Про документообіг та стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті за 2012 рік

Переглядiв: 333
УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2013                                            Богодухів                                        115

 

Про документообіг та стан виконавської  дисципліни

у виконавчому комітеті за 2012 рік

 

Протягом 2012 року до Богодухівської міської ради надійшло 2034 документа. В порівнянні з 2011роком, у 2012 році значно зріс документообіг, викликаний як збільшенням документів, що надійшли з Богодухівської РДА, так і зростанням кількості завдань визначених в рішеннях виконкому, розпорядженнях міського голови.

Контроль за виконанням документів здійснюється з метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання.

Організація та стан контролю за виконанням рішень виконкому, розпоряджень міського голови, розпоряджень та доручень голови Богодухівської РДА покладена на керуючого справами виконкому, безпосередній контроль покладений на секретаря керівника.

Фактичний контроль виконання рішень, розпоряджень здійснюють заступники міського голови, керуючий справами виконкому, відповідно до їх компетенції.

Відповідальність за виконання рішень, розпоряджень несуть посадові особи, до компетенції яких входить вирішення завдань, що містяться у документах.

За 2012 рік виконком міської ради було прийнято 434 рішення, з них – перебувало на контролі – 10, розпоряджень міського голови з основної діяльності – 159, прийнято на контроль – 52. З них виконано – 29,   33 - залишається на контролі.

За вказаний період до міської ради надійшло 65 розпоряджень та 31 доручення голови Богодухівської РДА, з них — 17 перебувають на контролі.

Проаналізувавши питання організації роботи з контрольними документами та стану виконавської дисципліни при роботі з документами, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни при роботі з контрольними документами, керуючись ст.ст.40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Заступникам міського голови Коваленку І.В. та Рогинській Л.І., керуючому справами виконкому міської ради Щербак А.М.:

1) Покращити виконавську дисципліну в питання оперативності, системності і якості виконання завдань, передбачених розпорядчими документами.

 2) Взяти під особистий контроль своєчасне та якісне виконання контрольних документів;

3) Здійснювати оперативне реагування щодо виконання документів зі стислими термінами виконання та забезпечувати своєчасне виконання інших.

2. Керуючому справами виконкому міської ради Щербак А.М.:

1) Здійснювати заходи щодо подальшого зміцнення виконавської дисципліни в апараті виконкому міської ради;

2) Проводити щомісячний моніторинг стану виконання контрольних документів;

3) Доповідати на апаратних нарадах у міського голови про стан виконавської дисципліни в апараті міської ради, комунальних підприємствах, підпорядкованих  виконкому міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коваленка І.В.

 

 

Міський голова                                             Н.ОЛЕКСЕНКО