Про міський бюджет на 2019 рік

Переглядiв: 124

 

 

 УКРАЇНА

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 XXХII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

    21.12.2018                   Богодухів                             №1175- VIІ

 

Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Богодухівська міська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 30751800 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету — 29482700 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету — 1269100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  30751800 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету — 29482700 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету — 1269100 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 432000 гривень, що становить 2 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідального виконавця за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1306000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69, 69¹ Бюджетного кодексу України, статтею 43¹ Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 20 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України  (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 71 та статтею 691   Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Надати право міському голові отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

3.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

3.2.оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету  у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          13. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради вносять міській раді пропозиції  щодо виділення додаткових  асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

          14. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.

15. Додатки  № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

 

 

Секретар ради                                      ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО           З.М.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2019  рік

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА  2019  РІК

 

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Міський бюджет на 2019 рік сформований з урахуванням Програми економічного і соціального розвитку міста Богодухів на 2019 рік.

Фінансовий ресурс міського бюджету на 2019 рік сформовано на основі норм законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

Міський бюджет за доходами на 2019 рік сформовано відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України,   постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»

Враховуючи очікуване виконання за 2018 рік, обсяг доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік обрахований  в сумі 21619500грн.

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду міського бюджету належать:

1) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 39800 грн.

2) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції — пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету 607900 грн.;

3) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції — пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету  2567400 грн.;

4) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   2266100 грн.;

5)місцеві податки і збори  16138300 грн., в тому числі:

а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, з врахуванням наданих міською радою пільг   6077500 грн., зокрема:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  1409300 грн.;

- плата за землю  4647200 грн.;

- транспортний податок  21000 грн.;

б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування    8743800 грн.;

6)  адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями  3000 грн.;

7) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг  1043500 грн.;

8) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  91500 грн.;

9) державне мито,що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів  169000 грн.;

10) інші надходження  10000 грн.

Склад доходів спеціального фонду місцевих бюджетів визначений статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України. Обсяг спеціального фонду міського бюджету обрахований в сумі 1269100 тис. грн. До доходів спеціального фонду, за якими прогнозуються надходження, належать:

1) доходи бюджету розвитку:

-  кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  30000 грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  200000 грн.

2) 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 100000 грн.;

3)  25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29Бюджетного кодексу України)  70000 грн.;

5) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету  869100 грн.;

Обсяг субвенцій з районного бюджету до загального фонду на 2019 рік – 7873200 грн., зокрема:

-         дошкільна освіта – 7822900 грн.;

-         Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 50300 грн.

Всього обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету – 7873200 грн.

Отже, обсяг міського бюджету пропонується до затвердження за доходами в сумі  30761800 грн.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Видатки міського бюджету на 2019 рік визначені в розмірі
30761800 грн., в тому числі по загальному фонду 29492700 грн. та по спеціальному фонду 1269100 грн.

При визначенні видатків на оплату праці враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС –1921 грн.

В повному обсязі враховано асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, із врахуванням їх очікуваного споживання за 2018 рік та запровадження заходів з енергозбереження. Видатки по енергоносіях на 2019 рік розраховані по тарифах листопада місяця 2018 року без застосування коефіцієнту.

Розподіл видатків міського бюджету

На виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 4086600грн.,  з них: на оплату праці з нарахуваннями 3748300 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 104500 грн., інші  видатки 228800 грн.

З  міського  бюджету  фінансуються  6 дошкільних навчальних закладів, за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» передбачено видатки у загальному обсязі 15396400 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету передбачені в обсязі 6704400  грн., субвенція районного бюджету 7822900 грн., спеціального фонду, власні надходження бюджетних установ (батьківська плата) 869100 грн.

Видатки на харчування по закладам дошкільної освіти за рахунок міського бюджету складають 2172700 грн. Вартість харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах складає:

ясельні групи – 21 грн., в тому числі за рахунок міського бюджету – 12,60 грн. або 600 відсотків, за рахунок батьківської плати – 8,40 грн. або 40 відсотків; садові групи — 30 грн. на день, в тому числі за рахунок міського бюджету — 18,0 грн., або 60 відсотків, за рахунок батьківської плати — 12 грн. або 40 відсотків.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на освіту видатки на оплату праці з нарахуваннями визначені в сумі 11572000 грн., на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії 1886400 грн.

На харчування дітей в дошкільних навчальних закладах,  передбачено 1303600 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за загальним фондом передбачені видатки в сумі  770100 грн. Видатки передбачені на фінансування централізованої бухгалтерії.

За бюджетною програмою «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» за загальним фондом передбачено видатки у загальному обсязі 507000 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету передбачені в обсязі 456700  грн., субвенція районного бюджету 50300 грн. Видатки передбачені на фінансування Семеноярського сільського клубу.

На виконання бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» передбачені видатки по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 50000 грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачені видатки по загальному фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців територіальної громади  в сумі 700000 грн.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 10000 грн., оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 400000 грн. на виконання програми «Проведення масових і спортивних  заходів, відзначення пам»ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018 – 2020 роки».

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки  у обсязі 5019000 грн., в тому числі по загальному фонду – 5019000 грн. Зазначені видатки по загальному фонду планується спрямувати на  роботи з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою, прибирання, поточний ремонт міжбудинкових проїздів, благоустрій міських кладовищ, збереження та утримання на належному рівні об’єктів озеленення з метою поліпшення його екологічних умов (утримання, поточний ремонт та ін.), благоустрій дитячих та спортивних майданчиків а також проведення їх технічної інвентаризації, встановлення біотуалетів  при проведенні  загальноміських заходів, забезпечення функціонування  зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт), на оплату електроенергії із зовнішнього освітлення, проведення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, здійснення  технічних заключень, поточний ремонт захисних споруд, придбання аншлагів, прапорців для прикрашання міста до свят та виготовлення інвентарних справ на житлові будинки.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено видатки  загального фонду 2000000 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 100000 грн. Зазначені видатки будуть спрямовані на проведення заходів із заміни лічильників води.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки  по загальному фонду  в сумі 30000 грн., які планується направити на оплату послуг з виготовлення проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 200000 грн. які планується направити на виготовлення проекту землеустрою для визначення адміністративної межі міста Богодухів

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки по спеціальному фонду 170000 грн. які планується направити на придбання контейнерів для сміття, захоронення ТПВ, очистку водовідних каналів.

На виконання бюджетної програми «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачено надання субвенції районному бюджету в сумі 1312700 грн., в тому числі: — харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингенту 887400 грн.;

-                     компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2  312000 грн.;

-підтримка районної ради ветеранів 97000 грн.;

-пільги на ЖКП інвалідам по зору 1 групи  16300 грн.

 

Враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань бюджету та комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення, підтримку виконавчого комітету Богодухівської міської ради провести перерозподіл видатків   та затвердити із змінами такі бюджетні програми:

  •   «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  видатки по загальному фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців територіальної громади  в сумі 856000 грн.
  •  «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання субвенції районному бюджету в сумі 1156700 грн., в тому числі:

- харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингенту 887400 грн.;

-                         компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2  156000 грн.;

-підтримка районної ради ветеранів 97000 грн.;

-пільги на ЖКП інвалідам по зору 1 групи  16300 грн.

 

Головний бухгалтер                                        Т.Дереведмедь

 

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

20362500,00

20292500,00

70000,00

0,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

39800,00

39800,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

39800,00

39800,00

0,00

0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

39800,00

39800,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

5431400,00

5431400,00

0,00

0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

607900,00

607900,00

0,00

0,00

14021900

Пальне

607900,00

607900,00

0,00

0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

2557400,00

2557400,00

0,00

0,00

14031900

Пальне

2557400,00

2557400,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2266100,00

2266100,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

14821300,00

14821300,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

6077500,00

6077500,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

16000,00

16000,00

0,00

0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

109400,00

109400,00

0,00

0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

570000,00

570000,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

713900,00

713900,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

661400,00

661400,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2421500,00

2421500,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

820000,00

820000,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

744300,00

744300,00

0,00

0,00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

21000,00

21000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

8743800,00

8743800,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1213700,00

1213700,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

6747000,00

6747000,00

0,00

0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

783100,00

783100,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори 

70000,00

0,00

70000,00

0,00

19010000

Екологічний податок 

70000,00

0,00

70000,00

0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

40000,00

0,00

40000,00

0,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти

20000,00

0,00

20000,00

0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

10000,00

0,00

10000,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

2286100,00

1317000,00

969100,00

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

3000,00

3000,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження  

3000,00

3000,00

0,00

0,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3000,00

3000,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1304000,00

1304000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1043500,00

1043500,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1043500,00

1043500,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

91500,00

91500,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

91500,00

91500,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито  

169000,00

169000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

138500,00

138500,00

0,00

0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

30500,00

30500,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження  

110000,00

10000,00

100000,00

0,00

24060000

Інші надходження  

110000,00

10000,00

100000,00

0,00

24060300

Інші надходження

10000,00

10000,00

0,00

0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

100000,00

0,00

100000,00

0,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

869100,00

0,00

869100,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

869100,00

0,00

869100,00

0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

869100,00

0,00

869100,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

230000,00

0,00

230000,00

230000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

230000,00

0,00

230000,00

230000,00

33010000

Кошти від продажу землі  

230000,00

0,00

230000,00

230000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

130000,00

0,00

130000,00

130000,00

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

22878600,00

21609500,00

1269100,00

230000,00

40000000

Офіційні трансферти  

7873200,00

7873200,00

0,00

0,00

41000000

Від органів державного управління  

7873200,00

7873200,00

0,00

0,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

7873200,00

7873200,00

0,00

0,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7873200,00

7873200,00

0,00

0,00

X

Разом доходів

30751800,00

29482700,00

1269100,00

230000,00

Секретар З.М.Зіньковська