Про міський бюджет на 2014 рік

Переглядiв: 116

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XL СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.01.2014                                       Богодухів                                 № 1698- VІ  

Про міський бюджет

на 2014 рік

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 77 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 11651,6 тис.грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 8503,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету  3147,7 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2471,6 тис. грн. (додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 11651,6 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 8503,9  тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  3147,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3, 3-1).

3.  Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського  бюджету  у сумі  85,0 тис.грн.

4. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

5. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального     фонду міського бюджету на 2014 рік за їх  економічною  структурою:

оплата праці  (код 2110);

нарахування на оплату праці (код 2120);

медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

соціальне забезпечення (код 2700);

поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів       (код 2620).

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  2602,2 тис.грн. (додаток № 6).

  7. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 4).

 8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право міському голові, заступнику міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

10.  Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 18.07.2007 року № 758-V ( ХІУ сесія У  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

11. Видатки на розвиток та модернізацію дошкільної освіти в сумі 125,8 тис. грн. залишити  нерозподіленими  і розподілити їх за цільовим призначенням на наступних сесіях міської ради.

12.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Міський голова                                                       Н.ОЛЕКСЕНКО