положення про допомогу

Переглядiв: 208

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXІV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.03.2018                                             Богодухів                                    № _852- VIІ

 

Про затвердження Положення про надання

одноразової грошової допомоги

мешканцям територіальної громади

Богодухівської міської ради, які

опинилися у складних життєвих умовах

 

З метою забезпечення реалізації державної соціальної політики та оперативного вирішення питань, спрямованих на посилення соціального захисту населення, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах (додаток 1).

2. Затвердити склад комісії з надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах  (додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 22.12.2015 №24 «Про затвердження Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради» (зі змінами від 29.01.2016 №8, 18.02.2016 №36) вважати таким, що втратило чинність.

4. Рішення набуває чинності з  дня прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А. та голів постійних депутатських комісій.

 

Міський голова                                                  М.ГОЛУБ

  

Додаток 1

затверджено рішенням

Богодухівської міської ради

23.03.2018 № 852-VII

(XXIV сесія VII скликання)

зі змінами від 22.02.2019  № 1196 — VIІ

(XXХІII  сесія VIІ скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової грошової допомоги мешканцям

територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах за рахунок коштів міського бюджету

 

1. Це Положення визначає порядок надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах.

2. Одноразова грошова допомога надається жителям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися в складних життєвих умовах внаслідок пожежі, стихійного лиха, хвороби та самостійно не можуть забезпечити ліквідацію наслідків виниклих обставин.

3. Складні життєві умови — умови, які об’єктивно порушують життєдіяльність особи, виникли з незалежних від неї причин і які вона не може подолати самостійно.

4. Одноразова грошова допомога надається одноразово на календарний рік у безготівковій формі громадянам, які зареєстровані та проживають на території Богодухівської міської ради  більше шести місяців. Одноразова грошова допомога надається одному з членів сім’ї. До складу сім’ї належать особи, які спільно проживають і пов’язані спільним побутом.

5. Питання щодо надання одноразової грошової допомоги розглядається комісією з надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради (далі — Комісія).

6. Одноразова грошова допомога на лікування надається, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за одноразовою грошовою допомогою, не перевищує 3-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб на кожного члена сім’ї, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду.

Онкологічним хворим не враховувати сукупний дохід

7. Розміри  одноразової грошової допомоги:

1) Знищення або пошкодження житла (крім господарських будівель та споруд) пожежею або стихійним лихом до п’яти мінімальних заробітних плат;

2) Онкологічні захворювання – до двох мінімальних заробітних плат;

3) Післяоперативне лікування – до однієї мінімальної заробітної плати;

4) Тяжка тривала хвороба у стаціонарних відділеннях  лікувальних закладів — до 50% однієї мінімальної заробітної плати;

5) Лежачі та тяжко хворі до 30% однієї мінімальної заробітної плати.

8. У виключних випадках, не передбачених Положенням, виконавчий комітет може звернутися до міської ради для виділення додаткових коштів з бюджету для надання одноразової грошової допомоги.

9. Для отримання одноразової грошової допомоги  заявник повинен подати до міської ради  такі документи:

1) Заяву встановленого зразка (додаток 1).

2)Акт обстеження матеріально-побутових умов встановленого зразка, складений депутатом Богодухівської міської ради (додаток 2).

3) Копію паспорта заявника (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце   реєстрації  -для паспорта, виданого у формі книжечки); або копії паспорта (з обох сторін) та Витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації   місця проживання-для паспорту  з безконтактним електронним носієм у формі пластикової картки .

4) Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або копію сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта,- якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган,

5) Оригінал довідки про склад сім’ї.

6) Оригінал довідки про доходи заявника за останні шість місяців, що передують місяцю звернення та працездатних осіб, які зареєстровані і проживають разом із заявником.

7) Виписка із медичної карти із зазначенням діагнозу та рекомендаціями.

8) Довідка з реквізитами  установи(банку), де буде отримана одноразова грошова допомога.

9) Інші документи (акт про пожежу, стихійне лихо).

10. Фінансування видатків на надання одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок бюджетних коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, у межах помісячного розпису асигнувань.

11. На підставі протоколу засідання Комісії, підготовлений проект рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради передається на затвердження виконавчому комітету.

12. Рішення виконавчого комітету є підставою для виплати (відмови) одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися в складних життєвих умовах.

13. Підставою для відмови в наданні одноразової грошової допомоги є:

-   особиста відмова заявника від отримання одноразової грошової допомоги;

-   надання недостовірних даних;

-   надання неповного пакету документів;

- якщо працездатний заявник не працює більше ніж 6 місяців (крім втрати працездатності по хворобі), не проходить військову службу, не навчається, не знаходиться на обліку у центрі зайнятості;

- перевищення середньомісячного доходу понад 3-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, на кожного члена сім’ї, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» відповідного бюджетного періоду;

- у зв’язку зі смертю особи, яка потребує одноразової грошової  допомоги.

14. Громадяни, які звернулися за одноразовою грошовою допомогою, несуть відповідальність за достовірність наданих даних.

15. Голові комісії забезпечити:

- ведення обліку осіб, яким надавалася одноразова грошова допомога;

- інформування  депутатів про надання одноразової грошової допомоги на черговій сесії  міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                   З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

Додаток 2 до рішенням

Богодухівської міської ради

23.03.2018 № _852-VII

(XXIV сесія VII скликання)

 

СКЛАД

комісії з надання одноразової грошової допомоги мешканцям

територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах

 

Голова комісії:

1. Мальована Ольга Анатоліївна

- заступник Богодухівського міського голови;Секретар комісії:

2. Міщенко Ольга Миколаївна 

- провідний спеціаліст апарату міської ради;Члени комісії:

3. Дереведмедь Тамара Володимирівна 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії міської ради;4. Тур Зінаїда Олексіївна- Почесний громадянин міста Богодухова (за згодою);5. Тюріна Тетяна Володимирівна- пенсіонер (за згодою);6. Стеріоні Лариса Анатоліївна- член виконавчого комітету (за згодою);7. Григорович Павло Олександрович- депутат міської ради, голова комісії з питань бюджету;8. Аліксейчик Михайло Васильович- провідний спеціаліст апарату міської ради, голова постійної депутатської з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства;9. Прошутя Віталій Васильович- головний лікар КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» (за згодою)  10.Рогинська Любов Іванівна- голова депутатської комісії з гуманітарних питань та соціального  захисту населення11.Чепурний Сергій Анатолійович

- член виконавчого комітету (за згодою)

 

Секретар міської ради                                   З.ЗІНЬКОВСЬКА

Додаток 1

до Положення про порядок надання одноразової грошової допомоги

мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради   за рахунок коштів міського бюджету

 

              Міському голові

      Голубу М.В.

       ________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

                                                                                         _____________________________________________________________

(адреса)

                                                                                        _____________________________________________________________

   (телефон,)

 

З А Я В А

В зв’язку зі складними життєвими умовами, викликаними______________________

______________________________________________________________________________

прошу Вас надати одноразову грошову допомогу на_________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Маю повнолітніх дітей:

1._____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження,   адреса проживання)

 2.______________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження,  адреса проживання)

3._____________________________________________________________________

 (Прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження,  адреса проживання)

 

Я даю згоду на використання моїх даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” про сім’ю, доходи, власність та майно, що необхідні для отримання одноразової грошової допомоги та оприлюднення мого діагнозу.

Мене попереджено про те ,що я несу відповідальність за достовірність наданих даних.

______________                                                                                         _____________

(Дата)                                                                                                                     (Підпис)

Необхідні документи додаються:

 

1.)Акт обстеження матеріально-побутових умов встановленого зразка, складений депутатом Богодухівської міської ради.    

2) Копію паспорта заявника (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце   реєстрації  -для паспорта, виданого у формі книжечки); або копії паспорта (з обох сторін) та Витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації   місця проживання-для паспорту  з безконтактним електронним носієм у формі пластикової картки .

3) Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або копію сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта,- якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган,

5) Оригінал довідки про склад сім’ї.

6) Оригінал довідки про доходи заявника за останні шість місяців, що передують місяцю звернення та працездатних осіб, які зареєстровані і проживають разом із заявником.

7) Виписка із медичної карти із зазначенням діагнозу та рекомендаціями.

8) Довідка з реквізитами  установи(банку), де буде отримана одноразова грошова допомога.

9) Інші документи (акт про пожежу, стихійне лихо).

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок надання одноразової грошової допомоги

мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради   за рахунок коштів міського бюджету

 

А К Т

обстеження матеріально — побутових умов

 

Прізвище, ім’я, по батькові заявника  :
Обстеження проведено за адресою:

(повна  домашня адреса)

Умови проживання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Майно, що перебуває у власності (користуванні)  (квартира, будинок, земельні ділянки (паї), автотранспорт) заявника (сім’ї)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особи, які зареєстровані та проживають разом із заявником:

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні   відносини

 Доходи:

Середньомісячна заробітна плата заявника   ________________

 

Середньомісячний розмір пенсії заявника   __________________

 

Розмір  грошової  допомоги за останній  календарний рік ____________________________

 

 

Відомості про субсидію: 

субсидію__________________________________________________________  Відомості про пільги______________________________________________________________

 

Середньомісячний сукупний дохід сімї ____________________________________________

 

Я , ______________________________ своїм підписом, підтверджую ,що викладені вище дані та інформація повністю відповідають дійсності  ______________________________

                                                                                             (Підпис заявника)

Депутат міської ради

підпис                                                                        прізвище , імя  по батькові депутата