Про комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради

Переглядiв: 291

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2013                                           Богодухів                                 № 103              

 

Про комісію з найменування або перейменування

об’єктів міського підпорядкування, увічнення

пам’яті видатних діячів та подій, встановлення

пам’ятних знаків і меморіальних дощок на

території Богодухівської міської ради

 

                  З метою дотримання чинного законодавства щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, відповідно до рішення міської ради від 29.03.2013 № 1223-VI «Про міську комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища», на виконання Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», керуючись п.41 ч.1 ст.26, ст.37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Утворити комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Рогинську Л.І.

 

Міський голова                                             Н.ОЛЕКСЕНКО

 

                                                                                                                              Додаток 

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 23.04.2013 №103

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території

Богодухівської міської ради

 

1. Комісія з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок (далі — Комісія) створюється з метою глибокого фахового вивчення і підготовки для розгляду на засіданнях виконкому міської ради питань щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок у місті.  

2. До складу Комісії входять фахівці в галузі історії, географії, мовознавства, краєзнавства, громадські діячі, депутати міської ради.

3. Комісія створюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів Комісії. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується на засіданні виконавчого комітету міської ради.

4. Подання щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування розглядаються комісією за наявності таких документів:

1) інформаційної довідки про фізичну особу, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;

2) розрахунків та кошторису витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події;

3)  узагальнених зауважень і пропозицій, що надійшли під час громадського обговорення.

4) у разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає — батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

5. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій підлягає реєстрації в день його надходження. Відмова у прийнятті або реєстрації подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій забороняється

6. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості міста.

 7. Під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій проводиться громадське обговорення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989.

8. Засідання Комісії скликається в разі потреби. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Комісії.

9. Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 3/4 членів Комісії, присутніх на засіданні. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.

10. На підставі рішень Комісії приймаються рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради розглядає питання про найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок та виносить їх на розгляд міської ради тільки після попереднього обговорення та прийняття рішення Комісією.

11. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на її засіданнях, затверджує протокол комісії.

12. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

 

    Керуючий справами виконкому міської ради                             А.ЩЕРБАК

 

                                                                                                          Додаток 

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 23.04.2013 №103

 

СКЛАД

комісії з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території

Богодухівської міської ради

 

Рогинська Любов Іванівна

- заступник Богодухівського міського голови, голова Комісії

Зіньковська Зоя Миколаївна

- секретар Богодухівської міської ради,

заступник голови комісії

Козловський Ярослав Володимирович

- директор КЗ Богодухівської районної ради «Районний краєзнавчий музей», секретар Комісії (за згодою)

Волошко Алла Миколаївна

- завідувач сектора культури Богодухівської райдержадміністрації, заступник голови Комісії (за згодою)

Грищенко Варвара Андріївна

- заступник директора Богодухівської гімназії № 1, Почесний громадянин м.Богодухова (за згодою)

Козловська Катерина Олександрівна

- директор Богодухівської централізованої бібліотечної системи (за згодою)

Мірошниченко Микола Сергійович

- історик (за згодою)

Сахно Лариса Болиславівна

- начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації Богодухівської райдержадміністрації (за згодою)

Солошенко Павло Володимирович

- депутат Богодухівської міської ради (за згодою)

Супрун Сергій Миколайович

- військовий комісар Богодухівського обєднаного міського військового комісаріату (за згодою)

Чернишова Тетяна Вікторівна

- редактор Богодухівської районної громадсько-політичної газети «Маяк» (за згодою)

 

 

    Керуючий справами виконкому міської ради                             А.ЩЕРБАК