Положення про звання «Почесний громадянин міста Богодухова»

Переглядiв: 1207

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 22.02.2013 № 1203- VI

(XXIX сесія VI скликання) зі змінами,

внесеними рішенням міської ради 26.07.2013 № 1401-VI (XXXIII сесія VI скликання)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ

 «Почесний громадянин міста Богодухова»

 1. Загальні положення

1) Звання «Почесний громадянин міста Богодухова» присвоюється мешканцям міста Богодухова, громадянам України та інших держав у знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності, а також за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста Богодухова, що сприяло піднесенню його статусу.

2) Право присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова» належить виключно Богодухівській міській раді Богодухівського району Харківської області.

3) Звання «Почесний громадянин міста Богодухова» присвоюється лише раз за життя і є довічним. Посмертно це звання не присвоюється.

4) Звання «Почесний громадянин міста Богодухова» присвоюється щорічно не більше ніж двом особам.

5) Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова» є:

▪ видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, зміцнення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;

▪ особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо міста Богодухова та України;

▪ творча діяльність, що сприяє розвитку міста Богодухова, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

Іноземним громадянам звання може присвоюватися також на підставах, пов’язаних з великою громадсько-політичною значущістю акту присвоєння цього звання конкретній особі.

6) Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина міста Богодухова відбувається щорічно, як правило, під час святкування Дня міста Богодухова. Рішення сесії міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова» набуває чинності з моменту його оголошення на урочистій церемонії.

7) Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин міста Богодухова», вручаються відповідне Посвідчення Почесного громадянина міста Богодухова, Диплом Почесного громадянина міста Богодухова, нагрудний знак «Почесний громадянин міста Богодухова». У Книгу почесних громадян міста Богодухова, яка довічно зберігається у Богодухівській міській раді, вноситься відповідний запис. Фото Почесного громадянина міста Богодухова розміщується на спеціальному стенді у Богодухівській міській раді.

8) Посвідчення Почесного громадянина міста Богодухова, Диплом Почесного громадянина міста Богодухова, нагрудний знак «Почесний громадянин міста Богодухова» вручаються міським головою чи, в разі його відсутності, або за його дорученням, секретарем міської ради, або одним із заступників міського голови.

9) Почесні громадяни міста Богодухова запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та міським святам, інших урочистостях та заходах, що організовуються міською радою.

10) За рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради можуть відзначатися ювілеї осіб, удостоєних звання «Почесний громадянин міста Богодухова».

11) Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин міста Богодухова», мають право:

▪ першочергового прийому з особистих і службових питань посадовими особами міської ради, виконавчого комітету, керівниками установ, підприємств і організацій, підпорядкованих Богодухівській міській раді.

12) Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин міста Богодухова», мають право також на поховання з відповідними почестями на міському кладовищі та виділенням для цього матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету.

 2. Повноваження Ради почесних громадян міста Богодухова

1) Всі особи, удостоєні звання «Почесний громадянин міста Богодухова», входять до Ради почесних громадян міста Богодухова, яка є громадським дорадчим органом при Богодухівському міському голові.

2) Члени Ради почесних громадян міста Богодухова зі свого складу обирають голову Ради.

3) Рада почесних громадян міста Богодухова може:

- ініціювати розгляд питань Богодухівською міською радою та її виконавчим комітетом;

- публічно (у формі заяв чи звернень) висловлювати свою думку чи позицію з найактуальніших та резонансних питань життєдіяльності міста.

3. Порядок висування кандидатур на звання «Почесний громадянин міста Богодухова» та присвоєння цього звання

1) Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний громадянин міста Богодухова» належить:

- Богодухівському міському голові;

- Раді почесних громадян міста Богодухова;

- постійним комісіям Богодухівської міської ради;

- депутатським фракціям та групам Богодухівської міської ради;

- юридичним особам (незалежно від форм власності та напрямку діяльності);

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста Богодухова, їх профспілковим комітетам, зборам громадян (за умов підтвердження легітимності зборів колективів, громадян);

- фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, громадськими об’єднаннями чи організаціями тощо).

2) Самовисування на звання «Почесний громадянин міста Богодухова» не розглядаються.

3) При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний громадянин міста Богодухова» для розгляду до міської ради подаються такі документи:

- лист-клопотання на ім’я голови комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова»;

- копія паспорта;

- біографічна довідка;

- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста Богодухова та піднесення його статусу або визнання видатних заслуг кандидата;

- відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів, громадських організацій та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується);

- копії документів про державні нагороди (за наявності).

Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не розглядаються.

4) Попередній розгляд матеріалів та висновки щодо кандидатури на звання «Почесний громадянин міста Богодухова» здійснюється комісією з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова» (далі – Комісія).

5) Протокол засідання Комісії  разом з іншими документами розглядається на засіданнях постійних комісій Богодухівської міської ради та вноситься на розгляд сесії міської ради.

6) Визначення осіб, яким присвоюється звання «Почесний громадянин міста Богодухова», проводиться шляхом затвердження сесією міської ради протоколу засідання Комісії за умови відсутності заперечень постійних комісій, чи голосуванням по кожній кандидатурі окремо.

7) Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова» вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Богодухівської міської ради.

8) Кандидатури, клопотання на яких були розглянуті Комісією, постійними депутатськими комісіями та сесією міської ради, але не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути повторно висунуті у майбутньому.

3. Обмеження щодо присвоєння звання«Почесний громадянин міста Богодухова» та порядок його позбавлення

1) Звання «Почесний громадянин міста Богодухова» не може бути присвоєне громадянам, які скоїли раніше кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

2) Питання про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Богодухова» вирішує сесія Богодухівської міської ради у разі здійснення особою кримінального злочину, за який особу було засуджено, і вирок щодо якої набрав чинності.

4. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання

«Почесний громадянин міста Богодухова»

1) Матеріали, подані в установленому порядку, розглядаються Комісією, склад якої формується з депутатів Богодухівської міської ради, почесних громадян міста Богодухова, представників трудових колективів, громадських організацій, осіб, що мають вагомий авторитет у місті Богодухові та за його межами.

2) Персональний склад Комісії та її голова затверджуються рішенням сесії Богодухівської міської ради.

3) Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова» подаються до міської ради протягом січня-травня поточного року.

4) Підсумкове засідання Комісії проводиться, як правило, у червні поточного року.

5) Голова Комісії скликає, проводить засідання, вносить на розгляд постійних комісій протокол підсумкового засідання Комісії.

6) Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини членів Комісії.

7) Рішення Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів Комісії від загального складу.

 5. Описи Посвідчення Почесного громадянина міста Богодухова, Диплома Почесного громадянина міста Богодухова, нагрудного знака «Почесний громадянин міста Богодухова»Книги почесних громадян міста Богодухова

1) Посвідчення Почесного громадянина міста Богодухова, розміром 120х160 мм, з лицьового боку обтягнено матеріалом темно-зеленого кольору. На лицьовій частині тисненням нанесений напис «ПОСВІДЧЕННЯ Почесного громадянина міста Богодухова» (золотого кольору).

Зі зворотнього боку – елементи Посвідчення, друковані на високоякісному папері:

- на лівій частині: повнокольорове зображення герба Богодухова. Під гербом у два рядки напис «Харківська область місто Богодухів»;

- на правій частині: напис «Посвідчення № __», три вільних рядки для заповнення прізвищем, ім’ям та по батькові особи, написи «визнаний ПОЧЕСНИМ ГРОМАДЯНИНОМ МІСТА БОГОДУХОВА», «Рішення

Богодухівської міської ради від «__»____ 20__р. №___ (___ сесія __ скликання)», «Богодухівський міський голова».

2) Диплом Почесного громадянина міста Богодухова виготовляється на високоякісному папері, який вставляється у рамку з підставкою. На фоні фасаду приміщення Богодухівської міської ради розміщується напис: «Звання «Почесний громадянин міста Богодухова присвоєно», далі -  місце для заповнення прізвищем, ім’ям та по батькові особи та перелік її досягнень, потім напис «Рішення Богодухівської міської ради від «__»____ 20__р. №___ (___сесія __ скликання)», «Богодухівський міський голова».

3) Нагрудний знак «Почесний громадянин міста Богодухова» виготовлений із міді та латуні. Розмір по осях 60х60 мм. Основою знака є восьмипроменева зірка – символ влади, гармонії та спокою, покрита фарбою золотого та срібного кольорів. Центральна частина знака у вигляді кола, оповитого обабіч вінком золотого кольору із стилізованого лаврового листя. В центрі кола на фоні кольорів Державного Прапора України розміщено герб міста Богодухова та напис на зеленому фоні по колу «Почесний громадянин м. Богодухів». Елементи центральної частини розфарбовано акриловими емалями та покрито гальванічним золотом. На реверсі кріплення – англійська застібка.

4) Книга почесних громадян міста Богодухова виготовлена з високоякісного паперу. В горішній частині кожного аркуша розміщений герб міста Богодухова. Потім іде напис: «Звання «Почесний громадянин міста Богодухова присвоєно», далі -  місце для заповнення прізвищем, ім’ям та по батькові особи, за цим розміщується фотографія Почесного громадянина, а під нею – перелік його досягнень, потім напис «Рішення Богодухівської міської ради від «__»____ 20__р. №___ (___сесія __ скликання)», «Богодухівський міський голова».

5) Посвідчення Почесного громадянина міста Богодухова, Диплом Почесного громадянина міста Богодухова та запис у Книзі почесних громадян міста Богодухова мають один реєстраційний номер.

 

 

Секретар ради                                З.Зіньковська

 

 

Рогинська Л.