internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 662

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

 

 

Чи оподатковуються ПДФО (не визначене коло платників) кошти, внесенні ЮО як поповнення телефонних рахунків ФО у вигляді заохочення (бонусу) в ході проведення маркетингових досліджень?

 Сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо дана знижка носить індивідуальний (персональний) характер. 
Враховуючи вищевикладене, якщо одержувачами знижки у вигляді заохочень (бонусів), що надходять на телефонні рахунки платників податків, є не визначене коло осіб, то сума таких бонусів не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Чи оподатковується ПДФО вартість дарунку, наданого у негрошовій формі, якщо його вартість не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, отриманого ФО від ЮО?

Відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

 

Який порядок оподаткування ПДФО грошового забезпечення військовослужбовців, в тому числі працівників — військовослужбовців Служби безпеки України, згідно з ПКУ?

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі — ПКУ), який регламентує порядок оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачає звільнення від обкладання податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, крім сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою (п.п.165.1.10 п.165.1 ст.165 ПКУ).
Тобто, базою для оподаткування податком на доходи фізичних осіб для військовослужбовців, у тому числі працівників (військовослужбовців) Служби безпеки України, є доходи у вигляді грошового забезпечення без виключення з нарахованої суми відрахувань до фондів, які передбачені п. 164.6 ст. 164 ПКУ, та податкової соціальної пільги.
При цьому, згідно з п. 168.5 ст.168 розділу ІV ПКУ суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

 

Як оподатковується ПДФО сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, яка отримується ФО — вигодонабувачем (спадкоємцем) у разі смерті застрахованої особи?

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім’ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Оподаткування страхових виплат, що сплачуються іншим платникам податку – вигодонабувачам (спадкоємцям) за договорами довгострокового страхування життя у разі смерті застрахованої особи, здійснюється згідно з законодавством та залежить від умов договору.

Чи оподатковується ПДФО сума грошової компенсації, що виплачується звільненим військовослужбовцям замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна?

 Податковим кодексом України, який регламентує порядок оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачено звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби. При цьому, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.  

Допомогу фізособам з території АТО не включають до оподатковуваного доходу

Фахівці ДФС роз’яснили, що до оподатковуваного доходу не включають благодійну допомогу у будь-якій сумі (вартості), виплачену (надану) благодійником — юридичною особою на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (АТО), або вимушено залишили у зв’язку з цим такі населені пункти.

Така допомога має використовуватись для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів реабілітації. При цьому контроль за цільовим використанням коштів здійснює благодійник — юридична особа.

Набувач благодійної допомоги має підтвердити статус переселенця або те, що він проживає на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) АТО.

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надану благодійну допомогу у податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «169».

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.09.2016 р. № 20506/10/26-15-13-01-12

 

ЯкимчиномоподатковуєтьсяПДФОсумадебіторськоїзаборгованості, якапогашаєтьсяЮОборжникомФОПпісляприпиненнянеюпідприємницькоїдіяльності?

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.     
     Доскладузагальногооподатковуваногодоходузараховуєтьсявиручка, щонадійшлафізичнійособіпідприємцюяквгрошовій, таківнатуральнійформі, асаме:
-
виручкаувиглядібезготівковихгрошовихкоштів, щонадійшлинабанківськийрахунокчивготівковійформібезпосередньопідприємцючийогопрацівникамнамісціздійсненнярозрахунків (вт.ч. відсоткибанку);
-
виручкавнатуральній (негрошовійформі);
-
сумиштрафівіпені, отриманівідіншихсубєктівпідприємництвазадоговорамицивільно-правовогохарактерузапорушенняумовдоговорівтаіншідоходи, якіповязаніізздійсненнямпідприємницькоїдіяльності.
Відповіднодоп. 4 розділу «Загальніположення» Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 10 «Дебіторськазаборгованість», затвердженогонаказомМіністерствафінансівУкраїнивід 08.10.99 № 237, дебіторськазаборгованістьцесумазаборгованостідебіторівпідприємству (фізичніособіпідприємцю) напевнудату.
Прицьому, якщоуфізичноїособипідприємцянамоментпроведенняпроцедуриприпиненняпідприємницькоїдіяльностірахуєтьсядебіторськазаборгованістьівонанепогашається, тоуфізичноїособипідприємцяневиникаєдоходу.
Однак, якщопіслязакінченняпроцедуриприпиненняпідприємницькоїдіяльностіфізичнійособіпогашаєтьсясумадебіторськоїзаборгованостіюридичноюособоюборжником, тоусясумаданоїзаборгованостіпідлягаєоподаткуваннюзазагальнимиправилами, встановленимирозділом IV ПКУдляплатниківподаткуфізичнихосіб.
При цьому, суб’єкти господарювання, які відповідно до норм ПКУ відносяться до податкових агентів, при виплаті доходів фізичній особі повинні нарахувати та утримати податок на доходи фізичних осіб.

 

Чи підлягає оподаткуванню одноразова грошова допомога, що надається військовослужбовцю внаслідок отримання інвалідності (каліцтва)?

Якщо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців здійснюються відповідно до Закону № 2232 та Закону № 2011 з врахуванням вимог пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, то такі виплати не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Чи виникає об`єкт оподаткування ПДФО, якщо ЮО сплачує вартість виробничих розмов, які здійснюють її працівники з мобільних телефонів, що обліковуються на балансі ЮО?

Вартість послуг мобільного зв`язку (телефонних розмов з мобільного телефону, який знаходиться на балансі юридичної особи), що сплачується юридичною особою за здійснення його працівником виробничих телефонних розмов, не розглядається як додаткове благо за наявності відповідних документів, які підтверджують використання мобільного зв’язку виключно у виробничих цілях.
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 15.09.2016 р. № 6052/П/26-15-13-02-15

 

Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт при визначенні бази оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податків на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені строки?

Відповідно п. 164.5. ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі — ПКУ) під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: 
К = 100 : (100 — Сп),
 
де К — коефіцієнт;
 
Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
 
     У такому самому порядку визначаються об’єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки. 
Згідно п.п 164.2.11 п 164.2 ст.164, сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 цього Кодексу, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

 

Що є базою оподаткування ПДФО для доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті?

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті, є ці доходи, що перераховані у гривню за валютним курсом Національного банку України, який діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума сплачена СГ за навчання ФО — найманого працівника одним платежем в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років?

 Законодавством не встановлено обмежень щодо терміну, за який роботодавець має право здійснити оплату за навчання найманого працівника.
Якщо суб’єкт господарювання сплатив за навчання фізичної особи — найманого працівника однією сумою в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років, така сума, з урахуванням розміру, визначеного пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу України, оподаткуванню не підлягає.
При цьому, якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або трьох років після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу, то сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.