Обговорення проектів

Переглядiв: 2316

ОПРИЛЮДНЕНО

11.12.2017

 ПРОЕКТ

                                  

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення  Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради» (нова редакція)

1. Визначення    проблеми,   яку   передбачається    розв’язати    шляхом державного регулювання.

Проект рішення  Богодухівської міської ради « Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради» (нова редакція)  підготовлено з метою затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція), яким встановлюватиметься механізм присвоєння порядкового номеру об’єктам нерухомості на відповідній вулиці, провулку тощо шляхом присвоєння поштової адреси новоствореним та існуючим об’єктам нерухомості, об’єктам незавершеного будівництва, земельним ділянкам, індивідуальним гаражам, дачним та садовим будинкам, а також приведення у відповідність  діючого Положення до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (із змінами і доповненнями), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 р. №95 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних(садибних) житлових будинків, садових, дачних, будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорій складності», які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт  і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

           

2. Цілі державного регулювання

1. Дотримання вимог чинного містобудівного законодавства та насамперед Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та процедури реєстрації об’єктів нерухомості, що розташовані на території міста, шляхом присвоєння їм поштових адрес.

2. Координація та послідовність дій управління містобудування та архітектури  виконавчого комітету міської ради, новоутворених підприємств, що проводять технічну інвентаризацію нерухомого майна, управління земельних ресурсів при створенні містобудівного та земельного кадастрів, забезпечення їх функціонування та взаємодії.

3. Створення впорядкованої адресної інформаційної системи міста, визначення її структури та органу виконавчої влади, що забезпечуватиме доступ до інформації про зареєстровані об’єкти  нерухомості на території міста.

4. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади міста.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

            Перша альтернатива: неприйняття даного проекту регуляторного акту, що сприятиме проведенню реєстрації об’єктів нерухомого майна, розташованих на території міста, призведе до погіршення обліку цих об’єктів та ускладнить роботу з веденням містобудівного кадастру.

Друга альтернатива: прийняття  Богодухівською міською  ради Харківської області  рішення « Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради» (нова редакція)  забезпече умови, визначені в розділі другому.

                  4. Механізми та заходи, що пропонуються для  розв’язання проблеми

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи: підготовка та прийняття рішення Богодухівською міською радою « Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради»  (нова редакція) в порядку визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та регламентом сесії Богодухівської  міської ради.

 

     5. Можливість  досягнення  визначених  цілей  у  разі  прийняття регуляторного акту

Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту надасть можливість впровадити  Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради та встановити чіткі строки опрацювання, погодження та  присвоєння уповноваженими органами виконавчої влади поштових адрес  об’єктам нерухомості на території міста.

      6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та    витрат. Сфери та види  впливу регулювання.

Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення:

                            Сфера впливу Вид впливу
Інтереси держави Забезпечення виконання вимог діючого законодавства загальнодержавного рівня у сфері містобудування.

 

Інтереси суб’єктів господарювання Створення та запровадження нескладного і прозорого механізму присвоєння поштових адрес.
Інтереси громадян Створення та запровадження нескладного і прозорого механізму присвоєння поштових адрес.

 

Сфера інтересів держави

                         Вигода                   Витрати
Сприятиме  створенню та функціонуванню містобудівного  кадастру  Оплата праці відповідальних працівників управління містобудування та архітектури

 

 

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

                             Вигода                 Витрати
Чітко визначений орган виконавчої влади та його повноваження в процедурі опрацювання заяв про присвоєння поштових адрес Пов’язані із ознайомленням та вивченням  Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м. Богодухові. Витрат матеріального характеру не вбачається.

Сфера інтересів громадян

                           Вигода                     витрати
Врегульованість на місцевому рівні питань, пов’язаних із присвонням поштових адрес  

Пов’язані із витратами громадянами часу

 

  7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

 

Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.

 

   8. Показники результативності регуляторного акту:                                                          

 

1. Кількість суб’єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес.                                                            .

2. Кількість об’єктів, яким присвоєно поштові адреси.

3. Кількість заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено.

4.Кількість скарг та позовів до суду з причини відмови у присвоєнні поштової адреси;

5.Ступінь інформованості суб’єктів господарювання та громадян.

 

   9. Заходи, за  допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акту

Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює постійна комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності , етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)   Богодухівської міської ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Базове відстеження  буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом. Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

 

 

 МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                     М. ГОЛУБ

 

Розробник:  юрист

Богодухівської міської

ради  Аліксейчик М.В.

                     

УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   ________ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

 

   ___.____. 2018                              Богодухів                             № ________

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни  поштових

адрес  об’єктам  нерухомого  майна розташованих на території  населених пунктів Богодухівської міської ради (нова  редакція)

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в населених пунктах Богодухівської ради, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками, відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись ст.ст. 25, 26, п. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Порядок присвоєння  та зміни поштових адрес  об’єктам    нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакції)  (додається)

2. Рішення Богодухівської міської ради від 14.12.2012  № 1083- VI ( XXVI сесія VI скликання)зі змінами від 15.11.2013 № 1547-VI (XXXVII сесія VI скликання) визнати такими, що втратили чинність.

3. Секретарю міської ради в десятиденний термін оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації та на веб -порталі  міської ради.

3. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови  Ворвуля В. В.  та  постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності , етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                  М.ГОЛУБ

Додаток до рішення міської ради

від __ _____2018  №___-VII

( ХХ___ сесія  VII скликання)

 

Порядок

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція)

 

1. Загальні положення

 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція) (далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Богодухівської міської ради  єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

Порядок діє на території населених пунктів Богодухівської міської ради  і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які  постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Вданому положенні застосовуються наступні визначення:

бульвар (б-р) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

-вулиця (вул.) — дорога, що мас забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал:

-дорога (дор.) — смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

площа (пл.) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць):

провулок (пров.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проспект (просп.) — широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

узвіз (узв.) — дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині елементу;

шосе (шосе) — елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі — елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

-адреса (поштова адреса) — ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);

-тимчасова будівельна адреса — це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період будівництва;

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);

будинок - житлова будівля;

- будівля — об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;

- квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу);

- споруда — будівля, призначена в основному для технологічних функцій;

- іменований об’єкт — частина міста Богодухів, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

- багатоквартирний будинок — житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна:

- нежитлове приміщення — ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

-допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

об’єкт незавершеного будівництва — об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;

- номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А,Б,В,Г і т.д.);

- присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна - процедура присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;

- зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси;

- анулювання — скасування, оголошення недійсним будь-якого акту, договору або прав;

- заявники — фізичні та юридичні особи власники об’єктів нерухомого майна, а також органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

- червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до за значеного Закону.

 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

 

Присвоєння поштових адрес новоствореним (новозбудованим), реконструйованим об’єктам нерухомості

 

Після прийняття новозбудованого об’єкта в експлуатацію заявник звертається з зверненням про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості.

До заяви про присвоєння поштової  адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості додаються такі документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія   оновленого   технічного   паспорта   на   об’єкт нерухомості виготовленого суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна або декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

-           інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

3. Присвоєння, зміна, анулювання адрес існуючим об’єктам нерухомості.

3.1. При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу (об’єднання) об’єкта нерухомості (домоволодіння), заявник звертається до виконавчого органу міської ради з відповідною заявою на ім’я міського голови.

 

Заява про присвоєння поштової адреси підписується власником (співвласниками) об’єкта нерухомості та подається особисто або через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

До заяви замовник додає:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на  земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія оновленого технічного паспорта на  об’єкт нерухомості, виготовленний суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

- копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна або декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

3.2. Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

-           копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта до експлуатації (декларація про готовність об’єкта до експлуатації або копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена підписом власника);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

- інформаційну довідку органу, який здійснює  реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт;

-висновок, виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат щодо можливості розподілу даного об’єкта.

3.3. Для об’єктів нерухомого майна індивідуальної забудови садибного типу (домоволодіння), утворених у разі поділу чи об’єднання до заяви додаються:

- копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

-           завірені у встановленому порядку копії правовстановлюючих документів, зареєстровані органом реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- завірена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт;

- копія нотаріально посвідченого договору про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, чи рішення суду про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами.

Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

3.4. Порядок надання поштової адреси окремо побудованим гаражам, при умові оформлення права власності на об’єкт  нерухомого майна (гараж)   га   оформлення   права   власності   або   права користування земельною ділянкою під будівництво та обслуговування гаражу.

Замовник надає:

- заяву;

- копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірені у встановленому порядку  копії правовстановлюючих документів;

- завірену у встановленому порядку копію документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

На окремо  побудовану   будівлю  гаражу   надається  поштова адреса з приміткою гараж після номеру поруч розташованої будівлі.

Наприклад: вулиця Охтирська, 27/7 гараж.

 

3.5.Надання тимчасової будівельної адреси об’єктам нерухомого майна, які будуються на земельних ділянках у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.5.1.Тимчасова будівельна адреса об’єкта надається об’єктам незавершенного будівництва та визначається виконавчим комітетом міської ради  на підставі поданої заявником заяви.

3.5.2. До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до міської ради, додаються такі докумети:

- копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;

- для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;

- для  юридичної особи  -  копія  виписки  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія документа, що посвідчує право на виконання будівельних робіт (дозвіл, декларація тощо);

- копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на підставі будівельного паспорту);

- копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради розглядає проект рішення про присвоєння або зміну поштової адреси розробленого спеціалістом з юридичного забезпечення готує рішення на підставі протоколу засідання комісії з присвоєння поштових адрес.

Комісія з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості перед початком підготовки рішення  зобов’язана перевірити з виходом на місце відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому міської ради не повинні перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у цьому Порядку, виконавчий комітет надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом Богодухівської міської ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

У разі прийняття рішення виконкому міської ради, заявникам надаються рішення стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення.  У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг  з протоколу з мотивацією відмови стосовно розгляду вказаної заяви.

 

4. Види адрес та особливості їх присвоєння.

 

4.1.   Присвоєння   та  зміна   поштових   адрес  об’єктам   нерухомого майна  здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому міської ради.

4.2. Підготовка  рішень виконкому  міської ради  здійснюється з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна:

- багатоквартирним житловим  будинкам в тому числі з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями;

- домоволодінням, окремим об’єктам, що утворилися при його поділі або об’єднаним домоволодінням:

- будівлям громадського, виробничого, соціально-побутового та іншою призначення, їх комплексам, окремо розташованим будинкам та будівлям інженерної інфраструктури:

- гаражним кооперативам, комплексам (у т.ч. окремо розташованим одно- чи багатоповерховим гаражам, наземним та підземним гаражам),
авіопаркінгам, окремо побудованим гаражам;

- дачним та садовим будинкам,  садовим товариствам.

Наприклад: Садове товариство «Берізка», будинок №1;

- іншим окремо розташованим капітальним будівлям та будинкам.

Всі вищезазначені об’єкти нерухомого майна повинні бути розташовані на земельних ділянках,  які   знаходяться  у  власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

4.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- земельним ділянкам;

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

- об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

4.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється виконавчим комітетом Богодухівської міської ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

4.6. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

4.6.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.

Жилим будникам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири відповідною арабською цифрою після слова «квартира».

4.6.2. Адреси нежилих будинків,  їх  комплексів, окремих частин нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою після номера об’єкта.

4.7. У випадках, коли па відповідній вулиці забудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, яка знаходиться, неможливо надати номер, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною великою буквою від А до Я крім м’якого знаку без дефісу.

4.8. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків) то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною великою буквою від А до Я крім м’якого знаку без дефісу.

4.9. У разі потреби в присвоєнні самостійної адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому міської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

4.10.    При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються
наступні типи:

-вулиця;

-провулок;

-проспект;

- проїзд;

- площа.

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

4.11.    При наданні адреси окремій частині будинку (вбудованому
нежитловому приміщенні) надається номер арабськими цифрами після
номера відповідного будинку.

Наприклад: повна адреса (для реєстрації) вулиця Шевченка, будинок 7, приміщення 1, місто Богодухів, Богодухівський район, Харківська область.

 

5. Заключні положення.

5.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території населених пунктів Богодухівської міської ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

5.2. У разі заяви власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2008 року №7/5, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою та додатком копій правових документів зазначених вище до виконкому міської ради щодо зміни поштової адреси.

Усі додатки повинні бути завірені підписом замовника.

5.3. Зміна   та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Порядком.

Підставами для зміни, анулювання поштової адреси є:

- повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

- скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування або оренди;

- поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’ єку самостійної поштової адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

5.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім зазначених у Положенні , може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 4.3 цього Порядку;

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів;

- самовільне будівництво об’єкта нерухомого майна.

5.5. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

5.6.      Проект рішення на засідання виконавчого комітету Богодухівської
міської ради готує спеціаліст з юридичного забезпечення.

5.7.      Рішення про присвоєння, зміну чи анулювання поштової адреси
направляється для внесення змін:

- бюро технічної інвентаризації для долучення до технічної документації об’єктів нерухомості;

- органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

- замовнику.

Секретар міської ради                                         З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 ОПРИЛЮДНЕНО  10.06.2016

ПРОЕКТ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 ___.____ .2016                                              Богодухів                               № _______ -VІІ

 

Про затвердження Порядку  

розміщення тимчасових споруд  під час проведення ярмарок,

 державних та місцевих святкових, урочистих

масових заходів, сезонної торгівлі

 на території міста Богодухова

 

З метоюпроведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова, на виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись п. 8 ст. 30 Закону України від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Богодухівська міська рада

  

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста Богодухова (додаток 1).

2. Виконавчому комітету Богодухівської міської ради з залученням управління архітектури та містобудування Богодухівської РДА визначити місця для проведення ярмарок, державних  та місцевих святкових, урочистих масових заходів та здійснення  торгівлі: сувенірної продукції,  послуг з розважальних  атракціонів, цирків, батутів інших дитячих  ігрових конструкцій, комплексів, дитячих автомобілів, сезонної торгівлі  на території міста Богодухова.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.), з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                                                М.В.ГОЛУБ

 Додаток 1

до рішення сесії Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста Богодухова»

від  ___ _________ 2016 № ____- VIІ

(____ сесія VІІ скликання)

 

   

Порядок

 розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста  Богодухова

 

 Загальні положення

 

Даний порядок визначає процедуру надання документів для отримання узгодження на розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та здійснення сезонної торгівлі на території міста Богодухова.

 

Пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний апарат, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

 

До пересувних тимчасових споруд, розміщення яких регулюється цим Порядком, відносяться також автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки, автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки прилавки), розноски, столики, виїзні або пересувні конструкції, стенди, стелажі тощо.

 

Ярмарок — захід,  безпосередньо пов’язаний з  роздрібною  або оптовою  торгівлею,  що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.

 

Гастрольні заходи — видовищні  заходи  (фестивалі,  концерти, вистави,   лекційно-концертні,   розважальні   програми,   виступи пересувних циркових колективів,  пересувні механізовані атракціони типу   «Луна-парк»   тощо)   закладів,   підприємств,  організацій культури,  творчих колективів,  у тому числі  тимчасових,  окремих виконавців   за  межами  їх  стаціонарних  сценічних  майданчиків.

   

Атракціон пересувний — атракціон,  установлюваний,  як правило,  на спеціально  підготовлений  майданчик  або  фундамент, конструкція  якого  допускає  його  демонтаж,  транспортування  та монтаж на іншому місці експлуатації.

 

Атракціон  надувний  — атракціон,  складовою частиною якого є гнучка  оболонка, наповнена повітрям.

 

 

 

 

Суб’єкт    господарювання   повинен керуватися та дотримуватися вимог:

- Закону України від 12.05.1991 року  №1023-ХІІ «Про захист  прав  споживачів»;

-  Закону України  від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР  «Про безпечність та  якість  харчових  продуктів»;

- «Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного  обслуговування населення на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року   №  833;

- «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» № 369 від 08.07.96 року, затверджених Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України;

- «Порядку  організації та проведення гастрольних заходів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 року №35;

- «Концепцією розвитку виставково-ярмаркової діяльності», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від    22.08.2007 року  №1065;

- іншими нормативно-правовими    актами,   які  регулюють    торговельну діяльність.  

 

Під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів,  торгівля здійснюється через: споруду,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

    

Організація продажу товарів

 

При розміщенні тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів  дозволяється реалізація   продовольчих   і   непродовольчих   товарів    тільки нескладного  асортименту,  яка  проводиться  згідно з правилами їх продажу.

Торгівля  сувенірною продукцією, продовольчими  та  непродовольчими  товарами  в одному  торговельному пункті дозволяється лише за умови,   що   продовольчі   товари   фасовані,   мають  герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

Забороняється продаж під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів:

- продовольчих товарів,  якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних  норм  і  правил,  а  також  для  додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

-  нефасованих і  не упакованих  продовольчих товарів з розносок, лотків,  столиків,  корзин та неспеціалізованого транспорту;

- алкогольних   напоїв,  тютюнових  виробів;

- вогненебезпечних товарів,   побутової   хімії,   піротехнічних іграшок,  паливно — мастильних матеріалів;

- товарів, вільна реалізація яких заборонена, а  також  тих,  що  не  мають  відповідного маркування,  належного товарного вигляду,  на яких строк  придатності  не  зазначено  або

зазначено   з   порушенням  вимог  нормативних  документів,  строк придатності яких минув,  а також тих,  що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;

- харчових   продуктів   і   напоїв   із застосуванням  посуду  одноразового  використання  при відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації,  а також  повторне використання цього посуду. Забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у  відкритій тарі, тримати сторонні речі.

Суб’єкти  господарювання  несуть  відповідальність за дотриманням працівниками   торговельної  мережі  нормативних документів   та   актів  щодо  продажу  товарів  та  торговельного обслуговування споживачів. Працівники  зобов’язані мати медичну книжку. Працівники  торговельної мережі під час виконання  своїх обов’язків повинні:  бути охайно  одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;  додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному  стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими; мати при  собі  документи,  які   пред’являється   на   вимогу службових   осіб   органів   державного   контролю  і  нагляду  та правоохоронних органів.

На робочому місці продавця під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів встановлюється  табличка  із  зазначенням його  прізвища,  імені  та  по  батькові,  а  також відомостей про суб’єкт господарювання,  що організував  торгівлю:  для  юридичної особи  -  найменування,  місцезнаходження  і номери телефону,  для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, номер свідоцтва  про  державну  реєстрацію  і  найменування  органу,  що здійснив таку реєстрацію. Продавець повинен мати бейджик із зазначенням його прізвища та імені. Торговельні об’єкти  повинні бути забезпечені відповідним  інвентарем  та  обладнанням,  а  у  разі здійснення  продажу  продовольчих товарів,  що швидко псуються,   холодильним устаткуванням. Засоби   вимірювання,  що  використовуються  при  продажу товарів,  повинні бути у  справному  стані,  мати  чітке  державне повірочне    тавро   та   в   установленому   порядку   періодично перевірятися. Працівники,  які  здійснюють продаж товарів,  зобов’язані відпускати їх споживачам повною мірою і вагою.

 Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати споживачам у доступній формі необхідну,  достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості,  безпеки, комплектності, міри,     ваги     та     ціни    товарів    з    наданням    йому контрольно-вимірювальних приладів,  документів,  які підтверджують якість,  безпеку,  ціну  товарів,  перевірити  справність  виробу, продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.

 

Проведення гастрольних заходів

 

Під час розміщення надувних атракціонів загальне керівництво і відповідальність за стан охорони праці, технічної безпеки, охорони життя та експлуатацію атракціонів   покладається безпосередньо на керівників цих атракціонів. 

У  рекламних  матеріалах  щодо  проведення   гастрольного заходу   в   обов’язковому   порядку   зазначаються   найменування організатора   заходу,   його    номер    телефону    та    адреса (місцезнаходження),  ім’я  (назва) гастролерів,  а також надаються відомості  про  використання  фонограм  та   інша   інформація   з дотриманням   вимог  законодавства  про  рекламу  та  захист  прав споживачів.

 Гастрольні заходи проводяться на  стаціонарних  сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд,  інженерних  систем  та  систем оповіщення,  санітарно-гігієнічного  режиму приміщень і територій, норм   готовності   засобів   пожежогасіння,   а   також   охорони громадського  порядку  під  час  проведення гастрольного заходу та дотримання  інших  вимог  щодо  безпеки   учасників   і   глядачів гастрольного заходу.

 Організатори     гастрольних     заходів,     гастролери, підприємства,  установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах  своїх

повноважень   забезпечують   дотримання  вимог  законодавства  про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів.

 

 

 

 

Вимоги щодо благоустрою

 

 Під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

З метою забезпечення чистоти суб’єкти господарювання укладають договори з    КП «Богодухівжитло» про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових та розважальних  послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення  тимчасових споруд роздрібної торгівлі, сфери послуг.

Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.

Забороняється самовільно встановлювати тимчасові споруди, точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях.

 

Розміщення та режим роботи

 

Прийом та розгляд заяв на надання згоди на розміщення тимчасових пересувних споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів здійснюється не менше ніж за п’ять днів до їх проведення утвореною виконавчим комітетом комісією у складі посадових осіб  виконавчого комітету міської ради, управління архітектури та містобудування, управління економіки, відділу культури управління освіти, спорту та молодіжної політики.

Остаточне розміщення тимчасових споруд відповідно до визначених місць на проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів,комісія визначаєза три дні до початку проведення заходів.

Суб’єкт господарювання повинен мати перелік необхідних документів:

        1. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію); 

         2. Копія довідки про взяття на облік платників податків;

         3. Копія договору   на прибирання території.

   Термін розгляду комплекту документів не повинен  перевищувати чотирьох робочих  днів з наданням бланку узгодження режиму роботи.

  

  

Відповідальність

 

            При порушені суб’єктом господарювання екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства та цього Порядку, виконавчий комітет припиняє дії виданого узгодження режиму роботи після чого суб’єкт господарювання повинен в одноденний термін демонтувати свою пересувну тимчасову споруду.

 

 

 

Секретар міської ради                                                           З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та здійснення сезонної торгівлі»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р.       № 308.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати внаслідок прийняття регуляторного акту

Під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та сезонної торгівлі на території міста Богодухова для субєктів підприємницької діяльності є проблемою відсутність інформації про порядок узгодження  розміщення пересувних тимчасових споруд.

Для підприємства, яке займається благоустроєм  міста, є проблемою врегулювання відносин з суб’єктами господарювання в питанні підтримання порядку та прибирання території на місцях проведення масових заходів, відсутність важелів впливу та відповідальності.

Для міської ради, як власника території та здебільшого організатора масових заходів, є проблемою завчасне отримання інформації про кількість суб’єктів господарювання та види послуг, що унеможливлює зручне розташування тимчасових пересувних споруд під час проведення масових заходів, забезпечити їх різноманітність, врахувавши побажання мешканців міста.

Згідно п.1.11. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 визначено, що розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

2. Цілі регуляторного акту

Внаслідок прийняття цього регуляторного акту передбачається розв’язання проблеми розміщення пересувних тимчасових споруд .

Ціллю регуляторного акту є встановлення відповідно до чинного законодавства України чіткого та зрозумілого порядку розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова.

 

3. Оціна альтернативних засобів досягнення мети

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

·                залишення існуючої ситуації без змін;

·                застосування ринкових механізмів;

·                прийняття запропонованого проекту рішення.

Перший варіант неприйнятний, оскільки буде лише заглиблювати існуючі проблеми з забезпечення організації проведення масових заходів в місті Богодуховіжодним шляхом не сприятиме їх вирішенню. Суб’єкти господарювання, які бажатимуть прийняти участь в забезпеченні видовищних, гастрольних та інших заходів, а також роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова не матимуть алгоритму дій щодо порядку отримання місць для розміщення тимчасових пересувних споруд, а комунальне підприємство з благоустрою, не матиме важелів контролю за дотриманням чистоти та вчасного прибирання території  після звільнення від тимчасових пересувних споруд.

Другий варіант неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми базуються на принципах диспозитивності та повинні враховувати, перш за все, інтереси суб’єктів господарювання, а не територіальної громади, а це, в свою чергу, призводить до хаотичного розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та видовищних заходів на визначеній території, не контрольованої їх кількості, без врахування можливостей території  для їх розміщення та  перенасичення одними видами послуг, і, як наслідок, викликає невдоволення та незручності для мешканців міста.

З огляду на зазначене, обрано шлях врегулювання зазначених вище правовідносин шляхом прийняття рішення Богодухівської міської ради в наведеній вище редакції. В результаті буде запроваджено чіткий механізм щодо  розміщення тимчасових пересувних споруд та забезпечений порядок під час проведення масових заходів на території міста.

 

4. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та сезонної торгівлі на території міста Богодухова пропонується механізм, розроблений на підставі та у межах, визначених чинним законодавством України.Основним завданням пропонованого проекту рішення є затвердження Порядку  розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста  Богодухова, яким передбачаються  вимоги щодо організації продажу товарів, здійснення гастрольних заходів та благоустрою.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

·розробка  проекту та затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста  Богодухова;

·оприлюднення Порядку в друкованих ЗМІ,  на офіційному веб-сайті і Богодухівської міської ради;

·створення виконавчим комітетом комісіїу складі посадових осіб  виконавчого комітету міської ради, управління архітектури та містобудування, управління економіки, відділу культури управління освіти, спорту та молодіжної політики;

·проведення аналізу щодо кількості та видів послуг торгівельної і розважальної діяльності під час проведення масових заходів на території міста Богодухова, витрат на прибирання території.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні підприємницької діяльності на території Богодухівської міської ради під час проведення масових заходів, безпосереднє розв’язання проблеми їх ефективної роботи, забезпечення мешканців міста різноманітними торгівельними та видовищними послугами, підтримання порядку і санітарних вимог на території, наданої для розміщення тимчасових пересувних споруд.

Суб’єкти господарювання в галузі проведення гастрольної, іншої видовищної і розважальної діяльності, роздрібної торгівлі сувенірною продукцією, продовольчими  та  непродовольчими  товарами звертаються до відповідної комісії при виконавчому комітету Богодухівської міської ради за наданням згоди на розміщення тимчасової пересувної споруди у терміни та з наданням визначених в Порядку документів. Запроваджений регуляторний акт встановлює вимоги, якими  повинні керуватися та дотримуватися суб’єкти    господарювання, задіяні в проведенні масових заходів на території міста Богодухова.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Перевагами у досягненні  визначених цілей є чинники:

·прийняття документу, що регламентує основні вимоги до організації видовищних і торгівельних послуг під час проведення масових заходів на території міста Богодухова;

·встановлення чітких умов для здійснення  підприємницької діяльності на території, де проводитимуся масові заходи  для суб’єктів господарювання і торгівлі для громадян;

·поширення серед всіх суб’єктів господарювання єдиної інформації щодо здійснення торгівлі і надання гастрольних послуг на території м. Богодухова, де будуть проводитись масові заходи;

·забезпечення прибирання території після проведення масових заходів;

·підвищення прогнозованості кількості та видів послуг, що будуть надаватись мешканцям та гостям міста Богодухова під час проведення масових заходів на ринках  міста;

·створення сприятливих умов  для дотримання Закону України „Про захист прав споживачів”.

Даний регуляторний  акт мотивує суб’єктів господарювання і приватних осіб виконувати встановлені вимоги щодо дотримання Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста  Богодухова відповідно до діючого законодавства.

 

Не передбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акту є чинник: зміни у діючому законодавстві.

Регуляторний акт, після впровадженні його в дію, суттєво вплине на ефективність роботи міської ради  щодо забезпечення естетичного стану міста під час проведення  публічних заходів та здійснення сезонної торгівлі у місті Богодухові. У разі затвердження Порядку очікується зменшення кількості або досягнення повної відсутності самовільно розміщених пересувних тимчасових споруд та збільшення договорів з КП «Богодухівжитло» на прибирання території.

6. Очікувані результати прийняття акту

Результатом введення в дію цього регуляторного акту є чіткий порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова, внаслідок застосування якого можливе ефективне впорядкування у місті Богодухові торгівлі через дрібно-роздрібну пересувну торговельну мережу.

В результаті дії регуляторного акта  буде забезпечена реалізація інтересів всіх учасників:

1)для держави -  підвищення позитивного іміджу влади за рахунок покращення соціально-економічної ситуації в місті;

2)для суб’єктів господарювання – встановлюється чіткий алгоритм дій для узгодження місця розташування тимчасових пересувних споруд та можливість отримати прибутки від своєї діяльності;

3)для громадян —  створення умов, сприятливих для участі в святкових заходах та проведення дозвілля.

Втрати для держави та населення міста відсутні. Для суб’єктів господарювання витрати полягатимуть у підтриманні порядку і прибиранні території, яка буде зайнята тимчасовими пересувними спорудами, на підставі укладених відповідно договорів з КП «Богодухівжитло», які їм повернуться за рахунок отриманих прибутків.

7. Строк дії акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень  та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках

8. Показники результативності акту.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акту будуть встановленні після набрання чинності актом та його безпосереднього виконання.

Дія акту поширюється на суб’єктів господарювання, які бажають розмістити пересувні тимчасові споруди під час проведення ярмарок, сезонної торгівлі, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова. 

Показниками результативного регуляторного акта будуть:

- кількість суб’єктів господарювання, які будуть звертатись за узгодженнями щодо розташування тимчасових пересувних споруд під час проведення масових заходів в м.Богодухові ;

-розмір надходжень до місцевого бюджету, відповідно до  укладених договорів на прибирання території;

-час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання на виконання вимог Порядку;

-рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями Порядку.

9.Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись шляхом аналізу статистичної інформації. Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом міської ради на підставі даних створеної комісії та КП «Богодухівжитло».

Базове відстеження результативності дії акту буде виконано протягом шести місяців після прийняття рішення Богодухівською міською радою, повторне –щорічно за результатами оцінки ефективності регулювання зазначених відносин за минулий рік та можливості вдосконалення відносин в межах регуляторного акту на наступний рік.

 

Провідний спеціаліст

апарату Богодухівської міської ради                                              Моргун Л.М.

 

Юрист                                                                                                   Перепелиця Д.І.

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 ___.04 .2016                                              Богодухів                               № _______ -VІІ

 

 

  Про затвердження Порядку надання державної підтримки

здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів

комунальної власності Богодухівської міської ради Харківської області

 

На підставі Конституції України, Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01 липня 2010 року № 2404-VI, Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» від 11 квітня 2011 року № 384, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства» від 16 серпня 2011 року № 40, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27 лютого 2012 року № 255, керуючись ст.ст. 26, 29, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Богодухівська міська рада Харківської області

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок надання державної прідтримки здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності Богодухівської міської ради Харківської області (додається).

 

2. Дане рішення набуває чинності через 10 днів з дня його опублікування.

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію   з питань  регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування( голова Векленко В.І.)

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     М.В. ГОЛУБ

Додаток до рішення сесії Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку надання державної прідтримки здійсненню

державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності

Богодухівської міської ради Харківської області»

від  ___ _________ 2016 № ____- VIІ (____ сесія VІІ скликання)

 

 ПОРЯДОК

НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗДІЙСНЕННЮ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЩОДО ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Порядок організації здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності Богодухівської міської ради Харківської області (далі – «Порядок») розроблено відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01 липня 2010 року № 2404-VI, Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» від 11 квітня 2011 року № 384, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства» від 16 серпня 2011 року № 40, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27 лютого 2012 року № 255 та інших нормативно-правових актів України.

1.2.Порядок визначає умови та регулює процедуру організації надання підтримки для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності Богодухівської міської ради Харківської області.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,наведеному в Законі України «Про державно-приватне партнерство» та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу державно-приватного партнерства.

1.4.Державно-приватне  партнерство  застосовується   в   сферах, визначенихЗаконом України «Про державно-приватне партнерство» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють сферу державно-приватного партнерства.

1.5.На території Богодухівської міської ради Харківської області у рамках здійснення державно-приватного партнерства у сферах, визначених Законом України «Про державно-приватне партнерство» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють сферу державно-приватного партнерства, укладаються договори про:

- концесію;

- спільну діяльність;

- інші договори.

Вид  договору,  що укладається в рамках державно-приватного партнерства,  визначається  Богодухівською міською радою шляхом прийняття відповідного  рішення  про здійснення державно-приватного партнерства.

1.6. В рамках державно-приватного партнерства можуть надаватися об’єкти права комунальної власності територіальної громади міста Богодухів Харківської області, які використовуються для здійснення діяльності у сферах господарської діяльності, що визначені Законом України «Про концесії» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють сферу укладання договорів у рамках державно-приватного партнерства.

1.7.   Об’єкти права комунальної власності територіальної громади міста Богодухів Харківської області, відносно яких укладаються договори в рамках державно-приватного партнерства, визначені Законом України «Про концесії» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють сферу укладання договорів у рамках державно-приватного партнерства.

1.8.   Основними етапами організації здійснення державно-приватного партнерства є:

1.8.1.  Підготовка та подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства.

1.8.2. Проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

1.8.3.  Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

1.8.4. Проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів конкурсу.

1.8.5. Підготовка, погодження та укладення відповідного договору в рамках здійснення державно-приватного партнерства.

 

РОЗДІЛ ІІ. ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

2.1.Пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства стосовно об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Богодухів можуть готуватися:

2.1.1. Виконавчим комітетом Богодухівської міської ради Харківської області;

2.1.2. особами, які можуть бути приватними партнерами.

2.2. Форма пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства стосовно об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Богодухів має відповідати вимогам Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2011 року № 40 «Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства».

2.3. До пропозиціїдодається техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства.

2.4. Зміст техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства має відповідати вимогам Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27 лютого 2012 року № 255.

2.5.  Особи, які можуть бути приватними партнерами, до пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства, крім документа, визначеного пунктом 2.3. цього Порядку, додатково подають інші документи, подання яких передбачено нормативно-правовими актами у сфері державно-приватного партнерства.

2.6. Особи, які можуть бути приватними партнерами, подають пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства разом з документами, визначеними цим  Порядком, до Виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області українською мовою, усі сторінки прошиваються, нумеруються, підписуються уповноваженою особою та скріплюються печаткою (у разі наявності). Пропозиція щодо здійснення державно-приватного партнерства подається у трьох примірниках у паперовій та електронній формі.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

3.1.Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов’язаних з його реалізацією, проводяться  відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство», Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27 лютого 2012 року № 255 та інших нормативно-правових актів, які регулюють сферу господарських відносин в рамках державно-приватного партнерства.

3.2.Проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків покладається на Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області.

3.3.Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області здійснює повноваження, передбачені цим Порядком у відповідності із вимогами Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27 лютого 2012 року № 255 та інших нормативно-правових актів, які регулюють сферу господарських відносин в рамках державно-приватного партнерства.

3.4.Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області може прийняти рішення про відмову у розгляді пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства у випадках, передбачених Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України  від 11 квітня 2011 року № 384 та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють сферу господарських відносин в рамках державно-приватного партнерства.

3.5. Рішення про відмову в розгляді пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства надсилається в день його прийняття особі, яка подала пропозицію.

3.6.Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області, за відсутності підстав для відмови в розгляді пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства, що передбачені пунктом 3.4. цього Порядку, розглядає її протягом 25 календарних днів після надходження та проводить відповідно до пункту 3.3. Порядку аналіз ефективності на підставі техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, за результатами якого готує висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

3.7.У випадках, передбачених законодавчими актами України, проводиться екологічна експертиза щодо негативного впливу здійснення державно-приватного партнерства навколишнього природного середовища. В тому випадку, висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства приймається Виконавчим комітетом Богодухівської міської ради з урахуванням висновку екологічної експертизи, наданого у відповідності із вимогами Закону України «Про екологічну експертизу» від 09 лютого 1995 року № 45/95-ВР.

3.8.Висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства затверджується рішенням Виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

 

IV. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

4.1.Після виконання дій, передбачених пунктом 3.8. цього Порядку, Виконавчий комітет Богодухівської міської ради з урахуванням документів, визначених пунктами 3.6., 3.7. цього Порядку, готує проект рішення сесії Богодухівської міської ради Харківської області про здійснення державно-приватного партнерства.

4.2.Зміст проекту рішення сесії Богодухівської міської ради Харківської області про здійснення державно-приватного партнерства передбачає:

4.2.1. затвердження Висновку Виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

4.2.2. рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства, яке містить:

-   найменування державного партнера (Богодухівська міська рада);

-   найменування об’єкта державно-приватного партнерства;

-   строк здійснення такого партнерства;

-   форма реалізації державно-приватного партнерства та його основні етапи;

-   обсяг та форма фінансової участі державного партнера у здійсненні зазначеного партнерства;

-   порядок та умови отримання приватним партнером права на користування земельною ділянкою;

-   кількість етапів проведення конкурсу;

-   строк подання заявок на участь у конкурсі, який не може бути меншим, ніж 30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу;

-   строк подання конкурсних пропозицій;

-   строк розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, який не може бути меншим ніж п’ять календарних днів з дати закінчення подання конкурсних пропозицій;

-   строк проведення конкурсу, який не може бути меншим, ніж 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі;

-   основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

-   основні критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції для визначення переможця конкурсу та зважений коефіцієнт для кожного такого критерію;

-   адреса прийому заявок для участі в конкурсі та конкурсних пропозицій.

4.2.3. утворення Комісії з питань проведення конкурсу.

4.2.4. затвердження складу Комісії з питань проведення конкурсу.

4.2.5. затвердження Положення про Комісію з питань проведення конкурсу.

4.2.6. затвердження істотних умов договору, в тому числі визначених Висновком про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

4.3.Після погодження проекту рішення, що визначене пунктом 4.2., у порядку, передбаченому Регламентом Богодухівської міської ради Харківської області, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Богодухівської міської ради.

4.4. Рішення Богодухівської міської ради Харківської області про здійснення державно-приватного партнерства приймається не пізніше двох календарних місяців з дня подання пропозиції, визначеної пунктом 2.1. цього Порядку. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області надсилає копію рішення міської ради особі, яка подала пропозицію щодо здійснення державно-приватного партнерства, не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з моменту прийняття такого рішення.

4.5.Комісія з питань проведення конкурсу утворюється у складі не менше 7 осіб. Богодухівська міська рада Харківської області рішенням, що передбачене пунктом 4.3. цього Порядку, призначає голову та секретаря Комісії з питань проведення конкурсу. Головою Комісії призначається представник Богодухівської міської ради Харківської області. До складу Комісії можуть входити представники Виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області, а також органів державної влади та інших органів місцевого самоврядування.

4.6.Повноваження Комісії з питань проведення конкурсу:

4.6.1. затверджує регламент своєї роботи;

4.6.2. розробляє Конкурсну документацію, пропозиції щодо критеріїв проведення оцінки конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм, проект оголошення про проведення конкурсу;

4.6.3. погоджує Конкурсну документацію з відповідними органами у випадках, передбачених законодавчими актами України;

4.6.4. реєструє заявки на участь у конкурсі та Конкурсні пропозиції;

4.6.5. забезпечує претендентів на участь у конкурсі необхідною інформацією (документами) про участь у конкурсі та надає відповідні роз’яснення з питань підготовки Конкурсної пропозиції;

4.6.6. розглядає заявки та Конкурсні пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

 

4.6.7. проводить оцінку Конкурсних пропозицій та визначає переможця конкурсу;

4.6.8.  подає Богодухівській міській раді Харківської області протокол комісії про визначення переможця конкурсу для затвердження його результатів;

4.6.9. залучає у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи у сфері державно-приватного партнерства та/або у сфері, в якій планується залучення приватного партнера;

4.6.10.  письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати.

4.7.Комісія з питань проведення конкурсу протягом десяти календарних днів з моменту прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про здійснення державно-приватного партнерства готує:

4.7.1. проект Конкурсної документації.

4.7.2. пропозиції щодо критеріїв проведення оцінки конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм.

4.7.3.  проект оголошення про проведення конкурсу.

4.8.Склад Конкурсної документації:

4.8.1. Інструкція для претендентів, яка повинна містити:

4.8.1.1. інформацію про процедурні питання (адресу, за якою Комісія з питань проведення конкурсу приймає заявки та Конкурсні пропозиції, граничний строк подання заявок і Конкурсних пропозицій, умови реєстрації та відхилення заявок, порядок проведення переговорів з переможцем конкурсу для укладення договору);

4.8.1.2. вимоги до складу Конкурсної пропозиції, її оформлення, розроблення і подання (вимоги щодо повноти документації, яка надається; порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до пакування, нанесення надписів і опечатування документів, способів їх доставки; порядок внесення змін до Конкурсних пропозицій);

4.8.1.3. інформацію про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавчими актами України. У такому разі Комісія з питань проведення конкурсу подає претендентові необхідні для отримання такої згоди документи;

4.8.1.4. порядок надання роз’яснень щодо Конкурсної документації.

4.8.2. Умови проведення конкурсу, які повинні містити:

4.8.2.1.  інформацію про склад об’єкта державно-приватного партнерства та його опис із зазначенням основних техніко-економічних показників;

4.8.2.2. кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, які повинні відповідати критеріям, визначеним Богодухівською міською радою на підставі рішення про здійснення державно-приватного партнерства, щодо наявності:

-        обладнання та матеріально-технічної бази;

-        працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-        документально підтвердженого досвіду та фінансової спроможності;

4.8.2.3. інформацію про види діяльності, які провадитимуться в рамках державно-приватного партнерства;

4.8.2.4. критерії і порядок проведення оцінки Конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу;

4.8.2.5. відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об’єкта державно-приватного партнерства;

4.8.2.6. порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства;

4.8.2.7.  перелік документів, що подаються претендентами для підтвердження їх відповідності кваліфікаційним вимогам;

4.8.2.8. інформацію про форми фінансової участі державного та приватного партнерів.

4.8.3.  проект договору із зазначенням його істотних умов, та умовами, які можуть бути змінені під час проведення конкурсу;

4.8.4.  висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства для об’єкта, який виставляється на конкурс;

4.8.5.  перелік ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, та форми управління такими ризиками;

4.8.6.  інші документи.

4.9.Оголошення про проведення конкурсу повинне містити інформацію про:

4.9.1.     мету здійснення державно-приватного партнерства;

4.9.2.     об’єкт такого партнерства;

4.9.3.     строк його здійснення;

4.9.4.     найменування державного партнера;

4.9.5.     вид договору, що укладається;

4.9.6.     строк подання заявки на участь у конкурсі, порядок та місце її подання;

4.9.7.     строк проведення конкурсу;

4.9.8.     спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу;

4.9.9.     анотацію англійською мовою, яка повинна містити найменування об’єкта державно-приватного партнерства, вид договору про партнерство, що укладається, та спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу.

4.10.  Критеріями проведення оцінки Конкурсних пропозицій є:

4.10.1. критерії технічного та інженерно-конструкторського характеру, до яких належать:

-        технічне обґрунтування Конкурсної пропозиції;

-        можливість реалізації у визначені строки запропонованої Конкурсної пропозиції;

-        рівень кваліфікації такого учасника;

-        якість виконання робіт та надання послуг (якщо передбачається надання послуг під час здійснення державно-приватного партнерства, оцінюється порядок надання таких послуг та можливості підвищення їх якості, включаючи гарантії безперервного їх надання);

-        використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

-        залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;

4.10.2.  критерії фінансового та комерційного характеру, до яких належать:

-        сума платежів, зборів, що сплачуватиметься під час виконання договору про партнерство на користь приватного партнера;

-        форми фінансової участі державного та приватного партнерів, сума платежів, що сплачуватимуться державним партнером на користь приватного партнера, якщо це передбачається умовами зазначеного договору;

-        витрати на виконання проектно-конструкторських та будівельних робіт, щорічні витрати на експлуатацію та матеріально-технічне обслуговування;

-        обсяг державної підтримки, якщо надання такої підтримки передбачається в конкурсній пропозиції;

-        надійність запропонованих механізмів фінансування  виконання договору державно-приватного партнерства;

-        обсяг інвестицій, у тому числі власних або залучених, що здійснюватимуться учасником конкурсу, строк окупності та рентабельність об’єкта;

4.10.3.  критерії екологічного та соціального характеру, до яких належать:

-        відповідність здійснення державно-приватного партнерства екологічним нормам і стандартам;

-        екологічні наслідки здійснення державно-приватного партнерства;

-        використання під час здійснення державно-приватного партнерства праці громадян України;

-        рівень заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;

-        вплив на рівень соціально-економічного розвитку міста Богодухів;

4.10.4.  відповідність Конкурсної пропозиції вимогам, визначеним цим Порядком;

4.10.5.  інші критерії залежно від об’єкта,  істотних умов та змісту договору про партнерство.

4.10.6.  Кожному  критеріюпроведення оцінки конкурсних пропозицій, що визначені підпунктами   4.10.1. – 4.10.5. цього Порядку, присвоюється зважений  коефіцієнт  від 0 до 1 (0 – мінімально значимий критерій,  1 – максимально значимий  критерій).

4.11. Після виконання дій, передбачених пунктом 4.7. цього Порядку, Виконавчий комітет Богодухівської міської ради готує проект рішення сесії Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Конкурсної документації та оголошення про проведення конкурсу.

4.12. Зміст проекту рішення сесії Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Конкурсної документації та оголошення про проведення конкурсу:

4.12.1. затвердження Конкурсної документації;

4.12.2.затвердження критеріїв проведення оцінки Конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм з урахування пропозицій Комісії з питань проведення конкурсу;

4.12.3. затвердження оголошення про проведення конкурсу;

4.12.4. рішення про опублікування оголошення про проведення конкурсу в газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України»;

4.12.5. рішення про розміщення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайті Богодухівської міської ради Харківської області.

4.13. Після погодження проекту рішення, що визначене пунктом 4.11., у порядку, передбаченому Регламентом Богодухівської міської ради Харківської області, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Богодухівської міської ради.

4.14. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Конкурсної документації та оголошення про проведення конкурсу:

4.14.1. забезпечує опублікування оголошення про проведення конкурсу в газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України»;

4.14.2. забезпечує розміщення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайті Богодухівської міської ради Харківської області;

4.14.3. надсилає рекомендованим листом оголошення про проведення конкурсу до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

РОЗДІЛ V. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

 

5.1.У строк, визначений в рішенні Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Конкурсної документації та оголошення про проведення конкурсу, особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, подають до Комісії з питань проведення конкурсу заявку, яка повинна містити:

5.1.1. повне найменування (для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім’я та по батькові), місцезнаходження,  телефон (телефакс) претендента;

5.1.2.  дату, місце та найменування органу реєстрації претендента;

5.1.3.  загальні відомості про посадових осіб претендента (для юридичних осіб);

5.1.4.  дані про особу, що підписала заявку.

5.2.До заявки, зазначеної в пункті 5.1. цього Порядку, додаються:

5.2.1.     довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;

5.2.2.     баланс за формою № 1;

5.2.3.     звіт про фінансові результати за формою № 2;

5.2.4.     звіт про рух коштів за формою № 3;

5.2.5.     розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням дати їх виникнення;

5.2.6. відомості та їх документальне підтвердження щодо відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним Конкурсною документацією;

5.2.7. засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих  документів та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.

5.3.Претенденти, які разом беруть участь у конкурсі, подають єдину заявку на участь у ньому та документ для підтвердження спільної відповідності кваліфікаційним вимогам. До заявки таких претендентів додаються щодо кожного претендента документи, передбачені пунктом 5.2. цього Порядку, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійсненні державно-приватного партнерства. У зазначеному договорі визначаються, зокрема, права та обов’язки кожної сторони у процесі здійснення державно-приватного партнерства, розмір та форма внеску кожної сторони під час його здійснення, підстави та порядок припинення договору. Єдина заявка, що подається претендентами, які разом беруть участь у конкурсі, підписується та скріплюється печатками (за наявності) всіх відповідних претендентів або одного з претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого претендента на підписання заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.

5.4.За результатами проведення попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

5.4.1.     визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

5.4.2.     перебувають у стадії ліквідації;

5.4.3.     контролюються один одним,  перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);

5.4.4.     не відповідають кваліфікаційним вимогам;

5.4.5.     подали заявку, що не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та Конкурсною документацією.

5.5. За результатами попереднього відбору Комісія з питань проведення конкурсу складає протокол щодо відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам і подає в одноденний строк Богодухівській міській раді Харківської області на затвердження проект рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі.

5.6. Комісія з питань проведення конкурсу у разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо претендентів або учасників конкурсу та їх Конкурсних пропозицій має право запрошувати на свої засідання таких претендентів та учасників конкурсу, заслуховувати їх пояснення. Засідання Комісії з питань проведення конкурсу є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів комісії. Засідання Комісії з питань проведення конкурсу проводить її голова. Засідання Комісії з питань проведення конкурсу є відкритими, крім засідань, на яких проводиться оцінка Конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу. Рішення Комісії з питань проведення конкурсу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. За результатами засідання Комісії з питань проведення конкурсу складається протокол, який підписується головуючим та секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні. Член Комісії з питань проведення конкурсу у разі незгоди з прийнятим рішенням або із змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

5.7. Після погодження проекту рішення, що визначене пунктом 5.5., у порядку, передбаченому Регламентом Богодухівської міської ради Харківської області, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Богодухівської міської ради.

5.8. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області в одноденний строк з моменту прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі надсилає претендентам відповідне письмове повідомлення з належним обґрунтуванням.

5.9.  У разі недопущення до участі в конкурсі претендент має право подати повторну заявку відповідно до вимог цього Порядку.

5.10.У разі, коли після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства заявку на участь у зазначеному конкурсі подав лише один претендент, що відповідає кваліфікаційним вимогам, відповідний договір може бути укладений з таким претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення та виконання договорів про партнерство.

5.11. Учасникам конкурсу забезпечується доступ до розширеної інформації про об’єкт державно-приватного партнерства, а також можливість ознайомитися з ним за його місцезнаходженням для підготовки та подання Конкурсної пропозиції.

5.12. Учасники конкурсу у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу,подають на розгляд Комісії з питань проведення конкурсу Конкурсну пропозицію, яка повинна містити:

5.12.1. пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства за такими розділами:

-       комерційний;

-       інженерно-конструкторський;

-       фінансовий;

-       екологічний;

-       соціальний;

5.12.2. пропозиції щодо умов договору про партнерство;

5.12.3. анотацію Конкурсної  пропозиції обсягом не більш як чотири аркуші.

5.13. Учасник конкурсу може подати тільки одну Конкурсну пропозицію самостійно або разом з іншими учасниками. Конкурсна пропозиція подається Комісії з питань проведення конкурсу у запечатаному і скріпленому печаткою учасника конкурсу конверті, на якому зазначається найменування такого учасника конкурсу.

5.14.  Після закінчення строку подачі Конкурсних пропозицій, що передбачений в оголошенні про проведення конкурсу, Комісія з питань проведення конкурсу здійснює оцінку таких пропозицій.

5.15. Під час проведення оцінки Конкурсних пропозицій члени Комісії з питань проведення конкурсу оцінюють кожну таку пропозицію окремо шляхом присвоєння кожному визначеному критерію балів від 0 до 10, перемноження присвоєного балу і відповідного зваженого коефіцієнта за кожним критерієм окремо та сумування отриманих показників.

5.16. За результатами проведення оцінки Конкурсних пропозицій члени Комісії з питань проведення конкурсу, які беруть участь у засіданні комісії, заповнюють і підписують Відомості про оцінювання за встановленою комісією формою та подають їх секретареві комісії.

5.17.  Після проведення перевірки правильності розрахунків, наведених у Відомостях про оцінювання, та виправлення разом з відповідними членами Комісії з питань проведення конкурсу помилок секретар комісії за кожною Конкурсною пропозицією підсумовує бали, нараховані членами комісії, складає та підписує Звіт про оцінювання за встановленою комісією формою, який разом з Відомостями про оцінювання подає Комісії з питань проведення конкурсу для розгляду та визначення переможця конкурсу.

5.18. За результатами розгляду даних, наведених у Відомостях про оцінювання та Звіті про оцінювання, Комісія з питань проведення конкурсу пропонує визначити переможцем учасника, Конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі рівного розподілу балів Комісія з питань проведення конкурсу розглядає дані, наведені у Відомостях про оцінювання, і пропонує визначити переможцем учасника, Конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

5.19.За результатами розгляду даних, наведених у Відомостях про оцінювання та Звіті про оцінювання, Комісія з питань проведення конкурсу має право відхилити всі Конкурсні пропозиції без визначення переможця.

5.20.У разі, коли протягом строку надання Конкурсних пропозицій не надійшло жодної Конкурсної пропозиції або всі подані Конкурсні пропозиції не відповідають вимогам, визначеним цим Порядком, конкурс може бути оголошеним Комісією з питань проведення конкурсу таким, що не відбувся.

5.21.За результатами проведення конкурсу Комісія з питань проведення конкурсу складає Протокол щодо:

5.21.1.  визначення переможця конкурсу;

5.21.2.  відхилення всіх Конкурсних пропозицій без визначення переможця;

5.21.3.  оголошення конкурсу таким, що не відбувся.

5.22.Комісія з питань проведення конкурсу складає Протокол, визначений пунктом 5.21. цього Порядку, у трьох примірниках. До першого примірника Протоколу додаються Відомості про оцінювання та Звіт про оцінювання. У Протоколі зазначаються:

5.22.1. відомості про учасників конкурсу;

5.22.2. істотні умови конкурсу;

5.22.3. Конкурсні пропозиції його учасників;

5.22.4. кількість балів, що набрали учасники конкурсу під час проведення оцінки Конкурсних пропозицій;

5.22.5. обґрунтування вибору переможця конкурсу та/або відхилення всіх Конкурсних пропозицій;

5.22.6. відомості про переможця конкурсу або закінчення конкурсу без визначення переможця, або про оголошення конкурсу таким, що не відбувся;

5.22.7. адреса веб-сайту Богодухівської міської ради Харківської області, на якій розміщені відомості про проведення конкурсу.

5.23.Комісія з питань проведення конкурсу невідкладно в одноденний строк передає документи, визначені пунктом 5.22. цього Порядку, до Виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області.

5.24.Після виконання дій, передбачених пунктом 5.23. цього Порядку, Виконавчий комітет Богодухівської міської ради готує проект рішення сесії Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу.

5.25.Зміст проекту рішення сесії Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу:

5.25.1. затвердження Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу;

5.25.2. рішення про укладення договору про партнерство з переможцем конкурсу;

5.26.Після погодження проекту рішення, що визначене пунктом 5.24., у порядку, передбаченому Регламентом Богодухівської міської ради Харківської області, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Богодухівської міської ради.

5.27.Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області після прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу:

5.27.1.  надсилає рекомендованим листом другий примірник Протоколу засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу переможцю конкурсу в одноденний строк;

5.27.2. надсилає рекомендованим листом третій примірник Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу Міністерству економічного розвитку і торгівлі України у триденний строк (для розміщення на його веб-сайті).

5.28.  Перший примірник Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо визначення переможця конкурсу разом з Відомостями про оцінювання та Звітом про оцінювання, іншими документами і матеріалами з питань проведення конкурсу зберігаються Виконавчим комітетом Богодухівської міської ради Харківської області в установленому порядку.

5.29. Комісія з питань проведення конкурсу після прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Протоколу засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу:

5.29.1.забезпечує опублікування затвердженого Протоколу засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу в газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України» у десятиденний строк;

5.29.2. забезпечує розміщення затвердженого Протоколу засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо  визначення  переможця конкурсу на веб-сайті Богодухівської міської ради Харківської області у триденний строк.

 

РОЗДІЛ VI. ПІДГОТОВКА, ПОГОДЖЕННЯ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ В РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

6.1. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області в п’ятнадцятиденний строк з моменту прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про затвердження Протоколу  засідання  Комісії  з питань проведення конкурсу щодо визначення переможця конкурсу готує проект договору про партнерство в трьох примірниках на підставі документів, визначених пунктами 4.3., 4.13., 5.12. та 5.26 цього Порядку.

6.2.Проект договору про партнерство в одноденний строк з моменту підготовки передається на погодження та підписання переможцю конкурсу (приватному партнеру). Підписані примірники договору про партнерство повертаються до Виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області.

6.3.Зі сторони державного партнера (Богодухівської міської ради Харківської області) договір про партнерство  підписує Богодухівський міський голова у п’ятиденний строк з моменту виконання дій, визначених пунктом 6.2. цього Порядку.

6.4.Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області після виконання дій, передбачених пунктом 6.3. цього Порядку, у триденний строк:

6.4.1.  передає другий примірник договору про партнерство приватному партнеру;

6.4.2.  надсилає рекомендованим листом третій примірник договору про партнерство Міністерству економічного розвитку і торгівлі України у триденний строк (для розміщення на його веб-сайті).

 

РОЗДІЛ VII. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

7.1.У разі, якщо для здійснення державно-приватного партнерства необхідне користування земельною ділянкою, Богодухівська міська рада Харківської області забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки на строк, встановлений договором про партнерство.

7.2.У разі прийняття рішення Богодухівської міської ради Харківської області про здійснення державно-приватного партнерства проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою (зокрема, технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок), яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в користування, а також документація щодо земельних ділянок, необхідних приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляються на замовлення державного партнера.

7.3.Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області погоджує документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади у передбаченому законодавством порядку, а у випадках, передбачених законом, – отримує позитивний висновок державної землевпорядної експертизи у порядку, визначеному законом.

7.4.Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Богодухівської міської ради Харківської області чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства. Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг у конкурсі з визначення приватного партнера порівняно з іншими учасниками конкурсу.

7.5.Документально підтверджені витрати, здійснені державним партнером та/або особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, на розроблення (виготовлення) документації із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору про партнерство.

 

          Секретар   ради                                                         З.Зіньковська

 

Аналіз регуляторного впливу
щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення
міської ради
«Про затвердження Порядку надання державної прідтримки здійсненню

державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності

Богодухівської міської ради Харківської області»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Матеріально-технічна база комунальних підприємств Богодухівської міської ради досить застаріла і досить повільно розвивається. Надходження коштів на реалізацію актуальних для міста  інвестиційних проектів з бюджетів вищих рівнів недостатнє, періодичне і недостатнє. Разом з тим міський бюджет Богодухова не є розвитковим , а є бюджетом споживання. На утримання об’єктів благоустрою кошти виділяються по  залишковому принципу, а фінансова підтримка комунальних підприємств, які надають основні житлово-комунальні послуги населенню міста, в ракурсі споживчих витрат з міського бюджету  взагалі неможлива.  Міська рада бачить вихід з цього становища в залученні коштів приватних партнерів в розвиток комунальних підприємств та покращення

благоустрою міста.
       

2.Визначення цілей державного регулювання.

           Метою прийняття і розвитку державно – приватного партнерства є практична реалізація норм, передбачених законодавством України щодо державно – приватного партнерства у випадку, якщо державним партнером є орган місцевого самоврядування, та механізм їх реалізації. Проект рішення розроблений відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про державно – приватне партнерство», «Про концесії», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України, Статуту територіальної громади м. Богодухова,  рішень Богодухівської міської ради, інших нормативно-правових

актів України.

Ціллю прийняття рішення є створення належних умов для забезпечення вищих техніко – економічних показників ефективності діяльності в сферах державно-приватного партнерства (далі — «ДПП»), визначених в Порядку, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера.
Відповідно до чинного законодавства України, ДПП застосовується наступних сферах:
- житлово-комунального господарства, в тому числі: технічне переоснащення та модернізацію у житлово-комунальному господарстві, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію житлового фонду, комплексний благоустрій території міста, розвиток інфраструктури міської транспортної мережі тощо.


 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативним способом досягнення визначених цілей є можливість:

1) відмовитися від державного регулювання господарських відносин у сфері державно-приватного партнерства. В такому  разі ситуація з недофінансуванням житлово-комунального господарства та обєктів благоустрою залишиться на існуючому рівні;

2) очікувати надходження коштів на означені цілі з бюджетів вищих рівнів. Проте попередня практика показала про недостатність такого фінансування, відсутність гарантії в отриманні коштів для розвитку міста навіть за тими проектами, по яких була коштами міського бюджету виготовлена проектно-коштористна документація та які пройшли конкурсний відбір;

3) прийняти даний регуляторний акт. В результаті в місті буде розвиватись діяльність із залучення інвестицій приватних партнерів у переоснащення та модернізацію житлово-комунального господарства, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію житлового фонду, комплексний благоустрій території міста, розвиток міської інфраструктури, тощо. Прийняття даного регуляторного акта є найвірнішим способом вирішення  існуючих проблем, пов’язаних з низькою ефективністю використання коммунального майна.

 

    4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.


            Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об»єктів комунальної власності готуються міською радою, або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд виконавчого комітету

Богодухівської міської ради.

          Форми здійснення ДПП можуть бути у вигляді укладання багатосторонніх договорів концесії, орендних відносин, лізингу, договору щодо управління комунальним майном, договору про спільну діяльність тощо. При цьому комплексне застосування механізму ДПП є адміністративно та економічно більш обґрунтованим ніж застосування окремо механізму концесії та/або спільної діяльності. Так, наприклад, закон України «Про концесії» не охоплює всі сфери суспільного життя, в яких може застосовуватися ДПП, зокрема концесійні договори не передбачено застосовувати в сфері  туризму, відпочинку, рекреації, культури і спорту. Крім цього, концесійні договори за законом можуть бути тільки двосторонніми, між концесіонером та концесієдавцем, в рамках ДПП можливо укладення багатосторонніх договорів. Що стосується спільної діяльності, то як правило цей механізм застосовується поміж суб’єктами господарювання, які мають серед статутних завдань отримання прибутку, отже, його неможливо буде застосовувати з неприбутковими бюджетними установами (заклади охорони здоров’я, освіти, тощо). Застосування ж і концесії, і спільної діяльності, і інших договірних механізмів варіативно, в залежності від конкретних умов та напрямку міського господарства, в яких вони застосовуватимуться, забезпечить якнайбільший економічний та соціальний ефект.
         

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.


            На досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта вплив  Богодухівської міської ради полягатиме в координуючій та управляючій ролі  виконавчого комітету Богодухівської міської ради для реалізації ДПП. Виконавчим комітетом визначатимуться переліки об’єктів, стосовно яких впроваджуватиметься ДПП, організовуватиметься проведення конкурсів на визначення приватних партнерів, прийматиметься рішення про передачу об’єктів, що перебувають у комунальній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства та виконуватимуться інші дії по забезпеченню реалізаціїДПП.
З метою забезпечення виконання цих повноважень, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», в рішенні про затвердженні Порядку виконавчому комітету делегуються повноваження з передачі об’єктів, що перебувають у комунальній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства.

             Порядок формування та засади роботи Комісії з проведення конкурсів з визначення приватного партнера, загальний порядок проведення конкурсів, основні вимоги до учасників та документації конкурсів, визначаються Порядком з урахуванням вимог чинного законодавства.
            Також Порядком визначаються основні істотні умови договорів, яки укладатимуться з приватними партнерами в ході здійснення ДПП в місті, і які направлені на гарантію збереження комунального майна та поліпшення його стану, збільшення кількості і покращення якості послуг, які надаються комунальними підприємствами та установами міста городянам.  Порядком також регламентується правовий статус майна, яке передаватиметься в строкове користування приватним партнерам в ході реалізації договорів та механізми і гарантії повернення цього майна.  Рішення про проведення конкурсу приймається після проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або погодження умов конкурсу виконавчим комітетом Богодухівськоїї міської ради, а у випадках, передбачених спеціальним законодавством — Міністерством економічного розвитку та торгівлі України (відповідним Міністерством).

Передача об»єктів, що перебувають у комунальній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об»єкти до приватного партнера -  оброблення відходів. Такі об»єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. У разі позитивного узагальнення здійснення ДПП, приватний партнер після закінчення (припинення) строку дії договору в рамках ДПП має переважне право перед третіми особами на укладення цивільно-правових договорів поза межами ДПП. Право власності на об»єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.

Найбільш вагомішими зовнішніми чинниками будуть зміни у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, у разі чого до нього вноситимуться відповідні зміни та доповнення.

 

   6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.


           Прийняття регуляторного акту надасть можливість укладати договори про партнерство між державним та приватними партнерами. Укладання договорів про партнерство забезпечить залучення інвестицій до сфер діяльності, які на сьогодні потребують додаткового фінансування з боку місцевої влади, та покращення якості та доступності соціальних послуг, отримання яких вкрай потрібне мешканцям міста.

 В результаті дії регуляторного акта  буде забезпечена реалізація інтересів всіх учасників:

1)для держави -  підвищення позитивного іміджу влади за рахунок покращення економічної ситуації в місті;

2)для суб’єктів господарювання – встановлюється чіткий алгоритм дій для укладення договорів державно-приватного партнерства;

3)для громадян —  створення умов, сприятливих для їх життєдіяльності .

Втрати для держави та населення міста відсутні. Для приватних партанерів витрати полягатимуть у вкладенні інвестицій в інфраструктуру міста, які в результаті використання комунального майна (оренди /концесії, тощо) та здійснення господарської діяльності, на підставі укладених відповідно договорів, їм повернуться за рахунок отриманих прибутків.

На даному етапі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта не можуть бути кількісно визначені, оскільки немає точного прогнозу щодо сфер ДПП, в яких будуть зацікавлені приватні інвестори, та їх фінансових можливостях.

Очікуваними результатами є: істотне покращення роботи всіх галузей міського господарства, запровадження у виробництво продукції, робіт і послуг підприємств комунальної власності сучасних технологій; поліпшення екологічного стану адміністративно-територіальних утворень міста в результаті зменшення шкідливих викидів в атмосферне середовище, зниження рівня забрудненості земельних і водних ресурсів міста; ліквідація збитковості комунальних підприємств та забезпечення їх рентабельної роботи; створення нових робочих місць. Застосування ДПП дозволить активізувати інвестиційну діяльність, прискорити реалізацію капіталомістких інвестиційних проектів, забезпечити ефективне      зобов»язання сторін, в тому числі обсяг і форма фінансової участі Державного та Приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства; управління та використання об’єктів комунальної власності,  дозволить суттєву економію фінансових ресурсів місцевого бюджету, оптимізує розподіл ризиків при здійсненні ДПП.
 

   7. Обгрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта у часі не визначений.


   8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
Результативність регуляторного акта визначатиметься показниками:

-ефективності використання комунального майна;

- збільшенням кількості та покращенням якості послуг ( відсутності скарг з боку споживачів на якість послуг), що надаються мешканцям міста.

Для цього виконавчим комітетом Богодухівської міської ради будуть аналізуватись статистичні дані виробничо-фінансових показників об’єктів комунальної власності, які будуть отримувати інвестиції від ДПП  чи знаходитись у приватних партнерів в оренді/концесії.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
               Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися виконавим комітетом міської ради на підставі даних комунальних підприємств та приватних партнерів згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розробник проекту регуляторного акта                       

Виконавчий комітет Богодухівської                           міської ради

 

 

 

 

Висновок

депутатської комісії Богодухівської міської ради

щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта

«Про затвердження Порядку надання державної прідтримки здійсненню

державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності

Богодухівської міської ради Харківської області»

 

 

 1. Доцільність прийняття

Цей регуляторний акт спрямований на правове врегулювання питань  діяльності в сферах державно-приватного партнерства (далі — «ДПП»), визначених в Порядку.

 

2.Адекватність рішення

Вирішення існуючої проблеми з допомогою прийняття регуляторного акта  відповідає формам та рівню державного  регулювання господарських відносин. Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання державної прідтримки здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власностіБогодухівської міської ради Харківської області» підготовлено на підставі чинних законодавчих актів: Законів України «Про державно – приватне партнерство»,  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» від 11 квітня 2011 року № 384, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства» від 16 серпня 2011 року № 40, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27 лютого 2012 року № 255, п.1 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

3. Ефективність

Внаслідок прийняття даного регуляторного акта застосування ДПП дозволить активізувати інвестиційну діяльність;  прискорити реалізацію капіталомістких інвестиційних проектів, забезпечити ефективне   зобов’язання сторін, в тому числі обсяг і форми фінансової участі Державного та Приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства; покращити управління та використання об’єктами комунальної власності,  дозволить суттєву економію фінансових ресурсів місцевого бюджету, оптимізує розподіл ризиків при здійсненні ДПП, підвищить ефективність інфраструктури місцевого господарства, сприятиме збереженню та створенню нових робочих місць.

 

4.Збалансованість балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави

В результаті дії регуляторного акта  буде забезпечена реалізація інтересів всіх учасників:

1)для держави -  підвищення позитивного іміджу влади за рахунок покращення економічної ситуації;

2)для суб’єктів господарювання – встановлюється чіткий алгоритм дій для укладення договорів державно-приватного партнерства

3)для громадян —  створення умов, сприятливих для їх життєдіяльності .

 

5. Передбачуваність регуляторної політики

Рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання державної прідтримки здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності Богодухівської міської ради Харківської області» приймається відповідно до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та оприлюдненого належним чином, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їх діяльності.

 

6.Прозорість та врахування громадської думки

З метою отримання пропозицій та зауважень щодо проекту регуляторного акта проект рішення з аналізом регуляторного впливу розміщено  __________ р. на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради. Прийняте рішення відповідно до ст. 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності ” буде  протягом 10 днів офіційно розміщене в друкованих ЗМІ ( районній газеті “Маяк”). Таким чином забезпечується відкритість для фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань дій міської ради на всіх етапах регуляторної діяльності.

 

Висновок:

Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання державної прідтримки здійсненнюдержавно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності Богодухівської міської ради Харківської області відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної депутатської комісії

з питань законності, правопорядку,

депутатської  діяльності та депутатської

етики, місцевого самоврядування                  ______________ В.І.Векленко

 

 

 

 

 

  оприлюднення 10.07.2015

Проект

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

_____   СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

  ___.0__.2015                                           Богодухів                        № ______- VI     Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»   Відповідно до підпункту 17 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013р. № 870, з метою створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою, визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова, міська рада ВИРІШИЛА:   1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів   ( Додаток 1).   2. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови Коваленка І.В. , постійну депутатську комісію з питань  законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).   Міський голова

              Додаток

до рішення міської ради

від __ ______ 2015 № ____- VI

(_____ сесія VI скликання)

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

  1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі — Порядок). 2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт. 3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій проводяться земляні та/або ремонтні роботи, у тому числі право земельного сервітуту, у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку. 4. Дозвіл оформляється комунальним підприємством «Богодухівжитло» виконавчого комітету Богодухівської міської ради на підставі письмової заяви відповідною юридичною особою, фізичною особою – підприємцем, фізичною особою (або їх уповноваженим представником), за формою згідно з додатком 1. Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичною особою, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт. Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката, у зв’язку з втратою). 5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі. Форма дозволу наведена у додатку 2. 6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у додатку 3. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік. 7. Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. При наданні дозволу замовник погоджує виконання робіт з  власниками або експлуатуючими організаціями інженерних мереж та шляхово-транспортних споруд, згідно додатку№4. 8. Комунальне підприємство «Богодухівжитло» виконавчого комітету  Богодухівської міської ради веде реєстр дозволів. 9. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу. Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства. Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку. 10. У разі коли у строк, установлений пунктом 7 цього Порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано. 11. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та/або їх місцезнаходження. Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється. 12. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу. Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев’ятою статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. 13. Дозвіл може бути анульовано виконавчим комітетом Богодухівської міської ради у разі: — подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката; — наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що отримали дозвіл. 14. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл, відповідно до вимог цього Порядку.   Секретар міської ради                            З.ЗІНЬКОВСЬКА                                              

 Додаток 1

до Порядку

 

ЗАЯВА

  Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу_____________________________________________________ (видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)   дозвіл на порушення об’єкта благоустрою ______________________________________________________________

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

    З метою проведення________________________________________________, (вид земляних та/або ремонтних робіт)   в період з «____»________ 20__ р. по «____»___________20__ р.   Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий __________________________________________________________________ (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я _________________________________________________________ та по батькові фізичної особи (фізичної особи — підприємця), їх місцезнаходження)   Додатки:   Схема проведення робіт на об’єкті благоустрою, погоджена у встановленому порядку   Дозвіл або його дублікат (у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з втратою).   З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________________________________    даю згоду на оброблення моїх персональних даних    (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) Заявник                                                ___________________                                   _____________________ (підпис)                                                  (ініціали та прізвище) (для юридичних осіб)

Додаток 2

 до Порядку

 

ДОЗВІЛ № ___

  Дозволяється___________________________________________________ (найменування юридичної особи, прізвище,   ______________________________________________________________ ім’я та по батькові фізичної особи (фізичної особи — підприємця), їх місцезнаходження)   Проводити __________________________________________________________________

(вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)

  на об’єкті благоустрою _______________________________________

______________________________________________________________ (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.   Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.   Начальник КП «Богодухівжитло»                             _______________ (підпис)                    (ініціали та прізвище)   М.П.

Додаток 3

 до Порядку

ПЕРЕЛІК

земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

  1. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд. 2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ. 3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями. 5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями. 6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону. 7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків. 8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури. 9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів. 10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм. 11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо. 12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

 Додаток 4

до Порядку

ЛИСТ

погодження на порушення обєкту благоустрою

у м.Богодухові по ____________________________

виданий _____________________________________________

(П.І.Б.)

 

Богодухівський район електричних мереж

КП «Богодухіввода»     РЦТ № 321 ПАТ «Укртелеком»     СЛД ТМ № 6 (тел.3-10-85)     Балансоутримувач доріг (КП «Богодухівжитло» або «Богодухівський райавтодор» або ДРП-2 Пісочинського ДЕП)   Органи ДАІ     Інші (при необхідності)      

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Богодухівської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі — АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Богодухівської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» як регуляторного акта. Опис проблеми. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів» від 17 травня 2012 року, внесено зміни до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Закон України «Про благоустрій населених пунктів» доповнено статтею 26-1, відповідно до якої порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради згідно з Типовим порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. З огляду на це, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870, Богодухівською міською радою розроблено проект рішення «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».   Мета. Метою є визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Богодухова.   Цілі регулювання. Регулювання викликане необхідністю врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Богодухова, створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою в місті.   Альтернативи. Прийняття Богодухівською міською радою рішення «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» забезпечить: — визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста; — врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Богодухова та здійснення контролю за цим процесом; — підвищення свідомості територіальної громади міста щодо збереження існуючих елементів благоустрою та сприяння органам місцевого самоврядування у визначенні порушників. Отже, більш прийнятним заходом є прийняття рішення Богодухівської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи. Проект рішення Богодухівської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» визначає: — порядок дій для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних і ремонтних робіт на території міста Богодухова; — порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою; — права та обов’язки суб’єктів господарювання та фізичних осіб при порушенні об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей Досягнення мети, зазначеної у п.2 цього АРВ, є можливим завдяки прийняттю рішення Богодухівської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».   Визначення очікуваних результатів прийняття рішення. За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто мети і цілей, передбачених у п.п. 2, 3 цього АРВ.   Аналіз вигод та витрат обраного методу. Сфера інтересів органу місцевого самоврядування. Визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста Богодухова, врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою та здійснення контролю за цим процесом; Сфера інтересів суб’єктів господарювання. Чіткий алгоритм дій для безоплатного отримання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста. Сфера інтересів населення. Покращення рівня благоустрою міста; створення умов, сприятливих для життєдіяльності. Обґрунтування строку дії рішення. Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин до регуляторного акта вноситимуться зміни та доповнення.   Визначення показників результативності регуляторного акта. 1.Кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою. 2.Кількість осіб, притягнутих до відповідальності за виконання земляних та ремонтних робіт без отри%