ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В М. БОГОДУХОВІ

Переглядiв: 585

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 06 травня 2011 року № 253-VІ

(VІІІ сесія VІ скликання)

 

ПРАВИЛА

УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В М. БОГОДУХОВІ

 

1.     Загальні положення

 

1.1.     Правила утримання домашніх тварин в м. Богодухів (далі — Правила) встановлюють порядок їх утримання, використання, визначення ступеню небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах міста, визначають права та обов’язки власників собак і котів, а також контроль в цій сфері.

1.2.     Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб, що утримують тварин на території м. Богодухів.

Вимоги цих Правил щодо власників тварин поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

1.3.     Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.4.     Правила базуються на наступних принципах:

                    гуманного ставлення до тварин;

                    участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;

                    обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

                    обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

                    забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.

1.5.     Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Визначення термінів

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

               гуманне ставлення до тварин — дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх житія тощо;

               домашні собаки та коти — тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи:

               бездоглядні тварини — домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

               безпритульні тварини — собаки та коти, які не мають власника;

               власник собаки чи кота — юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

               відчуження тварини — передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

               поводир незрячого (тварина супроводу) — собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що маг назву «Собака-поводир сліпого»), передається особі, яка позбавлена зору;

               ідентифікація тварин — біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

               місце або зона для вигулу тварин — територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

               майданчик для дресирування собак — це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

               екскременти — відходи життєдіяльності тварини;

               потенційно небезпечні собаки — собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

          собаки, що визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

          спровокована агресія - агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями людини;

          шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо маг місце причинний зв’язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

          адаптованість собаки в умовах міста - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою визначається шляхом тестування за програмою «Собака-компаньйон»;

          куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

                 

          стерилізація - позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

          жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, які відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям.

 

3. Умови утримання та використання собак і котів

3.1.Власникам собак і котів дозволяється утримувати цих тварин:

             умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем

             кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження»

             утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.

             у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;

             на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;

             на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;

             у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

             на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини.

Власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу - попереджувати лай собак у період з 22.00 до 08.00 години.

Забороняється утримувати собак та котів у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

3.2. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник зобов’язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні-притулок) для тварин.

3.3. При утриманні собак і котів їх власникам необхідно:

      запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин, які утримуються, по відношенню до людей інших тварин або майна;

      забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку;

      упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.

Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов’язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

3.4. Особи,  що  займаються дресируванням тварин,  повинні  мати  відповідну  професійну  підготовку та реєстраційне свідоцтво встановленого зразка.

3.5.При дресируванні або використанні собаки забороняється:

             нацьковувати одну тварину на іншу;

             перевищувати фізіологічне навантаження;

             примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх.

3.6.При використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

3.7. Власники собак та котів повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод зменшення поголів’я тварин.

3.8.Власникам собак та котів забороняється займатися розведенням тварин:

             з уродженими вадами;

             генетично та фізіологічно несумісних;

             з перевищенням фізіологічного навантаження;

             при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства.

3.9.  в м. Богодухові забороняється:

             жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;

             проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв:

             використовувати собак та котів для отримання з них м’яса і шкурок:

             навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

             купати тварин на території міських пляжів.

 

4. Знаходження собак та котів поза межами їх постійного утримання

4.1. Власники собак та котів та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (особи, які супроводжують) мають право знаходитись з собакою або котом поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).

4.2.Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

4.3.Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:

             супроводжуваної тварини;

             оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною:

             дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.4.Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

Дозволяється супровід інших тварин особою, якій виповнилося 14 років.

4.5.Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо ліпне на повідку з прикріпленим до нашийника, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

4.6.Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов’язана:

      здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

      прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

      навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власник собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цю собаку без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

4.7.   Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих закладів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

4.8.   Забороняється залишати тварин бездоглядними.

5. Профілактичні та протиепізоотичні заходи

5.1.Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов’язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

5.2.Всі власники собак та котів зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

5.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

5.4.Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

5.5.Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також надавати для тимчасової ізоляції таких тварин, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

 

6. Транспортування собак та котів

6.1.   Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:

              при відсутності знаку заборони при вході;

              на задній площадці транспортного засобу;

              при наявності індивідуального номерного знака і свідоцтва про реєстрацію тварини;

             для собак середніх та крупних порід — на короткому повідку та у наморднику, для собак дрібних порід та котів — у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров’я;

             за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки інших осіб чи тварин.

6.2.  Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно гігієнічних умов.

Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

6.3.  Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

 

7. Умови угод, предметом яких є собаки та коти

7.1.Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

7.2.Дозволяється відчуження тварин особам, які досягай 18 років, або особам, які досягай 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

7.3.  Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

7.4.   Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

 

8. Поховання або утилізація трупів собак та котів

8.1.  У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

Забороняється кремація або поховання трупів тварин без наявності свідоцтва про смерть тварини.

8.2. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття.

9. Контроль та повноваження органів, підприємств та організацій у сфері утримання домашніх собак та котів

9.1. Структурні підрозділи Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області.

9.1.1.   Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

9.1.2. Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання тварин передають адміністративні матеріали до відповідних органів згідно з чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

9.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах.

9.2.  Виконавчий комітет Богодухівської міської ради та відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва Богодухівської міської ради:

9.2.1.    Координують діяльність комунальних підприємств, установ, організацій у т. ч. ЖБК, ОСББ гоню, незалежно від форм власності та підпорядкування щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

9.2.2.Забезпечують діяльність адміністративних комісій.

9.2.3.Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання тварин передають адміністративні матеріали до відповідних органів згідно з чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

9.2.4.Здійснює контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану.

9.2.5.Здійснює обслуговування та забезпечує відповідний технічний та санітарний стан закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування собак.

9.3.Житлово-експлуатаційні організації (контори) незалежно від форм власності тапідпорядкування, у тому числі ЖБК, ОСББ тощо:

9.3.1.  Утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій.

9.3.2.  Забезпечують в межах своїх повноважень контроль та уповноважені на документування правопорушень у цій сфері з подальшою передачею адміністративних матеріалів до відповідних органів.

9.3.3.  Тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

9.3.4.  Забезпечують інформування мешканців будинків, щознаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин.

9.3.5.  Сприяють посадовим особам у виконанні своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил.

9.4.  Богодухівська санітарно-епідеміологічна станція:

9.4.1.Проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення.

9.4.2.  Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

9.4.3.Проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в м. Богодухів та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій.

9.4.4.Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

10.Участь громадських організацій (об’єднань) в забезпеченні дотримання вимогцих правил

10.1.Громадські організації (об’єднання), що діютьу сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:

           сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

           беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів;

           беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;

           сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин:

           беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з поводженням, використанням та захистомтварин від жорстокого поводження.

10.2. Громадські організації (об‘єднання) надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.3. Громадські організації (об’єднання) отримують інформацію за запитом з питань, пов’язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Перелік

порід собак визнаних як потенційно небезпечні

1.                Акіта-іну.

2.                Американський бульдог.

3.                Американський стафордширський тер’єр.

4.                Англійський мастиф.

5.                Аргентинський дог.

6.                Бельгійська вівчарка.

7.                Бернський зенненхунд.

8.                Бордоський дог.

9.                Бразильська філа.

10.           Бульмастиф.

11.           Бультер’єр.

12.           Доберман.

13.           Кавказька вівчарка.

14.           Кане корсо.

15.           Мастіно неаполетано.

16.           Московська сторожова.

17.           Німецька вівчарка.

18.           Німецький дог.

19.           Перо преса канаріо.

20.           Південноруська вівчарка.

21.           Пітбультер’єр.

22.           Різеншнауцер.

23.           Родезійський ріджбек.

24.           Ротвейлер.

25.           Середньоазіатська вівчарка.

26.           Тосаіну.

27.           Чорний тер’єр.

28.           Німецький боксер.

29.           Фокстер’єр.

30.           Ягтер’єр німецький.

31.           Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

 

Примітка :Перелік порід змінюється з надходженням нових даних.

 

Секретар міської ради                                      Н.Олексенко

Додаток

до Правил утримання домашніх тварин в м. Богодухові

 

 

Перелік

порід собак визнаних як потенційно небезпечні

32.           Акіта-іну.

33.           Американський бульдог.

34.           Американський стафордширський тер’єр.

35.           Англійський мастиф.

36.           Аргентинський дог.

37.           Бельгійська вівчарка.

38.           Бернський зенненхунд.

39.           Бордоський дог.

40.           Бразильська філа.

41.           Бульмастиф.

42.           Бультер’єр.

43.           Доберман.

44.           Кавказька вівчарка.

45.           Кане корсо.

46.           Мастіно неаполетано.

47.           Московська сторожова.

48.           Німецька вівчарка.

49.           Німецький дог.

50.           Перо преса канаріо.

51.           Південноруська вівчарка.

52.           Пітбультер’єр.

53.           Різеншнауцер.

54.           Родезійський ріджбек.

55.           Ротвейлер.

56.           Середньоазіатська вівчарка.

57.           Тосаіну.

58.           Чорний тер’єр.

59.           Німецький боксер.

60.           Фокстер’єр.

61.           Ягтер’єр німецький.

62.           Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

 

 

Примітка :

Перелік порід змінюється з надходженням нових даних.