Про міський бюджет на 2015 рік

Переглядiв: 339

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

LІ  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 23.01.2015                                       Богодухів                                № 2107- VІ  

 

РІШЕННЯ

 

Про міський бюджет на 2015 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2015 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 11465,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  10391,3 тис. грн., з них інша субвенція 5664,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 5627,6 тис. грн., утримання клубних закладів – 37,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1074,1тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  300,0 тис. грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 11465,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  10391,3 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 1074,1 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік  по загальному фонду 10391,3 тис. грн. та спеціальному фонду 1074,1 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 207,8 тис. грн.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

            оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 396,3 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 4 до цього рішення.

8. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року № 758-V (ХІУ сесія У  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Видатки в сумі 347,3 тис. грн. залишити  нерозподіленими  і розподілити їх на чергових сесіях міської ради.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Лещенко Н.В.)

17. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Міський голова                          Н.Олексенко