Про конкурс міні-проектів

Переглядiв: 763

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XLIV СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 23.05.2014                                           Богодухів                                       № 1848-VІ

 

Про конкурс міні-проектів розвитку

територіальної громади міської ради

«Влада і громада – разом!»

 

З метою удосконалення процесу проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради, підтримки громадських ініціатив, більш активного залучення жителів територіальної громади до розв’язання нагальних проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення ініціативності громадян та рівня їх самоорганізації, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Проводити, починаючи з 2014 року, щорічний конкурс міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради «Влада і громада – разом!».

 2. Затвердити положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради «Влада і громада – разом!» (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні  депутатські комісії: з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б.) та з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.).

Міський голова                                    Н.ОЛЕКСЕНКО

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Богодухівської міської ради

23.05.2014 №  № 1848-VІ

(XLIV сесія VI скликання)

 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку

територіальної громади міської ради

«Влада і громада – разом!»

 1. Загальні питання.

1) Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради «Влада і громада – разом!» (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів розвитку територіальної громади (далі – Конкурс) і фінансування на їх виконання.

2) Мета Конкурсу — сприяння членам територіальної громади міста у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення активності громади.

3) Основні завдання Конкурсу:

- стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

- поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадянами у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевого значення;

- об’єднання ресурсів міської ради, громадськості та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, для розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади міської ради.

4) Пріоритетні напрями Конкурсу:

- поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, культури, житлово-комунального господарства, підвищення їх енергоефективності;

- розвиток міської інфраструктури;

- активізація створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння власникам квартир ОСББ в розширенні і реалізації їх прав з управління будинком;

- облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

- благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо.

2.    Умови Конкурсу

1) До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території міської ради (далі — Конкурсанти).

2) Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкового співфінансування.

3) Максимальна сума гранту з міського бюджету не перевищує: для проектів з поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, культури, житлово-комунального господарства, підвищення їх енергоефективності, облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків, благоустрою місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо — 95% вартості проекту, а для проектів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, активізацію створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння власникам квартир ОСББ в розширенні і реалізації їх прав з управління будинком – 50%.

4) Внесок Конкурсанта (громадської організації, ініціативної групи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) не менше: для проектів з поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, культури, житлово-комунального господарства, підвищення їх енергоефективності, облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків, благоустрою місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо — 5% вартості проекту, а для проектів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, активізацію створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння власникам квартир ОСББ в розширенні і реалізації їх прав з управління будинком – 50%.

5) Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

6) Конкурсанти подають до міської ради заявку та копії таких документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта або органу місцевого самоврядування:

Громадські організації:

- свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

- статут (положення);

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Органи самоорганізації населення:

- протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;

- положення про орган самоорганізації населення;

- рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

- рішення виконавчого комітету міської ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);

- документ,  що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Ініціативні групи громадян:

- протокол зборів громадян про створення ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові кожного члена ініціативної групи;

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

ОСББ:

- свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ;

- статут;

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

7) Всі Конкурсанти до основного переліку документів обов’язково додають зведений кошторисний розрахунок і протокол про участь у співфінансуванні міні-проекту.

8) Проекти подаються в письмовому вигляді за підписом
уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному аркуші обов’язково зазначається повне найменування та місцезнаходження Конкурсанта, дані контактної особи та інформація для зворотного зв’язку.

9)  Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року.

10) Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

- при виявленні недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян;

- у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

- при надходженні матеріалів міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

- при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам цього Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом.

11) Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

12) На окрему вимогу Конкурсного комітету Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо міні-проектів.

 3.    Критерії та порядок оцінки міні-проектів

Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за такими критеріями:

1) Відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу;

2) Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

 - наявність чітко сформульованої проблеми;

 - визначення оптимальних методів реалізації проекту;

- внесок членів територіальної громади в реалізацію проекту, в тому числі шляхом виконання окремих видів робіт, зокрема підготовчих;

- вимірюваність і конкретність очікуваних результатів;

- перспективи подальшого розвитку міні-проекту з використанням місцевих ресурсів.

3) Економічна ефективність міні-проекту:
- співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

- обґрунтованість вартості товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

- залучення засобів з інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства);

- набуття нового досвіду учасниками міні-проекту з проблеми, на вирішення якої спрямований міні-проект.

4.    Організаційне забезпечення Конкурсу

1) Для проведення конкурсу розпорядженням міського голови створюється Конкурсний комітет, до персонального складу якого входять: заступники міського голови;  представники постійних депутатських комісій міської ради: з питань бюджету; з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування, з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку; представники підприємств: КП «Богодухівжитло», РЕМ, управління газового господарства ПАТ «Харківгаз»; працівники апарату міської ради.

2) Конкурсний комітет:

- затверджує план проведення Конкурсу;

- контролює дотримання цього Положення і плану проведення Конкурсу;

- затверджує необхідні форми конкурсної документації;

- затверджує вимоги до оформлення міні-проектів;

- визначає щороку головний пріоритетний напрям Конкурсу;

- проводить Конкурс;

- ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

3) Регламент роботи Конкурсного комітету:

- Засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

- Рішення Конкурсного комітету приймається більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Конкурсного комітету.

- За результатами розгляду питань Конкурсним комітетом приймаються рішення, які підписуються головою Конкурсного комітету, а у випадку його відсутності — його заступником.

4)  Протягом місяця з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить їх експертизу і ухвалює рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

5. Процедура Конкурсу

1) Зразки необхідних документів, вимоги і критерії оцінки міні-проектів оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

2) Дата початку і термін проведення Конкурсу визначається рішенням Конкурсного комітету. Повідомлення про термін проведення Конкурсу, а також інформація про переможців публікуються в газеті «Маяк» і на офіційному сайті міської ради.

3) Заявки та конкурсна документація подаються до Конкурсного комітету у визначені терміни.

4) Протягом місяця з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить їх експертизу і приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

6. Фінансове забезпечення реалізації міні-проектів

Співфінансування реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, на підставі рішення Конкурсного комітету.

 

Секретар ради                                         З.Зіньковська