Про надання дозволу на списання автомобіля ЗАЗ 968М

Переглядiв: 124

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХVІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017                                              Богодухів                                      № 452- VІІ  

 

Про надання дозволу на списання

автомобіля ЗАЗ 968М

 

Розглянувши відомість про майно комунальної власності, що пропонуються до списання станом на 01 квітня 2017р., відповідно до  рішення міської ради від 23.05.2014 року № 1847 – VI (LIV сесія   VI скликання) «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова ( нова редакція)», керуючись п.30 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати дозвіл на списання з балансу міської ради автомобіль ЗАЗ 968М  державний номер АХ 98 42 ВВ(Додаток 1)

2.Списання провести  відповідно до діючого законодавства України, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі
та Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства ( Аліксейчик М.В.)

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

 Додаток 1

                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

              Міський голова

                                         (посада керівника

                                  ______________________________

                                      суб’єкта господарювання)

                                  ________ М.В.Голуб_________

                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                    01 квітня 2017 р.

                                                                                                                        М.П.

 

ВІДОМІСТЬ

про майно комунальної власності, що пропонуються до списання

станом на 01 квітня 2017р.

 

№ п/п

Найменування об’єкту

Рік випуску, дата введення в експлуа-

тацію

Номер об’єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій

(грн.)

Первісна (переоці-нена) вартість

(грн.)

Сума нарахова-

ного зносу

(грн.)

Балансова (залишкова) вартість

(грн.)

інвентарний

заводський

паспортний

1

Автомобіль ЗАЗ 968М, державний номер АХ 98 42 ВВ

1994

10520005

Не проводилась

-

342,00

342,00

0,00

 

     Усього: 342,00 (Триста сорок дві грн.)

Дані про дорогоцінні метали: відсутні

 

Головний бухгалтер     _____________                   Т.В.Дереведмедь

(підпис)                                             (ініціали та прізвище)