Про міський бюджет на 2016 рік

Переглядiв: 393

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 25.12.2015                                       Богодухів                                № 45- VІ  


Про міський бюджет на 2016 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2016 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 15102,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  14147,9 тис. грн., з них інша субвенція 5718,4тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 5681,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 37,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 954,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  200,0 тис. грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 15102,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  14147,9 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 954,2 тис. гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2016 рік  по загальному фонду 14147,9 тис. грн. та спеціальному фонду 954,2 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 283,0 тис. грн.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

            оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 370,1 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 4 до цього рішення.

8. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року № 758-V (ХІУ сесія У  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Видатки в сумі 1540,0 тис. грн. залишити  нерозподіленими  і у разі не прийняття проекту Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» розподілити їх на чергових сесіях міської ради.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2016 рік

 

В основу розрахунків доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, основні завдання бюджетної політики, реформи бюджетного та податкового законодавства.

У процесі визначення доходів загального фонду міського бюджету також враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.

Формування доходів міського бюджету здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема, встановлення місцевих податків і зборів.

Планові показники дохідної частини загального фонду міського бюджету (без трансфертів) на 2016 рік обраховані у сумі 8429,5 тис. грн.

Основними джерелами надходжень міського бюджету є:

-податок на нерухоме майно – 2996,5 тис. грн., в т.ч. плата за землю 2576,0 тис. грн.;

-єдиний податок – 2650,0 тис. грн.;

- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2400,0 тис. грн.

Розрахунки проводилися, виходячи з динаміки фактичних надходжень за попередні роки.

Відповідно до Бюджетного кодексу України спеціальний фонд міського бюджету сформовано в сумі 954,2 тис. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами) – 854,2 тис. грн. та продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 200,0 тис. грн.

У 2016 році міському бюджету передбачена інша субвенція з районного бюджету в сумі     5718,4 тис. грн., у тому числі:

- утримання дошкільних навчальних закладів  – 5681,2 тис. грн.;

- утримання клубних закладів – 37,2 тис. грн.;

Загальна сума надходжень до міського бюджету з урахуванням субвенції у 2016 році складе 15102,1 тис. грн.

 

Видатки міського бюджету на 2016 рік

Виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту міського бюджету спрямована на вкрай нагальні потреби.

Для забезпечення принципу збалансованості, видатки міського бюджету на 2016 рік прогнозуються в загальній сумі 15102,1 тис. грн., з них по загальному фонду 14147,9 тис. грн. і по спеціальному – 954,2 тис. грн.

У проекті міського бюджету на 2016 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: з 01 січня -          1378 гривень, з 01 травня – 1450 грн., з 01 грудня – 1550 гривень.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має становити: з 01 січня – 1113 гривень.

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання міської ради на 2016 рік обраховані в сумі       1842,7 тис. грн., з них заробітна плата 1581,9 тис. грн., енергоносії  131,8 тис. грн..

Обсяг видатків повністю забезпечує потребу у фінансуванні, тому пропонується видатки  затвердити в сумі, що вищевказана.

 

Освіта

По галузі «Освіта» з міського бюджету будуть утримуватись 7 установ, в т.ч.: 6 дошкільних навчальних закладів та  централізована бухгалтерія.

У проекті міського бюджету на 2016 рік видатки на галузь „Освіта” передбачені в сумі 8345,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду –      7491,7 тис. грн. , по спеціальному фонду – 854,2 тис. грн.

З урахуванням змін у трансфертній політиці, із загального фонду районного бюджету району передбачена інша субвенція в сумі            5681,2 тис. грн., яка спрямована на утримання дошкільної ланки. Різниця – 1810,5 тис. грн. – за рахунок власного ресурсу.

У розрахунках врахована мінімальна заробітна плата у місячному розмірі: 01 січня -          1378 гривень, з 01 травня – 1450 грн., з 01 грудня – 1550 гривень та відповідний розмір І тарифного розряду.

Працівники галузі в 2016 році забезпечені обов’язковими виплатами по заробітній   платі   з   нарахуваннями   в  повному  обсязі.   При  цьому  щорічна

грошова винагорода педагогічним працівникам врахована в розмірі 10% до посадового окладу.

Потреба в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, обсяги яких обраховані виходячи з натуральних показників за 2015 рік та діючих тарифів забезпечена на 100% .

В проекті бюджету передбачено харчування дітей дошкільної ланки за рахунок загального фонду міського бюджету – 502,7 тис. грн., що складає 40 відсотків від вартості харчування на день.

Головним розпорядником коштів по галузі „Освіта” визначено Богодухівську міську раду.

 

                  Соціальний захист та соціальне забезпечення

До складу видатків на соціальний захист населення включаються такі витрати бюджету:

 - пільги інваліда по зору І групи на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг – 20,0 тис. грн.;

- стипендії обдарованій молоді – 21,6 тис. грн..;

- фінансова підтримка міської ради ветеранів та афганців  – 37,0 тис. грн.

-матеріальна допомога громадянам, що перебувають у скрутному матеріальному становищі, учасникам АТО, афганцям, чорнобильцям – 283,0 тис. грн.;

- допомога на поховання непрацюючих громадян – 45,5 тис. грн.

 

 

 

 

 

Культура і мистецтво

На розгляд сесії міської ради виноситься пропозиція затвердити обсяг видатків на галузь по загальному фонду міського бюджету в сумі             175,7 тис. грн., з них заробітна плата 76,3 тис. грн.., енергоносії 92,4 тис. грн.

З урахуванням змін у трансфертній політиці, із загального фонду районного бюджету району передбачена інша субвенція в сумі            37,2 тис. грн., яка спрямована на утримання клубу в селі Семенів Яр. Різниця – 138,5 тис. грн. – за рахунок власного ресурсу.

За рахунок коштів, передбачених по галузі, у 2016 році буде утримуватись сільський Семено Ярський клуб.

Головним розпорядником коштів по галузі „Культура та мистецтво” визначено Богодухівську міську раду.

Обсяг видатків повністю забезпечує потребу у фінансуванні, тому пропонується видатки  затвердити в сумі, що вищевказана.

 

Благоустрій

Видатки на благоустрій міста пропонується передбачити в сумі 2685,0 тис. грн., з них на виконання Програми міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою території міста у 2016 році — 35,0 тис. грн.. та програми благоустрою міста на 2016 рік – 2650,0 тис. грн.. Кошти планується використати  на виплату заробітної плати з нарахуваннями, утримання кладовища, благоустрій парків, вулиць, вуличне освітлення, утримання доріг, тротуарів, пам’ятників, поховання безродніх громадян, оплата послуг по оцінці комунального майна та інше. Одержувачем коштів визначити Богодухівську міську раду та КП «Богодухівжитло».

 

Інші видатки

Членські внески до асоціації міст України та області – 5,7 тис. грн.

 

Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 283,0 тис. грн.

З метою забезпечення виконання проекту Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в частині зменшення надходжень до міського бюджету єдиного податку до 45 % залишити не розподіленими кошти загального фонду міського бюджету в сумі 1540,0 тис. грн.

                           

Спеціальний фонд міського бюджету.

Спеціальний фонд міського бюджету визначено в сумі 954,2 тис. грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 754,2 тис. грн.

Надходження коштів бюджету розвитку направити на переведення ДНЗ на альтернативні види палива – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт дороги вул. Петровського – 100 ,0 тис. грн.

 

 

Головний бухгалтер                                Т.В.Дереведмедь