ПОЛОЖЕННЯ

Переглядiв: 333

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Богодухівської міської ради

22.05.2015 № 2185- VI

(LV сесія VI скликання)

зі змінами

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради «Влада і громада – разом!»

 

1. Загальні питання.

1) Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради «Влада і громада – разом!» (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів розвитку територіальної громади «Влада і громада – разом!» (далі – Конкурс) і фінансування їх виконання.

2) Мета Конкурсу — сприяння членам територіальної громади міста у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру і створення умов для підвищення активності громади.

3) Основні завдання Конкурсу:

- стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

- поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадянами у розв’язанні соціально-економічних проблем міста;

- об’єднання ресурсів міської ради та громадськості для розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади міста.

4) Пріоритетні напрями Конкурсу:

- переоснащення зовнішнього освітлення;

- будівництво вуличних водопроводів;

- облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

- благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей, прибудинкових територій тощо.

2.    Умови проведення Конкурсу

1) До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, ОСББ, ініціативні групи громадян, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території міської ради (далі — Конкурсанти).

2) Загальний обсяг фінансування об’єктів не перевищує 50,0 тис.грн.

3) Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкової участі Конкурсантів у співфінансуванні чи виконанні певних робіт.

Внесок Конкурсанта  –  громадської організації, ОСББ – не менше 5% від загальної вартості проекту.

Внесок Конкурсанта – ініціативної групи полягає у забезпеченні виконання низки робіт: підготовці території, установці обладнання, фарбуванні тощо.

4) При реалізації міні-проектів допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5) Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

6) Конкурсанти подають до міської ради заявку та копії таких документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта або органу місцевого самоврядування:

Громадські організації:

- витяг з Єдиного державного реєстру про реєстрацію громадської організації;

- свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

- статут (положення);

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Органи самоорганізації населення:

- протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;

- положення про орган самоорганізації населення;

- рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

- рішення виконавчого комітету міської ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);

- документ,  що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

Ініціативні групи громадян:

- протокол зборів громадян про створення ініціативної групи із зазначенням прізвищ, імен, по батькові кожного члена ініціативної групи,  завірений у міській раді;

- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

7) Проекти подаються в письмовому вигляді за підписом
уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному аркуші обов’язково зазначається повне найменування і місцезнаходження Конкурсанта, дані контактної особи та інформація для зворотного зв’язку.

8)  Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року.

9) На об’єктах, упроваджених або модернізованих унаслідок реалізації міні-проекту, розміщується відповідна інформаційна табличка або інший знак, погоджений із Конкурсним комітетом, із зазначенням тексту такого змісту: «… у рамках конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади міської ради «Влада і громада – разом!» 2015 р.».

10) Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

- при виявленні недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян;

- у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

- при надходженні документів міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

- при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам цього Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом.

11) Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

3.    Критерії та порядок оцінки міні-проектів

Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за такими критеріями:

1) Відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу;

2) Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

- наявність чітко сформульованої проблеми;

- визначення оптимальних методів реалізації проекту;

- внесок членів територіальної громади в реалізацію проекту;

- вимірюваність і конкретність очікуваних результатів.

3) Економічна ефективність міні-проекту:
- співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

- вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

- залучення засобів з інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства).

4.    Організаційне забезпечення Конкурсу

1) Організаційне забезпечення Конкурсу здійснює спеціально створений Конкурсний комітет, до персонального складу якого входять: заступники міського голови;  представники постійних депутатських комісій міської ради: з питань бюджету; з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування; з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку; з гуманітарних питань, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями; представники районної громадсько-політичної газети «Маяк»; працівники апарату міської ради.

2) Конкурсний комітет:

- затверджує план проведення Конкурсу;

- контролює дотримання цього Положення і плану проведення Конкурсу;

- затверджує необхідні форми конкурсної документації;

- затверджує вимоги до оформлення міні-проектів;

- проводить Конкурс;

- ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

3) Регламент роботи Конкурсного комітету:

- Засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

- Рішення Конкурсного комітету ухвалюється більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні.

- За результатами розгляду питань Конкурсним комітетом приймаються рішення, які підписуються головою Конкурсного комітету, а у випадку його відсутності — його заступником.

Протягом місяця з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить експертизу і приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

5. Фінансування на виконання міні-проектів

Співфінансування для реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, на підставі рішення Конкурсного комітету.

 

Секретар ради                          З.Зіньковська