internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 32

Податок на прибуток

 

Податок на прибуток, що підлягає сплаті, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно

Відповідно до п.п.266.1.1 п.266.1 ст.266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (п.п.266.3.1 п.266.3 ст.266 ПКУ).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України (п.п.266.9.1 п.266.9 ст.266 ПКУ).

Згідно з п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень р. ІІІ ПКУ.

При цьому, з урахуванням п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відноситься до адміністративних витрат та враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку).

Крім того, п.137.6 ст.137 ПКУ визначено, що податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Роз’яснення надано ДФС України в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі в підкатегорії 102.20.

 

Який термін подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з 2016 року?

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам, встановленим у п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, зокрема внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

 

Чи є безнадійною заборгованість, якщо відповідно до постанови виконавчої служби у боржника відсутнє майно та кошти, на які може бути звернуто стягнення?

Платник податку – кредитор може визнати безнадійною заборгованість, щодо якої виконавчою службою повернуто виконавчий документ через відсутність у боржника майна та коштів, на які може бути звернуто стягнення, якщо боржником є фізична особа.Разом з цим, у разі повернення виконавчою службою виконавчого документу через відсутність у боржника – суб’єкта господарювання майна та коштів, на які може бути звернуто стягнення, платник податку – кредитор на підставі норм ст. 9 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зі змінами та доповненнями може звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника. 

 

Для сільгоспвиробників – платників податку на прибуток встановлено річний податковий період

 Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

- виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу (пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Пунктом 137.5 ст. 137 ПКУ встановлено, що для виробників сільськогосподарської продукції встановлено річний податковий (звітний) період.

З огляду на викладене, якщо виробник сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2016 перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного (податкового) року дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва у розмірі не менш як 50 відсотків загальної суми доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник може для цілей оподаткування податком на прибуток використовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Такому платнику слід подати окремо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (далі — Декларація), за період з 01.01.2016 по 01.07.2016, а починаючи з 1 липня 2016 року, можна застосовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Крім того, з метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції при складанні Декларації у полі 9 «Особливі відмітки» Декларації проставляється позначка щодо належності його до відповідної категорії.

У випадку застосування виробником сільськогосподарської продукції податкового (звітного) періоду, який починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня звітного року, позначка у полі 9 «Особливі примітки» Декларації щодо належності до категорії виробника сільськогосподарської продукції не проставляється. При цьому порядок обчислення та сплати податку на прибуток здійснюється таким підприємством на загальних підставах.

 

Чи може платник податку використовувати банківську виписку з особового рахунку клієнта як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування?

Узагальнюючою податковою консультацією щодо використання банківських виписок як первинних документів, затвердженою наказом ДПС України від 05.07.2012 № 583, визначено, що виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов’язкових реквізитів.Аналогічна позиція з цього питання викладена у листі Національного банку України від 11.04.2012 №12-109/658-3917.

 

Які платежі з метою оподаткування вважаються «роялті»?

 Відповіднодоп.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 ПодатковогокодексуУкраїнивід 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зізмінамитадоповненнями (даліПКУ) роялтіцебудь-якийплатіж, отриманийяквинагородазавикористанняабозанаданняправанавикористанняобєктаправаінтелектуальноївласності, асаменабудь-якілітературнітвори, творимистецтваабонауки, включаючикомпютерніпрограми, іншізаписинаносіяхінформації, відео- абоаудіокасети, кінематографічніфільмиабоплівкидлярадіо- чителевізійногомовлення, передачі (програми) організаціймовлення, іншихаудіовізуальнихтворів, будь-якіправа, якіохороняютьсяпатентом, будь-якізареєстрованіторговельнімарки (знакинатовариіпослуги), праваінтелектуальноївласностінадизайн, секретнекреслення, модель, формулу, процес, праваінтелектуальноївласностінаінформаціющодопромислового, комерційногоабонауковогодосвіду (ноу-хау).
Невважаютьсяроялтіплатежі, отримані:
яквинагородазавикористаннякомпютерноїпрограми, якщоумовивикористанняобмеженіфункціональнимпризначеннямтакоїпрограмитаїївідтворенняобмеженекількістюкопій, необхіднихдлятакоговикористання (використаннякінцевимспоживачем”);
запридбанняпримірників (копій, екземплярів) обєктівінтелектуальноївласності, яківтіленівелектроннійформі, длявикористаннязасвоїмфункціональнимпризначеннямдлякінцевогоспоживання;
запридбанняречей (утомучисліносіївінформації), вякихвтіленіабонаякихмістятьсяобєктиправаінтелектуальноївласності, визначенівабзаціпершомуцьогопідпункту, укористування, володіннята/аборозпорядженняособи;
запередачуправнаобєктиправаінтелектуальноївласності, якщоумовипередачіправнаобєктправаінтелектуальноївласностінадаютьправоособі, якаотримуєтакіправапродатиабоздійснитивідчуженнявіншийспосібправаінтелектуальноївласностіабооприлюднити (розголосити) секретнікреслення, моделі, формули, процеси, праваінтелектуальноївласностінаінформаціющодопромислового, комерційногоабонауковогодосвіду (ноу-хау), завиняткомвипадків, колитакеоприлюднення (розголошення) єобовязковимзгідноіззаконодавствомУкраїни.

 

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.