П Р О Г Р А М А економічного та соціального розвитку міста на 2015 рік

Переглядiв: 203

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XLI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 27.02.2015                                         Богодухів                     № 2126-VІ

 Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста на 2015 рік

Відповідно до ст.11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Богодухова за 2014 рік та завдання на 2015 рік» від 19 лютого 2015 року №21 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста на 2015рік, надалі – Програма, що додається.

2.Виконкому міської ради:

1) Забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

2) Здійснювати щоквартально аналіз стану виконання Програми.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити фінансування видатків по об’єктах комунального та соціально-побутового призначення у 2015 році  в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті та фактичних надходжень до бюджету розвитку на 2015рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.), соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б) та секретаря міської ради.

 

Міський голова                                                      Н.ОЛЕКСЕНКО

 

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради від 27.02.2015 № 2126-VІ

(LІІ сесія VІ скликання)

 

 П Р О  Г Р А М А

економічного та соціального розвитку міста на 2015 рік

 

ВСТУП

Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних  напрямків та шляхів його динамічного, збалансованого розвитку.

Програма враховує головні ціла розвитку міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, грунтується на комплексі галузевих прогнозів.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі мети, отримання підтримки у громадськості та населення міста.

Нормативно-правовою базою розробки Програми є закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та  розроблення програм соціально-економічного розвитку України”, міський бюджет на 2015 рік, затверджений рішенням Богодухівської міської ради від 23 січня 2015 року (LI сесія VI скликання)

Основною метою Програми є створення умов для динамічного розвитку виробничого комплексу, зайнятості населення, поліпшення комунальної інфраструктури міста, залучення інвестицій на будівництво, розвиток малого і середнього підприємництва, підвищення добробуту населення та стандартів життя, забезпечення сталого соціально-економічного зростання міста.

ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО

         РОЗВИТКУ В 2015 РОЦІ

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку 2014 року, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку міста, у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку та систему заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку міста   у 2015 році:

-      покращення благоустрою міста, підтримання належного санітарного стану, створення безпечних умов життя для мешканців;

-      вдосконалення роботи технічних інфраструктур міста;

-      надання житлово-комунальних послуг, які відповідають санітарно-технічним вимогам;

-      залучення інвестицій на будівництво та виконання інших, значимих для міста заходів,  створення нових робочих місць;

-      збільшення обсягів капітального ремонту житла за рахунок усіх джерел фінансування;

-      енергозбереження в бюджетних установах міста;

-      продовження облаштування зон відпочинку для мешканців міста;

-      розвиток партнерських відносин між владою та громадою.

Досягнення намічених показників передбачається здійснювати в основному за допомогою проведення організаційних та економічних заходів міської ради, спрямованих на підтримку та розвиток комунальних підприємств, промисловості міста,

підприємництва, раціональне використання місцевих ресурсів, посилення виконавчої дисципліни у всіх ланках управління, виконання міських программ:

-  «Питна  вода Богодухова» на 2012-2020 роки;

- «Поводження з твердими побутовими відходами»  на 2012-2015 роки;

- Програма оновлення містобудівної документації на території населених пунктів Богодухівської міської ради на 2013-2015 роки;

-Міська Програма охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2014 – 2016 роки;

Програма поліпшення матеріально-технічної бази служби цивільного захисту у Богодухівському районі ГТУ МНС України у Харківській області на 2013-2015 роки;

- Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2014–2017 роки;

- Комплексна Програма соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2013-2015 роки;

- Міська комплексна програма профілактики правопорушень на 2012-2016 роки;

- Програма «Дошкільна освіта»  на 2013-2017 роки;

-Програма підтримки учасників бойових дій на території інших держав Богодухівської міської ради на  2013-2015 роки;

- Програма забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2013-2017 роки;

-Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради.

 БЮДЖЕТ

Протягом  2015 року   планується отримати всіх надходжень до міського бюджету 11165,4 тис.грн., з них субвенція районного бюджету на дошкільну освіту та культуру -5664,8 тис.грн. Доходи загального фонду плануються в розмірі 10391,3 тис.грн., спецфонду -1074,1 тис.грн., в тому числі  300 тис.грн. бюджет розвитку. У зв’язку зі змінами в Податковому та Бюджетному кодексах України, міською радою 23 січня 2015 року встановлено акцизний податок з роздрібної торговельної мережі  та податки на майно (транспортний, на майно, відмінне від земельної ділянки, земельний).Основним джерелом наповнення міського бюджету  у 2015 році є місцеві податки: плата за землю 2650,0 тис. грн. та єдиний податок- 2647,4 тис.грн.   Із загальнодержавних податків найбільшу суму доходів складає акцизний податок -574,8 тис.грн.

На виконання Програми соціально-економічного розвитку Богодухівської міської   ради за рахунок загального та спеціального фондів міського бюджету плануються  видатки в сумі (тис.грн.):

  - галузь «Освіта» -7060,3  
   - соціальний захист  і соціальне    забезпечення -  111,3  
  - житлово-комунальне господарство, -2150,0  
        з них благоустрій -2000,0  
  - культура та мистецтво -150,8  
  - землеустрій - 50,0  
 

 

         ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Сільськогосподарські угіддя займають 5593 га, або 67%, на яких ведуть сільськогосподарську діяльність  2 товариства, одне приватне сільгосппідприємство, 11 фермерських господарств, 152 одноосібники.

З числа забудованих земель станом на 01.01.2015 на території міста в оренді знаходиться 179 земельних ділянок площею  44,7 га. Протягом 2014 року укладено 34 договори оренди, з них  вперше  — на  25 ділянок.

В 2015 році планується отримати 2650 тис.грн. надходжень від плати за землю, укласти не менше 10 договорів оренди земельних ділянок, від продажу отримати  300 тис.грн.

Отримані від продажу земельних ділянок кошти необхідно буде направляти на коригування Генерального плану для виготовлення проектної документації щодо встановленя меж міста, які  не відповідають сучасному стану, внаслідок чого значна кількість побудованих об’єктів опинилась за межею міста і міська рада не має права розпоряджатись ними.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

В місті Богодухові стабільно працюють — надають робочі місця і нарощують свої потужності 15 підприємств. Найбільші з них ПАТ “Богодухівський м’ясокомбінат”,  ТОВ “Богодухівський молзавод”, ТОВ “Рибоконсервний завод “Екватор”, ТОВ “Лекорна”, Богодухівський електромеханічний завод (БЕМЗ), ПП «Хелком.

Підприємства міста протягом року співпрацювали з міською радою в питаннях благоустрою, санітарної очистки територій, проведення громадських заходів. Суттєву допомогу в облаштуванні дитячих майданчиків, зон відпочинку надає Богодухівський електромеханічний завод. На сьогодні міською радою укладено  угоди про соціально-економічне партнерство  з 9 підприємствами. У 2015 році ця робота буде продовжуватись.

Протягом 2015 року підприємствами міста планується випуск промислової продукції залишити на рівні обсягів 2014 року – близько 400 млн.грн.

 РЕГУЛЯТОРНА  ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Станом на 01.01.2015  на території міської ради підприємницьку діяльність здійснюють 642 суб’єкти малого бізнесу. Протягом 2014 року органами державної реєстрації зареєстровано 82 фізичні особи –підприємці, знялось з обліку 227.  Від сплати єдиного податку та податку за провадження торговельної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності до міського бюджету за рік надійшло 2212,1 тис.грн., що  більше на 124,7  тис.грн., або 6% від рівня 2013 року.

Основні види діяльності — торгівля та сфера послуг, виготовлення меблів, дверей, вікон, автотехобслуговування, приватні перевезення. В місті  зареєстрована громадська організація- Спілка підприємців малого та середнього бізнесу (голова Мальченко Л.Ф.), профспілкова організація працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг Богодухівського району(голова Назаренко Т.О.), які мають представницьку можливість  брати участь у розробленні регуляторних актів, що ухвалюються міською радою в галузі підприємництва та малого бізнесу.

На території міста стабільно функціонують 3 ринки: БГКТП «Підприємець», ТОВ «Богодухівський ринок», ПП «Гранд». Ринки здійснюють свою діяльність відповідно до Правил торгівлі на ринках, затверджених міською радою.

У 2015 році буде продовжуватись робота щодо сприяння розширенню мережі побутових послуг, забезпечення  безпечних легальних пасажироперевезень, отримання суб’єктами малого бізнесу у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності,  викуплення земельних ділянок під об’єктами підприємницької діяльності.

Станом на початок 2015 року міською радою ухвалено 23 регуляторних акти, що регулюють  відносини у сфері господарської діяльності, якими встановлені:

Правила благоустрою на території Богодухівської міської ради;

Правила торгівлі на ринках міста Богодухова;

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення;

Норми споживання питної води;

Правила приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації;

Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Богодухівської міської ради;

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців;

Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Богодухова, та пропорції її розподілу;

Положення про зняття з балансу КП «Богодухівжитло» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам;

Порядок  присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради;

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

Положення про порядок передачі в оренду, відчудження та списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова;

Порядок надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель i споруд на території Богодухівської міської ради;

Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів;

Положення про туристичний збір;

Положення про ритуальну службу;

Порядок утримання кладовищ;

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

Правила розміщення зовнішньої реклами;

Ставки орендної плати за землю;

Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку, іншого cлабкострумового обладнання в житлових будинках та  інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухова;

Порядок подання, розгляду, встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, які регулюються виконавчим комітетом міської ради;

Порядок надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель.

Всі регуляторні акти розміщені на офіційному сайті міської ради.

Протягом 2015 року планується до прийняття 2 регуляторних акти, у тому числі Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території Богодухівської міської ради та Порядок відрахування частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до міського бюджету

ТОРГОВЕЛЬНЕ, ПОБУТОВЕ І ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

У цій галузі суб’єктами виконання послуг створене активне конкурентне середовище.  В останні роки майже всі необхідні мешканцям міста послуги надаються  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

Загальна довжина маршрутів по місту складає 29 км. Щоденно на маршрутах загального користування працюють 5 автобусів. Міські пасажироперевезення за маршрутами до с.Семенів Яр, району колишнього колгоспу “Перемога”, вул. Петровського

виконує на підставі конкурсу КП «Богодухівжитло». Ці маршрути не завжди рентабельні, наповнення автобусів, як правило, в одну сторону,  однак для  частини мешканців, що проживають далеко від центру міста їх виконання має дуже велике значення.  Більший

пасажиропотік відбувається за  маршрутами з Мусійків та вул. Космічної  через центр до районної лікарні ( виконавець ПП Дубонос Н.В.). На всі маршрути міською радою затверджені графіки руху і тарифи.

Транспортне обслуговування в режимі “таксі” на сьогодні надають по місту офіційно 5 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Сфера роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загальноекономічного потенціалу країни, так і у забезпеченні потреб міста в товарах і послугах.   Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Розширюється мережа торговельних закладів, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги.

На сьогодні в місті працюють 136 приватних магазинів, 96 кіосків та контейнерів, 16 аптек і ветаптек, 12 закладів громадського харчування, 36 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 автозаправок.    Протягом 2014 року  продовжувалось будівництво та здача в експлуатацію магазинів на площі Кірова, не введеними в експлуатацію залишилось  2 магазини з 24 збудованих.

Основними питання для вирішення у 2015 році є:

-          недопущення торгівлі в невідведених місцях;

-            завершення упорядкування прилеглої території біля збудованих магазинів на пл.Кірова;

-          підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами.

 ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Благоустрій

На виконання заходів, пов’язаних з благоустроєм міста, протягом 2015 року буде використано  2000,0 тис.грн.

Протягом 2015 року планується  збільшити до 10 відсотків обсяги надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з  підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь.

З метою розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» підприємство планує придбати:

- автомобіль самоскид ГАЗ 3309 ( 600 тис.грн);

- бензокоси, бензопилу, газонокосарку ( 23,0 тис.грн.);

- матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку ( 45,0 тис.грн.),

- запчастини для автотранспорту (55,0 тис.грн.);

- дорожні знаки (15,0 тис.грн.);

- контейнери  (50,0 тис.грн.);

- огорожу кладовища (120,0 тис.грн.);

- світлофори та виконати їх реконструкцію по вул.Леонова  (40,0 тис.грн.);

- подрібнювач гілок (100 тис.грн.).

Продовжуватимуться міські пасажироперевезення комунальним транспортом за трьома маршрутами, будуть утримуватися в належному стані парки, пам’ятники, міське кладовище та надаватися ритуальні послуги відповідно до чинного законодавства, підримуватися  технічно, а при наявності фінансування – розширюватись мережа вуличного освітлення.

На території міського звалища буде продовжуватись будівництво комплексу з управління комунальними відходами, розпочате в 2013 році за кошти обласного фонду  охорони навколишнього природного середовища та інвестора. Замовник будівництва –

Департамент капітального будівництва ХОДА, генеральний підрядник ТОВ «ЕКОВТОР», орієнтовна вартість 95 млн.грн. Ввведення в експлуатацію 1 пускового комплексу

заплановано на травень, введення в експлуатацію –на листопад 2015 року.

Житлове господарство

Налічує 110 житлових будинків, які знаходяться на балансі КП “Богодухівжитло”, з них 10  будинків, у яких створені ОСББ. Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються 1427 абонентам.

Протягом  2015 року планується:

-забезпечити обстеження димових та вентиляційних каналів будинків з видачею актів ДПО, виконати їх поточний ремонт;

-забезпечити укладання договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків житлового фонду підприємства;

-здійснити належне утримання та ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж, обробку підвальних приміщень дератизаційними засобами та інше;

-надавати допомогу та спільно з міською радою стимулювати мешканців будинків до створення ОСББ (не менше 3-х);

-привести тарифи у відповідність до їх планових витрат, ліквідувати збитковість послуги з утримання будинків та прибудинкових територій;

-максимально залучати мешканців житлових будинків до благоустрою прибудинкових територій.

Водопостачання та водовідведення

Мешканцям міста надаються послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження, вивезення і захоронення твердих побутових відходів, обслуговування будинків і споруд та  прибудинкових територій, теплопостачання.

Протяжність водопроводів по місту становить 70,3 км. Водою з міського водопроводу користується  57%  мешканців населених пунктів Богодухівської міської ради, послугами  міської каналізації — 18,3%, послугами з вивезення рідких відходів — 36 %.

Абонентів послуги з водопостачання на 01.01.2015 р. нараховується 4747 абонентів, у т. ч. населення  4618, бюджетні установи — 30, інші (госпрозрахункові) — 99 абонентів.

З міського бюджету на розвиток водопровідно-каналізаційної мережі заплановано 150 тис.грн. видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання.

При забезпеченні фінансування з бюджетів інших рівнів та надходженні інвестицій, у тому числі в рамках міжнародної технічної допомоги, в планах КП»Богодухіввода»:

1)розробити /замовити проектно-кошторисну документацію:

-реконструкція очисних споруд в м. Богодухів вул. Комарова 1А. -243,0  тис. грн.,  
-будівництво малих очисних споруд (типу BIOTAL, ТОПАЗ)  для житлових будинків по вул. Дем’яна Бєдного, 75Д, 75Е, 69, 71, 75, 5Г  

-30.0  тис. грн.,

 
-виготовлення проектної документації землевідводу під об’єкти КП «Богодухіввода»  

-52.0  тис. грн.,

 
-розробка проекту тампонажу недіючих артезіанських свердловин -20.0  тис. грн.,.  
-коригування кошторисної документації до проекту «Будівництво водопровідної мережі від водогону по вул.  Пушкіна до водозабору по вул.  Катукова для приєднання до неї домоволодінь, що знаходяться по вул.  Пушкіна та по вул.  Катукова в м. Богодухові, Харківської обл.»  

 

 

-8.2  тис. грн.,

 
-завершення розробки «Схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення м. Богодухів,Харківської обл.»  

-25.0  тис. грн.,

 
-геологічне вивчення запасів підземних вод для отримання ліцензії на користування надрами  

-200.00 тис. грн.;

2) виконати будівництво/капітальний ремонт об’єктів,на які виготовлена ПКД:

  -реконструкція водопроводу по пров. Садовому в м. Богодухові. -200,617 тис.грн.,
  -будівництво каналізаційного колектора по вул. Чалого, вул. Загорулько, вул. Урицького в м. Богодухові.  

-2615,121 тис.грн.,

  -реконструкція системи водовідведення в м. Богодухові (другий пусковий комплекс). Реконструкція очисних споруд вул. Катукова.  

-3466,363 тис.грн.,

  -ремонт приміщень та придбання майна для обладнання виробничої бази КП «Богодухіввода» по вул. Пушкінська.  

-21.0  тис.грн.

   Також є необхідність у виконанні герметизації бетонних резервуарів збору води:

- водозабору «Південний»

 

 

-170.0 тис. грн.,

               — водозабору «Катукова» -85.0 тис. грн.,
              — водонапірної башти «Катукова» -40.0 тис. грн.;
3) придбати  вакуумну асенізаційну машину типу КО-505АГ      -750.0 тис. грн.

Протягом 2015 року планується збільшити послуги з водопостачання та водовідведення на 2,5%, підключити до мережі 50 абонентів.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  У 2015 році Богодухівська міська рада планує взяти участь в проекті «Угода мерів» (за сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні), подати заявки на участь у проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», які фінансуються Європейським Союзом спільно з Програмою розвитку ООН.

Буде продовжуватись розпочата у 2015 році співпраця  з Харківським регіональним центром з інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України щодо просування інвестиційних проектів та інвестиційного паспорту міста Богодухова в рамках проекту «Малі міста-магніт для інвестора — підвищення інвестиційного потенціалу малих міст України», організаторами якого є інститут Східноєвропейських досліджень (Польща), ГО «Агенція Європейських Інновацій».

З метою пошуку інвесторів міською радою подано до Департаменту економіки та міжнародних відносин для  залучення коштів міжнародної технічної допомоги декілька проектних пропозицій, до Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА подано пропозиції щодо фінансування  робіт з будівництва водопроводів та системи водовідведення, капітального ремонту покрівлі будинків по вул. Охтирській, 27/14 та  45В, переоснащення мережі зовнішнього освітлення, реконструкції гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1.

Буде продовжуватись спільна робота міської ради та територіальної громади в розробці та поданні проектів, що фінансуються  в рамках обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє», яка вже підтвердила свою результативність.

Наразі міською радою визначені актуальні для міста  проекти  для залучення зовнішніх інвестицій за різними напрямками та джерелами:

-реконструкція системи водовідведення в м. Богодухів (другий пусковий комплекс). Реконструкція очисних споруд вул. Катукова;

-будівництво каналізаційного колектору  по вул.Чалого, вул. Загорулька, вул. Урицького в м. Богодухові;

-будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова ;

-переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць;

-продовження будівництва глибинної артезіанської свердловини на Північному

водозаборі;

-заміна вигрібних ям житлових будинків 75,75Г,75Д, 75Е по вул. Дем’яна Бєдного в м.Богодухові на малі очисні споруди типу «BIOTAL»;

-реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Калініна в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад;

-реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові;

-технічне переоснащення та капітальний ремонт житлових будинків у м.Богодухові, в яких створені   об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

-проведення капітального та поточного ремонту комунальних  автодоріг;

-благоустрій водоймища та прилеглої території на перехресті вулиць Урицького-Чапаєва в м.Богодухові;

-утеплення будівель дошкільних  навчальних закладів №№5,7,8.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Завдання на 2015 рік полягають у реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі чинної нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення, збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення. Програмою зайнятості населення Богодухівського районі на період до 2017 року розроблені основні напрямки реалізації планових показників.

Районним центром зайнятості на 2015 рік заплановано по місту Богодухову:

-     працевлаштувати ( з урахуванням плинності кадрів) -  700 чол.

в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 15 чол.;

-     залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 60  чол., в тому числі на виконання міської Програми підтримки організації громадських робіт та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік -41 чол., за рахунок підприємств інших форм власності -19 чол. (кошти центру зайнятості 35 тис.грн, міського бюджету -35 тис.грн);

-  направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців- 100 чол.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2015 році міським бюджетом передбачено 111,3тис. грн. Ці кошти будуть використані для надання одноразової адресної грошової допомоги (58,4 тис.грн.), 25% знижки на  на оплату за комунальні послуги п’ятнадцятьом інвалідам по зору I групи  (14,4 тис.грн.,), на фінансову підтримку міської ради ветеранів (27,3 тис.грн.)  та громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» (4,0 тис.грн), на підтримку творчої та обдарованої учнівської молоді (7,2 тис.грн.).

Основні завдання на 2015 рік:

- забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради;

- продовжити роботу щодо реалізації завдань, поставлених державою у сфері соціальної політики, всебічного захисту і підтримки законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів уразливих верств населення;

- розвивати і поглиблювати співпрацю з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

ОСВІТА

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 603 дитини. Їх обслуговують 127 працівників.

У 2015 плановому році буде продовжуватись робота над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів освіти, підвищенням їх енергоефективності. З цією метоюпланується використовувати різні джерела фінансування та залучати педагогічні колективи, батьківські комітети і громадськість до участі в конкурсах міні-проектів. Також

передбачена заміна системи опалення в ДНЗ №9 та використання всіх можливостей для переведення опалення  в дошкільних навчальних закладах на альтернативні види палива.

На галузь «Освіта» в міському бюджеті на  2015 рік передбачені видатки в сумі 7060,3 тис.грн, з них субвенція із загального фонду районного бюджету  -5627,6 тис.грн.

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості. Міською радою фінансується Семеноярський клуб.

Традиційно у 2015 році планується у місті спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури проводити різноманітні державні та народні свята, вшанування кращих представників трудових колективів міста до професійних свят, прийоми з цієї нагоди у міського голови.

Основними завданнями міської ради в цій галузі будуть підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання патріотизму, любові та поваги до своєї малої батьківщини, відродження національних звичаїв та традицій.

Витрати міського бюджету на утримання Семеноярського клубу у 2015 рокі плануються на рівні 150,8 тис.грн. На ремонт опорної стіни біля стадіону «Колос»  в міському бюджеті передбачено 50 тис.грн.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

У 2015 році робота міської ради буде спрямована на інформування жителів територіальної громади про діяльність міської ради шляхом використання різних можливостей та зворотнього зв’язку з населенням. Розвиток інформаційного простору здійснюватиметься у таких напрямках:

- співпраця з районною громадсько-політичною газетою “Маяк”;

- наповнення офіційного web-сайту Богодухівської міської ради;

- проведень зборів громадян за місцем проживання з актуальних питань.

В районній газеті «Маяк» різнобічно висвітлюватиметься діяльність міської ради, її виконавчого комітету, комунальних підприємств, порушуватимуться злободенні питання, які хвилюють жителів територіальної громади, оприлюднюватимуться відповідно до чинного законодавства нормативно-правові документи (регуляторні акти). На співфінансування газети

«Маяк» з міського бюджету буде використано 15,0 тис.грн.                                                                             Створений на початку 2013 року офіційний веб-сайт Богодухівської міської ради буде постійно поновлюватись, що дозволить  жителям громади як своєчасно мати інформацію, так і брати активну участь в обговоренні актуальних питань життєдіяльності міста. Структура веб-порталу дозволяє всім користувачам Інтернету знайомитись з історією міста, складом міської ради, планами діяльності, новинами, ухваленими рішеннями, тощо.

Секретар міської ради                                                    З. ЗІНЬКОВСЬКА