Обговорення проектів

Переглядiв: 2678

Оприлюднено 07.05.2020

ПРОЕКТ                                                               

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      XL__ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

      «__» 06.2020                                              Богодухів                                      № -_____VII

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265-287 Податкового кодексу України  із змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань бюджету, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1.Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення, податковий період, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.1, 266.2, 266.3, підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266,7, пунктами 266.6, 266.8, 266.9, 266.10, підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

1.2. Ставки податку визначені у додатку 1  до цього рішення.

1.3. Пільги зі сплати податку.

1.3.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначаються відповідно до підпунктів  266.4.1 та 266.4.3 пункту  266 статті 266 Податкового кодексу України.

1.3.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 2. до цього рішення.

1.3.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради транспортний податок

2.1.Платники транспортного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення та сплати податку, строки сплати податку визначаються відповідно до  статті 267 Податкового кодексу України.

3. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради земельний податок

3.1. Платники земельного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення податку, строк сплати, строк та порядок подання звітності з плати земельного податку визначені в   статтях 269,270,271,285,286,287 Податкового кодексу України.

3.2. Ставки земельного податку визначені в додатку 3 до цього рішення.

3.3. Пільги щодо сплати земельного податку

3.3.1. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено в додатку 4 до цього рішення.

3.3.2. Від сплати податку звільняються юридичні та фізичні особи відповідно до статтей 281,282 Податкового кодексу України.

3.3.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, визначений                  статтею 283 Податкового кодексу України.

3.3.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2–284.4               статті 284 Податкового кодексу України.

4.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради єдиний податок

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої трупи — у відсотках (фіксовані ставки)до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку — 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в підпункті 4.1. пункту 4 цього рішення визначаються  відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

4.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 5. Всі питання, що не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.

 6. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.).

8. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

9.Визнати таким, що втратило чинність, рішення  міської ради від 12.07.2019 №1336-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» (XXXVI  сесія VII  скликання),  з дати введення в дію цього рішення.

Міський голова                                                             МИКОЛА ГОЛУБ

 Додаток 1

до рішення «Про встановлення місцевих податків

і зборів на 2021 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2020 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 1 січня 2021 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,250

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1110.3 Будинки садибного типу

0,500

0,250

1110.4 Будинки дачні та садові

0,500

0,250

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,250

1122.3 Будинки житлові готельного типу

0,500

0,250

113

Гуртожитки

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців

0,500

0,250

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

-

-

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,500

-

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

0,500

-

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки

0,500

-

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,500

-

1130.9 Будинки для колективного проживання інші

0,500

-

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

 

1211

Будівлі готельні

1211.1 Готелі

0,500

0,500

1211.2 Мотелі

0,500

0,500

1211.3 Кемпінги

0,500

0,500

1211.4 Пансіонати

0,500

-

1211.5 Ресторани та бари

0,500

0,500

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

0,500

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки

-

-

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,500

-

1212.3 Центри та будинки відпочинку

0,500

0,500

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,500

0,500

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління

0,500

0,500

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування

0,500

0,500

1220.3 Будівлі органів правосуддя

0,500

0,500

1220.4 Будівлі закордонних представництв

-

-

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,500

0,500

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,500

0,500

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

0,500

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,500

0,500

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

0,500

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

0,500

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

0,500

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

0,500

1230.9 Будівлі торговельні інші

0,500

0,500

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,500

-

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,500

-

1241.3 Будівлі міського електротранспорту

-

-

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

-

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,500

-

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

1242

Гаражі

1242.1 Гаражі наземні

0,500

0,500

1242.2 Гаражі підземні

0,500

0,500

1242.3 Стоянки автомобільні криті

0,500

0,500

1242.4 Навіси для велосипедів

0,500

0,500

125

 

Будівлі промислові та склади

   1251

Будівлі промислові

   1251.1Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,500

0,500

 1251.2Будівлі підприємств чорної металургії

-

-

 1251.3Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

-

-

 1251.4Будівлі підприємств легкої промисловості

0,500

0,500

 1251.5Будівлі підприємств харчової промисловості

0,500

0,500

 1251.6Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

-

-

 1251.7Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,500

0,500

 1251.8Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,500

0,500

 1251.9Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,500

0,500

 1252

Резервуари, силоси та склади

   1252.1Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

0,500

 1252.2Резервуари та ємності інші

0,500

0,500

 1252.3Силоси для зерна

0,500

0,500

 1252.4Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,500

0,500

 1252.5Склади спеціальні товарні

0,500

0,500

 1252.6Холодильники

0,500

0,500

 1252.7Складські майданчики

0,500

0,500

 1252.8Склади універсальні

0,500

0,500

 1252.9Склади та сховища інші

0,500

0,500

 126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

   1261

Будівлі для публічних виступів

   1261.1Театри, кінотеатри та концертні зали

0,500

0,500

 1261.2Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,500

0,500

 1261.3Цирки

-

-

 1261.4Казино, ігорні будинки

-

-

 1261.5Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,500

0,500

 1261.9Будівлі для публічних виступів інші

0,500

0,500

 1262

Музеї та бібліотеки

   1262.1Музеї та художні галереї

0,500

0,500

 1262.2Бібліотеки, книгосховища

0,500

0,500

 1262.3Технічні центри

0,500

0,500

 1262.4Планетарії

0,500

0,500

 1262.5Будівлі архівів

0,500

0,500

 1262.6Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,500

0,500

 1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

   1263.1Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,500

х

 1263.2Будівлі вищих навчальних закладів

0,500

х

 1263.3Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,500

х

 1263.4Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,500

х

 1263.5Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,500

х

 1263.6Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

0,500

х

 1263.7Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,500

х

 1263.8Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

0,500

х

 1263.9Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,500

х

 1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

   1264.1Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,500

х

 1264.2Лікарні профільні, диспансери

0,500

х

 1264.3Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,500

х

 1264.4Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,500

х

 1264.5Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

0,500

х

 1264.6Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,500

х

 1264.9Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,500

х

 1265

Зали спортивні

   1265.1Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,500

0,500

 1265.2Басейни криті для плавання

-

-

 1265.3Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

 1265.4Манежі легкоатлетичні

0,500

0,500

 1265.5Тири

0,500

0,500

 1265.9Зали спортивні інші

0,500

0,500

 127

Будівлі нежитлові інші

   1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

   1271.1Будівлі для тваринництва

0,500

0,500

 1271.2Будівлі для птахівництва

0,500

0,500

 1271.3Будівлі для зберігання зерна

0,500

0,500

 1271.4Будівлі силосні та сінажні

0,500

0,500

 1271.5Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,500

0,500

 1271.6Будівлі тепличного господарства

0,500

0,500

 1271.7Будівлі рибного господарства

0,500

0,500

 1271.8Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,500

0,500

 1271.9Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,500

0,500

 1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

   1272.1Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

0,500

х

 1272.2Похоронні бюро та ритуальні зали

0,500

0,500

 1272.3Цвинтарі та крематорії

0,500

х

 1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

   1273.1Пам’ятки історії та архітектури

0,500

-

 1273.2Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

0,500

-

 1273.3Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

0,500

-

 1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

   1274.1Казарми Збройних Сил

0,500

х

 1274.2Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,500

х

 1274.3Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

0,500

х

 1274.4Будівлі лазень та пралень

0,500

0,500

 1274.5Будівлі з облаштування населених пунктів

0,500

0,500

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток 2
до рішення «Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2021 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2020 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Пільги вводяться в дію  з 01 січня  2021 року.

           Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

№ з/п

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1 Фізичні особи з об’єктів  виробничої діяльності (виробничі корпуси, цехи, складські приміщення) та будівлі і споруди, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності (сараї, гаражі, майстерні, навіси, тощо)

90

2 Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості: господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо

100

3 Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості - гаражі, розташовані біля багатоквартирних житлових будинків,  площа яких не перевищує  30 квадратних метрів

100

4 Учасники бойових дій

100

5 Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

100

6 Інваліди

100

7 Пенсіонери за віком

100

8 Громадські об’єднання, благодійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) — з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

100

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

 

Додаток 3
до рішення «Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2021 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2020 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

СТАВКИ
земельного податку на 2021 рік

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 1 січня 2021 року

 

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено*

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

-

1,000

-

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва

-

0,300

-

0,300

01.06

Для колективного садівництва

0,300

-

0,300

-

01.07

Для городництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

1,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

1,000

1,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 — 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,030

0,030

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,030

0,030

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,030

0,030

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,030

0,030

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,030

0,030

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,030

0,030

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови

0,030

0,030

х

х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 — 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,000

х

-

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1,000

х

-

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

1,000

х

-

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,000

х

-

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,000

х

-

х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,000

х

-

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,000

2,000

-

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,000

2,000

-

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

2,000

2,000

-

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

2,000

2,000

-

х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

-

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

х

3,000

х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,000

2,000

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

1,000

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2,000

2,000

х

х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 — 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання
парків — пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 — 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 — 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

1,000

х

5,000

х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

х

5,000

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

х

5,000

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 — 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

х

-

х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг- лісові землі

0,1

х

01

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення- нелісові землі

1,0

х

1,0

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 — 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

х

-

х

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

-

5,000

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

-

5,000

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 — 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

2,000

2,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2,000

2,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

2,000

2,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2,000

2,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 — 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

х

1,000

х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

х

х

 х  х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

2,000

х

5,000

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

2,000

2,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

2,000

2,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 — 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

2,000

-

5,000

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2,000

-

5,000

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

2,000

-

5,000

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 — 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

2,000

-

5,000

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

2,000

-

5,000

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 — 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

1,000

-

5,000

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

1,000

-

5,000

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

1,000

-

5,000

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

1,000

-

5,000

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

1,000

-

5,000

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

1,000

-

5,000

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

1,000

-

5,000

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 — 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

1,000

1,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

2,000

2,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

1,000

1,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

*від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток №4

до рішення «Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2021 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2020 №____-VII

                                                                                                            (____ сесія VII скликання)

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку

 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

Підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова

100

 

 

Державні підприємства

50

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2021 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на майно (в складі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю), єдиного податку; туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування, становить один календарний рік: з 1 січня по 31 грудня того ж року. Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, Богодухівська міська рада має прийняти рішення щодо встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік.

 

Причини виникнення проблеми:

Діюче рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  земельного, транспортного та єдиного податку затверджене рішенням Богодухівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік від 12.07.2019 №1336-VII (далі – Рішення).

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»проект Рішення разом з аналізом регуляторного впливу було оприлюднене на сайті міської ради, також отримані пропозиції Державної регуляторної служби України отримані міською радою  щодо його удосконалення.

Рішення відповідає всім вимогам Податкового кодексу України:

-  бюджетний (плановий рік) на який встановлені місцеві податки- 2020 рік;

-  індивідуальних ставок для окремих юридичних і фізичних осіб а також надання для них пільг в Рішенні не передбачено;

-  дублювання пільг, передбачених Податковим кодексом, в Рішенні немає;

-  ставки податку для об’єктів нерухомості встановлені міською радою  в точній відповідності до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  від 24.05.2017 №483;

-  ставки місцевих податків в Рішенні встановлені в межах згідно з Податковим кодесом;

-  в Рішенні дотримана точна відповідність коду КОАТУУ фактичному його значенню;

-  Рішення містить інформацію про втрату чинності попередніх рішень про встановлення місцевих податків і зборів з моменту введення Рішення в дію;

-  ставки і пільги встановлені окремими додатками до Рішення відповідно до Постанови №483.

Таким чином, прийняте (діюче) Рішення забезпечує надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету у 2020 році в розмірах, не менших ніж у попередні роки.

Проте, в разі відсутності регулювання встановлення місцевих податків  та зборів на 2021 рік, будуть  порушені норми чинного законодавства: не будуть виконані вимоги Податкового кодексу України щодо щорічного встановлення місцевих податків і зборів на плановий бюджетний рік, вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Як наслідок не будуть профінансовані соціальні програми міста, а саме:

- утримання комунальних закладів освіти та культури (8750 тис. грн.);

- експлуатаційне утримання (ямковий та поточний ремонт автодоріг комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення (3300 тис. грн.);

- інші заходи з благоустрою міста (2019 тис.грн).

 

Аналіз втрат до міського бюджету

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 р. У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 р. Відхилення, тис.грн.

(втрати  бюджету)

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень тис.грн. Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1618

0

0

1618

2 Плата за землю

(середня ставка земельного податку)

1,5

2256,5

1,5

2256,5

0

3 Єдиний податок

10;12

10194,5

0

0

10194,5

РАЗОМ

 

Х

14069

Х

2256,5

11812,5

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів на 2021 рік  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

            Враховуючи, вищевикладене, Богодухівською міською  радою розроблено проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік» і оприлюднене в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

Держава

так

Суб’єкти господарювання

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України відноситься до повноважень міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме: у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити наповнення міського бюджету за рахунок надходжень від місцевих податків та зборів з метою належного фінансування програм соціально-економічного розвитку та благоустрою міста;;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік» складатимуть: 11812,5 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову незалежність органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде             13286,2 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади освіти та культури, утримання та ремонт доріг, благоустрій міста та інші соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до міського бюджету 6701,1 тис.грн., в тому числі:

-          єдиного податку –2720,4 тис.грн.

-          земельний податок – 744,7 тис.грн.

-         на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3236 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непомірною з доходами платників податків та зборів територіальної громади міста Богодухова. У зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, відповідно будуть нараховуватись пені та штрафи за несвоєчасну сплату, що потягне за собою масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги серед населення.

Таким чином, збільшення дохідної частини міського бюджету в перші місяці застосування регуляторного акта, може в послідуючому призвести до його зменшення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів-14069 тис.грн.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення  соціальних потреб територіальної громади, розвитку інфраструктури міста

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування
Альтернатива 3 1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету- 20770,1 тис.грн.

. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток територіальної громади міста Богодухова

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку за ставками 2020  року -     890,5 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, що сплачують місцеві податки та збори.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 1702,7 тис.грн.

 

Альтернатива 3 Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету Сплата місцевих податків за максимальними ставками -Надмірне податкове навантаження від встановлення максимальних ставок податків та зборів        (додатково 1918,3 тис.грн), призведе до їх неповної, несвоєчасної  сплати, нарахування штрафних санкцій контролюючим органом.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні

Малі

Разом  

всього

в тому числі мікро

 
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

5

7

540

528

552

 
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,9

1,3

97,8

95,7

100

 
Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України (сплата лише земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю) Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку,  в сумі  1366 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками -12366,3 тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ
Альтернатива 3 Відсутні За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати        4782,8 тис.грн.,

в тому числі:

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1611,6 тис.грн.;

-земельний податок – 450,8 тис.грн.;

єдиний податок -2720,4 тис.грн

Надмірне податкове навантаження може спричинити занепад малого бізнесу, що провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами  Сума витрат, тис.грн.
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

386,3

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

5193,8

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

7202,6

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 — цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, або ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікувані втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік» складатимуть: 11812,5 тис.грн. Це не дозволить профінансувати актуальні для територіальної громади міста соціально-економічні заходи (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).

Альтернатива 2 3 — цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову стабільність органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 14069 тис.грн. місцевих податків, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, заходи з благоустрою та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3 2 — цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  (4782,8 тис.грн.) знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава:

 - надходження стабільних коштів до міського бюджету;

- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни:

-сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками;

-встановлення пільг зі сплати податків для соціально-незахищених категорій громадян. Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками -1702,7 тис.грн.

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками-                       12366,3 тис.грн.  Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ. Сумарні витрати, грн: 12422,2 тис. грн.

Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3 Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження -1918,3 тис.грн. додатково. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження (4782,8 тис.грн додатково), яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, зменшення кількості робочих місць, збільшення кількості безробітних.
Альтернатива 1 Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

890,5 тис.грн

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, грн: 1366 тис.грн.

Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів. Внесення змін до Податкового, Бюджетного,

Земельного кодексів України та інших законів, пов’язаних зі зміною мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, інфляцією, тощо.

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне подакове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

Х

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за мінімальними ставками, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Х

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності Богодухівської міської ради.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Богодухівської міської ради, аналітичних показників Слобожанському управлінню ГУ ДПС у  Харківській області, Богодухівський район, інформації виконавчого комітету Богодухівської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2021 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Богодухівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021» рік та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання погодження або пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта: один бюджетний рік.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Відповідно до пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 БКУ бюджетний період для всіх бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування, становить один календарний рік: з 1 січня по 31 грудня того ж року.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

-   забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

-   створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

-   кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта.

 

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 р.
Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

14069

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1618

- Плата за землю

(середня ставка земельного податку)

1,5

2256,5

- Єдиний

10%; 12%

10194,5

2

Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

3615

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

204681,30

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Богодухівської міської ради;

- на стенді Богодухівської міської ради:

- в газеті «Маяк» Богодухівського району,              наклад 4000.

 80%

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники  ГУ ДФС у  Харківській області, Богодухівський район;

- інформація виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

Голова   міської ради                                                    М.Голуб

 Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

432816

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

475

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

114

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

120

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

-

8

Інше (уточнити), гривень

1год*28,31 грн=28,31

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

433553,31

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

12

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

5202639,72

-

 

Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПКУ розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

Голова   міської ради                                                    М.Голуб

  Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 09 квітня 2020 р. по 08 травня 2020 р.

Порядковий номер, дата Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1.

09.04.2020р.

23.04.2020

Робочі наради та зустрічі (опитування) 45 Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік на рівні діючих ставок
2.

з 12.04.2020р. по 07.05.2020р.

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет консультації

50 Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2020 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік на рівні діючих ставок

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання (одиниць): 540

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (відсотків): 97,8.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

-

-

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

-

-

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

87,34

-

-

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

-

-

5 Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

13282,20

-

-

6 Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

13369,54

-

-

7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

540

8 Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’ єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

7219551,6

-

-

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002 години.

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що становить у 2020 році 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн. (ст.8 Закону України від 14.11.2019          № 294- IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*28,30 = 28,31 грн

-

-

10 Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*28,30 = 28,31 грн

-

-

11 Процедури офіційного звітування

0

-

-

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

-

-

13 Інші процедури

х

х

х

  не передбачено

0

х

0

14 Разом, гривень

56,62

х

0

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

540

16 Сумарно, гривень

30574,80

х

-

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

7219551,60

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

30574,80

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

7250126,40

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

7250126,40

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, наданих  централізованою бухгалтерією виконавчого комітету Богодухівської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження додаткових компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

7250126,40

х

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

х

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

х

 

 

Голова   міської ради                                                    М.Голуб

 

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії Богодухівської міської ради з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо проекту рішення

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

 та аналізу його регуляторного впливу

«06» травня 2020 року                                                                                              м.Богодухів

Керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», комісія  розглянула проект рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік» та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, комісія визначила наступне.

Ситуація, що вплинула на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою встановлення місцевих податків і зборів, визначення  розмірів ставок та пільг зі справляння місцевих податків і зборів на території Богодухівської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до підпункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Під час проведення публічної експертизи були враховані пропозиції від членів територіальної громади, щодо залишення місцевих податків та зборів, ставок та пільг на рівні 2020 року:

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортний податок:

- земельний податок;

- єдиний податок.

Всі пропозиції враховані в проекті регуляторного акта — рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік», який відповідає принципам державної регуляторної політики, відповідно до  статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засадн державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

В запропонованому проекті дотримуються вимоги регуляторного впливу:

-визначення та оцінки альтернативних способів досягнення встановлених цілей;

-обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує запропонованого регулювання;

-обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

-визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у  тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

-визначення цілі державного регулювання;

-аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

-опису механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

-обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

-обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;

-обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

-оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

-оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

-обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

-визначення показників результативності регуляторного акта;

-визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відповідно до підпункту 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України (ПКУ) , у разі якщо міська рада не прийняла рішення Про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується застосування плати за землю. Таким чином, існує потреба затвердження ставок місцевих податків і зборів на майбутній бюджетний 2020 рік.

Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового, Бюджетного, Земельного кодексів України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», а також типові форми для заповнення ставок і пільг щодо сплати земельного податку і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483, згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548 та Класифікацією будівель та споруд, відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Богодухівської міської ради.

Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути визначені через такі вигоди та витрати:

Аналіз вигод та втрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Встановлення обсягу надходжень до

міського бюджету

 

Додаткові витрати з міського бюджету

відсутні

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

Розвиток інфраструктури міста Обов’язкові платежі податкового характеру

 

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем,

розвиток благоустрою міста, поліпшення

якості та безпеки життя для громадян

Додаткові витрати з міського бюджету

 

 

3. Висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта, комісія вважає, що проект рішення Богодухівської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова депутатської комісії з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування    

 

 

В.І.Векленко

 

Оприлюднено 05.05.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Богодухівської міської ради

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій  Богодухівська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту  рішення  міської ради: «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

Розробник проекту рішення: виконавчий комітет   Богодухівської міської ради.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу протягом 5-ти днів будуть розміщені на сайті Богодухівської міської ради www. bogodukhiv-rada.gov.ua в розділі регуляторної політики.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця у письмовому вигляді за адресами: м.Богодухів, пл.Соборності,2; тел. 3-48-02,  та на електронну адресу bogspp@ukr.net