Про надання дозволу на створення органу самоорганізації

Переглядiв: 35

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 XXХVIІІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

01.11.2019                                         Богодухів                    №  ______- VIІ

 

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації

населення «Сільський  комітет «Паляничники-Дейнеко»

в с.Паляничники, Богодухівського району

 

Розглянувши  заяву ініціативної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Богодухівській міській раді  13.08.2019  за № 1560/8, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації  населення від 11.08.2019, відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Богодухівської  міської ради від 05.10.2018 N 1008-VIІ  »Про затвердження положення про  органи самоорганізації населення на території Богодухівської міської ради», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його назву — «Сільський  комітет «Паляничники-Дейнеко» в с.Паляничники, Богодухівського району.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення «Сільський  комітет «Паляничники-Дейнеко» діє у межах села Паляничники, Богодухівського  району, Харківської області.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення — «Сільський комітет «Паляничники-Дейнеко» в с.Паляничники, Богодухівського району є:

3.1.  Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

3.2.  Задоволення соціальних, культурних, побутовихта інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурногорозвитку відповідної території, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення — «Сільський  комітет «Паляничники-Дейнеко» в межах території його діяльності такі власні повноваження:

4.1.  Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради, розпоряджень міського голови.

4.2.  Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного  і культурного розвитку м.Богодухова.

4.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього середовища, проведення робіт з благоустрою, утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць , з цією метою можуть створюватись тимчасові або постійні бригади, товариства та використовуватись інші форми залучення населення.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві та ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів  загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.5.Сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури,впровадженню в побут нових обрядів.

4.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування.

4.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

4.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

4.10. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.

4.11. Сприяти депутатам Богодухівської  міської ради в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи на дільниці.

4.12. Інформувати мешканців  про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення — «Сільський  комітет «Паляничники-Дейнеко» набуває власних повноважень після його реєстрації у встановленому законом порядку.

6. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення «Сільський  комітет «Паляничники-Дейнеко»здійснюють загальні збори мешканців кварталу, а також у межах своїх повноважень  Богодухівська  міська рада та її виконавчий комітет.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Богодухівської  міської ради з питань регламенту, законності,правопорядку, депутатської діяльності та депутатськоїї етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

Міський голова                                                                           М.ГОЛУБ