Порядок розміщення тимчасових пересувних споруд під час проведення ярмарок державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова

Переглядiв: 80

Додаток

до рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради

від  21.07.2016 № 169

 Порядок

 розміщення тимчасових пересувних  споруд під час проведення ярмарок  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів

на території міста  Богодухова

  Загальні положення

 Даний порядок визначає процедуру надання документів для отримання узгодження на розміщення тимчасових пересувних  споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова.

 Пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний апарат, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

До тимчасових пересувних  споруд, розміщення яких регулюється цим Порядком, відносяться також автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки, автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки прилавки), розноски, столики, виїзні або пересувні конструкції, атракціони, стенди, стелажі тощо.

 Ярмарок — захід,  безпосередньо пов’язаний з  роздрібною  або оптовою  торгівлею,  що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.

Гастрольні заходи — видовищні  заходи  (фестивалі,  концерти, вистави,   лекційно-концертні,   розважальні   програми,   виступи пересувних циркових колективів,  пересувні механізовані атракціони типу   «Луна-парк»   тощо)   закладів,   підприємств,  організацій культури,  творчих колективів,  у тому числі  тимчасових,  окремих виконавців   за  межами  їх  стаціонарних  сценічних  майданчиків.

Атракціон пересувний — атракціон,  установлюваний,  як правило,  на спеціально  підготовлений  майданчик  або  фундамент, конструкція  якого  допускає  його  демонтаж,  транспортування  та монтаж на іншому місці експлуатації.

Атракціон  надувний  — атракціон,  складовою частиною якого є гнучка  оболонка, наповнена повітрям.

 Суб’єкт    господарювання   повинен керуватися та дотримуватися вимог:

- Закону України від 12.05.1991 року  №1023-ХІІ «Про захист  прав  споживачів»;

-  Закону України  від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР  «Про безпечність та  якість  харчових  продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

- «Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного  обслуговування населення на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року   №  833;

- «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» № 369 від 08.07.96 року, затверджених Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України;

- «Порядку  організації та проведення гастрольних заходів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 року №35;

- «Концепцією розвитку виставково-ярмаркової діяльності», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від    22.08.2007 року  №1065;

- іншими нормативно-правовими    актами,   які  регулюють    торговельну діяльність.

Під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів,  торгівля здійснюється через: споруду,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

    Організація продажу товарів

 При розміщенні тимчасових пересувних  споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів  дозволяється реалізація   продовольчих   і   непродовольчих   товарів    тільки нескладного  асортименту,  яка  проводиться  згідно з правилами їх продажу.

Торгівля  сувенірною продукцією, продовольчими  та  непродовольчими  товарами  в одному  торговельному пункті дозволяється лише за умови,   що   продовольчі   товари   фасовані,   мають  герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

Забороняється продаж під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів:

- продовольчих товарів,  якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних  норм  і  правил,  а  також  для  додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

-  нефасованих і  не упакованих  продовольчих товарів з розносок, лотків,  столиків,  корзин та неспеціалізованого транспорту;

- алкогольних   напоїв,  тютюнових  виробів;

- вогненебезпечних товарів,   побутової   хімії,   піротехнічних іграшок,  паливно — мастильних матеріалів;

- товарів, вільна реалізація яких заборонена, а  також  тих,  що  не  мають  відповідного маркування,  належного товарного вигляду,  на яких строк  придатності  не  зазначено  або

зазначено   з   порушенням  вимог  нормативних  документів,  строк придатності яких минув,  а також тих,  що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;

- харчових   продуктів   і   напоїв   із застосуванням  посуду  одноразового  використання  при відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації,  а також  повторне використання цього посуду. Забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у  відкритій тарі, тримати сторонні речі.

Суб’єкти  господарювання  несуть  відповідальність за дотриманням працівниками   торговельної  мережі  нормативних документів   та   актів  щодо  продажу  товарів  та  торговельного обслуговування споживачів.

Працівники  зобов’язані мати медичну книжку.

Працівники  торговельної мережі під час виконання  своїх обов’язків повинні:  бути охайно  одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;  додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному  стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими; мати при  собі  документи,  які   пред’являється   на   вимогу службових   осіб   органів   державного   контролю  і  нагляду  та правоохоронних органів.

На робочому місці продавця під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів встановлюється  табличка  із  зазначенням його  прізвища,  імені  та  по  батькові,  а  також відомостей про суб’єкт господарювання,  що організував  торгівлю:  для  юридичної особи  -  найменування,  місцезнаходження  і номери телефону,  для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, номер свідоцтва  про  державну  реєстрацію  і  найменування  органу,  що здійснив таку реєстрацію. Продавець повинен мати бейджик із зазначенням його прізвища та імені. Торговельні об’єкти  повинні бути забезпечені відповідним  інвентарем  та  обладнанням,  а  у  разі здійснення  продажу  продовольчих товарів,  що швидко псуються,   холодильним устаткуванням. Засоби   вимірювання,  що  використовуються  при  продажу товарів,  повинні бути у  справному  стані,  мати  чітке  державне повірочне    тавро   та   в   установленому   порядку   періодично перевірятися. Працівники,  які  здійснюють продаж товарів,  зобов’язані відпускати їх споживачам повною мірою і вагою.

 Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати споживачам у доступній формі необхідну,  достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості,  безпеки, комплектності, міри,  ваги  та   ціни    товарів  з наданням  йому контрольно — вимірювальних приладів, документів,  які підтверджують якість,  безпеку,  ціну  товарів,  перевірити  справність  виробу, продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.

 Проведення гастрольних заходів

Під час розміщення надувних  та інших пересувних атракціонів загальне керівництво і відповідальність за стан охорони праці, технічної безпеки, охорони життя та експлуатацію атракціонів   покладається безпосередньо на керівників цих атракціонів.

У  рекламних  матеріалах  щодо  проведення   гастрольного заходу   в   обов’язковому   порядку   зазначаються   найменування організатора   заходу,   його    номер    телефону    та    адреса (місцезнаходження),  ім’я  (назва) гастролерів,  а також надаються відомості  про  використання  фонограм  та   інша   інформація   з дотриманням   вимог  законодавства  про  рекламу  та  захист  прав споживачів.

Гастрольні заходи проводяться на  стаціонарних  сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд,  інженерних  систем  та  систем оповіщення,  санітарно-гігієнічного  режиму приміщень і територій, норм   готовності   засобів   пожежогасіння,   а   також   охорони громадського  порядку  під  час  проведення гастрольного заходу та дотримання  інших  вимог  щодо  безпеки   учасників   і   глядачів гастрольного заходу.

Організатори     гастрольних     заходів,     гастролери, підприємства,  установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах  своїх

повноважень   забезпечують   дотримання  вимог  законодавства  про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів.

Вимоги щодо благоустрою

 Під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових та розважальних  послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення  тимчасових пересувних  споруд роздрібної торгівлі, сфери послуг, забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.

Забороняється самовільно встановлювати тимчасові споруди, точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях.

З метою забезпечення чистоти суб’єкти господарювання укладають договори з    КП «Богодухівжитло» виконавчого комітету Богодухівської міської ради щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

Визначення обсягів пайової участі власників пересувних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів  благоустрою проводиться відповідно до додатку 1 до даного Порядку.

Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

 Розміщення та режим роботи

 Прийом та розгляд заяв на надання згоди на розміщення тимчасових пересувних споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів здійснюється не менше ніж за п’ять днів до їх проведення утвореною виконавчим комітетом комісією.

Остаточне розміщення тимчасових пересувних  споруд відповідно до визначених місць на проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, комісія визначає за три дні до початку проведення заходів.

Суб’єкт господарювання повинен мати договір   щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та документи, що підтверджують технічну справність атракціонів (пересувних та надувних) та дозвіл на їх використання відповідних органів. Термін розгляду комплекту документів не повинен  перевищувати чотирьох робочих  днів з наданням узгодження режиму роботи.

 Відповідальність

            При порушені суб’єктом господарювання екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства та цього Порядку, виконавчий комітет припиняє дії виданого узгодження режиму роботи, після чого суб’єкт господарювання повинен в одноденний термін демонтувати свою пересувну тимчасову споруду.

Керуючий справами виконавчого комітету                                     А.Щербак

  

Додаток до Порядку розміщення

тимчасових пересувних  споруд  під

час проведення ярмарок, державних

та місцевих святкових, урочистих масових

заходів на території міста Богодухова

 

Порядок

визначення обсягів пайової участі власників пересувних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів  благоустрою

 1. Загальні положення

1.1.Цей порядок визначає обсяг пайової участі власників тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Богодухова.

1.2.Пайова участь власників тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території м.Богодухова (надалі — пайова участь) є внеском на фінансування заходів з благоустрою на території міста (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення у грошовому виразі (гривнях).

1.3.Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою м.Богодухова (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.4.Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету м.Богодухова на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- фінансування заходів з благоустрою м.Богодухова (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5.Цей порядок застосовується для визначення обсягів пайової участі власників тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, що встановлюються (розміщуються) в м.Богодухові,в утриманні об’єктів благоустрою, незалежно від їх форми власності та місця розташування.

2. Принципи визначення обсягів пайової участі та фактори, що впливають на її розмір

2.1.Обсяг пайової участі визначається за принципами:

- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

      -комплексного підходу до розвитку інфраструктури міста — рівномірний розвиток інфраструктури міста за всією його територією;

-сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою території      м.Богодухова.

2.2.Обсяг пайової участі визначається з урахуванням  функціонального призначення тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

3.Порядок залучення і розрахунок коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та укладення договору

3.1.Залучення коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та розрахунки її розмірів здійснюються комунальним підприємством «Богодухівжитло» виконкому Богодухівської міської ради (далі — КП «Богодухівжитло») на підставі цього порядку та договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

3.2.Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з договором щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою між КП «Богодухівжитло» та власником тимчасових пересувних споруд.

3.3.Для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою власник тимчасових пересувних споруд подає КП «Богодухівжитло»  заяву встановленого зразка, згідно з додатком 1 до цього положення.

3.4.Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається між заявником та КП «Богодухівжитло» протягом трьох робочих днів відповідно до типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

3.5.Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою суб’єкт господарювання, який виявив бажання брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, подає такі документи:

- заяву з реквізитами замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, платіжні реквізити), за формою згідно з додатком 1 до даного Порядку;

- документи, що підтверджують технічну справність атракціонів (пересувних та надувних);

- дозвіл відповідних органів на використання атракціонів (пересувних та надувних).

3.6.Підставами для розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до закінчення строку його дії є:

3.6.1. звернення суб’єкта господарювання із заявою щодо розірвання договору;

3.6.2. припинення суб’єкта господарювання;

3.6.3. недотримання суб’єктом господарювання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

3.6.4. рішення суду.

3.7.Методика розрахунку розміру пайової участі включає:

а) визначення розміру пайової участі за 1 квадратний метр площі;

б) визначення площі об’єкта;

в) визначення функціонального використання.

г) визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) об’єкт.

3.8.Розрахунок розміру пайової участі:

Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення розраховується в розрахунку за добу за наступною формулою:

В = П х Сбв х Кф , де

В- розмір пайової участі, грн.;

П — загальна площа об’єкта, кв.м;

Сбв — базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки на поточний рік, грн.;

Кф — коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, який становить:

-для торговельної діяльності з автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцистерн, лавок, автопричепів, візків, спеціального технологічне обладнання (низькотемпературні лотки, прилавки), розносок, столиків, стендів, стелажів, тощо — 0,10;

-для проведення гастрольних  заходів  (фестивалі,  концерти, вистави,   лекційно-концертні,   розважальні   програми,   виступи пересувних циркових колективів,  пересувні механізовані атракціони типу   «Луна-парк» , батути,  тощо) - 0,03

3.9. Загальна сума пайової участі визначається з урахуванням фактичного терміну проведення відповідного заходу (без урахування часу на проведення підготовчих робіт, який не може перевищувати 2 (двох) діб).

3.10. Розмір пайової участі сплачується на підставі типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою єдиним внеском до початку розміщення тимчасової споруди та здійснення підприємницької діяльності.

3.11. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов діючих договорів про пайову участь здійснюється КП «Богодухівжитло». В разі виявлення після розміщення тимчасової споруди більшої площі, яку фактично займає тимчасова пересувна споруда, в порівнянні з тією, що вказана в заяві, власник тимчасової пересувної споруди повинен доплатити різницю в розмірі пайової участі на рахунок КП «Богодухівжитло».

Моніторинг сплати пайової участі здійснюється виконавчим комітетом міської ради шляхом перевірки фактичного розміщення та функціонального призначення тимчасових пересувних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

Керуючий справами виконавчого комітету                                     А.Щербак

 

 

                                                                                    Додаток

 до Порядку визначення обсягів пайової участі власників пересувних

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного

чи іншого призначення в утриманні об’єктів  благоустрою

 

 

ЗАЯВА

на укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою м. Богодухова

___________________________________________________________________________________ (повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної  особи-підприємця)

___________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

___________________________________________________________________________________ (місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи – підприємця контактний номер)

Тимчасова пересувна споруда для провадження підприємницької діяльності, розміщена за адресою: м.Богодухів, __________________________

Характеристики:

  1. Тип
  2. Площа (квадратних метрів)
  3. Режим роботи
  4. Термін

Функціональне призначення об’єкта _____________________________

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

«___» ___________ 201__ р                                                      (підпис заявника)

Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

«___» ___________ 201__ р                                                      (підпис заявника)

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     А.Щербак