ПЛАН заходів щодо запобігання і протидії корупції в Богодухівській міській раді 2018 рік

Переглядiв: 70

Додаток

до розпорядження  від 12.01.2018 №___

 

 

ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупції в Богодухівській

міській раді  2018 рік

№ п/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності

здійснення заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

І. Організаційні заходи

1.1.

Розробити та затвердити плани заходів щодо попередження корупції на 2018 рік Закон України «Про запобігання корупції», постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (із змінами)

 

До

15січня 2018 року

  Юрист  

1.2.

Забезпечити періодичний розгляд на засіданнях  сесії та виконавчого комітету , службових нарадах питань щодо виконання вимог організації та проведення роботи з профілактики та протидії корупційним проявам з конкретним визначенням завдань і доручень відповідним   спеціалістам  з усунення виявлених недоліків та покращення стану справ Закони України «Про запобігання корупції» та акти Президента України і Кабінету Міністрів України

Протягом року

  Міський голова, секретар ради, керуючий справами  

1.3.

Надавати методичну допомогу   із здійснення заходів запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням Закон України «Про запобігання корупції», акти Президента України і Кабінету Міністрів України    За потребою  

Юрист

 

1.4.

З метою налагодження дієвого контролю за фактами скоєння спеціалістами міської ради порушень антикорупційного законодавства забезпечити   облік  осіб, яких було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення Закон України «Про запобігання корупції»

Протягом року

  Юрист  

1.7.

Аналізувати скарги та звернення громадян до  міської ради, в яких вбачається порушення   існуючого антикорупційного законодавства.

Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями

Закони України «Про запобігання корупції»,  «Про звернення громадян»

Протягом року

 Керуючий справами виконавчого комітету, юрист  

1.8.

Провести нараду  про дотримання основних положень Закону України «Про  запобігання   корупції» за підсумками I півріччя 2018 року Антикорупційне законодавство

Липень

2018 року

 Міський голова  

1.9.

 Організувати роботу щодо    мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

 

 

 

 

Протягом року

 Міський голова,

Керуючий справами виконавчого комітету

 

1.12.

Провести навчання з спеціалістами та депутатами міської ради щодо виконання вимог розділу VII «Фінансовий контроль» Закону України «Про запобігання корупції» Закон України «Про запобігання корупції»

Березень     2018 року

 Юрист  

1.13.

Забезпечити роз’яснення щодо подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій  органів місцевого самоврядування Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» із змінами) Січень-березень

2018 року

 Юрист  

1.14.

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій  органів місцевого самоврядування Закон України «Про запобігання корупції», Указ Президента України  від 25 січня  2012 року №33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Протягом

15 днів

з дня отримання письмової згоди

 Керуючий справами виконавчого комітету  

1.15.

Сприяти висвітленню   заходів щодо запобігання і протидії корупції, що вживаються   міською радою, започаткувати відповідні спеціальні рубрики з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції Закон України «Про запобігання корупції»

Протягом року

 Юрист  

1.16.

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією («телефон довіри», «гаряча лінія» тощо) Закон України «Про запобігання корупції»

Протягом року

   Заступники міського голови  

1.17.

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади продовжити висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі міської ради   рубрики «Протидія корупції» антикорупційної діяльності районної державної адміністрації та проведених заходів з цих питань Закон України «Про запобігання корупції»

Протягом року

Юрист  

1.18.

Сприяти відновленню престижності статусу службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалюючи механізм відбору і призначення службовців. Забезпечити проведення процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади та спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави Закони України «Про запобігання корупції», «Про державну службу»

Протягом року

 Керуючий справами виконавчого комітету  

1.19.

Проводити семінари-навчання з посадовими особами міської ради щодо виконання вимог антикорупційного законодавства (за окремим планом) Закони України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», акти Президента України і Кабінету Міністрів України

Протягом року

Юрист  

1.20.

Відвідувати семінари-навчання з     виконання антикорупційного законодавства (за окремим планом) Закони України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», акти Президента України і Кабінету Міністрів України

Протягом року

 Міський голова  

1.21.

  Розглянути на сесіях питання про виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог Закону України «Про запобігання корупції» Закони України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», акти Президента України і Кабінету Міністрів України

Протягом року

 Міський голова  
                          ІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням державного майна та бюджетних коштів

2.1.

Розглядати   службових нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати конкретні заходи і доручення посадовим особам, спр усунення недоліків Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №125/2001 «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері»

 

Протягом року

 Міський голова  

2.2.

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері Указ Президента України                                 від 16 листопада 2000 року №1242/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально- економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів».

Протягом року

Міський голова  

ІІІ. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики корупційних проявів

3.1.

 Відвідувати комплекс інформаційно-пропагандистських заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх роль у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чиновникам, що її зумовлюють

 

Закон України «Про запобігання корупції»

Протягом року

 Міський голова  

3.2.

Забезпечити підвищення кваліфікації   службових осіб, відповідальних за запобігання корупційним проявам, у  Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

 

План-графік з підвищення кваліфікації державних службовців у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (обласна програма)

Протягом року

 Керуючий справами

виконавчого комітету