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

13. У разі виникнення потреби в додаткових ритуальних послугах, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

14. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті Виконавцем за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

15. У разі надання неякісних ритуальних послуг з поховання та ритуального обслуговування Замовник має право вимагати від Виконавця послуги безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання товарів ритуальної належності неналежної якості Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

- безоплатного усунення недоліків товару;

- відшкодування зазначених збитків;

- заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться);

- відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів;

- заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну.

Виконавець послуги, продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили.

16. Якщо Виконавець послуг не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) він сплачує Замовникові пеню.

Сплата Виконавцем послуг пені не звільняє від виконання зобов’язання в натурі.

17. Поховання проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день оформлення.

18. Суб’єкти господарювання можуть самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати

предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, як це передбачено законодавством.

19. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання, покладається на ритуальні

служби згідно з замовленням медичних закладів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Поховання зазначених осіб проводиться з відома органів внутрішніх справ.

20. Доставка в морг для встановлення причин смерті цієї категорії осіб здійснюється органами внутрішніх справ.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         З.ЗІНЬКОВСЬКА

Додаток 3

                                                                                до рішення  Богодухівської міської ради

                                                       від 26.12.2013 року № 1666-VI

                                                                                  (ХХХІХ позачергова сесія VI кликання)

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» укладено між

 

Замовником_____________________________________________________________________________________________________________________та

Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності*) (необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

__________________________________________________________________

Предметом укладання договору-замовлення є: організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові померлого)

______________________________________________________________ (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на кладовищі_______________________________________________________ (назва населеного пункту)

на вул.________________________, ряд ______, сектор _______, місце __________,

о ___ годині дня «___» числа ____________ місяця 20__ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: /потрібне підкреслити/

закопування в могилі труни з тілом померлого;

закопування в могилі урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

 

№ п/п Найменування послуги Кількість Ціна однієї послуги ПДВ Загальна сума Примітка**

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів ритуальної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо_________________________________________________________

о ___ годині «___» числа ____________ місяця 20__ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою:_______________________________________________

_______________________________________________________________

о ___ годині «___» числа ____________ місяця 20__ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою____________________________________

________________________________________________________________

о ___ годині «___» числа ____________ місяця 20__ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Інші зобов’язання _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний:

вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання* (Виконавцю послуг) необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

Якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.

За порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

Порядок вирішення спорів:

спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неурегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений _______________________

(підпис замовника)

Вартість послуг становить ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком. (необхідне підкреслити)

Договір-замовлення укладено_________________________________________________

 (дата та час укладання договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник: ___________________________________

(підпис)

Виконавець (ритуальна служба, суб’єкт господарювання*) (необхідне підкреслити)

___________________________________

Печатка (підпис)

* Використовується у випадку, коли особа, яка зобов’язалася поховати померлого, мала вільний доступ до інформації щодо Виконавців послуг, скористалася правом вибору Виконавця послуги серед суб’єктів господарської діяльності, які уклали із сільським головою або ритуальною службою договір про надання цих послуг.

** Зазначається суб’єкт господарювання, що уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг та обраний Замовником для виконання даної послуги.

 

 

Секретар міської ради                                  З.М.ЗІНЬКОВСЬКА