ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Переглядiв: 64271

 

Порядок оформлення спадкоємцями права власності на земельні ділянки, які передані у власність спадкодавцю органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року “Про приватизацію земельних ділянок”

 

Статтею 1216 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно до статті 1218 Кодексу, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Згідно з частиною 1 статті 1225 Кодексу, право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення.

Відповідно до п.п. 2 п. 1 перехідних положень Земельного кодексу України, рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року “Про приватизацію земельних ділянок” (далі – Декрет), є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).Кабінет Міністрів України п 1. Декрету постановив: сільським, селищним, міським Радам народних депутатів забезпечити передачу протягом 1993 року громадянам України у приватну власність земельних ділянок, наданих їм для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, у межах норм, установлених Земельним кодексом України.Декретом було встановлено, що право приватної власності громадян на земельні ділянки, передані їм для цілей передбачених п. 1 Декрету, посвідчується Радою народних депутатів, про що робиться запис у земельно-кадастрових документах, з наступною видачею державного акта на право приватної власності на землю.Статтею 6 Декрету було зупинено дію частини 2 статті 17 і статті 23 Земельного кодексу України (в редакції 1992 року), яким передбачалося, що право власності виникає лише з дня видачі та державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку.Отже, якщо у громадянина була у користуванні земельна ділянка для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва і рішенням місцевої ради така земельна ділянка була передана йому у приватну власність, то з дня прийняття цього рішення радою у такого громадянина вже по-суті виникло право власності на земельну ділянку. Якщо такий громадянин помер, не отримавши державного акта на право власності на земельну ділянку, його спадкоємці мають право оформити право власності на дані земельні ділянки вже на себе.Згідно з п.2 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом.

Отже, у разі наявності у громадянина документа, що підтверджує спадкоємство (свідоцтво про право на спадщину видане на все інше, окрім земельної ділянки, майно, або ж рішення суду) та рішення про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки спадкодавцю, прийняте органом місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», такий громадянин має право на дану земельну ділянку розробити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та внести дані про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

 

 

Оформити земемлю під нерухомістю

 

Перш за все, істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, володіння якою автоматично переходить із набуттям права власності на вищевказані об’єкти (ст. 120 Земельного кодексу України).

Проте варто розуміти, що укладення договору про перехід землі у власність нового господаря здійснюється лише після її оформлення в окрему ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.

Якщо власник не буде дотримуватися вищезазначених вимог, нотаріус може відмовити в посвідченні такого договору або ж угода буде вважатися недійсною.

Після набуття права власності або права користування нерухомим майном до нового власника переходить право власності або користування земельною ділянкою на якій вони розташовані, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього хазяїна (ст. 120 ЗКУ та ст. 377 Цивільного кодексу України).

Якщо ж право власності отримують одразу декілька осіб, право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку, будівлі або споруди.

Верховний Суд України у своїй судовій практиці сформував правову позицію щодо наявності загального принцип цілісності об’єкта нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей об’єкт розташований: «За цим принципом визначення правового режиму земельної ділянки перебуває в прямій залежності від права власності на будівлю та споруду. При цьому при застосуванні положень ст.120 ЗК в поєднанні з нормою ст.125 цього кодексу в набувача нерухомості право власності на земельну виникає одночасно з виникненням права власності на зведені на цій ділянці об’єкти. Це правило стосується й випадків, коли право на земельну ділянку не було зареєстроване одночасно з правом на нерухомість, однак ділянка раніше набула ознак об’єкта права власності».

З моменту набуття права власності на нерухоме майно, новий власник такого майна стає власником або користувачем земельної ділянки, на якій знаходиться будівля. Наприклад, якщо попередньому власнику земельна ділянка належала на праві оренди, то до нового господаря нерухомості переходить і право оренди земельної ділянки, де знаходиться будівля.

Право власності на жилий будинок, будівлю або споруду попереднього власника або користувача припиняється автоматично, без оформлення  всіляких документів (постанова Вищого господарського суду України від 20.10.2015 у справі № 910/9813/15). Дана норма не підлягає змінам, а договір оренди при цьому не припиняється в цілому, а лише замінюється сторона в договорі.

Також новий набуває прав на землю, незалежно від волі попереднього господаря чи органу, якщо земельна ділянка знаходилася у державній або комунальній власності. Вказана позиція підтверджується також постановою Вищого господарського суду України від 04.03.2015 у справі № 910/20603/13 і ч.ч.1, 2, 4 ст. 120 ЗКУ.

Отже, основні речі, які потрібно знати, якщо ви купуєте житловий будинок, будівлю або споруду:

- до вас автоматично переходить право власності або користування земельною ділянкою;

- у попереднього господаря таке право припиняється автоматично разом з відчуженням нерухомості без оформлення будь-яких актів і документів;

- якщо земельна ділянка знаходилась у користуванні попереднього власника майна, то ви маєте право вимагати переоформлення на себе права користування земельною ділянкою незалежно від волі власника земельної ділянки та органу, уповноваженого розпоряджатися землею;

- отримувати додаткові рішення органів державної влади або місцевого самоврядування про заміну сторони в договорі оренди земельної ділянки не потрібно.

Всі ці правила гарантують нам положення Земельного, Господарського та Цивільного кодексів України, а також Закону України «Про оренду землі».

У випадку невизнання або порушення прав нового власника нерухомого майна на земельну ділянку, такі права підлягають захисту в судовому порядку.

Прикладами такого захисту можуть наступні судові рішення:

Постанова Вищого господарського суду України від 15.09.2015 у справі № 910/3981/15-г

Постанова Верховного Суду України від 15.05.2017

Постанова Верховного Суду України від 12.10.2016

Рішення Господарського суду м. Києва від 24.12.2009 у справі №2/350

Рішення Господарського суду м. Києва від 24.10.2017 у справі №910/14212/17

Щодо обов’язків, то новий власник нерухомого майна повинен знати, до нього переходить і встановлений законом обов’язок зі сплати податку або орендної плати за земельну ділянку, на якій розташоване набуте ним майно. Вступає такий обов’язок в силу з моменту переходу права власності на нерухоме майно, в незалежності зареєстроване новим власником право користування або право власності на земельну ділянку чи ні.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 447 «Про ліквідацію територіальних органів Державної інспекції сільського господарства».

 Постановою ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної інспекції сільського господарства.

 Встановлено, що територіальні органи, які ліквідуються, продовжують виконання своїх функцій і повноважень до їх передачі відповідним органам виконавчої влади..

 Набрання чинності 09.07.2015.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 «Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру».

 Постановою затверджено Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, який визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.

 Набрання чинності 09.07.2015.

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII.

 Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

 Цим законом, зокрема, вносяться зміни до статей 42, 89 та 92 Земельного кодексу України.

 Набрання чинності 01.07.2015.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» від 2 червня 2015 року № 497-VIII.

 Законом внесені зміни до Земельного кодексу України та законів України «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про охорону земель», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про Державний земельний кадастр», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  що дасть можливість:

 1) уніфікувати види документації із землеустрою та визначити їх склад і зміст;

 2) усунути розбіжності у назвах документацій із землеустрою;

3) визначити виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою.

Набрання чинності 27.06.2015.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року» від 14 травня 2015 року № 418-VIII.

Закон спрямований на захист інтересів осіб, які до 2013 року розпочали процедуру отримання земельних ділянок у власність чи користування із земель державної та комунальної власності, але враховуючи законодавчі зміни, які відбулись у минулому році, не встигли довести цю процедуру до кінця.

Законом внесені зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України та Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», які створюють можливість формування і державної реєстрації земельних ділянок на підставі технічних документацій із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, право користування земельними ділянками, розроблених на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до 2013 року.

Набрання чинності 06.06.2015.

Статті 38, 39 Земельного кодексу України регламентують використання земель житлової та громадської забудови, до яких належать земельні ділянки в межах населених пунктів, що використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Відповідно ст.16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності 12.03.2011 року планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів,планів зонування територій і детальних планів території. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. За порушення вимог, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше,ніж 1 раз на п’ять років органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту.

З 1 січня 2015 року вступає в дію п.3,4 ст.24 вищевказаного Закону. Це означає, що з 1.01.2015 забороняється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону .Також, забороняється зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території. Зміна цільового призначення земельної ділянки може мати місце після підготовки змін до генерального плану населеного пункту та проведення громадських слухань щодо таких змін.

 

Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах  у комплексі із земельною ділянкою (статті 135 – 139 Земельного кодексу України, стаття 51 Водного кодексу України), органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України.

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання земельних ділянок під водними об’єктами у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктівобласним  державним  адміністраціям.

Передача орендарем права на оренду водного об’єкта (його частини) іншим суб’єктам господарювання забороняється.

Порядок поновлення договору оренди водного об`єкта

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди водного об’єкта, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди водного об’єкта на новий строк

Орендар зобов’язаний:

-    повідомити про це орендодавця листом-повідомленням про поновлення договору оренди водного об’єкта до спливу строку договору оренди водного об’єкта (у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди водного об’єкта);

-    до листа – повідомлення додати проект додаткової угоди.

Орендодавець

-    у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди;

-    перевіряє його на відповідність вимогам закону;

-    узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору;

-    за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди водного об’єкта;

-    укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди водного об’єкта .

За наявності заперечень  орендодавця щодо поновлення  договору оренди водного об’єкта орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

При поновленні договору оренди водного об’єкта його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди водного об’єкта припиняється.

 ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ: дотримання орендарем вимог земельного законодавства України та виконання істотних умов договору:

- дотримання строку дії договору оренди;

- наявність нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного об’єкта;

- повнота та вчасність сплати орендної плати;

- використання водного об’єкта за цільовим призначенням;

- збереження стану об’єкта оренди;

- інших істотних умов договору.

 
Розрахунок розміру орендної плати за водні об’єкти (проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при укладанні ними договорів оренди водних об’єктів)

 

Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянкиВидає теритріальний орган Держземагентства у районі (за місцемзнаходження земельної ділянки) у разі наявності нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним об`єктом.
У разі коли ВІДСУТНЯ нормативна грошова оцінка земельної ділянки під водним об’єктом  необхідно:1.    Замовити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під вобним об`єктом. РОЗРОБНИКИ документації — юридичні та фізичні особи, які є виконанавцями робіт із землеустрою (список у територіальному відділі Держземагентства), максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Здйснити державну землевпорядну ексертизу технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним об`єктом.

ПРОВОДИТЬ державну експертизу: Головне управління Держземагентства у Харківській області (м. Харків, вул. Короленка,16),

2.    Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним об`єктом  районою радою.

3.    Отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, який видається теритріальним Відділом  Держземагентства у районі  – безкоштовно.

 Витяг із Державного земельного кадастру Видає теритріальний відділ Держземагентства у районі (за місцемзнаходження земельної ділянки) у разі наявності інформації про земельну ділянку у національній кадастровій системі (НКС).

 У разі коли ВІДСУТНІЙ кадастровий номер земельної ділянки необхідно:
1. Замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки під водним об`єктом. 
РОЗРОБНИКИ технічної документації із землеустрою - юридичні та фізичні особи, які є виконанавцями робіт із землеустрою 
2. Проведення державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі - до 14 робочих днів. 
Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

1) заява про державну реєстрацію;2) погоджену відповідно до законодавства документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;3) електронний документ (формат ХМЛ);4) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

 
Орган, якому відповідно до статті 122 Земелього кодексу України належить розпорядження земельними ділянками приймає рішення про поновлення договору оренди водного об’єкта 
 
 

 

 

ЗРАЗОК

 

Голові  Харківської обласної 

державної адміністрації

_______________________________

(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер,

 ___________________

 адреса, місце проживання, телефон)

  _____________________________________

ЗАЯВА

 

Прошу поновити термін дії договору оренди водного об’єкта укладеного між _______________________, з одного бокута ____________________________ з іншого боку, загальною площею __________ га, у тому числі площа водного дзеркала водного об’єкту__________ га, та площі захисної смуги (по угіддях) __________ га, кадастровий номер _______________________, розташованого на території ___________ сільської ради Богодухівського району Харківсьої  області,

____________________________________________________________________________

(для розташованої в межах населеного пункту – найменування населеного пункту, вулиці; для розташованої за межами населеного пункту – найменування району, найближчого населеного пункту, орієнтовна відстань від

 

що зареєстрований у ________________ від ___________ за  № ____ терміном            на ______для _____________, код класифікації видів цільового призначення земель _____________) з розміром орендної плати __% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.та привести його до вимог постанови КМУ від 29.05.2013 р. №420.

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-VI надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

_____________________

підпис

До заяви додаються копії:

-         проект додаткової угоди,

-         копія раніше укладеного договору оренди

 

 

_______________________                                                            ____________20____р.

 Підпис, печатка

 

 

ЗРАЗОК

 

Голові  Харківської обласної 

державної адміністрації

_______________________________

(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер,

 ___________________

 адреса, місце проживання, телефон)

                                                                                           _____________________________________

ЗАЯВА

 

Прошу розірвати договір оренди водного об’єкта укладений між _______________________, з одного бокута ____________________________ з іншого боку, загальною площею __________ га, у тому числі площа водного дзеркала водного об’єкту__________ га, та площі захисної смуги (по угіддях) __________ га, кадастровий номер _______________________, розташованого на території ___________ сільської ради Богодухівського району Харківської області, зареєстрованого у ________________ від ___________ за  № ____

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-VI надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

_____________________

підпис

 

До заяви додаються копії:

-         копія раніше укладеного договору оренди

 

(назва юридичної, або ПІП фізичної особи)

_______________________                                                            ____________20____р.

 Підпис, печатка

Проведення земельних торгів у формі аукціону

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» від 05.07.2012 року №5077-VI (набрав чинності 19.08.2012 року) передбачено правові механізми продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них.

З метою реалізації цього Закону прийнято ряд підзаконних актів, а саме:

 

Наказ Мінагрополітики України від 25.09.2012 № 580 »Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів» (зареєстровано в Мін’юсті України від 26.09.2012 № 1656/21968) (набрав чинності 12.10.2012).

 Наказ Мінагрополітики України від 25.09.2012 № 579 »Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» (Зареєстровано в Мін’юсті України від 26.09.2012 № 1655/21967) (набрав чинності 12.10.2012).

 

Наказ Держземагентства України від 29.12.2012 року №686 «Про затвердження примірних зразків оголошення про проведення земельних торгів, повідомлення про результати земельних торгів та інформації про лоти, які виставляються на земельні торги».

Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах здійснюється в порядку, встановленому статтями 134-139 Земельного кодексу України.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів проводиться за рахунок коштів організатора земельних торгів і включає виготовлення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її державну реєстрацію, отримання витягу про нормативну грошову оцінку, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки та стартового розміру річної орендної плати, визначення виконавця земельних торгів.

Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів здійснюється конкурсною комісією, утвореною організатором земельних торгів. Інформація про проведення та результати конкурсу безкоштовно розміщується організатором на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держземагентства України)у розділі ринок земель.

Державна реєстрація земельної ділянки при формуванні лота з 1 січня  2013 року здійснюється відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

 ЗРАЗОК

 

Голові Харківської обласної 

державної адміністрації

______________________________

_(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер,

__________________

 адреса, місце проживання, телефон)

  _____________________________________

ЗАЯВА

Прошу включити водний об’єкт загальною площею _____________ га ( у тому числі площа водного дзеркала __________ га, площа захисної смуги __________ га), який розташований за межами населеного пункту на території _____________ сільської ради _________ району Сумської області, до переліку водних об’єктів, які будуть виставлятись на земельні торги.

Даний водний об’єкт буде використовуватись для ________________________  _________________________________________.

(мета використання)

 

Відповідно до Закону україни «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

 

______________________

                                                                                                                                                                (підпис)

 

(назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи)

__________________________________                                    __________ 20__р.

Підпис, печатка

 

До кого звертатись, щоб отримати земельну сільськогосподарського призначення?

З набранням чинності 01.01.2013 року Законом України від 06.09.2012          №5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» внесено зміни до законодавчих актів.

Повноваженнями щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані за межами населених пунктів, по Харківській області,  наділено Головне управління Держземагентства у Харківській області (крім випадків, визначених ч.8 ст. 122 Земельного кодексу України).

Заява з додатками подається до Головного  управління за адресою:          м. Харків, пров. Короленка, 16, 5 поверх. За бажанням заявника, заява може подаватися через територіальний орган Держземагентства  на рівні району.

У строк, що не перевищує 20 днів, матеріали додані до клопотання перевіряються на відповідність вимогам законодавства.

Якщо матеріали відповідають вимогам чинного законодавства, у строк, що не перевищує 5 днів, за допомогою програмного забезпечення Головним управлінням Держземагентства у Харківській області готується наказ про надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою.

Якщо заявник протягом 5 днів після підписання наказу не звернувся до Головного управління Держземагентства у Харківській області за належним чином завіреною копією наказу, копія наказу надсилається поштою.

У разі невідповідності матеріалів вимогам законодавства, заявнику відмовляється у наданні відповідного дозволу у письмовій формі.

Проект землеустрою   розробляється юридичними або фізичними особами,  які  мають сертифікованих інженерів — землевпорядників,  у строки, що обумовлюються угодою сторін (термін виконання визначається договором, але не більше 6 місяців).

Головне управління Держземагентства приймає рішення про затвердження проекту землеустрою  та надання земельної ділянки .

В межах населених пунктів земельні ділянки сільськогосподарського призначення надають органи місцевого самоврядування.

 

Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування (стаття 122 Земельного кодексу України)

 Сільські, селищні, міські ради

передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Обласні, районні ради

передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

 Районні державні адміністрації на їхній території

передають земельні ділянки із земель державної власності, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

а) ведення водного господарства;

б) будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті;

в) індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи

передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб (крім повноважень Кабінету Міністрів України).

Обласні державні адміністрації на їхній території

передають земельні ділянки із земель державної власності, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не  входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб

(За рахунок категорії земель: промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення — для цілей пов’язаних із здійсненням відповідної діяльності будівництва та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та підприємств зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.За рахунок категорії земель: лісогосподарського призначення — для цілей пов’язаних з веденням лісового господарства і пов’язаних з ним послуг.За рахунок категорії земель: водного фонду)

Кабінет Міністрів України

передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря, а також передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації.

(Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, — ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси  для нелісогосподарських  потреб, а  також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного  призначення  та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування )

Зміни в законодавстві щодо містобудівної документації

Відповідно до статті 39 Земельного кодексу України використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Відповідно до статті 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства.

З 1 січня 2013 року, в разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб та зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території або детальному плану території забороняється.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потребу межах визначених зон. За порушення вимог, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

необхідних для одержання безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації із земель державної або комунальної власності

 За проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок для:

-   ведення фермерського господарства,

-   ведення особистого селянського  господарства,

-   ведення садівництва,

-   будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної   ділянки),

-   індивідуального дачного будівництва,

-   будівництва індивідуальних  гаражів

 подають:

-         клопотання із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри,

-         викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,

-         погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб),

-         документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Відповідний орган розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише не відповідність місця розташування об’єкта:

-         вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

-         генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

-         схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

-         проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

перевіряється:

-         наявність викопіювання з кадастрової карти (плану) або інших графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, та документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) частина шоста статті 118 Земельного кодексу України).

-         відсутність передачі земельної ділянки безоплатно у власність відповідному громадянину по зазначеному виду використання (частина четверта (п’ята) статті 116 Земельного кодексу України),

-         чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Земельного кодексу України),

-         відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки схемі землеустрою і техніко-економічним  обґрунтуванням використання та охорони  земель адміністративно-територіальної одиниці, проектам землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому  законом  порядку (частина сьома статті 118 Земельного кодексу України),

-         відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки містобудівній документації (у разі її надання для містобудівних потреб) (частина третя статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»),

-         чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина друга стаття 29 Земельний кодекс України),

-       необхідність здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом (стаття 9 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації, пункт 4 „Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації”).

За технічною документацією:

-         якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано;

-         формування земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для надання земельної ділянки у користування

подають до ОДА, РДА, або Головного управління Держземагентства

(у межах повноважень):

-         клопотання із зазначенням орієнтовного розміру земельної ділянки та її цільового призначення,

-         викопіювання з кадастрової карти  (плану) або інші  графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки,

-         письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

Відповідний орган в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову

підставою відмови є:

- невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

- генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

 перевіряється:

- наявність викопіювання з кадастрової карти (плану) або інших графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина друга  статті 123 Земельного кодексу України),

- чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Земельного кодексу України),

- чи має право особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки, набувати права постійного користування земельною ділянкою (у разі передачі земельної ділянки у постійне користування) (стаття 92 Земельного кодексу України),

- чи підлягає продажу земельна ділянка (право на неї) на конкурентних засадах (земельних торгах) (у разі надання земельної ділянки в оренду) (стаття 134 Земельного кодексу України),

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки схемі землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони  земель адміністративно-територіальних одиниць, проектам землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому  законом порядку (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина третя статті 123 Земельного кодексу України),

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки містобудівній документації (у разі її надання для містобудівних потреб) (частина третя статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»),

- чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (частина друга статті 29 Земельного кодексу України),

- необхідність здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом (стаття 9 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації, пункт 4 „Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації”),

- наявність нормативної грошової оцінки земель.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для поновлення договору оренди земельної ділянки

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк

 Орендар зобов’язаний:

-         повідомити про це орендодавця листом-повідомленням про поновлення договору оренди землі до спливу строку договору оренди землі (у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі),

-         до листа – повідомлення додати проект підписаної додаткової угоди.

Орендодавець:

-         у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди,

-         перевіряє його на відповідність вимогам закону,

-         узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору,

-         за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі,

-         укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі.

За наявності заперечень  орендодавця щодо поновлення  договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

 перевіряється: дотримання орендарем вимог земельного законодавства України та виконання істотних умов договору:

- дотримання строку дії договору оренди,

- наявність нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

- повнота та вчасність сплати орендної плати,

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням,

- збереження стану об’єкта оренди,

- інших істотних умов договору (стаття 15 та частина п’ята статті 33 Закону України «Про оренду землі»).

Вивчити основний договір і проект додаткової угоди на наявність істотних умов договору оренди земельної ділянки:

- об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та площа земельної ділянки),

- строк дії договору оренди,

- орендна плата із зазначенням її розміру (не менше 3% від нормативної грошової оцінки), індексації, форм платежу (виключно грошова), строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату,

- умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду,

- умови збереження стану об’єкта оренди,

- умови і строки передачі земельної ділянки орендарю,

- умови повернення земельної ділянки орендодавцеві,

- існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки,

- визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини,

- відповідальність сторін,

- умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки (стаття 15 та частина п’ята статті 33 Закону України «Про оренду землі»).

 

ЗРАЗКИ ЗАЯВ ТА РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

земельна ділянка передається у власність у межах норм безоплатної приватизації

 

 _____________________

_________________________

                               (кому)

  _________________________

 _________________________

 (ПІБ заявника, назва, серія і номер

 ___________________________________

 документа, що посвідчує особу заявника,

 _________________________

 ідентифікаційний номер, адреса

 _________________________

 місцепроживання, телефон)

 

 ЗАЯВА

 Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею _______ гектарів, для _____________________________________________________

(мета використання, вказати цільове призначення земельної ділянки)

за рахунок категорії земель згідно КВЦПЗ _______________________________________________________________________________________

(вказати за рахунок якої категорії земель та вид угідь з яких надається)

яка розташована за адресою: _______________________________________________________________

(розташованої за межами населеного пункту – найменування району, сільської ради,

______________________________________________________________________________________

відстань від найближчого населеного пункту, урочище, інші орієнтири)

Додатково повідомляю, що я ____________________________________

                               (прізвище, ім’я, по батькові)

раніше право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням згідно ст. 116,118 Земельного кодексу України не використав(ла).

____________________

(підпис_

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VI надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

____________________

(   підпис )

 До заяви додаються:

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування та розмір земельної ділянки,

- погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб),

- копія документа, що посвідчує особу,

- нотаріально посвідчена копія довіреності уповноваженої особи, якщо документи подає уповноважена особа громадянина України (у разі звернення представника фізичної особи),

- копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів,

- містобудівне обґрунтування та матеріали його громадського обговорення — у випадках, передбачених Законом України «Про планування і забудову територій»),

- копії документів, які підтверджують право власності заявника на жилий будинок, будівлю або споруду — у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці,

- у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства у розмірі земельної частки (паю) – копії установчих, реєстраційних та статистичних документів, правовстановлюючих документів на землю (договір оренди земельної ділянки чи державний акт на право постійного користування), документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої а аграрному навчальному закладі.

 

_________________20____р.                                   ________________________

(дата )                                                                            (підпис)

 

Примітка: копії, що додаються повинні бути посвідчені у встановленому порядку.

земельна ділянка передається у користування

  _________________________

_________________________

                               (кому)

 _________________________

 _________________________

 (ПІБ заявника, назва, серія і номер

 ___________________________________

 документа, що посвідчує особу заявника,

 _________________________

 ідентифікаційний номер, адреса

 _________________________

 місцепроживання, телефон)

КЛОПОТАННЯ

 

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на ______років, орієнтовною площею гектарів, для ______________________________________________________________________

(мета використання, вказати цільове призначення земельної ділянки)

за рахунок категорії земель згідно КВЦПЗ _________________________________ ______________________

 (вказати за рахунок якої категорії земель та вид угідь з яких надається)

яка розташована за адресою: ________________________________________________

(розташованої за межами населеного пункту -

_______________________________________________________________________

 найменування району, сільської ради,

_______________________________________________________________________

відстань від найближчого населеного пункту, урочище, інші орієнтири)

До заяви додаються:

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування та розмір земельної ділянки;

- письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки);

- копії правовстановлюючих документів;

- копії правовстановлюючих документів на майно (при наявності).

- копії документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

 

_________________20____р.                                   ________________________

(дата )                                                                            (підпис)

Заява на затвердження проекту землеустрою

 

 _________________________

_________________________

                               (кому)

 _________________________

 _________________________

 (ПІБ заявника, назва, серія і номер

 ___________________________________

 документа, що посвідчує особу заявника,

 _________________________

 ідентифікаційний номер, адреса

 _________________________

 місцепроживання, телефон)

ЗАЯВА

 Прошу затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (оренду) загальною площею ___________ гектарів, для _________________________________________________________________________

(мета використання, вказати цільове призначення земельної ділянки)

_________________________________________________________________________

за рахунок категорії земель згідно КВЦПЗ _________________________________________________________________________

(вказати за рахунок якої категорії земель та вид угідь з яких надається)

яка розташована за адресою:_________________________________________________

( найменування району, сільської ради,

__________________________________________________________   області

відстань від найближчого населеного пункту, урочище, інші орієнтири)

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VI надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

____________________

підпис

До заяви додаються:

- оригінал документації із землеустрою;

- у разі необхідності проведення обов’язкової державної експертизи – позитивний висновок державної експертизи.

 

_________________20____р.                                   ________________________

(дата )                                                                            (підпис)

 

Покрокова схема здійснення державної реєстрації

земельної ділянки

Під час державної реєстрації земельної ділянки здійснюється:

1) державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, що існують на момент державної реєстрації земельної ділянки;

2) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою:

1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

2) власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

3) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки;

2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації);

3) електронний документ;

4) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки 

Державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє:

1) відповідність поданих документів вимогам, передбаченим Порядком ведення Державного земельного кадастру;

2) електронний документ відповідно до цього Порядку.

Здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

 - за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки);

- робить позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

- на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно надає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості, відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

1) відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію), кадастровий номер, площу, місцезнаходження земельної ділянки, кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки;

2) узагальнені відомості про кількість та якість земель;

3) до 2015 року — копії звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель.

приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки в разі:

- невідповідності поданих документів вимогам законодавства, або подання заявником документів не в повному обсязі

- розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

- розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

Після прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, та надання Держземагентству або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідченої копії такого рішення Державний кадастровий реєстратор вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.

Після отримання від органу  державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну Державний кадастровий реєстратор вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.