Положення про порядок продажу земельних ділянок

Переглядiв: 567

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2019                                             Богодухів                               № 1205- VII

Про затвердження Положення про порядок

продажу земельних ділянок,на яких розташовані

об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян,

фізичних та юридичних осіб на території

Богодухівської міської ради (в новій редакції)

 

     З метою забезпечення гарантій та прав на набуття права власності на землю й захисту прав територіальної громади з розвитку ринку землі, врегулювання земельних відносин щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю фізичних та юридичних осіб, збільшення реальних надходжень до міського бюджету, відповідно до статей 12, 83, 116, 127, 128, 129 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 «Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», від 11.10.2002 року № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення» та керуючись статтею 25, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян, фізичних та юридичних осіб на території Богодухівської міської ради( в новій редакції) (додається).
  2. Рішення Богодухівської міської ради від 09.09.2011 року «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно- правових договорів на території Богодухівської міської ради» вважати таким , що втратило чинність.
  3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)

 

Міський голова         оригінал підписано                   М. ГОЛУБ

 

Додаток

до рішення Богодухівської міської ради

від 22.02.2019 № 1205- VII

( XXXIII сесія VII скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок продажу земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян, фізичних та юридичних осіб на території Богодухівської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оцінку земель» ,ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (зі змінами) «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна,  що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього Положення, у поширюються_на земельні ділянки, які розташовані в межах Богодухівської міської ради та можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.           

 1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Продавець - Богодухівська міська рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України;

Покупець - громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках Богодухівськоїї міської ради;

Об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок на території Богодухівської міської ради;

Суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, що має у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законодавством порядку;

Оцінювач — суб’єкт підприємницької діяльності, яка отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання земле оціночних робіт у встановленому законодавством порядку;

Договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки - договір, укладений між Богодухівською міською радою та суб’єктом оціночної діяльності, визначеним відповідно до цього Положення;

Експертна грошова оцінка земельної ділянки - результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та рецензії на нього.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ

 ДЛЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

    2.1. Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання) до Богодухівської міської ради.

    2.2. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки на виконання робіт з виготовлення звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки.

     До заяви (клопотання) додаються:

     а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

     б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина — копія документа, що посвідчує особу;

     в)копія  свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі — підприємцю ;

     г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

    2.3. У разі подання заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки іноземними державами, іноземними юридичними особами або спільними підприємствами, заснованими за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюється Богодухівською міською радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

    2.4. Богодухівська міська рада у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

    2.5. Перелік підстав для відмови в продажу земельної ділянки:

    а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

    б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

    в) якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

    г) встановлена      Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

    ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

    Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.

    2.6.  Заява (клопотання) з доданими документами передається до розгляду на постійну комісію міської ради з питань агропромислового комплексу,  земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;

    2.7. Постійна комісія міської ради з питань   агропромислового комплексу,  земельних відносин та використання природних ресурсів, екології  протягом 20 днів проводить обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу та надає відповідні пропозиції та зауваження щодо проведення експертної оцінки та продажу земельної ділянки.

    2.8. У разі наявності правових підстав для продажу земельної ділянки та відповідності поданих матеріалів та документів законодавству України, а також цьому Порядку  землевпорядник міської ради за результатами опрацювання заяви (клопотання) готує проект рішення Богодухівської міської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

    2.9. Рішення Богодухівської міської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки  та укладення між  Богодухівською міською радою та заявником договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згідно типового договору (додається).

    2.10. Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі не більше 20 відсотків вартості нормативної грошової оцінки земельної ділянки, сплачуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою в 10-денний термін після укладання відповідного договору.

    2.10. Сплата заявником авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки є підставою для виготовлення Богодухівською міською радою через спеціалізовану експертну організацію експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки, рецензування звіту, а також проведення державної землевпорядної експертизи у випадках, визначених законодавством України.

    2.11. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

    3.1. Після укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та надання заявником документа, що підтверджує сплату цього внеску,  Богодухівська міська рада замовляє проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

    3.2. З метою підготовки земельної ділянки до продажу, заявник подає до Богодухівської міської ради документи та вихідні дані, необхідні для виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки, а саме:

- засвідчені нотаріально копії установчих документів, витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відображенням відомостей про наявність або відсутність даних про порушення провадження у справі про банкрутство, про перебування у процесі припинення діяльності станом на час подання заяви (для юридичних осіб);

- витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відображенням відомостей про наявність або відсутність даних про порушення провадження у справі про банкрутство, про перебування у процесі припинення або перебування у процесі припинення підприємницької діяльності станом на час подання заяви, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи доходів і зборів та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб – підприємців);

- копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи доходів і зборів та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб);

- нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку (при наявності);

- копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

-нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів на будівлі і споруди, розміщені на земельній ділянці (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо);

- копію технічного паспорта на будівлі та споруди, розміщені на земельній ділянці;
За необхідності, додатково можуть надаватись й інші документи, не зазначені у пункті 3.2 цього Порядку.

    3.3. Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюються суб’єкт оціночної діяльності, який має дозвільні документи на виконання землеоціночних робіт, відповідно до Закону України «Про оцінку землі» та інших нормативно-правових актів. Відбір таких суб’єктів господарювання проводиться відповідно до вимог законодавства України про публічні закупівлі. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню у встановленому порядку.

    3.4. Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюються після подання заявником документів та вихідних даних, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, до Богодухівська міської ради.

    3.5. Богодухівська міська рада, як замовник експертної грошової оцінки,  направляє  звіт з експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки  на рецензування до оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ( за потребою)на добровільну Державну експертизу землевпорядної документації з отриманням висновку Державної експертизи землевпорядної документації від виконавців експертної грошової оцінки.

    3.6. Після отримання звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки Богодухівська міська рада   повідомляє заявника про необхідність подання заяви про продаж земельної ділянки.

    3.7. З метою прийняття міською радою рішення про продаж земельної ділянки заявник подає такі документи:

- звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки;

- рецензія на звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки;

- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації – у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

    3.8. За бажанням заявника та за згодою міської ради придбання земельної ділянки може здійснюватися з розстроченням платежу, але не більше ніж на п’ять років. В такому випадку, в заяві заявник вказує бажаний період розстрочення платежу, який може бути скоригований рішенням міської ради про продаж земельної ділянки.

IV. ПІДГОТОВКА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

    4.1. На підставі заяви (клопотання) та поданих документів      землевпорядник  міської ради готує проект рішення міської ради про продаж земельної ділянки, який направляється на розгляд постійної комісії міської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології. У разі розстрочення сплати вартості земельної ділянки проект рішення погоджується з постійною комісією міської ради з питань бюджету.

    4.2. Рішення про продаж земельної ділянки або про відмову у продажу земельної ділянки приймає міська рада.

    4.3. Рішенням Богодухівська міської ради про продаж земельної ділянки:

- затверджується звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- затверджуються ціна земельної ділянки та умови її продажу.

    4.4. Рішенням про продаж земельної ділянки може бути передбачено розстрочення платежу за земельну ділянку в порядку, встановленому законодавством України.

    4.5. Рішенням міської ради про продаж земельної ділянки, відповідно до якого заявник повинен укласти договір купівлі-продажу землі встановлюється, що рішення втрачає чинність після закінчення терміну дії експертної грошової оцінки. У разі якщо протягом цього строку заявник не уклав договір купівлі-продажу, та/або у разі якщо заявник відмовляється від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом цього строку, сплачений авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки, у таких випадках не повертається.

   4.6. Під відмовою заявника від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки мається на увазі ухилення та не підписання заявником договору купівлі-продажу земельної ділянки (з його нотаріальним посвідченням) протягом терміну дії експертної грошової оцінки з дня прийняття рішення міської ради про продаж земельної ділянки.

   4.7. Рішення міської ради про продаж земельної ділянки передається заявнику.

 

V. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА РОЗРАХУНКІВ ПРИ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

   5.1. Рішення міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі – продажу земельної ділянки.

   5.2. Богодухівська міська рада, від імені якої діє міський голова чи секретар міської ради (в разі виконання секретарем обов’язків міського голови) укладає з покупцем договір купівлі – продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню.

   5.3. Всі витрати за нотаріальне оформлення договору купівлі – продажу земельної ділянки покладаються на Покупця.

   5.4. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету  , але не більше ніж на п’ять років, при умові:

- сплати покупцями протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків частини платежу, що зараховується до місцевого бюджету;

- встановлення відповідно до законодавства заборони на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.

    5.5. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у   місяць згідно з графіком, який є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу. При цьому під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом України за період з місяця, що настає за тим, у якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.

    5.6. Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню продавцем у порядку, встановленому чинним законодавством України.

    5.7. Право власності на придбану земельну ділянку виникає після державної реєстрації речового права на земельну ділянку. Державна реєстрація речового права на земельну ділянку здійснюється після сплати покупцем повної вартості земельної ділянки або 50 відсотків вартості земельної ділянки при розстроченні платежу.

    5.8. При порушенні покупцем фінансових зобов’язань щодо виконання умов договору купівлі-продажу покупець сплачує пеню у розмірі п’ятикратної облікової ставки Національного банку України.

    5.9. У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу сплачені кошти (авансовий внесок) не повертаються, якщо відмова не пов’язана з порушенням зобов’язань продавцем.
    5.10. У разі, якщо покупець після підписання договору купівлі-продажу відмовиться прийняти у власність придбану земельну ділянку, продавець має право вимагати прийняття покупцем у власність об’єкта купівлі-продажу та сплати його повної вартості, штрафних санкцій у розмірі п’яти відсотків вартості земельної ділянки, відшкодування збитків, завданих затримкою виконання взятих на себе зобов’язань або відмовою від договору купівлі-продажу.
    5.11. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи на обумовлені договором рахунки як плату за придбану земельну ділянку.
    5.12. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

    5.13. Підставою для припинення обтяження прав покупця на земельну ділянку є довідка про повне виконання грошового зобов’язання за договором купівлі-продажу та сплати (у разі наявності) штрафних санкцій, визначених договором купівлі-продажу, яку підписує головний бухгалтер  централізованої бухгалтерії Богодухівської міської ради.

    5.14. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок        Богодухівської міської ради, зараховуються до міського бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 VI.ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІНОЗЕМНИМ ДЕРЖАВАМ, ІНОЗЕМНИМ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

 

6.1.      Продаж земельних ділянок, які перебувають у власності територіальних громад, іноземним юридичним особам здійснюється за зверненням Богодухівської міської ради у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу даним особам.

6.2.      Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються Богодухівської міської радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                   З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до ПОЛОЖЕННЯ

про порядок продажу земельних ділянок ,

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян,

фізичних та юридичних осібна території Богодухівської міської ради

 

ДОГОВІР №_

ПРО ОПЛАТУ АВАНСОВОГО ВНЕСКУ В РАХУНОК ОПЛАТИ ЦІНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

м. Богодухів                                                         «____»__________                  201_р.

 

Ми, нижчепідписані: з однієї сторони — Богодухівська міська рада в особі

__________________________________,   що    діє   на  підставі Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» що знаходиться за адресою: м.Богодухів площа Соборності 2, код ЄДРПОУ: 04058640 в подальшому «ОДЕРЖУВАЧ»

та_________________________________________________________________

власник майна розташованого на земельній ділянці

 в подальшому  «ПЛАТНИК», що іменуються в тексті цього Договору «Сторони»,  а кожен окремо «Сторона», керуючись взаємною згодою та ст..128Земельного Кодексу України уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПЛАТНИК на підставі рішення__ сесії___ скликання Богодухівської міської

ради від_________ №_____ зобов’язується сплатити, а ОДЕРЖУВАЧ прийняти

авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки:

 площею_____га, розташованої  за адресою: ________________________________  , цільове використання____________________________________________________

кадастровий номер:________________________________ .

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

1.2. ОДЕРЖУВАЧ зобов’язується за рахунок частини коштів авансового внеску здійснити оплату робіт з проведення експертної грошової оцінки цієї земельної ділянки та провести зарахування залишку коштів авансового внеску (зменшеного на суму, витрачену на проведення експертної грошової оцінки) в рахунок оплати ПЛАТНИКОМ ціни договору купівлі – продажу земельної ділянки, що буде укладений між ПЛАТНИКОМ та Богодухівською міською радою.

 

 

2. СУМА АВАНСОВОГО ВНЕСКУ, СТРОКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1.    Розрахунок суми авансового внеску здійснюється ОДЕРЖУВАЧЕМ на
підставі Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від______ №_______       , який надається ПЛАТНИКОМ.

2.2.    Сума авансового внеску за цим Договором становить_______ грн. ___  коп. (     ), що складає______% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.3.    Сума авансового внеску має бути сплачена протягом 15 робочих днів з дня
підписання даного Договору.

2.4.    Сума авансового внеску у розмірі ______________грн. _____  коп.

(_______________________________________________________ ) сплачується ПЛАТНИКОМ на розрахунковий рахунок № ________________  _______ ,

одержувач коштів: _______________________________________ , призначення платежу: «Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки    яка розташована за адресою: _________________________________________________ та розподіляється: частина грошових коштів перераховується для оплати робіт з виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, а решта грошових коштів, після державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки, перераховується на відповідний рахунок бюджету.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1.   ПЛАТНИК зобов’язаний:

3.1.1.  Сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки в строки та в розмірах передбачених Розділом 1 та 2 цього Договору.

3.1.2.  Представити ОДЕРЖУВАЧУ копії банківських виписок про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОДЕРЖУВАЧА в повному обсязі. Дані документи будуть засвідчувати про виконання умов цього Договору ПЛАТНИКОМ.

3.2.   ОДЕРЖУВАЧ зобов’язаний:

3.2.1. Прийняти оплату від ПЛАТНИКА в розмірі та в терміни, що передбачено Розділом 2 цього Договору.

3.2.2. Укласти договір із суб’єктом оціночної діяльності для виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.  Відповідальність за своєчасність сплати грошових коштів несе ПЛАТНИК.

4.2.  У разі несплати ПЛАТНИКОМ суми авансового внеску протягом двадцяти робочих днів з дня підписання цього Договору, даний Договір втрачає чинність.

4.3.  Несплата ПЛАТНИКОМ суми авансового внеску протягом двадцяти робочих днів з дня підписання даного Договору вважається відмовою ПЛАТНИКА від укладання Договору і є підставою для прийняття рішення Богодухівської міської ради про відмову у продажу земельної ділянки (абзац ґ пункт 5 статті 128 Земельного кодексу України).

4.4.  Сума авансового внеску не повертається у разі відмови ПЛАТНИКА від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки (п. 8 ст. 128 Земельного кодексу України).

5. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1.  Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

5.2.  У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду.

5.3.  У разі виникнення на момент прийняття рішення міської ради про продаж земельної ділянки обставин (підстав), які передбачені пунктом 5 ст. 128 Земельного кодексу України, або визнання даного Договору в судовому порядку недійсним (при умові, що рішення суду набрало законної сили), або розірвання даного Договору в судовому порядку (при умові, що рішення суду набрало законної сили), або смерті ПЛАТНИКА сума авансового внеску повертається ПЛАТНИКУ (або його правонаступнику, що підтверджується відповідним свідоцтвом), за винятком суми, яка перерахована за виконання робіт з виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки суб’єкту оціночної діяльності (якщо кошти, на момент звернення ПЛАТНИКА (або його правонаступника) вже були перераховані суб’єкту оціночної діяльності). Питання повернення коштів, що перераховані суб’єкту оціночної діяльності ПЛАТНИК (або його правонаступник) вирішує самостійно з суб’єктом оціночної діяльності.

5.4.  У разі перевищення суми авансового внеску ціни продажу земельної ділянки, яка затверджена відповідним рішенням Богодухівської міської ради, різниця коштів повертається ПЛАТНИКУ протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки, про що складається відповідний акт.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.  Договір складений в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається в Богодухівської міської раді, другий у ПЛАТНИКА.

6.2.  Цей договір набирає чинності після підписання його сторонами у відповідності з вимогами ст. 128 Земельного кодексу України.

6.3.  Невід’ємною частиною Договору є      рішення _______ сесії __  скликання

Богодухівська міська ради від _____________   № ____   та  Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

Реквізити сторін:

 

«ОДЕРЖУВАЧ»

МФО________________________________

р/р__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

«ПЛАТНИК»

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Підписи сторін:

«ОДЕРЖУВАЧ»                                                 «ПЛАТНИК»

 

__________________________                            ___________________________