internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 5

Податок на прибуток

 

Які платники податку на прибуток подають до контролюючих органів разом з Податковою декларацією з податку на прибуток форми фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів?

 Фінансовузвітністьтаконсолідовануфінансовузвітністьзаміжнароднимистандартамискладаютьпублічніакціонернітовариства, банки, страховики, атакожпідприємства, якіпровадятьгосподарськудіяльністьзавидами, перелікякихвизначаєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни.

Хтоєплатникамиподаткунаприбутокзчисларезидентів?

Відповіднодоп. 133.1 ст. 133 ПодатковогокодексуУкраїнивід 02 грудня 2010 року № 2755-VI зізмінамитадоповненнями (даліПКУ) платникамиподаткурезидентамиє:
субєктигосподарюванняюридичніособи, якіпровадятьгосподарськудіяльністьякнатериторіїУкраїни, такізаїїмежами, крімюридичнихосіб, визначенихпп. 133.4 та 133.5 ст. 133 ПКУ;
НаціональнийбанкУкраїниздійснюєрозрахункизДержавнимбюджетомУкраїнивідповіднодоЗаконуУкраїни «ПроНаціональнийбанкУкраїни»;
управительфондуопераційзнерухомістю, якийздійснюєдіяльністьвідповіднодоЗаконуУкраїни «Профінансово-кредитнімеханізмиіуправліннямайномприбудівництвіжитлатаопераціяхзнерухомістю» щодоопераційірезультатівдіяльностііздовірчогоуправління, щоздійснюєтьсятакимуправителемчерезфонд.

 

Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств?

Відповіднодоп.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПодатковогокодексуУкраїнивід 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зізмінамитадоповненнями (даліПКУ) обєктомоподаткуванняєприбутокізджереломпоходженнязУкраїнитазаїїмежами, якийвизначаєтьсяшляхомкоригування (збільшенняабозменшення) фінансовогорезультатудооподаткування (прибуткуабозбитку), визначеногоуфінансовійзвітностіпідприємствавідповіднодонаціональнихположень (стандартів) бухгалтерськогооблікуабоміжнароднихстандартівфінансовоїзвітності, нарізниці, яківиникаютьвідповіднодоположеньрозділуІІІПКУ..

 

Чи зараховуються суми податку на прибуток, сплачені СГ на території ВЕЗ «Крим», під час сплати ними податку на іншій території України?

Під час тимчасової окупації загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, не справляються з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об’єктів оподаткування (в тому числі об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території. Будь-які податки, збори (обов’язкові платежі), стягнуті на території ВЕЗ «Крим», не змінюють розмір податкових зобов’язань з податків, зборів (обов’язкових платежів), нарахованих (що підлягають стягненню) на іншій території України.

Який порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)?

 Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або обґрунтована відмова щодо її видачі, видаються контролюючим органом за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, протягом 5 робочих днів від дати одержання письмового звернення.

Як оподатковуються страхові платежі та виплати на користь нерезидентів?

Відповідно до п.п. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:
у межах договорів із обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб — нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта», а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації — за ставкою 0 відсотків;
у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, — за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;
під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), — за ставкою 0 відсотків;
в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому — четвертому цього пункту, — за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

 

Чи подаються відповідні додатки з виправленими показниками до додатка ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств?

 Додатки до рядків додатка ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), на які є посилання в додатку ВП до Декларації, не заповнюються та не подаються.
Разом із Декларацією платник податків має подати доповнення до неї, складене за довільною формою, з поясненням проведених виправлень.

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.