Положення про проведення конкурсу

Переглядiв: 1415

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХІІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                                  Богодухів                                                 № 1201-VІI

 

Про затвердження Положення
про проведення конкурсу та призначення на посаду

завідувача дошкільного навчального закладу  Богодухівської міської ради

 

Відповідно до Конституції України,    Закону України «Про освіту», ст..19,31   Закону України «Про дошкільну освіту», статті 21 КЗпП України,наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», наказу Міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 «Про затвердження Типової форми контракту з працівником»,   керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду завідувача дошкільного навчального закладу  Богодухівської міської ради (додається)

2.  Забезпечити дотримання Порядку при призначенні на посаду завідувачів дошкільних  навчальних закладів   міської ради .

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану ОА.,на голів постійних депутатських комісій  з питань регламенту,законності, правопорядку, депутатської діяльності  та етики,взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.) та гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова  Рогинська Л.І.)

Міський голова                             оригінал підписано                                                             М. ГОЛУБ

Додаток

до рішення міської  ради

від  22.02.2019  №1201-VІІ

 

Положення
про проведення конкурсу та призначення на посаду
завідувача дошкільного навчального закладу  Богодухівської міської ради

1. Це Положення  визначає загальні засади  проведення конкурсу та призначення на посаду завідувача дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ)  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області.

2. Завідувачем  дошкільного навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, має  вищу  освіту не нижче ступеня бакалавра,  стаж  педагогічної роботи не менш як три  роки,  а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 3. Призначення завідувача дошкільного навчального закладу на посаду здійснює   Богодухівська  міська рада за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення.

  4.Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу             конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установлених законодавством вимогам;                                                                                                                                    5)допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом дошкільної освіти, його    трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення  конкурсного відбору;

8)визначення    переможця конкуру;
9) оприлюднення результатів конкурсу.

 5. Рішення про проведення конкурсу приймає Богодухівська міська рада (далі-засновник):

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового ДНЗ;
 • не менше ніж за два місяця до завершення строкового трудового договору (контракту) укладеного з завідувачем  дошкільного навчального закладу;
 • упродовж десяти днів з дня  дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення ) договору, укладеного з завідувачем відповідного дошкілького навчального закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;
 • наявність вакантної посади завідувача ДНЗ.

    6.   Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі засновника та  сайті ДНЗ (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу .
В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місце  знаходження ДНЗ;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до  завідувача ДНЗ відповідно до Закону    України «Про дошкільну освіту»
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для  участі у конкурсі;
 • дата та  місце початку конкурсного відбору,  його складові та  тривалість;
 •  прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи,     яка уповноважена надавати  інформацію про конкурс та приймати   документи для участі в конкурсі.

   7.  Для проведеня конкурсу   Богодухівська  міська рада , затверджує персональний склад конкурсної комісії,  до складу якої включають :

- заступник міського голови,  до функціональної спрямованості, якого    належать питання діяльності ДНЗ;
- голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення;

- голова постійної депутатської комісії з  питань законності,правопорядку депутатської діяльності та етики та взаємодії з ОМС;

- начальник та/або представник   відділу освіти Богодухівської РДА (за   згодою);

- голова районної профспілкової організації працівників освіти (за   згодою);

- спеціалісти апарату Богодухівської міської ради;                                                                                                                                                                                   - — -

- депутат міської ради, на виборчому окрузі, якого знаходиться ДНЗ;

- представник трудового колективу ДНЗ (за згодою);

- представники батьківського самоврядування ДНЗ (за згодою);

- голова районного методичного об’єднання керівників ДНЗ (за згодою);

- психолог (за згодою )

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 5 до 16 осіб.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
Конкурсна комісія є   повноважною, за умови   присутності на її засіданні не менше 2/3 від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-порталі засновника  впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск  на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 8. Для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку    персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)  копії документа, що посвідчує особу  та підтверджує громадянство України;

4) копії документа про  вищу    освіти  не нижче ступеня бакалавра;

5) копії трудової книжки або інших  документів, що підтверджують  стаж    педагогічної діяльності не менше трьох років на їх момент подання;

6) мотиваційний лист, складений у довільній формі (перспективний план              розвитку закладу дошкільної освіти на термін дії контракту).

Особа може подати інші документи, які підтверджують   її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті  документи  подають особисто (або подає  уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк, що може становити  від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

    9. Упродовж  п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим      законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали  не всі документи, необхідні для участі в конкурсі або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-порталі засновника  перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі-кандидати).

    10. Богодухівська міська рада зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення претендентів із дошкільним навчальним закладом, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

    11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання основних положень Конституції України, ЗУ «Про освіту», ЗУ«Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад  та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку дошкільного навчального закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове  тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань затверджуються засновником та оприлюднюються на веб-порталі Богодухівської міської ради. Засновник зобов’язаний  забезпечити відеофіксацію та по можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-порталі відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

    12. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся,та оприлюднює результати конкурсу на веб-порталі Богодухівської міської ради;

13.Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся,  якщо:
відсутні заяви про участь у конкурсі;

 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся,  проводиться повторний конкурс.

    14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Богодухівська міська рада призначає переможця конкурсу на посаду та доручає міському голові укласти з ним   трудовий договір  строком на шість років  (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду завідувача ДНЗ вперше).

Контракт із завідувачем  ДНЗ  не може бути укладений більше як на два строки підряд. Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії   на посаду завідувача ДНЗ  відповідно до цього Положення.