Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

Переглядiв: 39628

Додаток

до рішення міської ради

від 17 грудня 2010 року № 16-VІ

 

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

 

Визначення термінів та скорочень

 

Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об’єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об’єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров’ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

Випуск водовідведення – каналізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення  - суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Виробник).

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведення – мережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення – прокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з’єднує випуски  групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров’я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

Водовід — трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела  водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі

Вузол облікукомплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

Вулична мережа водовідведенняканалізаційна мережа, прокладена вздовж вулиці, провулка, набережної, тощо або в незабудованій зоні поза межами кварталів.

Вулична розподільна мережа водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка)пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

Головний міський каналізаційний колектортрубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

Дворова мережа водовідведеннямережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будинків.

Державні Правила користування — Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

Державні Правила приймання — Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

Договірний обсяг — обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

Допустима концентрація — встановлений рівень концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, (далі – ДК). 

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Засоб обліку  - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні  характеристики.

Збірний каналізаційний колектор — трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

Зона санітарної охорони — територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

Каналізація — сукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території м. Києва, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача — колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об’єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації. 

Комунальні очисні споруди (далі – КОС) спільні для кількох споживачів каналізаційні очисні споруди.

Контрольна проба  проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Локальний водопровід  - сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

Локальні очисні споруди (далі — ЛОС)  - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача (Субспоживача), перед скидом (прийомом) його стічних вод до відповідних вимог або неприєднані до загальноміських споруд.

Межа балансової належності — лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

Місце приймання – передачі послуги  - місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

Нераціональне використання питної води — використання питної води понад встановлені нормативи.

Об’єкти водоспоживання  - об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення, інші спо.

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд — комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

Правила технічної експлуатації — Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання — можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

Режим відпущення (одержання) питної води — гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Розрахунковий період — період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення. 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення — користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведенняприєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

Споживач — юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об’єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Стічні води — всі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води усіх видів та джерел водопостачання (питного, технічного, гарячого, централізованого, артсвердловини) та скидаються до міської системи каналізації. 

Субспоживач — суб’єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови (далі – ТУ)   - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

Транзитна лінія (магістраль) водопровідної мережі — трубопровід, який призначений для транспортування транзитом води у віддалені для водопостачання райони, і на якому немає попутних підключень та відгалужень.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69.

1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації м. Богодухова та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

1.3. Ці Правила є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення.

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення. Питна вода подається цілодобово або за графіком, погодженим із санітарно-епідеміологічною станцією м. Богодухова та затвердженим органом місцевого самоврядування.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» пункти 1.5.2 — 1.5.3). На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров’я України або СЕС відповідної території.

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

1.7. Приєднання об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання і водовідведення, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

 Виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному станіпри наданні органами місцевого самоврядування додаткових матеріально-технічних засобів для їх утримання та відновлення виконавчої технічної документації.

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, а також транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.10.Водопровідні вводи до теплових пунктів, котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від цих об’єктів до зовнішнього зрізу будівель, експлуатують Виробники за умови передачі їх на баланс Виробнику в установленому чинним законодавством порядку.

1.11. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальної каналізації здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або діючого законодавства.

1.12. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

1.13. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, може встановлюватися договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему водовідведення. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення до 15 лютого щорічно.

Договірний обсяг не може перевищувати обсягів, визначених технічними умовами (виданими, починаючи з 2000 року) на приєднання Споживача та встановленої потужності каналізаційних очисних споруд.

Договірний обсяг є невід’ємною частиною договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов’язково виконані.

1.14. На планове збільшенняобсягів води та стоків Споживач зобов’язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника.

1.15. У випадку фактичного перевищення Споживачем договірного обсягу води та/або стоків та невиконанні або неотриманні додаткових технічних умов, Споживач сплачує у п’ятикратному розмірі тарифу за спожиті понаддоговірні (понаднормативні) обсяги послуг.

1.16. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

            1.17. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, зєднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність  відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.
 

 

2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

 

2.1. Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Богодухові здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

            Виробник має право укладати договір із Споживачами як на постачання питної води, так і на приймання стічних вод.

2.2. Для укладення договору Споживачі надають Виробнику такі документи:

2.2.1.   заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;

2.2.2.       опитувальний лист для укладення договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі згідно з формою, розробленою Виробником;

2.2.3.       технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

2.2.4.       розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

2.2.5.       акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;

2.2.6.       акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;

2.2.7.       акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

2.2.8.       акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

2.2.9.       нормативні розрахунки водоспоживання та водовідведення;

2.2.10.        умови (дозвіл) на скид стічних вод;

2.2.11.        копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків) – для юридичних осіб;

2.2.12.        копію паспорта, ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;

2.2.13.        документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

2.2.14.        містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – для будівельних майданчиків;

2.2.15.       акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку;

2.2.16.       копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі.

2.3. Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та водовідведення через його мережі.

2.4. Споживачі, що мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності, для укладення договору надають Виробнику такі документи:

2.4.1.      документ, що підтверджує право власності на жилий будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);

2.4.2.      документ на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користуваня земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);

2.4.3.      копію паспорта власника будинку та осіб – мешканців будинку, які мають право на отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Із собою власник повинен мати оригінал паспорта;

2.4.4.      оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власнику житлового будинку;

2.4.5.      довідку про склад сім’ї (форма № 3);

2.4.6.      оригінал та копію паспорта або свідоцтва про повірку засобу обліку, за наявності на об’єкті водокористування встановленого засобу обліку;

2.4.7.      оригінал та копію посвідчення мешканців будинку на право отримувати пільги по сплаті за комунальні послуги;

2.4.8.      копію свідоцтва про народження дітей, що проживають в будинку та користуються пільгами згідно з чинним законодавством;

2.4.9.      копії ідентифікаційних кодів осіб, які користуються пільгами по сплаті за комунальні послуги;

2.4.10.       довірена особа власника – оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності на право укладати договори від імені власника приватного будинку, ідентифікаційний код та паспорт довіреної особи).

Крім того, для новозбудованих або реконструйованих об’єктів Споживачі повинні також надати:

2.4.11.       технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єкта;

2.4.12.       розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

2.4.13.       акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;

2.4.14.       акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;

2.4.15.       акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

2.4.16.       акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

2.4.17.       акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку.

2.5.       При введенні об’єктів в експлуатацію після закінчення їх будівництва, реконструкції, реставрації надаються такі документи:

2.5.1.      акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта;

2.5.2.       свідоцтво про введення в експлуатацію об’єкта будівництва;

2.5.3.       акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення і вузла обліку;

2.5.4.       технічні умови для новозбудованих або реконструйованих об’єктів на водопостачання та водовідведення об’єкта;

2.5.5.       розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

2.5.6.       акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;

2.5.7.       акт технічного приймання каналізації — для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;

2.5.8.       акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

2.5.9.       акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

2.5.10.       акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку;

2.6. Виробник надає Споживачу два примірника проекту договору (додаток 8 до цих Правил), який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки.

2.7. Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та водовідведення, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

Оцінка раціонального споживання питної води здійснюється за допомогою затверджених нормативних розрахунків водоспоживання та водовідведення. Всі Споживачі зобов’язані мати вказані розрахунки, їх перевищення вважається нераціональним використанням питної води.

2.8. На період, необхідний Споживачу для виконання погоджених з Виробником заходів щодо раціонального використання питної води та зменшення обсягів скидання стічних вод і забруднюючих речовин, Виробник може встановити Споживачу тимчасові умови приймання стічних вод, зазначені в договорі.

2.9. Виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації, встановлення засобу обліку води і укладання з Виробником договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі.

Якщо підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з Виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у Субспоживача та укладення договору з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі є обов’язковим.

 

3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО МІСЬКОГО

ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

 

3.1. Замовники для вирішення питання про приєднання об’єкта до міського водопроводу та каналізації надають Виробнику письмовий запит та опитувальний лист на водопостачання та каналізування об’єкта (додаток 2 до цих Правил), де зазначається загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних, виробничих потреб, на полив та на пожежогасіння: внутрішне, зовнішне та автоматичне (в разі необхідності).

До листа додається:

- документ, що посвідчує право на земельну ділянку;

- ситуаційний план ділянки в масштабі не менш ніж 1:2000 із зазначенням підземних інженерних комунікацій.

3.2. Виробник після одержання листа, оформленого відповідно до п. 3.1 цих Правил, протягом 15 днів після попередньої оплати Замовником робіт та послуг, які виконуються Виробником щодо підготовки вихідних даних для проектування систем водопостачання та водовідведення, видає технічні умови про можливість приєднання об’єкта Замовника до комунального водопроводу та каналізації з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мереж і таке інше, із зазначенням умов для проектування вводу (місце врізки, місце влаштування вузла обліку, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів-підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

Технічні умови на приєднання об’єкта до міських мереж водопостачання та водовідведення повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення (будівництво додаткових об’єктів, у тому числі насосних станцій, резервуарів, пожежних депо, пунктів регулювання та інших споруд й обладнання, перекладка, розширення або реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж). Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем водопостачання та водовідведення.

Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі технічних умов на приєднання об’єкта до систем водопостачання та водовідведення.

3.3. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється Замовником на підставі одержаних від Виробника технічних умов.

3.4. Проектна документація водопровідних мереж та споруд на стадії «Проект» (в окремих випадках) або «Робочий проект» подається для узгодження Виробнику і повинна містити:

3.4.1. генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються й існують, із зазначенням глибини їх залягання, узгоджений з відділом підземних споруд;

3.4.2. креслення, які розробляються згідно з вимогами нормативних документів-комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» (СПДБ);

3.4.3.      план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (засобів обліку, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

3.4.4.      робочу документацію на врізку вводу і вузла обліку в масштабі 1:5-1:20;

3.4.5.      розрахунково-пояснювальну записку із зазначенням витрат води за видами споживання (господарсько-побутові, виробничо-технічні потреби, поливання, пожежогасіння тощо) з визначенням максимальних добової та годинної витрат води, а також гідравлічним розрахунком мережі.

3.5. Узгоджений з Виробником проект водопостачання та каналізування об’єкта дійсний протягом двох років від дня погодження. Якщо проект по завершенні цього терміну не буде здійснений (не було розпочато будівництво об’єкта), то він знову підлягає подженню з Виробником в установленому законодавством порядку, при цьому Виробник може поставити додаткові вимоги.

У разі зміни технічних параметрів інженерного забезпечення об’єкта (змін потужностей, цільового призначення, джерела постачання, тощо), Виробником можуть бути надані нові технічні умови.

3.6. Проект водопостачання об’єкта подається для узгодження Виробнику в двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виробника, а другий повертається Замовнику.

Розгляд проекту здійснюється в 15-денний строк від дня його надходження до Виробника.

3.7. Всі роботи зі спорудження, реконструкції й ремонту вводу й вузла обліку, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрати води здійснюються силами й коштами Замовника (споживача) під технічним наглядом Виробника.

Роботи з усунення пошкоджень та ремонту вводів до зовнішнього зрізу будівлі, що перебувають на балансі Виробника, виконуються останнім.

3.8. Після закінчення робіт з влаштування вводу та виконання вимог п. 3.22. цих Правил складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, представником Виробника, іншими зацікавленими організаціями у порядку, визначеному СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», діючим законодавством та передається Виробнику на зберігання. Приймання вводу у Замовника здійснюється після виконання цих умов.

3.9. Огляд, гідравлічне випробування, механічне очищення, промивання, дезінфекція та приєднання новозбудованої чи реконструйованої водопровідної мережі до комунального водопроводу здійснюється будівельною організацією під технічним наглядом Виробника.

Роботи зі встановлення засобів обліку можуть бути виконані Виробником за рахунок Замовника.

Приєднання вводів до жилих будинків громадян, промивка й хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або Виробником за рахунок Споживача.

3.10. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані засобами обліку, без дозволу Виробника забороняється.

3.11. Подача води Споживачам здійснюється після оформлення відповідних документів згідно з розділами 2, 3, 4 цих Правил.

3.12. Для водопостачання об’єкта передбачається влаштування вводів відповідно до п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» та діючого законодавства.

3.13. Виробник має право не подавати воду новим вводом, якщо Споживач ухиляється від оплати за водопостачання та водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог Виробника щодо переобладнання діючих вводів, вузла обліку, або якщо має місце нераціональне використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків перед скиданням до міської каналізації до показників, які відповідають чинним нормам.

3.14. Категорично забороняється з’єднувати мережі господарсько-питних водопроводів з мережами, якими транспортується вода непитної якості (технічні водопроводи). Засувки в цьому випадку не можуть розглядатися як роз’єднувачі.

3.15. Забороняється з’єднувати систему внутрішнього господарсько-питного водопроводу об’єкта, що живиться від міського комунального водопроводу, з господарсько-питними водопроводами, що живляться від місцевих джерел водопостачання.

Засувки, встановлені на лініях, що з’єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз’єднувачі.

З’єднання таких водопроводів може бути дозволено у виняткових випадках: у разі недостатньої потужності комунального водопроводу, за узгодженням з Виробником і СЕС та при встановленні засувок, опломбованих Виробником у закритому положенні.

3.16. Приєднувати об’єкти водоспоживання безпосередньо до водоводів забороняється. В окремих випадках за рішенням Виробника, об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до водоводів. У місці приєднання обов’язково необхідно передбачити встановлення зворотного клапана, регулятора тиску «після себе» та двох засувок з боку водоводу.

3.17. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.

Про факт самовільного приєднання до водопроводу, виявлений представником Виробника, складається акт за участю представника Споживача, який користувався цим вводом, відповідно до п. 6.13 цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

- приєднання, яке було здійснено без письмового дозволу Виробника, без наявності технічної документації та за відсутністю укладеного договору з Виробником;

- тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

- приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виробника або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію в порядку, передбаченому цими Правилами.

3.18. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Виробником в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» та діючого законодавства.

3.19. Виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних та каналізаційних мереж і споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію, затверджує акти технічного приймання.

До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж і споруд включаються представники Виробника.

3.20. Побудовані й реконструйовані мережі водопроводу й каналізації повинні відповідати затвердженому проекту.

У разі відхилень від погодженого проекту Виробнику мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями та Виробником.

3.21. Замовник повинен письмово повідомити Виробника про завершення будівництва водопровідних або каналізаційних мереж, споруд не пізніше ніж за три доби до дня огляду об’єкта робочою комісією.

3.22. Після виконання будівельних робіт з влаштування водопровідного вводу, водопровідних пристроїв, внутрішніх мереж новобудови Замовник зобов’язаний здійснити прочищення і промивання, випробування, хлорування та повторне промивання з відшкодуванням Виробнику витрат, пов’язаних з використанням для цієї мети реагентів, води з комунального водопроводу та прийманням стічних вод.

Під час приймання трубопроводів діаметром 800 мм і більше при необхідності проводиться внутрішній огляд трубопроводу.

3.23. Після завершення будівництва протягом тижня після підписання акту технічної приймання Замовник передає Виробнику виконавчу документацію в повному обсязі.

3.24. На водопровідні та каналізаційні мережі жилих будинків, шкіл, дитячих установ, лікарень та інших об’єктів після їх ремонту або реконструкції та передачі для експлуатації Виробником поширюється такий самий порядок їх приймання, як і для нового будівництва.

3.25. Зовнішні лінії водопроводу й каналізації, водопровідні вводи, що перебувають на балансі Споживача, експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні та каналізаційні мережі і споруди, що перебувають на балансі Споживача, можуть бути передані на баланс Виробника в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих об’єктів необхідно надати:

-       узгоджений проект;

-       акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, документи про узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пуско-налагоджувальних робіт;

-       виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500;

-       довідку бухгалтерії Замовника про балансову вартість споруди з пооб’єктною розшифровкою того, що передається на баланс Виробника, та відсотків амортизаційних витрат.

Діючі системи водопостачання та водовідведення можуть бути прийняті Виробником у технічно справному стані за наявності оформленої в установленому порядку виконавчої документації.

3.26. Виробник приймає в експлуатацію внутрішньоквартальні мережі водопостачання та водовідведення, інженерні будівлі, споруди, обладнання, які призначені для їх обслуговування, у технічно справному стані та з комплектом проектно-кошторисної і виконавчої документації.

3.27. Об’єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання Замовником усіх пунктів технічних умов Виробника, узгодженого проекту та підписання двостороннього акта про приймання-здачу цього об’єкта. Приймати водопровідні та каналізаційні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється.

3.28. Водопровідне устаткування, що приєднується до системи водопостачання, перед початком їх експлуатації підлягає промивці і дезінфекції згідно зПравилами технічної експлуатації та/або діючого законодавства.

3.29. Виробник має право дозволити приєднання об’єкта Субспоживача до водопровідних та каналізаційних мереж основного Споживача при узгодженні із Споживачем умов приєднання:

-       узгодження з Виробником проекту приєднання, розробленого з урахуванням виданих Виробником в установленому чинним законодавством порядку технічних умов;

-       якщо приєднання не погіршить водопостачання основного Споживача;

-       встановлення засобів обліку води Субспоживачу;

-       якщо Субспоживач, що приєднується, бере на себе усі витрати, пов’язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

3.30. Споживач не має права без письмового дозволу Виробника припиняти Субспоживачу відпущення води та/або приймання від нього стічних вод або здійснювати його приєднання до водопровідної та/або каналізаційної мережі.

3.31. У разі самовільного приєднання до мережі Споживача стороннього Споживача, основний Споживач зобов’язаний від’єднати його і повідомити про цей факт Виробника.

3.32. Прокладання транзитних водопровідних та каналізаційних мереж через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника та Виробника. У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується місцевими органами самоврядування або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ

КАНАЛІЗАЦІЇ М. БОГОДУХОВА

 

4.1. Оформлення Споживачів, які користуються послугами централізованого водовідведення, здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або/та діючого законодавства.

4.2. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

4.3. При прийнятті рішення для існуючих Споживачів та для тих, що реконструюються або будуються, враховується:

4.3.1 запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію забруднюючих речовин;

4.3.2 обов’язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім Споживачів з побутовими стічними водами);

4.3.3 попереднє очищення стічних вод на ЛОС;

4.3.4 попереднє очищення стічних вод об’єкта разом зі стічними водами інших об’єктів на КОС;

4.3.5 обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

4.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній Споживач зобов’язаний:

4.4.1 одержати у Виробника технічні умови;

4.4.2 розробити та погодити з Виробником проектну документацію;

4.4.3 після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм та діючого законодавства;

4.4.4 надати Виробнику акт вводу об’єкта в експлуатацію;

4.4.5 отримати у Виробника Умови на скид;

4.4.6 укласти з Виробником договір на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод;

4.5. При систематичному скиданні Споживачем стічних вод з понаднормативним забрудненням, Виробник має право вимагати від Споживача, який скидає стічну воду після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції локальних очисних споруд.

4.6. Виробник має право вимагати від підприємств, установ, організацій встановлення на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрати, решіток для затримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників (у т. ч. автоматичних), уловлювачів жиру та інших пристроїв.

У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змінюється протягом доби, на об’єктах Споживачів встановлюються спеціальні ємкості-усереднювачі, які мають необхідний об’єм для забезпечення усереднення витрат – рівномірного протягом доби скидання стічних вод і недопущення залпових скидів та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.

4.7. Додатковий об’єм стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення Споживачів через каналізаційні колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Споживачів, у мережі водовідведення виробника, визначається при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу м. Богодухова через люки каналізаційних колодязів.

Якщо на території Споживача встановлені та зафіксовані актом обстеження за участю представників Виробника і Споживача факти провалів ґрунту навколо люків оглядових колодязів, відсутність кришок люків, а також в випадках прямого підключення автономної (локальної) системи зливової каналізації Споживача до міської каналізації, додатковий об’єм стічних вод визначається згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача за попередні три місяці і надалі до усунення всіх зауважень, про що останній у письмовій формі повідомляє Виробника. Виробник, у свою чергу повинен перевірити стан виконання робіт Споживачем та скласти відповідний акт. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу м. Богодухова через підключення зливової каналізації.

У разі, якщо на території Споживача відсутня мережа міської каналізації, договір на додатковий об’єм стічних вод не укладається в випадку, якщо дощові та талі води з території Споживача не потрапляють в мережу міської каналізації, що проходить за територією Споживача. Це повинно бути підтверджено актом обстеження.

 

5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ

І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

            5.1 Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється Виробником і Споживачами за допомогою засобів обліку, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні, пройшли повірку чи державну метрологічну атестацію. Введення в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів, не обладнаних засобами обліку, забороняється.

Споживачі зобов’язані:

-       забезпечувати захист приміщень вузлів обліку від потрапляння ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів; температура в приміщенні вузла обліку повинна бути не менше +4ºС. Якщо Споживач допустив розморожування запірних пристроїв, засобів обліку або трубопроводів, він повинен вжити заходів щодо якнайшвидшої ліквідації аварії та встановлення за погодженням Виробника нового обладнання. При цьому розрахунки на час усунення порушень виконуються згідно з п. 6.15 цих Правил;

-       утримувати приміщення, де розташовані вузли обліку, в належному санітарному стані, не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;

-       забезпечувати освітлення та надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень вузлів обліку від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;

-       утримувати приміщення вузлів обліку в зачиненому стані, не допускати до них сторонніх осіб;

-       забезпечувати вільний доступ представників Виробника до приладів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання;

-       у разі встановлення засобу обліку, який належить Виробнику, укласти з Виробником договір на відповідальне зберігання засобу обліку та оформити акт приймання-передачі;

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватися на мережі Споживача, як правило на межі балансової належності мереж Виробника та Споживача, або за згодою Виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо на водопровідному вводі в будівлю за першою стіною.

При необхідності приміщення, де знаходиться вузол обліку, обладнується каналізаційним випуском або приямком з встановленям насосу з автоматичним включенням його в разі затоплення.

5.3. Покази квартирного засобу обліку води використовуються тільки при розрахунках за послуги з водопостачання та водовідведення мешканців житлових (в тому числі багатоквартирних) будинків з житлово-експлуатаційними організаціями або виробниками, виконавцями житлово-комунальних послуг.

5.4. Обладнання вузлів обліку здійснюється за рахунок Споживачів. Споживач повинен за погодженням з Виробником придбати й встановити засоби обліку, які будуть перебувати у нього на балансі й обслуговуванні. Встановлення засобів обліку може бути виконано Виробником за рахунок Споживача. Виробник може встановити засіб обліку за свій рахунок, якщо буде вважати це за необхідне.

Для здійснення контролю за функціонуванням засобів обліку Виробник має право брати на баланс встановлені у Споживачів засоби обліку та вузли обліку.

Виробник має право опломбувати у відкритому стані запірну арматуру, встановлену на вузлі обліку, а також з’єднувальні частини засобу обліку встановленого на вузлі обліку.

Споживач повинен виконувати всі письмові рекомендації Виробника, спрямовані на поліпшення якісного обліку. У разі відмови Споживача виконати письмові рекомендації Виробника, його водокористування вважається без обліковим, і витрата води розраховується згідно з п. 6.15 цих Правил. Тип (умовне позначення засобу вимірювальної техніки) та номінальний діаметр засобу обліку визначається Виробником.

5.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період їх експлуатації, можуть використовуватися до закінчення терміну дії свідоцтва про повірку, після чого за погодженням з Виробником здійснюється їх заміна.

5.6. Встановлення засобів обліку на водопровідних мережах Споживачів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», технічних умов, паспорта засобу обліку.

В разі необхідності Виробник може вимагати від Споживача організації групового обліку водокористування.

5.7. Засоби обліку, що встановлюються на водопровідних вводах і мережах Споживачів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат необхідне спорудження обвідної лінії.

5.8. Перед засобом обліку й за ним повинні бути встановлені запірні вентилі або засувки відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Між засобом обліку та іншим (за течією води) запірним пристроєм має бути встановлений спусковий кран (або трійник з пробкою) для спускання води.

5.9. За наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежногосподарський водопровід, влаштування обвідної лінії є обов’язковим. На обвідній лінії монтується засувка, яка пломбується Виробником у закритому стані.

5.10. На водопровідному вводі встановлюється один засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку у строк, визначений Виробником.

5.11. За наявності у Споживача насосів підвищення тиску засіб обліку встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.12. У разі влаштування вузла обліку у приміщеннях, що не відповідають вимогам цих Правил, Правил технічної експлуатації та інших нормативних документів, вузли обліку повинні бути перенесені до іншого узгодженого з Виробником приміщення силами та засобами Споживача у встановлені Виробником строки. У разі невиконання цих вимог у встановлені строки водокористування Споживача вважається безобліковим, і витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил. Період безоблікового водокористування визначається з дня наступного за останнім днем встановленого Виробником строку до дня завершення усіх робіт, пов’язаних з перенесенням вузла обліку.

5.13. Встановлення засобів обліку повинно виконуватися лише після повної готовності приміщення та закінчення монтажу трубопроводів й арматури.

5.14. При водопостачанні будівельних майданчиків з міського комунального водопроводу і неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, допускається тимчасове встановлення вузла обліку в спеціальному утепленому приміщенні за погодженням з Виробником.

5.15. У разі відсутності у Споживача вузлів обліку або їх розміщення з порушенням чинних Правил технічної експлуатації, СНиП 2.04.01-85, паспорта засобу обліку, цих Правил та проектної документації на встановлення засобів обліку водопостачання Споживача вважається безобліковим, і витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.16. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, вузла обліку та засобів обліку, Виробник відповідальності не несе.

5.17. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджуються відбитком повірочного тавра на пломбі засобу обліку в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією та свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Неопломбовані органами Держспоживстандарту засоби обліку до експлуатації не допускаються.

У випадку тривалості повірки засобу обліку з вини Споживача понад місяць, обсяг спожитої ним води визначається за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

5.18. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж засобів обліку, що належать Споживачам, виконуються за їх рахунок, при цьому Виробник має право вимагати виконання цих заходів власними силами.

5.19. У разі виникнення у Споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до Виробника або за згодою Виробника до спеціалізованої організації із заявою про його позачергову повірку.

5.20. Засоби обліку, які опломбовані представником Держспоживстандарту, а також місця їх приєднання до трубопроводів, повинні бути опломбовані представником Виробника і надійно захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також в місцях їх приєднання до трубопроводів, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку, Виробник проводить розрахунки згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.21. Монтажні роботи по встановленню засобів обліку на вимогу Виробника виконуються в присутності його представника.

5.22. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого Виробник має право зобов’язати Споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін.

5.23. Споживач відповідає за цілісність запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження. У разі зникнення або з вини Споживача виходу з ладу засобу обліку або його з’єднань (стрілок, скла, циферблату, корпусу, зриву пломб, порушення з’єднань труб зі з’єднуючими частинами засобу обліку тощо), а також псування від морозу або гарячої води Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку або сплатити вартість його демонтажу, ремонту та встановлення.

При цьому Виробник розраховує витрату води відповідно до п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на вузлі обліку, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або представником Виробника, має право лише представник Виробника або Споживач з письмового дозволу Виробника.

У разі самовільних дій Cпоживач сплачує витрату води згідно з п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.

5.24. У випадку, коли витрати води у Cпоживача знизилися або збільшилися та за розрахунками Виробника не відповідають технічним характеристикам встановленого засобу обліку тощо, Споживач повинен переобладнати вузол обліку із монтажем на ньому засобу обліку відповідно до технічних умов, отриманих у Виробника.

Після отримання технічних умов Cпоживач звертається до проектної організації, яка на основі виданих технічних умов розробляє проект переобладнання вузла обліку та обов’язково погоджує його у Виробника. На підставі погодженого проекту Cпоживач організовує проведення монтажних робіт з переобладнання вузла обліку. Після закінчення монтажних робіт Cпоживач повинен звернутися до Виробника із заявою про прийняття вузлу обліку води в експлуатацію.

5.25. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником Виробника у присутності Споживача, який повинен забезпечити представникові Виробника безперешкодний та безпечний доступ до вузла обліку, або самим Споживачем за обов’язкової згоди Виробника шляхом передачі показань засобів обліку особисто або в телефонному режимі.

Виробник має право перевіряти правильність зняття Споживачем показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості скинутих стічних вод. Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими Споживачем відомостями, Виробник проводить перерахунок кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжностей згідно з показами засобів обліку.

Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо Виробником не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб. Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до договору.

5.26. При знятті показів засобів обліку представник Виробника має право перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі Споживача.

5.27. Розрахунки за спожиту воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником Виробника. Виробник має право враховувати при розрахунках за відпущену питну воду і за приймання стічних вод покази тільки тих засобів обліку, які зареєстровані у Виробника і робота яких ним контролюється.

5.28. Якщо вести облік води за засобом обліку неможливо з причин, що не залежать від Споживача (зняття засобу обліку Виробником, корозія циферблата (запотівання), припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці облікового водоспоживання коли засіб обліку був в робочому стані.

У разі тривалості роботи засобів обліку менше 2-х місяців, кількість води визначається за період роботи засобів обліку не менше 15 днів.

5.29. У разі відсутності засобів обліку води у Споживачів, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, Виробник має право встановлювати на вводах контрольні засоби обліку. Ці роботи також можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою Споживача. Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

Споживачі зобов’язані один раз на квартал, а Споживачі — громадяни – один раз на півріччя, подавати Виробнику довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача, про поливальну площу, в тому числі зелених насаджень, кількість автомобілів, худоби, птиці тощо.

Споживачі, що мають приватне підсобне господарство, зобов’язані подавати Виробнику також дані про наявність свійських тварин та птиці для розрахунків за воду за нормативами, затвердженими відповідними органами в передбаченому діючим законодавством порядку.

Виробник має право періодично перевіряти дані про чисельність водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача, водорозбірної колонки та поливальну площу.

Якщо Споживач надає недостовірні відомості про кількість та склад водоспоживачів або якщо під час перевірки контрольним засобом обліку буде виявлено, що витрата води перевищує розрахункові дані, подані Споживачем, Виробник має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних в межах строку позовної давності.

Якщо Споживач не надав дані в установлений строк або надав недостовірні відомості про витрати води, необхідні для ведення розрахунків при безобліковому користуванні, Виробник має право вести розрахунки згідно з п. 6.15 цих Правил від дня виписки останнього рахунку до дня одержання відповідних даних від Споживача.

Виробник має право провести перерахунок  водокористування за період, протягом якого Споживач, який має засіб обліку, не подає Виробнику дані про поливальну площу, орендарів та інших водокористувачів, що одержують воду через його мережу та розраховуються за водокористування із Споживачем. У цьому випадку Виробник має право визначити витрати води за встановленими ним даними.

5.30. Робота контрольних засобів обліку повинна тривати не менше 15 днів. Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку, що перевіряються, останні підлягають ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому Виробник має право провести перерахунок Споживачеві за водокористування за попередні два місяці. Витрати води Споживачами, що не мають засобів обліку, за згодою Виробника можуть визначатися за нормативними розрахунками водоспоживання та водовідведення на встановлений Виробником строк.

Населення, що користується водою з водорозбірних колонок, незалежно від відстані від місця проживання до колонки, сплачує вартість води Виробнику згідно з нормами водоспоживання. Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозборів, якщо буде виявлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена СЕС і Виробником. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.

Водокористування з вуличних водорозборів не за прямим призначенням є самовільним. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 6.15 цих Правил за час самовільного користування водою.

5.31. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність встановлення засобів обліку) розрахунок витрат води Споживачами, за узгодженням з Виробником, виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими відповідними органами в передбаченому діючим законодавством порядку, — за кількістю календарних днів, протягом яких проводилося водопостачання цих Споживачів. У виняткових випадках для нововведених в дію об’єктів, коли засоби обліку ще не встановлені, за погодженням з Виробником, дозволяється визначати витрати води за даними проекту протягом 6 місяців.

5.32. Забороняється штучно впливати на роботу засобів обліку. Якщо Виробником буде виявлено, що такі дії мали місце, кількість використаної води визначається Споживачу відповідно до п. 6.15 цих Правил від дня виписки останнього рахунка до дня виявлення Виробником штучного втручання в роботу засобу обліку.

5.33. Покази засобів обліку є підставою для розрахунків Субспоживача з основним Споживачем. Взаємні претензії Споживача і Субспоживача Виробником не розглядаються.

5.34. Виробник може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-яким Субспоживачем, якщо вважатиме це за необхідне.

5.35. Повірка засобів обліку Субспоживача здійснюється згідно з п. 5.5 цих Правил, а також на вимогу основних Споживачів і Субспоживачів у порядку, встановленому пп. 5.17, 5.18 цих Правил.

5.36. Засоби обліку Субспоживача встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для засобів обліку Споживача.

5.37. Споживачі й Субспоживачі несуть однакову відповідальність за порушення цих Правил.

5.38. Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен погодити з Виробником схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати представника Виробника для приймання вузла обліку та встановлення у разі необхідності пломб для запобігання безобліковим витратам води.

Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 6.15 цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам.

5.39. У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:

1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;

2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;

3) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;

4) на підставі розрахункових витрат води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення;

6) на підставі інших методів.

Метод визначення кількості стічних вод визначається Виробником.

5.40. У разі коли питна вода входить до складу продукції Споживачів і згодом не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.

5.41. Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення при відсутності засобів обліку стічних вод, подають Виробнику дані про об’єм та показники якості стічних вод щомісяця відповідно до умов договору.

Виробник має право під час обстеження на місці перевіряти подані Споживачем дані про кількість та якість стічних вод, що скидаються до централізованих мереж водовідведення.

Якщо Споживач, який має власні водозабори, у визначений строк не надав дані про кількість стічних вод, скинутих ним до комунальної каналізації за минулий місяць, або надав недостовірні дані про їх кількість, Виробник має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора Споживача. При цьому Виробник має право зробити перерахунок за період подання Споживачем недостовірних даних, але не більше як за рік.

5.42. Кількість стічних вод, що надходять до комунальної каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показами засобів обліку, а в разі відсутності останніх — за чинними нормами водоспоживання.

Виробник має право вимагати від Споживачів встановлення засобів обліку стічних вод, які мають перебувати на балансі Споживача. Споживач забезпечує їх ремонт та перевірку у встановлені строки. Встановлення засобів обліку стічних вод проводиться за рахунок Споживача.

5.43. Якщо у засобу обліку на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником Виробника в закритому стані.

У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні засобу обліку та його з’єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини Споживача розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням п. 6.1 цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.

5.44. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.45. У разі виявлення самовільного й безоблікового скидання стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за скидання стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку скидання стоків до дня виявлення. Якщо день початку скидання не встановлено, розрахунки здійснюються за один місяць.

5.46. Вода, що використовується для поливання вулиць та зелених насаджень, городів, заповнення водойм та заливання ковзанок, при розрахунках за пропускання стічних вод не враховується.

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЮ

 

6.1. Розрахунки за послуги з водопостачання та водовідведення здійснюються зі Споживачами як правило, один раз на місяць. Виробник має право вести розрахунки в порядку попередньої оплати, суму якої Виробник визначає за об’ємами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці, з остаточним розрахунком по закінченні місяця або планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з остаточним розрахунком по закінченні місяця з подальшим перерахунком за фактично надані послуги у разі зміни тарифів.

6.2. Суб’єкти господарювання, у яких теплові пункти (котельні) перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, здійснюють розрахунки Виробником за весь обсяг питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання та інші потреби, а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяги питної води, поданої до теплових пунктів (котелень), фіксуються засобами обліку.

Обсяг гарячого водопостачання, використаний Споживачем, враховується в загальному обсязі стічних вод Споживача і оплачується ним в порядку, обумовленому договором.

Виробник має право, якщо вважатиме це за необхідне, здійснювати нарахування за обсяги питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання, безпосередньо юридичним або фізичним особам, крім мешканців багатоквартирних жилих будинків, які використовують гарячу воду.

6.3. Виробник проводить розрахунки за питну воду і за скид стічних вод зі Споживачами-громадянами, що володіють жилими будинками на праві приватної власності та які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок, шляхом подання Виробником рахунків (квитанцій), виписаних на підставі показів засобів обліку або чинних норм споживання, або в інші способи, передбачені цими Правилами, в тому числі згідно з п. 6.15 цих Правил.

Такі Споживачі зобов’язані на вимогу Виробника надавати сплачені рахунки за останні три роки, проектну документацію на влаштування вводу, технічні паспорти на жилі будинки тощо. Квитанцію про оплату послуг з водопостачання та водовідведення необхідно зберігати впродовж трьох років.

Строки та порядок проведення розрахунків, а також порядок подання Виробнику необхідних документів можуть визначатися договором.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води Споживачі-громадяни, зобов’язані у місячний строк з моменту виникнення змін з’явитися до Виробника для перевірки оплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку.

При цьому Споживачі-громадяни повинні подати підтверджуючі документи (технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки, передбачені чинним законодавством тощо).

Споживачі-громадяни, що почали займатися підприємницькою діяльністю та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до Виробника з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, у необхідних випадках з дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

Якщо Споживачі-громадяни несвоєчасно з’явилися до Виробника для оформлення зменшення об’єму спожитої води внаслідок зменшення кількості мешканців, зменшення поливної площі, площі теплиць тощо, Виробник уточнює та вносить зміни до рахунків лише з початку поточного кварталу. За попередній період перерахунок не проводиться.

6.4. Рахунки, інші платіжні документи надаються Споживачам будь-якими засобами, які обумовлені договором або передбаченими діючим законодавством та забезпечують своєчасність їх надходження. При запровадженні автоматизованих систем рахунки Споживачам можуть не виписуватися. Споживачі мають право здійснювати розрахунки як попередньою оплатою суми, яку Виробник визначає за обсягами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці з наступним коригуванням по закінченню місяця, так і планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з наступним коригуванням по закінченню місяця, або за показами засобів обліку. Також Виробник має право пред’явити до оплати платіжні документи за декілька місяців (розрахункових періодів) одночасно.

6.5. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті Споживачами у триденний строк після їх подачі Виробником, якщо інший строк не передбачений договором.

У випадках пред’явлення Виробником в банк платіжних документів без виписки рахунків, строк оплати відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку або пред’явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення Виробником Споживачу конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні не враховуються при визначенні строків сплати за спожиті послуги.

6.6. У разі запланованих змін у діяльності Споживачів, якщо вони ведуть до зміни об’ємів споживання питної води та скиду стічних вод, Споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають Виробнику заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

6.7. Рахунки Споживачам за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виписуються Виробником. Якщо Субспоживач має договірні відносини з Виробником, він розраховується з останнім за питну воду та скидання стічних вод. Розподіл суми рахунка, виписаного Споживачу, між Субспоживачами, які не мають договірних відносин з Виробником, здійснюється Споживачем самостійно.

У випадках, коли засоби обліку у Субспоживачів, які мають договірні відносини з Виробником або за вимогою Виробника повинні укласти з ним договір, відсутні з вини Субспоживача, розрахунки за воду проводяться в порядку, встановленому п. 6.15 цих Правил, при цьому обсяги стічних вод, які належать до сплати, дорівнюють обсягам водоспоживання.

6.8. Розрахунки Споживачів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Виробника забороняються. Посадові особи Виробника, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.9. Споживачі, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Виробника та надати документи, що підтверджують таку передачу.

Новий власник також у семиденний строк після прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє Виробника про прийняття на себе зобов’язання щодо водокористування і водовідведення та оформлення договору згідно з цими Правилами. Якщо таке повідомлення не надійде і новий власник не буде оформлений як Споживач, його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 6.15 цих Правил від дня встановлення Виробником самовільного водокористування до дня укладання новим власником договору з Виробником.

При передачі об’єкта від одного власника до іншого питання про заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Виробник має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

6.11. Оплата робіт із припинення (обмеження) відпущення Споживачу питної води та приймання від нього стічних вод, пов’язаних із порушенням Споживачем умов договору, та наступного підключення до мережі здійснюється Споживачем додатково згідно з калькуляцією витрат Виробника.

6.12. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого договірного обсягу води, пошкодження приладів та ліній тощо) розраховуються згідно з цими Правилами на підставі чинних тарифів.

6.13. Представник Виробника має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого Споживача, засобів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень. У разі виявлення представником Виробника порушень вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення і встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Виробника та представника Споживача, що обстежується. Якщо останній відмовляється підписати акт, він підписується представником Виробника, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому терміни, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п. 6.15 цих Правил.

6.14. Вартість води, що використовується Споживачем на поливання прибудинкових територій, прибирання загальних вбиралень у дворах тощо, оплачується Субспоживачами основному Споживачу відповідно до узгоджених між ними пропорцій кількості використаної на зазначені цілі води.

6.15. У разі безоблікового з вини Споживача та самовільного водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

6.16. Розрахунковий період при безобліковому з вини Споживача та самовільному водоспоживанні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового та самовільного водоспоживання виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

6.17. Оплата Споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з місцевими Правилами приймання та Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та іншими нормативно-правовими актами.

6.18. Весь обсяг стічних вод (за розрахунковий період) може визначатися як такий, що перевищує договірний, і плата за його скидання встановлюється в п’ятикратному розмірі тарифу за водовідведення у таких випадках:

- незабезпечення Споживачем доступу до контрольного колодязю для відбору проб упродовж двох тижнів;

- відсутності у Споживача Умов на скид чи закінчення строку його дії;

- відмови або затримки укладання з Виробником договору на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод;

- затримки з оформленням перепустки представнику Виробника на територію Споживача (понад 30 хв з моменту прибуття для виконання службових обов’язків), відмови Споживача виділити представника для відбору проби або неможливості відібрати пробу стічних вод у визначеному контрольному колодязі Споживача.

 

7. ВИТОКИ ВОДИ

 

7.1. Споживач зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних засобів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення, витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем з урахуванням пункту 9.3. цих Правил.

7.2. Виробник разом зі Споживачем здійснює вибірковий контроль технічного стану внутрішньої водопровідної мережі та арматури, визначає величину витоку, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Виробник відповідальності не несе.

7.3. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Виробника, відповідальність несе її власник або замовник її будівництва.

7.4. Споживач зобов’язаний використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нераціональні витрати води.

7.5. Споживач не має права збільшувати витрати води понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод.

У разі збільшення понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод, Споживачі сплачують обсяги спожитих послуг з водопостачання у п’ятикратному розмірі чинних тарифів.

7.6. При виявленні представником Виробника витоку води в мережах Споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини Споживача, Виробник виконує розрахунок витрат води згідно з п. 6.15 цих Правил. Наявність витоку оформлюється актом відповідно до п. 6.13 цих Правил.

7.7. Житлово-експлуатаційні організації не мають права відносити на рахунок мешканців будинків вартість нераціонального використання, витрат питної води або витоків води, що мали місце з провини житлово-експлуатаційних організацій, навіть якщо вони фіксуються засобом обліку, а також повну вартість води, кількість якої визначено відповідно до 6.15 цих Правил. Вартість витраченої води відноситься на рахунок житлово-експлуатаційної організації, а плата за воду мешканцям нараховується за середніми показами засобів обліку, але не більше вартості води, визначеної за нормами водоспоживання, затвердженими у відповідному порядку.

7.8. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу, коли водокористувач не оформлений як Споживач або не одержав дозволу від Виробника, витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою становить один місяць.

7.9. Витрати за воду, яка була використана на промивання й дезінфекцію мереж і споруд після усунень аварій, а також втрати води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.

7.10. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.

7.11. У разі, коли Субспоживачі користуються водою Споживача, забезпечення справного стану внутрішньої водопровідної мережі покладається на Споживача та Субспоживача. При цьому Виробник контролює раціональне водоспоживання Споживачем й Субспоживачем. При невиконанні вчасно вимог Виробника до Споживача та Субспоживача вживаються заходи відповідно до вимог цих Правил.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

            8.1. Виробник має право тимчасово припинити (обмежити) подачу води Споживачам та приймання стічних вод від них без попередження у разі:

            8.1.1. припинення подачі електроенергії Виробнику;

            8.1.2. необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

            8.1.3. стихійного лиха;

            8.1.4. аварій на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

            8.1.5. пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі водопостачання (що перебуває на балансі Споживача), які призводять до витоку води;

            8.1.6. у разі необхідності промивання водоводів внаслідок погіршення якості води або для його запобігання.

8.2. У разі необхідності припинення подачі води та приймання стічних вод у зв’язку з проведенням планового ремонту мереж водопостачання Виробник зобов’язаний повідомити Споживачів за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин. У разі припинення подачі води та приймання стічних вод більш як на добу Виробник зобов’язаний забезпечити доставку води населенню автотранспортом.

8.3. Виробник має право, завчасно попередивши Споживача, припинити йому подачу води та приймання стічних вод у разі:

8.3.1. різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання;

8.3.2. аварійного або незадовільного технічного стану мереж водопостачання та водовідведення, пристроїв, споруд, які перебувають на балансі або в оперативному управлінні Споживачів, невиконання Споживачами вимог Виробника щодо усунення порушень технічної експлуатації, виявлених Виробником;

8.3.3. відмови Споживача у користуванні водою або каналізацією Субспоживачем, який приєднаний до мереж Споживача відповідно до вимог цих Правил, а також відмови Споживача Субспоживачу, який має дозвіл Виробника на приєднання, у приєднанні до водопровідних або каналізаційних мереж Споживача;

8.3.4. невиконання Споживачем умов договору, порушення термінів внесення плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення;

8.3.5. недопуску Споживачем представника Виробника до засобів обліку води або стоків, пристроїв на мережі водопостачання або водовідведення, споруд локального очищення стічних вод, а також ненадання відомостей, потрібних для розрахунку обсягів води, що витрачається (для Споживачів, що не мають засобів обліку: кількість мешканців, орендарів, наявність свійських тварин, худоби тощо або обсягів стічних вод);

8.3.6. самовільного приєднання до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення;

8.3.7. заяви Споживача про припинення користування водопостачанням або водовідведенням, якщо воно не вплине на водопостачання або водовідведення інших Споживачів (Субспоживачів);

8.3.8. недопуску Споживачем представника Виробника для регулювання подачі води та опломбування запірно-регулюючій арматури у тих випадках, коли Споживачем перевищені встановлені йому договірні обсяги води, в тому числі для накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі водопостачання Споживача;

8.3.9. недотримання Споживачами визначеного Виробником режиму водоспоживання, водовідведення та встановлених зон санітарної охорони споруд та мереж Виробника;

8.3.10. невиконання вимог Виробника щодо встановлення нових або переобладнання діючих вузлів обліку у Споживачів або Субспоживачів для забезпечення якісного (належного) обліку води;

8.3.11. самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Виробником, без попередження та згоди Виробника, за винятком потреби гасіння пожежі;

8.3.12. проведення Виробником планово-попереджувальних, інших ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення і пристроях, а також робіт з приєднання нових Споживачів;

8.3.13. відмови Споживача укласти договір з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі, прийняти рахунок чи платіжний документ за ці послуги, неусунення причин, які перешкоджають зніманню показів засобів обліку в строк, встановлений Виробником;

8.3.14 відмови або зволікання понад встановлений Виробником термін виконання виданих Виробником технічних умов;

8.3.15 виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

8.3.16 невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

8.3.17 невиконання Споживачем вимог Виробника щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

8.3.18 несплати підвищеного тарифу, виставленого згідно з п. 6.18 цих Правил, протягом календарного місяця з моменту отримання рахунка;

8.3.19 в разі підключення (приєднання) Споживачем Субспоживача без дозволу Виробника або в разі підключення з дозволу Виробника, але без дотримання параметру тиску визначеного п. 2.26 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Виробник має право припинити подачу питної води та приймання стоків не менш як за одну добу після попередження, у випадку, зазначеному у підпункті 8.3.1 цього пункту Правил, у випадках, зазначених у підпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 цього пункту Правил, – не менш як за дві доби після попередження, а у випадках, зазначених в інших підпунктах цього пункту Правил, – за 5 діб.

8.4. У випадку, коли Виробник відключив Споживача від міської водопровідної та/або каналізаційної мережі згідно з п. 8.3 цих Правил, а Споживач самовільно відновив подачу води та скидання стічних вод, Виробник розраховує витрати води Споживача згідно з п. 6.15 цих Правил з дня відключення Виробником Споживача до дня припинення самовільного водоспоживання та водовідведення Споживача.

8.5. Виробник має право припинити подачу води Субспоживачеві та приймання стічних вод у разі його відмови виконати умови, зазначені у п. 2.9 цих Правил, через 5 діб після попередження про припинення подачі води та приймання стічних вод.

8.6. У разі припинення (тимчасово або постійно) користування водопостачанням та водовідведенням Споживач (Субспоживач) зобов’язаний не пізніше ніж за 10 діб письмово повідомити Виробника про дату припинення користування його послугами та надати можливість Виробнику опломбувати засувки на трубопроводі у закритому стані. Строк припинення користування водопостачанням та водовідведенням вираховується з моменту встановлення пломб.

8.7. У випадках виникнення аварійних ситуацій або несправності на водопровідному вводі чи мережі внутрішнього водопостачання, що перебуває на балансі Споживача, Виробник не несе відповідальності за його водозабезпечення.

8.8. У разі припинення подачі води окремими дільницями мережі Виробник повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

 

9. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

 

9.1. При виявленні пошкоджень на водопровідних мережах, які знаходяться на балансі Споживача, останній повинен повідомити про це Виробника.

9.2. При виявленні пошкодження на мережах Споживача, Виробник вживає такі заходи:

- відключає Споживача від мереж водопостачання згідно п. 8.3 цих Правил;

- надає Споживачу вимоги щодо необхідності виконання ремонтних робіт.

9.3. Споживач має право виконувати ремонтні роботи на водопровідних мережах лише за допомогою організацій, які мають відповідні ліцензії.

9.4. Після виконання ремонтних робіт Споживач повинен надати Виробнику акт технічного приймання водопроводу після капітального ремонту (додаток 6 до цих Правил).

 

10. РЕГУЛЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ТИСКІВ

 

10.1. При недостатньому тискові (у разі недостатнього вільного напору води) в комунальній водопровідній мережі для постачання (забезпечення) водою квартир на верхніх поверхах багатоквартирних будинків за проектами, узгодженими з Виробником, передбачається встановлення насосів для підвищення тиску води, а при постійному надмірному тискові (вільному напорі) понад 10 метрів водяного стовпа – регуляторів тиску «після себе».

Насосні станції підкачування та регулятори тиску, розміщені всередині житлових будинків, перебувають на балансі Споживача і ним експлуатуються незалежно від відомчої належності.

Окремо розміщені насосні станції для підкачування холодної води перебувають на балансі виконавця житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території і ним експлуатуються.

Насосне обладнання для підкачування холодної води та регулятори тиску, встановлені в котельнях, теплових пунктах і прибудовах до них, які перебувають на балансі юридичних осіб, експлуатуються ними. Виконавці житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території відшкодовують їм витрати на експлуатацію насосного обладнання відповідно до укладених договорів.

            Витрати на експлуатацію насосного обладнання включаються до складу квартирної плати відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.

10.2. Відповідальність за роботу насосних станцій для підкачування холодної води і регулювання тиску на них несуть ті організації, у яких ці насосні станції перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, і які їх експлуатують.

10.3. Після насоса-підвищувача тиску обов’язковим є встановлення засувки (вентиля), зворотного клапану та, у разі необхідності, регулятора тиску «після себе», а на обвідній лінії насоса – зворотного клапану.

 

11. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

 

11.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати чинним будівельним нормам.

11.2. Кожний проект внутрішнього водопроводу, що має протипожежні пристрої, до погодження з Виробником має бути затверджений органами пожежної охорони в частині розміщення пожежних гідрантів, кількості одночасно діючих пожежних струменів, витрати води кожним струменем, його висоти тощо.

11.3. За наявності на вузлі обліку Споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником Виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідальність несе Споживач. З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування Виробник також має право ставити пломби на пожежні гідранти та крани, розташовані на мережі Споживача.

11.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мережі Споживача за водомірним вузлом.

11.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

11.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник Виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 6.15 цих Правил від дня початку користування водою до дня його виявлення. Якщо день самовільного користування не встановлено, розрахунок здійснюється за останній поточний місяць.

11.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками Виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів Споживач має повідомити Виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/с за час фактичного водокористування.

Без узгодження з Виробником Споживач не має права знімати пломбу.

11.8. Зривання пломб із запірної арматури може здійснюватися без попереднього повідомлення Виробника лише при гасінні пожежі.

Після закінчення гасіння пожежі протягом доби Споживач зобов’язаний надати Виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування запірної арматури.

11.9. Якщо пломба із запірної арматури зірвана з вини Споживача (крім випадків, зазначених у пп. 11.7 і 11.8 цих Правил), розрахунок за воду здійснюється згідно з пунктом 6.15 цих Правил за період від дня виписування останнього рахунку до дня виявлення представником Виробника відсутності або порушення цілісності пломби, але не більше як за один місяць. Факт зриву пломби оформляється відповідним актом.

11.10. Витрата води на гасіння пожежі визначається відповідно до оформленого акта із зазначенням часу користування водою, який складається за участю представників органів пожежної охорони, Споживача та Виробника.

11.11. У разі зриву або порушення цілісності пломб, установлених Виробником на пожежних гідрантах комунального водопроводу на території об’єкта, (крім випадків, зазначених у пп. 11.7 і 11.8 цих Правил) оплату за воду здійснює власник зазначеного об’єкта згідно з пропускною здатністю труби приєднання гідранта при швидкості руху води 2,0 м/с та дії її повним перерізом протягом 24 годин на добу від дня початку самовільного і безоблікового водокористування до дня його припинення. 

Якщо день початку самовільного і безоблікового водокористування не визначено, то розрахунки за воду здійснюються за останній поточний місяць.

11.12. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів комунального водопроводу дозволяється лише службовому персоналові органів пожежної охорони та Виробнику.

Виробник у виняткових випадках може дозволити Споживачу користуватися водою з пожежних гідрантів за узгодженням з органами пожежної охорони і з оплатою витраченої води за діючими тарифами згідно з пропускною здатністю труб приєднання пожежних гідрантів до комунального водопроводу при швидкості руху води 2,0 м/с.

11.13. Ремонт і утримання в справному стані пожежних систем, розміщених на мережі Споживача, здійснюється його власними силами і коштами.

11.14. Поливання вулиць, майданів та зелених насаджень з пожежних гідрантів забороняється.

 

12. ВУЛИЧНІ ВОДОРОЗБОРИ

 

12.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для колективного водокористування. Місце їх встановлення визначається за пропозицією органів місцевого самоврядування та за погодженням Виробника.

На водопровідних лініях, що будуються, вуличні водорозбори повинні встановлюватися за проектом.

12.2. Не дозволяється біля водорозбору прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин, приєднувати до водорозбірних колонок труби й шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.

12.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюється Виробником або Споживачами, на балансі яких перебувають ці водорозбори, і які зобов’язані:

12.3.1. стежити за станом водорозборів, цілісністю їх частин, дотримуватися санітарних вимог;

12.3.2.  не допускати безцільного розлиття води, утворення калюж та намерзлого льоду;

12.3.3. зберігати непошкодженими водостоки та підступи до водорозборів;

12.3.4. виконувати дезінфекцію і фарбування водорозбору в термін, визначений договором.

12.4. Споживач, на балансі якого перебуває водорозбір (колонка) колективного користування, в окремих випадках повинен надавати можливість користуватися ним населенню, яке проживає поблизу цього водорозбору. При цьому Виробник проводить нарахування за спожиту воду власнику водорозбору і претензії по взаєморозрахункам власника водорозбору з водокористувачами Виробник не розглядає.

 

13. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ

ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

 

13.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Виробника прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Виробником. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок Споживачів і на баланс Виробника не передаються. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

13.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон) за наявності у Замовника технічних умов на водопостачання та водовідведення для проектування об’єкта будівництва (реконструкції).

13.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі Споживачів з приєднанням за засобами обліку та іншими запірними пристроями у будь-якій точці, але з обов’язковим урахуванням вимог п. 13.4 цих Правил.

Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу Виробника перед засобом обліку, то на відгалуженні слід встановлювати окремий засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за чинними нормами водоспоживання. Порядок визначення обсягів спожитої води визначає Виробник.

Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх Споживачів проводяться відповідно до рішення Виробника безпосередньо з ним або з основним Споживачем.

13.4. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та засобами обліку не дозволяється.

13.5. Поливання та миття вулиць, майданів питною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішенням органу місцевого самоврядування та/або іншого органу влади. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються Споживачем згідно з проектом, погодженим Виробником.

13.6. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед засобом обліку і за ним.

13.7. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

13.8. У випадках влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, котрі можуть використовуватися для гасіння пожеж, Споживач повинен викликати для пломбування представника Виробника та повідомити про це органи пожежної охорони.

 

14. ДВОРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА

КАНАЛІЗАЦІЙНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ

 

14.1. Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу – каналізаційні внітрішньоквартальні мережі водовідведення.

14.2. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі водовідведення та дворові каналізаційні мережі споруджуються Споживачами за власний рахунок.

14.3. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі та дворові мережі водовідведення місцевих житлово-експлуатаційних організацій, а також житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, після їх будівництва безкоштовно передаються в установленому порядку на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації.

 

15. МІСЦЕВІ СТАНЦІЇ ПЕРЕКАЧУВАННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

15.1. При неможливості випуску стічних вод з території Споживача у вуличну каналізаційну мережу самопливом застосовуються місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження Споживачі мають звернутися до Виробника для одержання технічних умов на проектування та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території Споживача.

15.2. Станції перекачування стічних вод споруджуються відповідно до чинних державних будівельних норм. Місцеві станції перекачування стічних вод повинні бути обладнані засобами обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб.

15.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому приміщенні підземного або наземного типу залежно від глибини залягання каналізаційної мережі, територія якого має бути огороджена. Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.

15.4. Станції перекачування, встановлені в житлових будинках та прибудованих до них будівлях, залишаються на балансі Споживача та ним обслуговуються.

15.5 Насосні станції повинні мати аварійні випуски згідно з чинними будівельними нормами, а також безперебійне електропостачання.

15.6. Витрати Споживачів на технічне обслуговування, а також експлуатацію насосного обладнання, розміщеного всередині житлових будинків, що знаходяться в комунальної власності, Виробником не відшкодовуються. Ці витрати включаються до складу квартирної плати відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.

15.7. Будівництво, ремонт та обслуговування місцевих станцій перекачування стічних вод Споживачі здійснюють за власний рахунок.

15.8. Відповідальність за скидання стічних вод у централізовану систему водовідведення з перевищенням встановлених допустимих концентрацій несе Споживач, на балансі якого перебуває насосна станція, у тому числі і у випадках приймання стічних вод від Субспоживачів.

 

16. ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

 

16.1. Споживачі зобов’язані:

16.1.1. Щомісяця проводити огляд внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення та каналізаційної з’єднувальної лінії, щоб запобігти їх засміченню;

16.1.2. Не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з’єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік – внутрішньобудинкової мережі водовідведення;

16.1.3. Проводити за вимогою Виробника позапланове прочищення дворової мережі водовідведення, з’єднувальної каналізаційної лінії;

16.1.4. Вчасно усувати засмічення внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення і каналізаційної з’єднувальної лінії.

16.2. Споживачі несуть відповідальність за цілісність:

16.2.1. Каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по їх території;

16.2.2. Пробок та пломб, установлених Виробником у колодязях дворової мережі водовідведення Споживача.

16.3. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі Споживача, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами Споживача виконане незадовільно, Виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок Споживача, а в разі потреби, яку визначає Виробник, згідно з розділом 8 цих Правил, відключити її від комунальної каналізації. Споживач зобов’язаний оплатити роботи з прочищення дворової мережі та її ремонту внаслідок засмічення, виконані Виробником, відповідно до укладеного між ними договору та/або діючого законодавства.

 

17. РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

 

17.1. Внутрішні водопровідні та каналізаційні мережі (включаючи випуски з будинків) перебувають на балансі Споживачів та ними експлуатуються (обслуговуються та ремонтуються).

17.2. Споживачі зобов’язані мати схеми або виконавчі креслення своїх водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання, розміщених як у землі, так і всередині будинків, із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних засобів, вузлів обліку та інших засобів і пристроїв. Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з Виробником. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з Виробником, один примірник яких знаходиться у Виробника.

17.3. Виробник здійснює контроль та має право давати рекомендації щодо дотримання правил технічної експлуатації та стану водопроводу й каналізації, що перебувають на балансі Споживача.

17.4. Споживачі зобов’язані без перешкод допускати представників Виробника, що мають при собі службове посвідчення, для огляду всіх водопровідних і каналізаційних споруд, сантехзасобів і пристроїв та надавати їм допомогу.

17.5. Споживач зобов’язаний вимагати службові посвідчення у Виробника та в осіб, які прибувають для виконання ремонтних робіт та робіт, пов’язаних з відключенням водопроводу й каналізації. У разі відсутності зазначених документів Споживач не повинен допускати виконання будь-яких робіт.

17.6. Відкривати крани на внутрішній водопровідній мережі для постійного протікання води на вилив забороняється.

17.7. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури обладнання і вузла обліку до роботи взимку є обов’язком Споживача.

17.8. До зимового періоду Споживач зобов’язаний з урахуванням пункту 9.3. цих Правил:

17.8.1. ліквідувати всі явні та приховані витоки води;

17.8.2. замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;

17.8.3. відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;

17.8.4. захистити вузол обліку та підведені до засобів обліку труби від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;

17.8.5. у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

17.8.6. забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових площадках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, — достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;

17.8.7. здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

17.8.8. забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

17.8.9. забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76 * ССБТ. Кольори сигнальні та знаки безпеки.

17.9. За непідготовленість внутрішнього водопроводу до зими, внаслідок чого сталося його замерзання, відповідальність несе Споживач.

У разі псування від морозу засобів обліку води, запірної арматури на водопровідному вводі відповідальність за витік води та заподіяні збитки несе Споживач відповідно до цих Правил.

 

18. ОХОРОНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ

МЕРЕЖ І СПОРУД

 

18.1. Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, об’єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III, «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 193/96-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, та інших нормативно-правових актів, санітарних та будівельних норм.

18.2. Споживачі зобов’язані забезпечити охорону та цілісність систем водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі, (трубопроводів, споруд, засобів обліку, люків, колодязів, грубих грат, вказівних табличок, гідрантів тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищувати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

18.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води з колодязів, з-під землі тощо), балансоутримувач території  зобов’язаний негайно повідомити про це Виробника, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади, забезпечення вільного проїзду аварійної та спеціальної техніки.

18.4. При використанні приміщень складів, підвалів для господарської діяльності:

18.4.1. Споживач зобов’язаний у разі використання під склади приміщень, що знаходяться поблизу водопровідних магістралей, виконувати гідроізоляцію цих складів та усі роботи, передбачені нормативними документами;

18.4.2. Споживач несе повну відповідальність за комплектність, збереження, дієздатність та нормальний технічний стан усіх відключаючих пристроїв, що запобігають підтопленню підвальних приміщень у разі аварій на водопровідних та каналізаційних мережах;

18.4.3. У випадку підтоплення підвальних та інших приміщень, пов’язаного з відсутністю затворів, негерметичним закриттям ревізії, несправним технічним станом споруд та пристроїв, що перебувають на балансі Споживача, а також при невиконанні вимог, зазначених у підп. 18.4.1, 18.4.2 п. 18.4, п. 5.1 цих Правил, відповідальність за спричинені збитки несе Споживач незалежно від того була аварія на мережах Споживача чи Виробника.

18.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття на відстані ближче 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв, а також в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель, споруд, малих архітектурних форм та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без представників Виробника; пошкоджувати, демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів; паркувати транспортні засоби на люках оглядових камер i  колодязів, а також в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

18.6. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов’язані негайно повідомити про це Виробника та здійснити всі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження.

Ліквідація пошкоджень виконується Виробником або особами, з вини яких сталося таке пошкодження, під технічним наглядом Виробника. Особи, з вини яких виникло пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі збитки, що спричинені цими пошкодженнями та ліквідацією їх наслідків.

18.7. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник Виробника.

18.8. Балансоутримувачі територій зобов’язані забезпечувати вільний проїзд та під’їзд аварійної та спеціальної техніки Виробника до мереж, споруд і пристроїв водопостачання та водовідведення для виконання аварійно-відновлювальних та планових технологічних робіт. Особи, з вини яких були створені перешкоди у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, забезпеченні нормальної експлуатації систем водопостачання та водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі пов’язані з цим збитки.

18.9. Якщо Споживачі або працівники Виробника виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідних та каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень Виробника, вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності — звернутися до правоохоронних органів.

18.10. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі Виробника, матеріальні збитки відносяться на рахунок Виробника. При втратах води через невчасне прибуття або неприбуття представників служб, котрі викликались для ліквідації аварій, непродуктивні втрати (простій механізмів, оплата робочої сили, матеріальні збитки, заподіяні втратами води тощо) Виробник компенсує, пред’являючи претензії про відшкодування збитків тим підприємствам (службам), чиї представники з’явилися невчасно або не з’явилися.

18.11. Санітарно-захисні смуги та охоронні зони.

18.11.1 Для забезпечення безпечної експлуатації мереж централізованого водопостачання та водовідведення вздовж них встановлюються охоронні зони таких розмірів:

18.11.2. Вздовж водоводів діаметром до 1000 мм – завширшки не менш ніж 10 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

18.11.3. Вздовж водоводів діаметром 1000 мм і більше – завширшки не менш ніж 20 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

18.11.4. Вздовж водоводів незалежно від діаметру – завширшки не менш ніж 50 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в мокрих ґрунтах;

18.11.5. Вздовж інших мереж централізованого водопостачання та водовідведення 5 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу.

На багатониткових водоводах санітарно-захисні смуги визначаються від крайніх водоводів з розміром, що встановлений для найбільшого діаметру серед всіх ниток.

18.12. Охоронні зони каналізаційних мереж і споруд.

18.12.1. Санітарно-захисна зона для каналізаційних мереж і споруд встановлюється:

18.12.2. Для споруд – згідно з п. 1.10 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

18.12.3. Для мереж – згідно з таблицею 1 додатку 8.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

18.12.4.  Для випусків стічних вод у водойми за визначенням СЕС та органів екології вниз та вверх по течії та в стоячій водоймі.

 

19. СИСТЕМА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

19.1. Для охорони міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд зважаючи на їх стратегічне значення та потенційну небезпеку, здійснюються такі заходи:

19.1.1. Установлення охоронних зон для діючих та тимчасово законсервованих об’єктів згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до проектних рішень, узгоджених з Виробником;

19.1.2. Організація охорони систем водопостачання та водовідведення;

19.1.3. Безперешкодне здійснення Виробником контролю за технічним станом та виконання планових і аварійно-відновлювальних робіт в охоронних зонах;

19.1.4. Установлення обмежень на розміщення в охоронних зонах міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд будівель, споруд різного функціонального призначення, малих архітектурних форм, тимчасових споруд, комунікацій, а також на провадження господарської діяльності у цих зонах.

19.2. Система заходів у сфері правового режиму земель охоронних зон міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд включає:

19.2.1. Ведення документації із землеустрою в охоронних зонах;

19.2.2. Встановлення обмежень (обтяжень) для власників і користувачів земельних ділянок, по яких проходить охоронна зона водопровідних та каналізаційних мереж, відповідно до чинного законодавства України.

19.3. Документацією із землеустрою у сфері правового режиму земель охоронних зон є схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання охоронних зон на землях адміністративно-територіальних утворень, інших землеволодінь і землекористувань, кадастрові плани, перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, матеріали земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок, інші відповідні документи.

19.4. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель охоронних зон, провадження інших видів діяльності тощо.

19.5. Власники землі та землекористувачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень (обтяжень) у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.

Мінімально допустимі відстані від водопровідних та каналізаційних мереж до будинків, споруд та інших об’єктів встановлюються державними будівельними нормами та іншими нормативними актами, погодженими з зацікавленими організаціями.

В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон водопровідних та каналізаційних мереж можуть зменшуватися за погодженням з органами санітарно-епідеміологічної служби – для водоводів, водопровідних, каналізаційних мереж з урахуванням розташування існуючих споруд, рельєфу місцевості тощо на підставі обґрунтування, поданого власником забудови та погодженого з Виробником і відповідними органами державного нагляду і контролю або поданого Виробником та погодженим з відповідними органами державного нагляду і контролю.

19.6. На використання власником або користувачем земельної ділянки або її частини в межах земель охоронної зони міських водопровідних та каналізаційних мереж і споруд можуть бути встановлені обтяження права на використання такої земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

19.7. Виробник з метою безпечної експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право:

19.7.1. Облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки до об’єктів водопостачання та водовiдведення для технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під’їздів, погодженими з власниками земель або землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;

19.7.2. Копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об’єктів водопровідних та каналізаційних мереж для перевірки технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об’єктів водопровідних та каналізаційних мереж з попереднiм повідомленням про це власників земель або землекористувачів.

19.8. У випадках виникнення аварій (аварійних ситуацій) або загрози їх виникнення для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози Виробник має право:

19.8.1. Безперешкодно проїжджати до місця небезпечної події для виконання ремонтних і аварійно-відновнювальних робіт;

19.8.2. Здійснювати облаштування ґрунтових амбарів та інших тимчасових споруд з подальшою їх засипкою та рекультивацією земель;

19.8.3 Проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій, ліквідації наслідків або відвернення їх загрози без попереднього погодження з власниками земель або землекористувачами.

19.9. Виробник здійснює контроль і має право давати приписи щодо усунення порушень в зонах санітарної охорони водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

19.10. Виробник зобов’язаний:

19.10.1. Для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією водопровідних та каналізаційних мереж, запобігання негативній дії шкідливих факторів, без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати перевірку технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж.

19.10.2. Після закінчення планових або аварійних ремонтно-відновлювальних робіт привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан придатний для подальшого використання за призначенням.

19.11. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також правоохоронні органи у межах своєї компетенції повинні сприяти Виробнику в забезпеченні виконання вимог нормативно-правових актів при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах охоронних зон міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд, а також в роботі із збереження міських водопровідних та каналізаційних мереж, запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків.

 

20. ОБМЕЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНАХ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

20.1. До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон та поза її межами міських водопровідних, каналізаційних мереж i споруд, відноситься заборона:

20.1.1. Пошкоджувати та розбирати об’єкти водопровідних та каналізаційних мереж.

20.1.2. Розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, антикорозійні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають міські водопровідні та каналізаційні мережі i споруди від руйнування.

20.1.3. Переміщувати та руйнувати знаки закріплення на водопровідних та каналізаційних мережах на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки мереж енергоживлення, інші складові трубопроводів.

20.1.4.  Перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки Виробника шляхом перекриття лісових та польових доріг.

20.1.5. Пошкоджувати чи демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів.

20.1.6. Паркувати транспортнi засоби на люках оглядових камер i  колодязiв, а також в охоронних зонах міських водопровiдних та каналiзацiйних мереж і споруд

20.1.7 Складати на міських водопровідних і каналізаційних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо.

20.1.8.Споруджувати в охоронних зонах міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд будівлі  та встановлювати малi архітектурнi форми.

20.1.9. Стороннім особам, крім працівників Виробника, виконувати роботи на комунальних міських водопровідних і каналізаційних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.

 

21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

21.1. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної і кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.

21.2. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують Виробнику збитки, що несе останній  при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує Виробнику вартість об’єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору.

21.3. Відповідальність за порушення законодавства несуть особи, винні у:

21.3.1. Навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні обладнання водопровідних та каналізаційних мереж i споруд, а також у завданій навколишньому природному середовищу шкоди.

21.3.2. Чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов’язаних з попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

21.3.3. Невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють контроль і нагляд.

21.4. Підприємства, установи та організації, які виготовляють і поставляють для міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд обладнання, труби, засоби обліку та інше устаткування, несуть відповідальність за його якість і технічний рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі приховані дефекти, виявлені в процесі експлуатації об’єкта, і відшкодовують Виробнику завдані цим збитки згідно з чинним законодавством України.

Генеральний пiдрядник (пiдрядна органiзацiя), який виконував будiвництво (реконструкцiю) та введення в експлуатацiю закiнчених будiвництвом водопровiдних та/або каналiзацiцних мереж i споруд упродовж гарантiйного строку експлуатацiї, визначеного умовами договору на капiтальне будiвництво чи реконструкцiю цих об’єктів (але не менше строк, визначеного чинними Державними будiвельними нормами України), повинен за свiй рахунок усунути виявленi в процесi експлуатацiї дефекти будівельно-монтажного характеру.

21.5. Місцеві органи виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також громадяни зобов’язані відшкодувати завдану Виробнику шкоду в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар міської ради                                             Н.Олексенко

Розроблено та погоджено:

В.о. директора КП «Богодухіввода»                                            В.Тютюнник

 

Юрисконсульт КП «Богодухіввода»                                            Д.Перепелиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил користування  системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

 

ТАБЛИЦЯ

обсягів водоспоживання при застосуванні розрахунків за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води  в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу (з урахуванням коефіцієнту)

 

 

п/п

 

Внутрішній діаметр

трубопроводу,

мм

 

Витрати води згідно з

гідравлічним розрахунком

 

л/с

м3/год

м3/д

 

1

2

3

4

5

1.

10

0,21

0,76

18,1

2.

15

0,34

1,22

29,3

3.

20

0,64

2,3

55,2

4.

25

1,07

3,85

92,4

5.

32

1,91

6,88

165,1

6.

40

2,52

9,07

217,7

7.

50

4,23

15,23

365,5

8.

70

6,93

25,0

600,0

9.

80

9,95

35,82

859,7

10.

90

13,31

47,92

1150,0

11.

100

17,00

61,2

1468,8

12.

125

26,5

95,4

2289,6

13.

150

37,75

135,9

3261,6

14.

175

45,2

162,72

3905,3

15.

200

68,33

246,0

5904,0

16.

250

106,0

381,6

9158,4

17.

300

152,0

547,2

13132,8

18.

350

207,0

745,2

17884,8

19.

400

269,33

969,6

23270,7

20.

450

341,33

1228,8

29491,2

21.

500

418,33

1506,0

36144,0

22.

600

596,66

2148,0

51552,0

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на водопостачання та каналізування об’єкта

 

 

1.                  Адреса об’єкта _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Назва об’єкта _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.Замовник_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Проектна організація ______________________________________________________________

                                               (назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Кошторисна вартість ______________________________________________________________________

6. Строки будівництва ______________________________________________________________________

7. Черговість здачі в експлуатацію ______________________________________________________________________

8.                  Фактичне водоспоживання діючого об’єкта, всього  _________________________м3

_________________________л/с

 в тому числі:

8.1. з міського водопроводу, всього    _______________________________________________м3/д

в тому числі:

-                      на господарчо-побутові потреби__________________________________м3

-                      на виробничі потреби__________________________________________ м3

-                      на полив _____________________________________________________ м3

8.2. з інших джерел, всього            _____________________________________________м3

в тому числі:

-                      на господарчо-побутові потреби__________________________________ м3

-                      на виробничі потреби         _________________________________________ м3

-                      на полив        ___________________________________________________ м3

8.3. На пожежогасіння:

-                      внутрішнє______________ _____________________________________ л/с

-                      зовнішнє_____________________________________________________л/с

-                      автоматичне _______________________________________________ л/с

_______________________________________________________________________

(з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8.4. Потужність зворотних чи повторних систем ____________ м3/д______________

 

9. Відведення стічних вод від діючого  об’єкта

            всього     __________________________м3/д _______________________л/с

            в тому числі:

-                      господарчо-побутових________________м3/д,  виробничих  ___________м3/д,

в тому числі без очистки_________________м3/д, після очистки ____________ м3/д,

_______________________________________________________________________

(склад стічних вод по забрудненню, характеристика очисних споруд)

 

10.Водоспоживання об’єкта після будівництва (реконструкції)

всього  _____________________м3/д, ____________________л/с

в тому числі:

10.1.  з міського водопроводу, всього                   _______________________ м3

в тому числі:

-                      на господарчо-побутові потреби______________________________ м3

-                      на виробничі потреби__________________________________________ м3

-                      на полив____________________________________________________ м3

10.2. з інших джерел, всього _________________________________________ м3

в тому числі:

-                      на господарчо-побутові потреби__________________________________ м3

-                      на виробничі потреби___________________________________________ м3

-                      на полив_____________________________________________________ м3

10.3. На пожежогасіння:

-          внутрішнє ________________________л/сек.,

-          зовнішнє_______________ л/с

-          автоматичне ___________________л/с

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

( з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

 

10.4. Потужність зворотних чи повторних систем ______________________м3

11. Відведення стічних вод після будівництва (реконструкції)

всього ___________________м3/д, ____________________________л/с

в тому числі:

-          господарчо-побутових__________________ _______________________ м3

-          виробничих __________________________________________________ м3

в тому числі без очистки___________________________________________м3

після очистки ____________________________________________________м3

_____________________________________________________________________

(перелік по забрудненню та по технології використання)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Додаток до опитувального листа:

-          схема розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць міста,

-          копія рішення про виділення ділянки,

-     для діючих виробництв копія умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Богодухова.

 

 

 

 

М.П.                                                                          Замовник ___________________________

 

 

 

М.П.                                                                          Проектна організація _________________          

 

 

Додаток 3

до Правил користування  системами централізованого комунального  водопостачання та водовідведення в  місті Богодухові

 

(типова форма)                                                                                           Дійсні ________ роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №__________________

від « _____» ________________20__ року

на водопостачання об’єкта

1. Назва замовника:______________________________________________________

2. Адреса об’єкта:________________________________________________________

3. Кількість води _____________ м3/д ______________ л/с, додатково ________ м3/д, в т.ч. на господарчо-побутові потреби ________________ м3/д, на виробничі потреби__________________ MERGEFIELD «Вироб_потреби» \#000,00 м3/д,  на  полив _______ м3/добу._______

4. На пожежогасіння: внутрішнє ________ л/с, зовнішнє _______ л/с, автоматичне _______ л/с.

5.Водопостачання та пожежогасіння об’єкта може бути забезпечено: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зміст технічних умов)

6. Тиск в місті підключення від ____________ до _____________ атм.

7. Дозвіл на водопостачання об’єкта під час будівництва отримати ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі. При наявності погодженого проекту термін дії технічних умов не подовжується.

9. Підключення на відпуск води споживачу Виробник дозволяє тільки після установки засобу обліку та укладання договору з Виробником _______________________________________________________________________

10. Місце установки засобу обліку його тип та розмір погодити з ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Додаткові умови_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. При зміні даних опитувального листа Замовник повідомляє Виробника.

13. Проектну документацію на стадії «Р»в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), надати на погодження Виробнику.

Посада представника Виробника, який
надає технічні умови 

Підпис, прізвище та ініціали

Погоджено:
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Правил користування  системами централізованого комунального  водопостачання та водовідведення в  місті Богодухові

 

(типова форма)                                                                                           Дійсні ________ роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №__________________

від « _____» ________________20__ року

на каналізування об’єкта

1. Назва замовника:______________________________________________________

2. Адреса об’єкта:_______________________________________________________

3. Стічні води, в кількості ___________________м3/д __________л/с, в тому числі додатково________ м3/д (в тому числі господарчо-побутових ___________ м3/д, виробничих _________________м3/д) від даного об’єкта можливо підключити:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(зміст технічних умов)

4. Дозвіл на каналізування об’єкта на час будівництва отримати в ______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Технічні умови є підставою для проектування. При наявності погодженого проекту термін дії технічних умов не подовжуються.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об’єкту в експлуатацію отримати умови на скид стічних вод до міської каналізації у _______________________________________________________________________.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам діючого законодавства.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об’єктів громадського харчування, харчової промисловості, тощо) відповідно до місцевих Правил приймання.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до діючого законодавства.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами БНіП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи водопостачання та каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Богодухова та діючого законодавства.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє Виробника.

13. Додаткові умови_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

14. Проектну документацію на стадії «Р» в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на погодження Виробнику.

Посада представника Виробника, який
надає технічні умови 

Підпис, прізвище та ініціали

Погоджено:
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Правил користування  системами централізованого комунального  водопостачання та водовідведення в  місті Богодухові

А К Т №_________

технічного приймання водопроводу

(вуличний, внутрішньоквартальний, водовід)

«_____»__________20__ р.                                                                        м. Богодухів

 

по вул._________________________________________________________________

від_____________________________________________________________________  (адреса початку траси)  

до_____________________________________________________________________

(адреса закінчення траси)

назва об’єкта:____________________________________________________________

(назва та адреса об’єкта згідно з проектом та технічними умовами)

_______________________________________________________________________

Комісія в складі:

Представника Виробника _________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представника відділу технагляду Виробника

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представника замовника__________________________________________________

_______________________________________________________________________

(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

_______________________________________________________________________

у присутності представника будівельної організації___________________________

_______________________________________________________________________

(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________________

обстежила ____________________________________________________________ по вулиці_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

на предмет здачі в експлуатацію. При цьому пред’явлений техно-робочий проект, погоджений з Виробником від «_____»________20 __  р.  за  №_____________,

виконавчі креслення на ________ аркушах, 

акт на приховані роботи від                    «______»______________20 _ __  р., 

акт гідравлічного випробування  від       «______»______________20 _ __  р., 

акт дезинфекції від                                  «______»______________20 _ __  р., 

акт промивки водопровідної мережі від  «______»______________20 _ __  р., 

копія аналізу води від                              «______»______________20 _ __  р.

За результатами обстеження встановлено, що по вул. _________________________

_______________________________________________________________________

прокладена водопровідна мережа

з____________________________ труб  Д=___________ мм         L=___________ м,

з____________________________ труб  Д=___________ мм         L=___________ м,

з____________________________ труб    Д=___________ мм         L=___________ м,

з____________________________ труб    Д=___________ мм         L=___________ м,

загальною довжиною _____________________________________________м

футляр з ___________________ труб      Д=___________ мм          L=___________ м,

з____________________________ труб   Д=___________ мм          L=___________ м,

з___________________________ труб    Д=___________ мм          L=___________ м.

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі  Д=__________ мм. по вул. ________________________________________________

На трасі побудовано  водопровідних колодязів _____________ шт., встановлено:

засувок  Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,  Д=_______ мм ______ шт.,  Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,  Д=_______ мм ______ шт.,

затворів Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,  Д=_______ мм ______ шт.,

вентилів Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,  Д=_______ мм ______ шт.,

пожежних гідрантів _________шт.,  вантузів Д= _______ мм _______ шт.,

випусків Д= _____ мм _____ шт., Д=______ мм _____ шт.,  Д=_____ мм ______ шт.,

мокрих колодязів Д= ______м _____шт., регуляторів тиску Д= _____ мм _____ шт.

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані  згідно креслень

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту_________________

_______________________________________________________________________

Вказані відступи погоджені з ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Комісія постановила:

пред’явлений до здачі водопровід по вул.___________________________ _______________________________________________________________________

(назва та адреса об’єкта згідно з проектом та технічним умовами)

_________________________________  може бути прийнята в експлуатацію

До акту додаються:

1. Виконавчі креслення на _________________ листах.

2. Акт на приховані роботи від «______»________________20 _ __  р.

3. Акт гідравлічного випробування від «______»________________20 _ __  р.

4. Акт дезинфекції від «______»________________20 _ __  р.

5. Акт промивки від «______»________________20 _ __  р.

6. Копія аналізів води від «______»________________20 _ __  р.

Даний акт складений для пред’явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

Представник Виробника

Підпис, прізвище та ініціали

Представник Замовника

Підпис, прізвище та ініціали

Представник підрядної організації

Підпис, прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Правил користування  системами централізованого комунального  водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

Виконавча документація прийнята                                                                                  

 _________________________

(назва та адреса юридичної особи)                                   «_____» __________200_____р.

А К Т № _______

технічного приймання водопроводу після капітального ремонту

._____________________________________________________________________

( адреса об’єкта )

«_____»__________20_____р                                                                               м. Богодухів

Комісія в складі:

_______________________________________________________________________

(посада, ПІБ відповідальної особи Виробника)

представника підрядної організації________________________________________

(назва організації, посада, ПІБ відповідальної особи)

_______________________________________________________________________

оглянула виконані роботи після капітального ремонту_________________________

за адресою ______________________________________________________________

Комісією встановлено: по вул._____________________________________________

прокладена водопровідна мережа

з____________________________ труб       Д=__________ мм         L=__________ м,

з____________________________ труб       Д=__________ мм         L=__________ м,

загальною довжиною __________________м

футляр з _____________________ труб      Д=___________ мм        L=__________ м,

з____________________________ труб      Д=___________ мм        L=__________ м,

На трасі побудовано (реконструйовано) водопровідних колодязів ____________шт., встановлено: засувок Д=____мм_____шт., Д=____мм ____ шт., Д=___ мм____ шт.,

пожежних гідрантів____шт.,вантузів Д=___мм____шт., випусківД=___мм ____шт.,

Роботи розпочаті «______»__________20____р.,

закінчені «______»___________20____р.

Кошторисна вартість ______________грн.,     фактична ________________грн.

Комісії пред’явлені документи:

Виконавчі креслення (схеми) на _________________ аркушах.

Акт на приховані роботи                від   «______»________________20____р.

Акт промивки та дезинфекції         від   «______»________________20____р.

Аналіз води                                       від   «______»________________20____р.

Сертифікати і паспорти на використані матеріал та обладнання.

Комісія вирішила:

пред’явлений після капітального ремонту водопровід за адресою________________

_______________________________________________________________________

вважати придатним до експлуатації.

 

Члени комісії:

_______________________________________________________/________________

_______________________________________________________/________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Правил користування  системами централізованого комунального  водопостачання та водовідведення в  місті Боггодухові

А К Т №

технічного приймання каналізації

._______________________________________________________________________

(адреса об’єкта)

«_____»__________200_____р                                                                  м. Богодухові

 

Комісія в складі:

 

Представника Виробника _________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представника відділу технагляду Виробника

_______________________________________________________________________

Представника Підрядної організації

_______________________________________________________________________

Забудовник _______________________________________________________________________

оглянувши домову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженого Виробником за № _______ від « ____» ______________ 20__ р. виконали перевірку на гідравлічне випробування « ___» _________________ 20__ р.  актом  №______ та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням « ___»__________ 200__ р.

представником Виробника ____________________________________________________________________

2. Актів на приховані роботи від ______________________ № _______________________________________________________________________

3. Виконавчий план _____________________________________________________

4. Виконавчий профіль__________________________________________________

Раніше здана секція відповідно до акту від « ____»__________________ 20___ р.

Комісія встановила:

1.Дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах ________________________

_______________________________________________________________________

 загальною протяжністю _____________ п.м., в тому числі:

Д=200 мм, довжиною __________________ п. м., матеріал труб ________________

Д=200 мм, довжиною __________________ п. м, матеріал труб _________________

Д=150 мм, довжиною __________________ п. м, матеріал труб _________________

Забивання стиків зроблена на _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________На випуску від санвузлів в підвальному приміщенні вставлена засувка.

Каналізаційних колодязів збудовано __________________________________ шт..

Дворова прибиральня збудована на _______ очків. Підземна частина____________ надземна________________ бензожироуловлювач ____________________________

пісколовка _______________ Внутрішньодомова каналізаційна мережа та приймальні устрої виконані _______________________________________________

_______________________________________________________________________

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Вказані відхилення погоджені з____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

Термін ліквідації перелічених дефектів ____________________20___ р.

Комісія постановляє:

Виконана домова каналізація  внутрішнє улаштування, дворова мережа та з’єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію______________________

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Представник Виробника

Підпис, прізвище та ініціали

Представник Замовника

Підпис, прізвище та ініціали

Представник підрядної організації

Підпис, прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до Правил користування  системами централізованого комунального  водопостачання та водовідведення в  місті Богодухові

 

ДОГОВІР  № ______________

на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі

м._____                                                                                     «_____» __________20___р.

 

_____________________________________________________________ в подальшому Постачальник, в особі __________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________________________, з однієї сторони

та ____________________________________________________________________назване в подальшому Споживач, в особі__________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Цей договір укладається у відповідності із Законом України «Про питну воду та питне водопостачання».

За цим договором Постачальник зобов’язується надавати Споживачу послуги з постачання питної води та на підставі пред’явлених Споживачем Умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Богодухова (надалі — Умови) приймати від нього стічні води у систему каналізації м. Богодухова відповідно до Правил приймання стічних вод Абонентів у систему каналізації м. Богодухова (далі – місцеві правила приймання), а Споживач зобов’язується здійснювати своєчасну оплату наданих йому Постачальником послуг на умовах цього договору, дотримуватися порядку користування питною водою з комунальних водопроводів і приймання стічних вод, що встановлені Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008  № 190 (далі – Правила користування), Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 37 від 19.02.2002, (далі – Правила приймання), а також дотримуватися норм, визначених іншими нормативними актами, що регулюють правовідносини, які виникають за цим договором.

За договором встановлюється цілодобовий режим водопостачання та приймання стоків. Режим може бути змінений Постачальником без внесення змін до договору у випадку прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади відповідних нормативних документів, які визначатимуть інший режим надання послуг (встановлення графіків подачі води та/або приймання стоків тощо).

Обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему каналізації, надається Споживачем у вигляді нормативного розрахунку (погодинного, добового, помісячного, річного обсягу постачання послуг), який узгоджується з Постачальником і є невід’ємною частиною договору. Обсяг постачання води підлягає узгодженню з Постачальником кожного наступного року з моменту укладення договору. Загальний обсяг наданих за цим договором послуг визначається загальною кількістю наданих Споживачу протягом дії договору кубічних метрів води та прийнятих у міську каналізацію стічних вод. Договірний обсяг води та/або стоків, що підлягає постачанню та прийняттю в систему каналізації становить не більше _______________ м3/д, що не перевищує об’єму води та/або стоків за технічними умовами від ________ № __________.

Постачальник забезпечує якість питної води відповідно до ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

1.5       Споживач забезпечує наявність та своєчасне подовження Умов на скид стічних вод згідно із вимогами місцевих правил приймання, а також забезпечує скид стічних вод з дотриманням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Для житлового фонду та на об’єкти соціально-культурного призначення Умови на скид не потрібні.

 

ОБЛІК ВОДИ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Облік поставленої води та кількість прийнятих стоків здійснюється:

2.1.1    за показами засобів обліку, зареєстрованих у Постачальника, крім випадків, передбачених Правилами користування.У випадку наявності у Споживача декількох об’єктів водоспоживання, облік спожитої ним води здійснюється з урахуванням показів всіх засобів обліку зареєстрованих за Споживачем. Обсяг наданої води для поливу визначається за показами засобів обліку. В разі технічної неможливості встановлення засобів обліку, кількість поставленої води для поливу може визначатися за узгодженим з Постачальником розрахунком на підставі наданих Споживачем офіційних документів, якими визначена площа поливу.

2.1.2    зняття показів засобів обліку здійснюється, як правило, щомісячно представником Постачальника у присутності представника Споживача у строки згідно з графіком обслуговування Постачальника. Для Споживача із стабільним об’ємом водоспоживання (до 30 м. куб. із незначним коливанням) зняття показів засобів обліку може здійснюватися Постачальником поквартально, при цьому останній направляє Споживачу щомісячно розрахункові документи на оплату наданих послуг, виходячи із його середньодобового споживання води. Покази засобів обліку за відповідний період можуть бути прийняті до розрахунків Постачальником від Споживача в письмовому вигляді. В разі, якщо Споживач не забезпечить присутності свого представника для зняття показів, дані, що зняті Постачальником є підставою для виставлення розрахункових документів на оплату наданих послуг;

2.1.3    якщо засіб обліку не працює не з вини Споживача, кількість поставленої води визначається, виходячи із середньодобової витрати Споживача, яка визначається за показами працюючого засобу обліку за останні два розрахункові місяці. У випадку, коли засіб обліку працював менше двох місяців, кількість води визначається за її середньодобовою витратою не менше 15-ти днів. Облік води за таким порядком здійснюється до встановлення працюючого (повіреного) засобу обліку, перерахунки за відповідний період не проводяться;

2.1.4    кількість стічних вод, які надходять у міську каналізаційну мережу, визначається за показами засобів обліку стічних вод, або за кількістю води, що надходить із комунального водопроводу та інших джерел водопостачання згідно з показами засобів обліку води та/або іншими способами визначення об’ємів стоків у відповідності до Правил користування та місцевих правил приймання;

2.1.5   Споживач веде первинний облік водоспоживання та водовідведення у Журналі обліку споживання води (пронумерований, прошитий та скріплений печаткою), який заповнюється Споживачем та представником Постачальника;

2.1.6    облікові дані Споживача щодо кількості та вартості спожитих ним послуг підлягають обов’язковому звірянню у Постачальника. Споживач щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного за звітним кварталом місяця та в інші строки (за письмовою вимогою Постачальника) направляє до останнього письмовий звіт по обсягам наданих послуг (за встановленою Постачальником формою) та проводить з останнім звіряння обсягів наданих послуг у відповідному обліковому періоді, а також звіряння по проведених розрахунках за надані послуги. Для проведення звіряння Споживач направляє свого представника до Постачальника із необхідними для цього обліковими та бухгалтерськими документами. Звіряння вважається проведеним з моменту отримання Постачальником підписаного повноважними особами Акту звіряння розрахунків. В разі невиконання Споживачем цього пункту договору, облікові дані Постачальника щодо кількості та вартості наданих послуг та проведених Споживачем розрахунків вважаються безумовно погодженими Споживачем;

2.1.7.   в разі прострочення Споживачем термінів повірки засобів обліку обсяг наданих послуг визначається Постачальником за середньодобовою витратою води Споживача. Такий порядок розрахунків обсягів наданих послуг проводиться, за погодженням з Постачальником, до моменту встановлення Споживачем повіреного засобу обліку. Перерахунки за період здійснення розрахунків за середньодобовими витратами води Споживача не проводяться.

2.2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

2.2.1.   Постачальник щомісячно направляє до банківської установи Споживача розрахункові документи (в електронному вигляді — дебетові повідомлення або у паперовому вигляді вимоги-доручення тощо) для оплати за поставлену воду та прийняті стічні води відповідно до встановлених тарифів. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення встановлюються уповноваженими органами згідно з чинним законодавством та не підлягають узгодженню сторонами. В разі зміни тарифів у період дії цього договору Постачальник доводить Споживачу нові тарифи у розрахункових документах без внесення додаткових змін до цього договору стосовно строків їх введення та розмірів;

2.2.2.   у розрахункових документах зазначаються вартість та кількість наданих послуг за відповідний період, а також розмір діючих тарифів. Оплата вартості послуг здійснюється Споживачем щомісячно у безготівковій формі у п’ятиденний строк з дня направлення Постачальником розрахункового документу до банківської установи Споживача. За згодою Постачальника оплата може здійснюватися іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України. В разі утворення боргу оплата за надані послуги, що надходить від Споживача, незалежно від зазначеного в платіжному документі призначення платежу, першочергово зараховується Постачальником в погашення боргу;

2.2.3.   в разі неотримання від Постачальника поточного щомісячного розрахункового документа, Споживач здійснює оплату вартості наданих йому послуг, не пізніше 5-го числа наступного місяця, платіжним дорученням, виходячи з діючого тарифу та фактичної кількості спожитої води;

2.2.4.   у разі незгоди щодо кількості або вартості отриманих послуг, зазначених у розрахунковому документі, Споживач зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня направлення Постачальником розрахункового документу до банківської установи Споживача, письмово повідомити про це Постачальника та у цей же строк направити свого представника до Постачальника з обґрунтовуючими документами для проведення звіряння та підписання акту. В іншому випадку відмова Споживача оплатити розрахунковий документ Постачальника вважатиметься безпідставною.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1.      ПОСТАЧАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

3.1.1    забезпечувати Споживачу постачання питної води, якість якої відповідає ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» до його водопровідного вводу;

3.1.2.   приймати від Споживача стічні води на умовах цього договору, визначати у строки, встановлені графіком обслуговування засобів обліку Споживача, кількість наданої Споживачу води та прийнятих від нього стоків в міську каналізаційну мережу:

3.1.3.   щомісячно, в разі необхідності в інші строки, направляти Споживачу розрахункові документи на оплату наданих йому послуг;

3.1.4.   в разі встановлення уповноваженими органами лімітів, доводити це до Споживача додатковим повідомленням, яке є невід’ємним додатком до цього договору;

3.1.5.   в разі аварійного припинення водопостачання та/або прийняття стоків не з вини Споживача вживати заходи щодо якнайшвидшого усунення причин, що унеможливлюють постачання води та/або прийняття стоків;

3.1.6. під час знімання показів засобів обліку Споживача перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях;

3.1.7. здійснювати передбачені нормативними актами заходи щодо забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань.

3.2.      ПОСТАЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:

3.2.1    вимагати від Споживача дотримання ним Правил користування, Правил приймання, місцевих правил приймання та інших нормативних документів, зазначених в п. 1.1 цього договору;

3.2.2    надавати Споживачу пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у Споживача, контролювати їх своєчасне виконання;

3.2.3.   вимагати від Споживача безперешкодного доступу представників Постачальника (за наявності належним чином оформленого посвідчення або письмового розпорядження щодо проведення обстеження  тощо) до засобів обліку водоспоживання та каналізаційних колодязів, доступу до внутрішньобудинкових водопровідних, каналізаційних мереж та санітарно-технічних пристроїв;

3.2.4    в будь-який час проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Споживача, засобів, пристроїв та цілісності пломб на них, перевіряти дотримання Споживачем вимог, передбачених п. 1.5 цього договору, контролювати раціональне водоспоживання тощо, а також складати акти за результатами цих обстежень.

3.2.5    знімати засіб обліку для контрольної перевірки його роботи та/або уточнення фактичних витрат води до закінчення терміну його експлуатації, що визначається нормативними актами;  здійснювати інші заходи, передбачені чинним законодавством для підприємств питного водопостачання;

3.2.6    припиняти надання послуг до повного погашення Споживачем заборгованості, а також у зв’язку з невиконанням вимог Постачальника, нераціонального використання послуг з водопостачання та/або водовідведення, закінченням строку дії цього договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами цього договору.

3.3.      СПОЖИВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

3.3.1    надавати повну і достовірну інформацію (дислокацію об’єктів), яка є невід’ємною частиною договору, щодо кількості та місцезнаходження всіх об’єктів водоспоживання, приєднаних до міських комунальних мереж, якими він користується на праві власності, оперативного управління або знаходяться у його повному господарському віданні тощо, а також один раз на квартал надавати Постачальнику перелік споживачів, які приєдналися до каналізаційної мережі Споживача і мають свої джерела водопостачання (артсвердловини);

3.3.2    забезпечувати на всіх об’єктах водоспоживання та водопостачання облік шляхом   встановлення засобів обліку у відповідності із технічними умовами, погодженими Постачальником. В разі пошкодження засобів обліку, у строк не пізніше 10-ти робочих днів, письмово повідомляти про це Постачальника, вжити необхідних заходів щодо його ремонту або заміни на робочий. Раціонально використовувати водні ресурси, не допускати витоків питної води з водопровідних мереж, що утримуються ним;

3.3.3    у семиденний строк з моменту здійснення правочину щодо об’єктів водоспоживання (відчуження, придбання, прийняття в користування тощо) вносити зміни до дислокації об’єктів та надати Постачальнику належним чином засвідчені копії документів, підтверджуючі вчинення відповідного правочину;

3.3.4    своєчасно, у встановлені чинним законодавством терміни, здійснювати повірку засобів обліку. В разі, якщо Споживач є житлово-комунальним підприємством, незалежно від форми власності, такий Споживач забезпечує своєчасну передачу Постачальнику засобів обліку, що встановлені на його мережах, для їх повірки та таврування Постачальником;

3.3.5    своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість наданих йому Постачальником послуг на умовах цього договору;

3.3.6    забезпечувати своєчасний та безперешкодний доступ представникам Постачальника (при наявності посвідчень) для зняття показів засобів обліку водоспоживання, для взяття з каналізаційних колодязів контрольних проб на перевірку допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до міської каналізаційної мережі;

3.3.7.   визначити зі своєї сторони відповідальну особу для здійснення всіх функцій Споживача, обумовлених цим договором;

3.3.8.   затверджувати підписами повноважних осіб маршрутні листи, акти, що стосуються зняття показів засобів обліку, обстеження водопровідних та каналізаційних мереж, приладів та пристроїв на них, приймання-передачі наданих послуг, звіряння розрахунків тощо, які надаватимуться Споживачу Постачальником.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.      Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до чинного законодавства.

4.2.       У разі порушення строків виконання зобов’язання по оплаті за надані послуги, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені припиняється через один рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. Оплата Споживачем пені не звільняє останнього від оплати несплаченого рахунку в повному розмірі.

4.3.      Споживач несе повну матеріальну відповідальність за втрату (пошкодження) засобів обліку.

4.4.      В разі пошкодження Постачальником внутрішньої водопровідної мережі, останній несе відповідальність за збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей, в разі встановлення його вини.

4.5.         За скид в міську каналізаційну мережу стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин Споживач сплачує додаткову плату, передбачену чинним законодавством.

4.6.      За безпідставну відмову оплатити направлений рахунок або вимогу щодо оплати, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5% від суми, яку відмовився сплатити. Сплата штрафу не звільняє Споживача від обов’язку оплатити рахунок Постачальника.

4.7.      Постачальник не несе відповідальності за неотримання Споживачем послуг, а також за неналежну якість отриманих послуг в разі, якщо Споживач є субспоживачем по відношенню до власника (утримувача) водопровідних та/або каналізаційних мереж, через які Споживач отримує послуги від Постачальника (послуги надаються Споживачу через мережу іншого водокористувача).

4.8.      В разі порушення Споживачем п.3.3.6 цього договору, а також при неможливості зняття або заміни засобів обліку з причин несправності запірної арматури водомірного вузла, відмови Споживача здійснити заміну непрацюючого засобу обліку або такого, що який викликає у Постачальника сумнів щодо вірності його показів, Постачальник нараховує оплату за надані послуги у відповідні періоди обслуговування згідно норм Правил користування.

4.9.      В разі порушення Споживачем п п. 1.1, 1.5. цього договору, плата за скид стічних вод без чинних Умов на скид стічних вод нараховується у п’ятикратному розмірі тарифу відповідно до вимог місцевих правил приймання.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

У випадку необхідності перекриття водопровідних вводів чи зупинці власних свердловин. Споживач зобов’язаний письмово повідомити про це Постачальника за два дні до перекриття ним водопровідних вводів чи зупинки власних свердловин, у протилежному випадку претензії щодо розрахунків за послуги по цих вводах чи свердловинах  Постачальником  не приймаються.

5.2.      У випадку прийняття органами місцевого самоврядування чи виконавчої влади нормативних актів, якими регулюються відносини з надання послуг за цим договором, прийняття рішень щодо змін порядку розрахунків, нове законодавство та новий порядок поширюється на умови цього договору без узгодження його сторонами та внесення додаткових змін.

5.3.       Всі питання, не передбачені цим договором, регулюються чинним законодавством України. Умови цього договору застосовуються до відносин між Постачальником та Споживачем, які виникли до його укладення.

5.4.      У разі зміни організаційно-правової форми, найменування Споживача, його реквізитів тощо останній письмово повідомляє Постачальника у семиденний строк з моменту настання змін. Підставою для внесення Постачальником змін в облікові дані є письмове повідомлення Споживача та додані до нього належним чином засвідчені копії документів, підтверджуючі проведені зміни.

5.5.      У разі надання несвоєчасно та/або недостовірної інформації щодо кількості об’єктів водоспоживання та їх місцезнаходження, не заявлені Споживачем об’єкти, при виявленні Постачальником їх належності, вносяться останнім, шляхом їх включення в дислокацію об’єктів згідно з п. 3.3.1 договору без узгодження зі Споживачем. По таких об’єктах Постачальник має право проводити нарахування за надані до них послуги згідно з п.3.3 Правил користування.

5.6.      У разі відсутності у Споживача поточного рахунку у банківській установі, оплата здійснюється Споживачем за рахунками Постачальника, які Споживач отримує у Постачальника, не пізніше кожного 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

5.7.      Спори, що можуть виникнути у процесі виконання цього договору, сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів. Не врегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

5.8.      В разі існування у Споживача грошових зобов’язань перед Постачальником, що виникли до набрання чинності цього договору, Споживач першочергово вживає заходи по виконанню таких грошових зобов’язань.

5.9.      Споживач самостійно несе відповідальність за визначення його статусу як  платника (неплатника) збору за спеціальне водокористування.

5.10.    Всі попередні домовленості та угоди, що стосуються предмету цього договору, втрачають чинність з моменту його підписання.

5.11.    Внесення змін до умов цього договору відбувається шляхом підписання обома сторонами додаткової угоди.

5.12.     В разі, якщо Споживач споживає лише послуги на приймання стічних вод умови цього договору в частині водопостачання не застосовуються.

5.13.    У разі припинення Постачальником послуг водопостачання та водовідведення відповідно до п. 3.2.6 цього договору, за наслідки відключення об’єкта водоспоживання від мереж водопостачання та водовідведення повну відповідальність несе Споживач.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1.      Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2.      Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, відключення електроенергії на водопровідно-каналізаційних об’єктах її постачальником, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або документ іншого компетентного органу.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.      Цей договір укладається строком на один рік і набуває чинності з моменту його підписання сторонами. Договір вважається пролонгованим на наступний рік, якщо за 20 днів до припинення його дії жодна із сторін письмово не повідомить іншу сторону про його припинення. Відносини сторін до укладення нового договору регулюються даним договором.

7.2.      Цей договір може бути розірваний Постачальником в односторонньому порядку у разі наявності у Споживача заборгованості, а також у випадку недопуску Споживачем представника Постачальника для обстеження та здійснення відключення об’єктів водоспоживання Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

В інших випадках договір може бути розірвано відповідно до норм, передбачених чинним законодавством України.

Сторона, що бажає достроково розірвати договір, має письмово попередити про це іншу сторону не пізніше ніж за один місяць.

7.3.      Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:                                                                                             СПОЖИВАЧ