НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ МІСТА БОГОДУХОВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Переглядiв: 6858

 

 

СКЛАД ПРОЕКТУ

  

Найменування матеріалів

На чому виконано

Масштаб

І. Графічні матеріали

 1. Схема функціонального використання території та інженерно-транспортної інфраструктури.
 2. Схема агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту.
 3.  Схема економіко-планувального зонування території.
 4. Схема прояву локальних факторів. Зони впливу негативних факторів та факторів підвищення цінності земельної ділянки

5 Схема прояву локальних факторів. Інженерно-інфраструктурні фактори

Папір, роздрукування з електронної карти

1:5000

1:10000

1:5000

1:5000

 

1:5000

ІІ. Текстові матеріали

1. Пояснювальна записка ”Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель.”

Книга

ІІІ. Електронні матеріали

1. Картографічні матеріали

Лазерний диск

2. Матеріали для забезпечення роботи програмного комплексу по формуванню витягів про грошову оцінку земель окремої земельної ділянки

 

 

 

В И К О Н А В Ц І

Посада

Прізвище

Ім¢я

По батькові

Підпис

Дата

Начальник відділу землевпорядних та проектних робіт Лейба Анатолій

Герасимович

2017

Інженер землевпорядник

І категорії

Наливайко

Ольга

Володимирівна

2017

Інженер землевпорядник

ІІ категорії

Савченко

Тетяна

Миколаївна

2017

 

Р О З С И Л К А   П Р И М І Р Н И К І В

 

№№ п/п

Технічна документація направлена кому

Технічна документація  направлена куди

Номер прим.

Кількість

прим.

1

Товариство з обмеженою

відповідальністю «Земінформ»

61001, м. Харків,

вул. Державінська, 38

1

1

2

Відділ у Богодухівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

62103, Харківська обл.,                       м. Богодухів, вул. Молодіжна, 2

2

1

3

Богодухівська міська рада

Харківської області

62103, м. Богодухів,

пл. Соборності, 2

ВСТУП

Підстава розроблення

Грошова оцінка земель міста Богодухів Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області розроблена ТОВ «ЗЕМІНФОРМ».

Роботи виконані:

 • Ø  згідно рішення XVIІ сесії VIІ скликання Богодухівської міської ради № 454- VIІ                від 21 квітня 2017 р.;
 • на підставі договору № З — 10/208 — 3.1/17 від 22 червня 2017 р. між Богодухівською міською радою Харківської області та ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»
 • Ø  у відповідності до технічного завдання на виконання робіт по складанню технічної документації.

ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» діє на підставі Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і має у своєму складі двох включених до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, які працюють за основним місцем роботи і відповідають за якість робіт із землеустрою:

 • Лейба Анатолій Герасимович (кваліфікаційний сертифікат № 010079, дата видачі                    16 травня 2013 року);
 •  Матвєєв Павло Миколайович (кваліфікаційний сертифікат № 000538, дата видачі                    03 січня 2013 року);

ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» володіє необхідним технічним та технологічним забезпеченням:

 • персональні комп’ютери для введення інформації документів і запису її на носії;
 • сканери для автоматичного зчитування даних з документів та їх перетворення в графічне, цифрове і текстове представлення;
 •  засоби виведення інформації: монітори, принтери, плоттери.
 • Ліцензійне програмне забезпечення: комп’ютерна програма «Картографічна основа Харківської області», Програмні компоненти MapX (MapInfo), Настільна геоінформаційна система Arc View, Настільна геоінформаційна система Arc Map, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Office Profeisional Plus 2010.

Крім того ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» дотримується наступних технологічних вимог:

 • передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою;
 • забезпечувати зберігання копії (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірника розробленої документації із землеустрою;
 • дотримуватися умов договору щодо розроблення документації із землеустрою;
 • забезпечувати виконання робіт із землеустрою відповідно до вимог законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил.

Головна мета

Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Законодавчі та нормативно-методичні основи

розроблення технічної документації

 

Нормативно-правовою базою грошової оцінки земель населених пунктів є:

 •  Земельний Кодекс України;
 •  Податковий кодекс України;
 •  Закон України «Про оцінку земель»
 •  Методика нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. за № 213 із врахуванням подальших змін та доповнень;
 • Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2016 р. за № 489 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за  № 1647/29777 (далі «Порядок нормативної грошової оцінки…») із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 261 від 23.05.2017;
 • Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. за № 831 із змінами;
 • Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України                  23 травня 2017 р. за № 262 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017  р. за  № 679/30547.

У відповідності з вимогами Стандарту Державного комітету України із земельних ресурсів «Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 24 червня 2009р. № 335 і зареєстрованим Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» за № 32595752/1927 від 10 вересня 2009 р. та технічного завдання на виконання робіт із грошової оцінки, технічна документація складається з пояснювальної записки, графічного та електронного матеріалів (див. Склад проекту).

Картографічна основа населеного пункту

Планово-картографічною основою міста Богодухів є растрова картоснова Харківської області для потреб землевпорядних робіт (КОХО), Проект формування території Богодухівської міської ради, «Схематический план окружной границы землепользования г. Богодухов Харьковской области».

На планову основу були нанесені: межа міста, вулично-дорожна мережа, головні споруди та інженерні мережі, інженерне облаштування території, види забудови, межі з особливим режимом використання земель (територіально-планувальні, історико-культурні, природно-ландшафтні, санітарно-гігієнічні та інженерно-геологічні особливості території), зафіксований існуючий розподіл земель за функціональним використанням та угіддями. Наявність та повнота даних про ці об’єкти уточнювалась польовими обстеженнями на місцевості.

Склад земель по землекористувачах і по категоріях та угіддях станом на 01.01.17 р. подано в довідці відділу у Богодухівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (див. додатки).

При проведенні нормативної грошової оцінки земель міста Богодухів використано ґрунтову карту, складену в 2010 році при виконанні грошової оцінки  земель міста.

При підготовці, редагуванні та для друку графічних матеріалів використовувались технології геоінформаційних систем (ГІС-технології) та растрова картоснова Харківської області для потреб землевпорядних робіт (КОХО).

Вихідні дані

Вихідними даними для здійснення нормативної грошової оцінки земель є законодавчі та нормативні документи про статус населеного пункту та його межі, дані державного земельного кадастру про правовий, природний та господарський стан земель.

Дані державної та відомчої статистичної звітності, що характеризують об¢єкти інженерно-транспортного облаштування території, надані:

-        газопостачання – ПАТ «Харківгаз»;

-        електропостачання– АК «Харківобленерго»;

-        магістральна дорожна мережа – Службою автомобільних доріг у Харківській області;

-        мережі водопостачання та каналізації  — КП «Богодухіввода»;

-        благоустрій, вулично-дорожна мережа – міська рада, КП «Богодухівжитло»

-        інженерна підготовка і захист території – Краснокутське міжрайонне управління водного господарства.

Грошова оцінка міста Богодухів виконувалась у два етапи.

На першому етапі здійснений збір та аналіз вихідних даних, проведений розрахунок базової вартості земель населеного пункту, а також підготовлені необхідні планово-картографічні матеріали.

На другому етапі виконувалась грошова оцінка земель міста Богодухів у повному обсязі.

Дата оцінки             01.01.2017 р.

Дата складання технічної документації               10 листопада 2017 р.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 Грошова оцінка – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – документація, що складається із текстових та графічних матеріалів, оформлена відповідно до цього стандарту.

Витрати на освоєння та облаштування території  уключають відновну вартість як первісну вартість, що змінюється після переоцінки,  інженеpної підготовки, головних споpуд і мaгістpaльних мереж водопостачання, кaнaлізaції, теплопостачання, електpопостачання (включaючи зовнішнє освітлення), слaбкострумових пристроїв,

гaзопостачання, дощової кaнaлізaції, вартості сaнітapної очистки, зелених нaсaджень загального користування, вулично-доpожньої мережі, міського тpaнспоpту станом на початок року розробки оцінки.*

*Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних фондів  у відповідності до чинного законодавства України.  Витрати на освоєння та  облаштування  території  визначаються  за  кожним конкретним  населеним  пунктом за  даними статистичної звітності відповідних органів державної статистики, організацій та підприємств, що надають відповідні послуги (електро-, тепло-, газопостачання тощо).

Економіко-планувальна зона – частина території населеного пункту, що має однорідні споживчі якості, переважно однотипний характер використання і обмежується чіткими планувальними межами (магістральні вулиці, залізниця, водні рубежі тощо).

Зональні фактори – це фактори, які проявляються в межах всієї (або значної) території населеного пункту і коригують її середню (базову)  вартість.

Локальні фактори – це фактори, які проявляються в межах окремої земельної ділянки і коригують її цінність (вартість) в межах економіко-планувальної зони.

Км коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки і обумовлюється трьома групами рентоутворюючих факторів регіонального, зонального та локального характеру.
Км1 регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу відмісцеположення населеного пункту у  загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення.
Км2 зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони).
Км3 локальний коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.
Кф коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної  ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо).
УПВБ укрупнені показники витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

1.  КОРОТКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  СТАНУ МІСТА

Місто Богодухів – адміністративний центр Богодухівського району Харківської області, розташований у північно-західній частині Харківської області на берегах річки Мерло. Відстань від обласного центру залізницею – 77 км, асфальтованою дорогою – 58 км. Через місто проходить автодорога Харків-Суми, залізнична лінія Харків-Київ.

Чисельність населення міста складає 15677 чол. Площа населеного пункту –                  1730,6000 га.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 місто Богодухів занесено до списку історичних населених місць України.

Перші історичні відомості про поселення на південному кордоні Російської держави під назвою Дяків Острог відносяться до 1571 року. Проте датою заснування міста вважають 1662 рік (цим роком датований перший опис Богодухова). Саме тоді в ці місця із-за Дніпра прибули “новоприхожие черкасы” (так тоді називали українців) у кількості 1204 чол. на чолі з атаманом Тимофієм (Тимошем) Крисою і заснували слободу.

Економічному розвитку Богодухова сприяло його вигідне географічне положення – тут пролягав великий шлях, що з’єднував полкові міста Харків та Охтирку.

З 1681 по 1765 роки Богодухів був сотенним центром Охтирсько-Слобідського козацького полку.

В 1781 році слобода Богодухів дістала статус повітового міста Харківського намісництва.

З утворенням Харківської губернії місто стало центром одноіменного повіту (1835-1923 р.р.).

З 1923 року Богодухів – районний центр Харківської області.

Богодухів є батьківщиною відомих діячів української культури: письменниці Марії Миколаївни Загірньої-Грінченко (дружини Бориса Грінченка), композитора Валентина Тихоновича Борисова, живописця Миколи Митрофановича Уварова, кінорежисера Віктора Іларіоновича Івченка, кінооператора Михайла Кириловича Чорного. У місті пройшли дитячі роки народного художника України Михайла Гордійовича Дерегуса, письменника Миколи Хвильового (Фітільова). Тут працювали бандурист Іван Іович Кучугура-Кучеренко, письменник Дмитро Іванович Бедзик, артистка Уляна Павлівна Суслова.

На сьогодні Богодухів – сучасний розвинутий районний центр. Населення зайняте в промисловості (основна частина), сільському господарстві, на транспорті, в бюджетній сфері, малому бізнесі.

Промислові підприємства та їх філії в основному займаються виробництвом харчової продукції та переробкою сільгоспсировини. Із них найбільші: ПАТ «Богодухівський м’ясокомбінат», ТОВ «Богодухівський молокозавод», ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор».

Створені сприятливі умови для розвитку малого бізнесу. Спостерігається постійна тенденція зростання кількості суб’єктів підприємництва і, як наслідок, збільшення числа нових робочих місць.

Досить розгалужена соціальна сфера міста.

Архітектурно-планувальна організація. Вдосконалення архітектурно — планувальної організації міста пов’язане з побудовою загальної системи утвореною раніше забудовою, забезпеченням функціональних та планувальних зв’язків формуючих зон, активізацією забудованих ділянок та загальним просторовим об’єднанням структури міста в цілому.

Найважливішою визначальною умовою архітектурно — планувальної організації міста є взаємодія житлових утворень та природного ландшафту, а також умов функціональних особливостей історично утвореною частиною міста.

Вулично — дорожна мережа. Головні вулиці Харківська та Пушкіна проходять у північному напрямку, вони є подільною віссю міста. Основні вулиці мають тверде покриття.

Через місто проходить залізнична лінія Харків-Київ.

Розміщення основних об’єктів обслуговування. Одним із напрямів соціально-економічного розвитку міста є створення сприятливого середовища для функціонування малого підприємництва. Малий бізнес сприяє вирішенню соціально-економічних проблем міста, поповненню місцевого бюджету, забезпеченню зайнятості населення, насиченню ринку товарами та послугами. У місті зареєстровано близько тисячі суб’єктів підприємницької діяльності, інтенсивно розвивається соціально-культурна сфера: функціонують магазини, заклади ресторанного господарства, об’єкти сфери послуг.

Навчальну діяльність здійснюють три загальноосвітні заклади нового типу: гімназія, колегіум, ліцей, а також медичний коледж, професійний аграрний ліцей та спеціальний навчально-виховний комплекс. Працюють шість дошкільних навчальних закладів, центр дитячої та юнацької творчості, музична школа імені В.Т.Борисова, дитячо-юнацька спортивна школа, два інтернати, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Функціонують поліклініка, лікарня на 260 ліжко-місць.

Із закладів культури до послуг населення – будинок культури, дві бібліотеки,   краєзнавчий музей.

Діє релігійна громада української православної церкви.

 

Зелені насадження. В межах міста Богодухів та його околицях розташовані лісові масиви ДП «Гутянське  лісове господарство»

Крім того, озеленення міста представлено насадженням дерев вдовж вулиць. Решта зелених насаджень належать до індивідуальних садиб.

Водовід та каналізація. Системою каналізації та водопостачання міста охоплюються тільки центральні вулиці, інші райони доступу до системи централізованої каналізації та водопостачання не мають.

Газопостачання. Місто Богодухів забезпечене природним газом.

Теплопостачання здійснюється індивідуальними (автономними) системами теплопостачання.

Електропостачання. Місто підключене до енергосистеми і живлене по повітряним лініям 10 кв. від існуючої підстанції ПС 110/35/10 кв.

Місто Богодухів у відповідності до Постанови Кабміну УРСР від 23.06.86 р.                    № 226 не входить в приміську зону м. Харкова, не входить ні в одну із зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи і не має статусу курорту.

Богодухів розташований на правому, підвищеному, порізаному балками та ярами мальовничому березі річки Мерла, яка орієнтована в широтному напрямку.

За матеріалами економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році, територія, на якій розташований населений пункт, входить до складу Валківського земельно-оціночного району (шифр 01) Харківської області.

2. ПРАВОВА ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

У відповідності до Земельного Кодексу України нормативна грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі і проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України (пп. 1, 5 ст. 201 Земельного кодексу України).

Розділом Податкового Кодексу передбачено, що плата за землю, яка справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, визначається залежно від нормативної грошової оцінки земель.

Нормативно-методичну базу нормативної грошової оцінки земель населених пунктів складають Методика нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 з урахуванням змін та доповнень та Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2016 р. за                 № 489 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777 (далі «Порядок нормативної грошової оцінки…»).

Нормативна грошова оцінка виконуються на всю територію населеного пункту за єдиною методикою, за виключенням земель сільськогосподарського призначення.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах населеного пункту, виконується згідно Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. за № 831і у відповідності до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23 травня 2017 р. за № 262 і зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017  р. за  № 679/30547.

Нормативна грошова оцінка базується на принципах:

 • Розглядає земельну ділянку відокремлено від об’єктів нерухомості, розташованих на ній
 • Враховує земельні поліпшення, здійснені лише за межами земельної ділянки
 • Орієнтована на типові риси
 • Оперує потенційним рентним доходом
 • Не враховує кон’юнктури ринку та економічної ситуації, що склалася
 • Вартість похідна від площі земельної ділянки
 • Носить нормативний характер.

 

В населених пунктах рентний дохід виникає, перш за все, завдяки облаштуванню території  та перевагам місця розташування відносно ринків сировини, збуту та  робочої сили.

На розмір рентного доходу впливають:

 • місцеположення населеного пункту у територіальних системах виробництва і розселення та  особливості місцерозташування земельної ділянки в його межах;
 • рівень інженерно-транспортного облаштування, природнокліматичні та інженерно-геологічні умови, архітектурно-ландшафтна та історико-культурна цінність, екологічний стан території населеного пункту;
 • характер функціонального використання земельної ділянки.

Відповідно до «Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» нормативна грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою 1:                                                                  (1)

Цн — грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки, (у гривнях);

В  —  витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп — норма прибутку (6%);

Нк — норма капіталізації (3%);

Кф— коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості тощо);

Км — коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.

Витрати на освоєння та облаштування території (В) включають повну відновну вартість інженерної підготовки, головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (включаючи зовнішнє освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, транспорту на початок року проведення оцінки.

Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), враховує відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності і встановлюються  на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306

Коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки (Км), враховує вплив ренти місцеположення на загальний рентний дохід.

Значення даного коефіцієнту обумовлюється інтегрованою дією регіональних, зональних та локальних груп факторів  і обчислюється за формулою 2:

Км = Км1 х Км2 х Км3,       де:                                                             (2)

Км1 — коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення — регіональні фактори;

Км2 — коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від ступеню містобудівної цінності території міста (економіко-планувальної зони) — зональні фактори;

Км3 — коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від особливостей місцеположення земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони — локальні фактори.

Процедура виконання нормативної грошової оцінки визначена Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

На першому етапі визначається базова, середня для даного населеного пункту, вартість 1м2 земель, яка залежить від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва й розселення, рівня освоєння та облаштування території.

На другому етапі базова вартість 1м2 земель диференціюється в межах населеного пункту за економіко-планувальними зонами, які встановлюються з урахуванням факторів, котрі впливають на розмір рентного доходу, тобто:

 • неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;
 • доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;
 • рівень інженерного забезпечення та благоустрою території;
 • рівень розвитку сфери обслуговування населення;
 • екологічна якість території;
 • привабливість середовища, різноманітність місць прикладання праці, наявність історико-культурних та природних пам’яток тощо.

На заключному, третьому, етапі визначається вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей її місцеположення.

Результати нормативної грошової оцінки погоджуються відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів шляхом проходження державної експертизи землевпорядної документації, результатом якої є позитивний висновок.

 Згідно статті 23 «Закону про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року № 1378-IV матеріали грошової оцінки земель після проходження державної експертизи затверджуються міською радою.

Затверджені дані грошової оцінки земель є базою для регулювання земельних відносин, в тому числі:

 • визначення розміру земельного податку;
 • визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;
 • визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;
 • визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Матеріали «Технічної документації…» представлені станом на 01.01.2017 року.

У відповідності до Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів за станом на 1 січня поточного року. Отже при розрахунку земельного податку, орендної плати та інших цивільно-правових угод, вартісні дані забудованої території, які представлені в цьому звіті, необхідно про індексувати станом на 01 січня поточного року. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

3. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ) ВАРТОСТІ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ МІСТА

Основою для грошової оцінки окремої земельної ділянки є визначення базової вартості 1м2 земель в середньому по населеному пункту. Вона дає узагальнене уявлення про реальні переваги розміщення в тому чи іншому населеному пункті і є вихідною базою при наступній диференціації міських земель за споживчою привабливістю в межах населеного пункту.

Базова вартість земель населеного пункту відображає результат дії зовнішніх і внутрішніх факторів рентоутворення на рівні населеного пункту.

У відповідності з «Порядком нормативної грошової оцінки…” базова вартість 1м2 земель населеного пункту в залежності від рівня освоєння та облаштування його території, а також його місця в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення та визначається за формулою 3:

                                                                                         , де                          (3)

Цнм — базова вартість одного квадратного метра земель населеного пункту           (в гривнях);
В

 — витрати на освоєння та облаштування території населеного пункту в розрахунку на квадратний метр (в гривнях);Нп— норма прибутку (6 %);Нк— норма капіталізації (3 %);Км1— коефіцієнт, який враховує значення і статус населеного пункту в               загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення.

 

 

Інформаційною базою для визначення витрат на освоєння та облаштування території    міста Богодухів стали дані статистичної звітності про натуральні та вартісні показники, надані районними службами комунального господарства та міською радою.

Натуральні та вартісні показники по мережам електропостачання, газопостачання надані відповідно АК «Харківобленерго», ПАТ «Харківгаз».

Загальна відновна вартість електропостачання, в тому числі ПС, ЗТП, КТП, мережі та опори ліній електропередач становить 11 373,38102 тис. грн.

ПАТ «Харківгаз» надав не повну інформацію щодо відновної вартості мереж газопостачання.

Населення міста Богодухів обслуговує 21 ГРП, ШРП загальною вартістю 248,76968 тис.грн.  По мережам газопостачання надані тільки кількісні показники – загальна протяжність 129,00 км.

У відповідності до довідки КП «Богодухіввода», на території міста розташовані і обслуговують населення:

 • водопостачання – 5 насосних станцій перекачки, 2 артезіанські свердловини, 7 резервуарів чистої води, загальною вартістю 2 849,6169 тис. грн.

Магістральні мережі – 38,131 км. Дані відновної вартості основних фондів відсутні.

 • водовідведення – очисні споруди та КНС (2 об’єкта), загальною вартістю                     680,832 тис.грн.

Магістральна  мережа –10,050 км. Дані відновної вартості основних фондів відсутні.

Асенізаційні машини – 3 шт., вартістю 444,930 тис. грн.

КП «Богодухівжитло» надало наступні дані:

 • cміттєзвалище  — 4015 т/рік (знаходиться за межами населеного пункту, але обслуговує мешканців міста);
 • спеціальні машини (сміттєвози) – 3 шт. вартістю 876,700 тис. грн.;
 • зовнішнє освітлення:

-       мережі  — 46.0 км;

-       світильники (646 шт.) та автомати управління (20 шт.) вартістю 253,79641 тис. грн.;

-       електрошафи 3 шт. вартістю 6,49581 тис. грн.;

 • тратуари 2377,6 м2вартістю 399,543 тис. грн.;
 • площа Соборності – 5390 м2;
 • автопарк пасажирських машин — 3 шт. вартістю 324.900 тис. грн.
 • автовокзал – 1 об’єкт.

Згідно даних міської ради на території міста Богодухів  розташовані та обслуговують населення:

 • кладовища – 10,0000 га;
 • парки, сквери — 10,0000 га;
 • ПАТ «Укртелеком» обслуговує 4500 телефонних абонентів.

Витрати на інженерну підготовку і захист території складають 658.316 тис. грн. (дані Краснокутського міжрайонного управління водного господарства).

У зв’язку з відсутністю більшості даних відновної вартості, ці дані розраховувались з використанням укрупнених показників витрат на будівництво інженерних мереж і об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури («Методичні основи грошової оцінки земель в Україні» — Дегтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевіч Ю.М., Палеха Ю.М. — Київ, Профі, 2007 р.) та приведені до стану на 01.01.2017 рік.

Для індексації відновної вартості інженерних мереж і об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури станом на 2017 рік застосовується коефіцієнт індексації, який розраховується як добуток наступних коефіцієнтів 1,44 — на 2007 рік (Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.01.2007 № 7/8-46)                              та 4,14 — на 2017 рік (Лист Мінрегіону від 25.01.2017 року № 7/15 — 868).

Згідно «Методичних основ…» відновна вартість інженерно-транспортної інфраструктури станом на 01.01.2005 р. складає:

 • у середньому мережі газопостачання –   98.500 тис. грн./км;
 • у середньому мережі водопостачання –   161.900 тис. грн./км;
 • у середньому мережі каналізації  –  126.700 тис. грн./ км;
 • площі – 1 689.200 тис. грн./ га;
 • автовокзали, у середньому 1 об’єкт – 2 849.100 тис. грн.;
 • встановлення матч і світильників зовнішнього освітлення з прокладкою мережі, в середньому –   0.162 тис. грн./км;
 • озеленення території скверів і бульварів, у середньому — 0.530 тис. грн./га;
 • полігони побутового сміття  – 0.141 тис. грн./ 1т відходів на рік;
 • кладовища – 296.950 тис. грн./га;
 • АТС на 1 номер – 0.192 тис. грн.

Таким чином, станом на 01.01.2017 відновна вартість становитиме:

 • у середньому мережі газопостачання – 98.500*1,44*4,14 = 587,218 тис. грн./км;
 • у середньому мережі водопостачання –   161.900*1,44*4,14 = 965,183 тис. грн./км;
 • у середньому мережі каналізації – 126.700*1,44*4,14 = 755,335 тис.грн./ км;
 • площі – 1689.200*1,44*4,14 = 10 070,335 тис.грн./ га;
 • автовокзал – 2 849.100*1,44*4,14 = 16 985,195 тис.грн.;
 • встановлення матч і світильників зовнішнього освітлення з прокладкою мережі, в середньому–   0.162*1,44*4,14 = 0,966 тис. грн./км;
 • озеленення території скверів і бульварів, у середньому — 0.530*1,44*4,14 = 3,160 тис. грн./км;
 • полігони побутового сміття  – 0.141 *1,44*4,14 = 0.841 тис. грн./ 1т відходів на рік;
 • кладовища – 296.950*1,44*4,14 = 1770,297 тис. грн./га;
 • АТС на 1 номер – 0.192*1,44*4,14 = 1.145 грн./ абон.

Звідси відновна вартість на облаштування населеного пункту становить:

 • мережі газопостачання – 587,218 тис. грн./км * 129.000 км =75 751.122 тис. грн.;
 • мережі водопостачання – 965,183 тис. грн./ км *38,131 км =  36 803.393 тис.грн.;
  • мережі каналізації  – 755,335 тис. грн./ км * 10,5 км = 7 591.117 тис. грн.;
  • площі – 10 070,335 тис. грн./ га * 0,5390 га = 5 427.911 тис. грн.;
  • автовокзал –16 985,195 тис. грн. *1 = 16 985.195 тис.грн.;
  • встановлення матч і світильників зовнішнього освітлення з прокладкою мережі, в середньому–   0,966 тис. грн./км *46 км = 44.436 тис. грн.;
  • озеленення території скверів і бульварів, у середньому — 3,160 тис. грн./км * 10,00 га = 31.600 тис. грн.;
   • полігони побутового сміття – 0.841 тис. грн./ 1т відходів на рік * 4015т/рік = 3 376.615 тис. грн.;
   • кладовища – 1770,297 тис. грн./га * 10,0000 га = 17 702.970 тис. грн.;
   • телекомунікація – 1.145 грн/абон. * 4500 абон. = 5 152.500 тис. грн.;

Вулично-дорожна мережа міста включає магістральні та житлові вулиці:

 • магістральні вулиці –асфальтобетон – 11,55 км; з чорним щебеневим покриттям з гарячого чорного щебеню – 4,20 км (данні Служби автомобільних доріг у Харківській області);
 • житлові вулиці — з чорним щебеневим покриттям з гарячого чорного щебеню – 109,15 км (дані КП «Богодухівжитло»).

У разі відсутності в статистичній звітності вартісних показників по окремих об’єктах інфраструктурного облаштування території (вулиці) їх відповідна вартість обчислюється на підставі  укрупнених показників відновної вартості. Для цього були використані матеріали додатка №1 «Сборника укрупненных затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех природно-климатических зон страны» (Москва, 1986г.) з урахуванням коефіцієнтів індексації.

Для розрахунку відновної вартості 1 км вулиць станом на 01.01.2016 року будуть застосовуватися наступні коефіцієнти:

1.03 — територіальний коефіцієнт для Харківській області (Постанова Госстроя СССР от 11.05.1983г. №94);

1.17 — галузевий коефіцієнт для комунального будівництва, дороги (Постанова Госстроя СССР от 11.05.1983г. №94);

     41.66- коефіцієнт перерахунку вартості станом на 01.01.2016 р. (Лист Мінрегіону від 25.01.2017 року № 7/15 — 868)

  Відновна вартість дороги з асфальтобетонним покриттям (Збірник 23 УПВВ, Відділ 1, Розділ 1 Таблиця 2 «Дороги с с асфальтобетонным покрытием») становить 103.000 тис. грн/км.

Відновна вартість 1 км дороги з асфальтобетонним покриттям станом на 01.01.2017 р. становить 103.000*1,03*1,17*41,66= 5 171.060 тис. грн.

Відновна вартість доріг з чорним щебеневим покриттям з гарячого чорного щебеню (Збірник 23 УПВВ, Відділ 1, Розділ 1 Таблиця 3 «Дороги с черным щебеночным покрытием из горячего чорного щебня ») становить   94.000 тис.грн/км.

Відновна вартість 1 км дороги з чорним щебеневим покриттям з гарячого чорного щебеню станом на 01.01.2017 р. становить 94.000*1,03*1,17*41,66 = 4 719.220 тис. грн.

Отже, згідно проведених розрахунків відновна вартість доріг станом на 01.01.2017 р. становить:

магістральні вулиці 79 546.467 тис. грн., в тому числі:

-            з асфальтобетонним покриттям 5 171.060 тис. грн./км * 11.55 км =                         59 725.743 тис.грн.;

-            з чорним щебеневим покриттям з гарячого чорного щебеню 4 719.220 тис. грн./км * 4.20 км = 19 820.724 тис.грн.

житлові вулиці 515 102.863 тис. грн., в тому числі:

-            з чорним щебеневим покриттям з гарячого чорного щебеню 4 719.220 тис. грн./км * 109,15 км = 515 102.863 тис.грн.;

Загальна вартість витрат на освоєння та облаштування території міста Богодухів станом на 01.01.2017 рік становить 781 633.46982 тис. грн. (додаток В).

 

Межа населеного пункту визначена у відповідності до «Проекта формирования территории Богодуховского городского совета Богодуховского района Харьковской области», розробленого ДП «Харківський інститут землеустрою» у 1992 році. Вищевказана документація знаходиться в Місцевому фонді документації Харківської області (Електронний реєстр документації із землеустрою та оцінки земель. http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-fond-dokumentatsii-iz-zemleustroiu/ ).  Даний проект був розроблений відповідно до Схематичного плану окружної межі землекористування м. Богодухів Харьковскої області, затвердженного Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих від 15 травня 1967 року № 267

Загальна площа міста Богодухів становить 1730,6 га.

Відповідно до частини восьмої статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р., відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць і, в тому числі, населених пунктів вносяться до Державного земельного кадастру виключно на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. За період чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» проекти землеустрою щодо встановлення та зміни меж м. Богодухів до Державного земельного кадастру не вносились.

Базою для обчислення витрат на освоєння та облаштування земель міста в розрахунку на 1 м2 є землі, які дорівнюють площі забудованих земель міста (1029.7876 га), а саме: землі, які надані громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (6 640 присадибних ділянок); під житловою забудовою, землі промисловості; землі комерційного використання; землі громадського призначення; землі транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури; землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі (додаток Г).

Таким чином, витрати на освоєння та облаштування території міста Богодухів складають:

781 633 469.82  грн.: 1029 7876 м2 = 75.90 грн./м2.

Згідно «Порядку нормативної грошової оцінки…» значення коефіцієнту Км1 є добутком коефіцієнтів, що враховують:

Ø  чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного  пункту та його господарські функції (додаток 2);
Ø  входження в приміську зону міст з чисельністю населення 100 тис. чол. і більше ( додаток 3);
Ø  наявність  у  населеного пункту статусу курорту (додаток 4);
Ø  входження до зон радіаційного  забруднення   (додаток 5)

Місто Богодухів:

Ø  Богодухів за своїм статусом відноситься до міста районного значення (коефіцієнт – 1.0);
Ø  у відповідності до Постанови Кабміну УРСР від 23.06.86 р. №226 територія міста не входить в приміську зону м. Харкова (коефіцієнт – 1.0);
Ø  місто не має статусу курорту (коефіцієнт – 1.0);
Ø  територія міста не входить до зон радіаційного забруднення (коефіцієнт – 1.0)

Отже, коефіцієнт Км1 дорівнює  1,0*1,0*1,0*1,0 = 1,0.

Таким чином, базова вартість одного квадратного метра земель міста Богодухів станом на 01.01.2017 р., обчислена відповідно до «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»,  становить: 151,80 грн/м.кв.

4. ЕКОНОМІКО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Коефіцієнт місцерозташування окремої  земельної ділянки Км відображає її відносну цінність (вартість) в межах території населеного пункту. З формули 2 видно, що даний коефіцієнт є добутком трьох коефіцієнтів Км1, Км2 та Км3, які характеризують залежність рентного доходу від регіональних, зональних та локальних особливостей розташування земельної ділянки. Оскільки коефіцієнт Км1 доцільно враховувати на стадії визначення базової вартості земель населеного пункту (формула 3), у подальшому при визначенні коефіцієнту  місцерозташування земельної ділянки ми матимемо справу лише з коефіцієнтами Км2 та Км3.

Масовий характер грошової оцінки земель населених пунктів обумовлює послідовність процедури її визначення. Важлива роль при цьому належить визначенню базової (середньої для даного населеного пункту ) вартості, яка дає узагальнене уявлення про реальні вигоди та переваги розміщення в тому чи іншому населеному пункті і слугує вихідною базою при наступній диференціації земель за споживчою привабливістю в межах населеного пункту. Базову вартість земель населеного пункту відображає результат дії зовнішніх і внутрішніх факторів рентоутворення на рівні населеного пункту.

Процес рентоутворення в межах населеного пункту відбувається, як правило, на достатньо великій та внутрішньо неоднорідній території, яка характеризується складним поєднанням природних і антропогенних ландшафтів, різницею в функціонально-планувальних якостях, різним рівнем прибутковості від використання земель, що приводить до неоднорідності прояву рентоутворюючих факторів. Це обумовлює необхідність її земельно-оціночної структуризації — економіко-планувального зонування території.

Процедура економіко-планувального зонування передбачає:

Аналіз природно-планувальних особливостей території населеного пункту як просторового базису соціально-економічного та містобудівного розвитку;

Делімітацію земельно-оціночних одиниць, що характеризуються відносно однорідними споживчими властивостями;

По факторну та інтегральну оцінку ступеню цінності території населеного пункту у розрізі земельно-оціночних одиниць;

Об’єднання земельно-оціночних одиниць в економіко-планувальні зони за ступенем цінності території та її функціональним призначенням.

Кількість факторів, що враховуються при здійсненні економіко-планувального зонування визначається, насамперед, величиною населеного пункту та рівнем його соціально-економічного розвитку.

Кінцевим результатом економіко-планувального зонування території населеного пункту є визначення зонального коефіцієнту Км2, який є добутком пофакторних оцінок пп. 1 — 6 з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів. Сума вагових характеристик, що встановлена для факторів, повинна дорівнювати 1,0.

Межі та кількість економіко-планувальних зон, а також значення коефіцієнтів Км2 не є наперед заданими параметрами, а результатом по факторної оцінки території населеного пункту. Неодмінною умовою економіко-планувального зонування є виділення земельно-оціночних одиниць (оціночних районів) — територіально і функціонально визначених утворень, в межах яких і здійснюється оцінка споживчих властивостей земель населених пунктів. Слід пам’ятати, що оціночні райони є робочими одиницями оцінки, їх кількість залежить від розміру населеного пункту, його народногосподарського профілю, адміністративного статусу і соціально-культурного потенціалу. Чим детальніша земельно-оціночна структуризація території, тим вищий ступінь достовірності кінцевого результату.

Оціночні райони виділяються у встановлених межах населених пунктів. Вони визначаються: магістралями загально-селищного та районного рівня, смугою відводу залізниці, природними обмеженнями (річки, струмки, канали, рівчаки  і т.д.), в окремих випадках —  межами ділянок виробничих підприємств.

Виділення земельно-оціночних одиниць здійснюється на підставі аналізу планувальної структури населеного пункту з урахуванням стійких у часі природних та техногенних границь: проїжджа частина вулиць та доріг, берегова смуга річки, водоймища, бровка схилу, тальвег яру, коридори інженерних мереж тощо, — на підставі таких принципів:

 • в межах одиниці повинна забезпечуватися природно-ландшафтна та функціональна (за переважаючою функцією) однорідність території;
 • крупність (розміри) одиниці визначаються територіальними поширенням (неперервністю) домінуючого типа функції;
 • межі одиниці не повинні порушувати планувальну мережу населеного пункту;
 • сукупність усіх земельно-оціночних одиниць повинна забезпечувати повне охоплення території населеного пункту.

Кожна земельно-оціночна одиниця характеризується за наступними факторами:

 • Доступність. Ця характеристика включає аналіз і оцінку доступності до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, місць масового відпочинку.
 • Рівень інженерно-транспортного забезпечення та благоустрою території. Ця характеристика включає аналіз і оцінку мереж інженерних і транспортних комунікацій, їх протяжність та щільність, а також аналіз їх головних споруд, які оцінюються з позицій місткості та зон впливу, оцінку зелених насаджень загального користування та спеціального призначення.
 • Рівень розвитку сфери обслуговування населення. Ця характеристика включає аналіз та оцінку забезпеченості населення підприємствами громадського обслуговування, комплексності та різноманітності їх функцій.
 • Екологічна якість території. Описується схемами поширення різних видів забруднення повітря, води, ґрунтів, рівнем цього забруднення, а також витратами, пов’язаними з їх усуненням;
 • Привабливість середовища. Основними напрямками цієї характеристики є: різноманітність місць прикладання праці, наявність історико-культурних, архітектурних та природних пам’яток, завершеність архітектурно-просторової забудови, її цінність та ступінь розвиненості планувальної структури.
 • Зручність організації діяльності. Ця характеристика визначається наявністю чи можливістю організації під’їзних залізничних колій, можливістю використання акваторій у виробничих цілях, наявністю особливих вимог до режиму і характеру використання територій (охоронні зони, зони регулювання забудови, планувальні обмеження та інше), спеціальних вимог до технології діяльності з боку оточуючого середовища.

Аналіз та оцінка наведених факторів може бути здійснена на підставі:

v    бальної оцінки, коли ступінь сприятливості оцінюється у балах і шляхом складання яких виводиться інтегральна оцінка, на підставі якої і робиться остаточний висновок;

v    ранжування факторів за їх вагою у загальному комплексі умов, сприятливих для того чи іншого виду діяльності з наступною бальною оцінкою окремих факторів;

v    вартісної оцінки, побудованої на визначенні економічного ефекту за кожним з факторів, що розглядаються, в залежності від функціонального використання земель;

v    змішаної (комбінованої) оцінки, яка враховує як вартісну, так і бальну оцінку окремих факторів.

Після аналізу функціонально-планувальної структури міста Богодухів було виділено 96 оціночних районів, у тому числі 62 оціночний район – землі відводу залізниці.

При виконанні розрахунків для визначення економіко-планувальних зон міста Богодухів враховувалися фактори, важливі для функціонування сільських населених пунктів і відображають особливості умов будівництва:

v  неоднорідність функціонально-планувальних якостей території населеного пункту;

v  доступність до місць прикладання праці, центрів обслуговування, місць відпочинку, центру міста; об’єктів зовнішнього транспорту

v  рівень інженерного забезпечення та благоустрою території;

v  рівень розвитку сфери обслуговування;

v  екологічна якість території;

v  сприятливість інженерногеологічних умов для будівництва;

v  інженерно – геологічна якість та родючість грунтів для сільського господарства;

v  естетика забудови та середовища;

v  престиж для проживання.

Розрахунок зонального коефіцієнту Км2 та методи оцінки окремих факторів, що впливають на його величину, базуються на методах кваліметрії (науки, предметом якої є оцінка якості). Для кожного фактору або групи факторів розраховується відповідний індекс впливу на цінність території населеного пункту.

При розрахунках індексів виконуються такі умови:

 • значення індексів розраховується від середнього значення відповідних факторів для оціночних районів;
 • зважування окремих факторів та їх груп базується на методах багатомірної статистики або експертних оцінок вагових коефіцієнтів для кожного фактора в групі та кожної групи в комплексній оцінці;
 • граничні значення коефіцієнту Км2 повинні вкладатися в діапазон значень додатку 6 «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (для міста Богодухів діапазон Км2 = 0,75 – 1,5).

В еталоні рекомендовані такі методи визначення зонального коефіцієнту:

 • Розрахунок індексів здійснюється через оцінку функціональних характеристик окремих факторів (відстань та час, концентрація окремих видів забруднення, можливість підключення до головних споруд інженерних мереж тощо). Зважування індексів проводиться на основі експертної оцінки або соціологічного опитування громадян населеного пункту.
 • Розрахунок індексів здійснюється через перетворення їх відносних характеристик у вартісні (втома від пересування, екологічні та соціальні збитки тощо). Зважування індексів проводиться на основі експертної оцінки.
 • Розрахунок індексів та їх зважування здійснюється через експертну оцінку кожного зонального фактору. Кількість експертів має бути не менше п’яти чоловік.

При виконанні нормативної грошової оцінки міста Богодухів враховувалися такі чотири групи факторів, які найбільше впливають на зональну диференціацію цінності міських земель:

1) доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування та масового відпочинку (транспортно- функціональна зручність території);

2) екологічна якість (стан довкілля) території;

3) рівень інженерно-інфраструктурного забезпечення;

4) соціально-містобудівна привабливість середовища.

Після виконання відповідних розрахунків були отриманні значення комплексного індексу цінності території Іі для кожного оціночного району.

Принципи об’єднання районів в економіко-планувальні зони передбачають врахування суміжності районів, переважно однорідне функціональне використання, близькість значень комплексного індексу цінності оціночних районів (до 20%).

Для оцінки були прийняті змішані методики розрахунків. Обґрунтування вибору методик та принципи розрахунків наведені у відповідних пунктах цього розділу. Для кожної з груп факторів для кожного оціночного району розраховуються відповідні індекси якості, які використовуються в подальшому для визначення комплексного індексу якості території кожного оціночного району.

 

4.1. Оцінка транспортно-функціональної зручності території

Цінність території будь-якого оціночного району визначається, перш за все, зручністю його розміщення по відношенню до інших ділянок міста. Певна абстрактність поняття зручності в даному випадку конкретизується функціональним «наповненням» районів міста. Головними селищними функціями, як відомо, є: житлова, культурно-побутова, рекреаційна та функція забезпечення населення місцями прикладання праці. Саме розташування району відносно об’єктів, що забезпечують ці функції, і визначає рівень зручності його розміщення в місті. Цей рівень обумовлюється двома факторами: з одного боку він залежить від витрат часу на пересування людей із одного району до об’єктів, разташованих на території інших районів, а з другого боку – визначається наявністю цих об’єктів у самому районі.

Транспортно-функціональна зручність (ТФЗ) території міста Богодухів була оцінена експертним методом. Рівень ТФЗ визначався на основі бальної оцінки та відповідної системи вагових коефіцієнтів для наступних факторів цієї групи:

-          доступність до центру міста;

-          доступність до місць прикладання праці;

-          доступність до місць відпочинку;

-          доступність до об’єктів зовнішнього транспорту;

-          доступність до зупинок громадського транспорту.

Агрегована середня бальна оцінка рівня ТФЗ i-го району визначається за формулою :

N     k=5

Σ    Σ Wk f Bkj

Qif = ————————-,

N

-          Qif – агрегована середня оцінка рівня ТФЗ i-го району, який характеризується переважаючим f- тим видом функціонального використанням території;

-          k – номер фактору оцінки доступності (k = 1—5);

-          j – номер експерта;

-          Wkf – ваговий коефіцієнт k-го фактору доступності для оціночних районів з переважаючим f-тим видом функціонального використанням території;

-          Bkj – бальна оцінка k-го фактору j-м експертом;

-          N – кількість експертів.

Індекси рівня ТФЗ районів міста (Si) визначаються за формулою:

 

 Qi

                                                    Si = ——— ,   де                                      (4.2)

Qсер.

-          Si – індекс транспортно-функціональної зручності i-го району;

-          Qi – агрегована бальна оцінка рівня зручності розміщення i-го району;

-          Qсер. – середньозважена агрегована бальна оцінка рівня ТФЗ по селищу.

 

Результати розрахунків представлені в додатку Ж.1

 

4.2. Оцінка екологічної якості (екологічного стану) території

Одним з головних факторів, що визначають цінність окремих ділянок території міста, є їх екологічний стан. Його оцінка здійснюється на основі визначення концентрації того чи іншого забруднювача в навколишньому середовищі і відображає екологічну якість території оціночних районів.

Екологічний стан території окремих ділянок міста може бути виражений інтегральним індексом. Він агрегує в собі показники дії різних екологічних факторів на якість території. Основними серед них можна назвати: рівень забруднення повітря, акустичне, електромагнітне та радіаційне забруднення території, забруднення води та грунту. Не всі перераховані вище фактори піддаються достовірній кількісній оцінці в умовах міста.

В даний час, в зв’язку з економічною кризою, частка забруднень, що поступає від промпідприємств значно зменшилась, основний обсяг забруднення складають викиди від автотранспорту. Із фізичних факторів найбільший вплив на територію має шум, що створюється транспортними засобами на основних автомагістралях і залізничних лініях, що перетинають селище.

Розрахунок індексу екологічного стану оціночних районів виконувався на основі:

-          визначення зон впливу джерел забруднення довкілля;

-          переходу від натуральних показників до бальної оцінки за категоріями: сприятливі, умовно сприятливі та несприятливі умови;

-          розрахунку агрегованої бальної оцінки стану довкілля з урахуванням переважаючого виду функціонального використання території оціночних районів;

-          розрахунку індексів екологічної якості оціночних районів.

 

Агрегована середня бальна оцінка екологічного стану i-го району визначалась за формулою:

N     k=3

      Σ    Σ Wk f Bkj

j=1   k=1

                                                                                                        Yif = ————————-,            де                                                                   (4.3)

N

-          Yif – агрегована середня оцінка стану довкілля i-го району, який характеризується переважаючим f- тим типом функціонального використанням території;

-          k – номер фактору оцінки доступності (k = 1—3);

-          j – номер експерта;

-          Wkf – ваговий коефіцієнт k-го фактору доступності для оціночних районів з переважаючим f-тим видом функціонального використанням території;

-          Bkj – бальна оцінка k-го фактору j-м експертом;

-          N – кількість експертів.

 

Індекс екологічного стану оціночних районів міста (Еi) визначається за формулою:

Yi

                                                  Ei = ——— ,            де                 (4.4)

Yсер.

-          Ei – індекс екологічного стану i-го району;;

-          Yi – агрегована бальна оцінка рівня зручності розміщення i-го району;

-          Yсер.– середньозважена агрегована бальна оцінка екологічного стану по селищу.

Результати розрахунків представлені в додатку Ж.1

4.3. Оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення території

Оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення території населеного пункту базується на вивченні умов забезпечення оціночних районів об’єктами інженерної інфраструктури та можливості підключення виробничих та інших об’єктів району до міських інженерно-інфраструктурних мереж. Оцінка проводиться по окремих складових інженерної інфраструктури з визначенням на кінцевому етапі інтегрального індексу інженерно- інфраструктурного забезпечення оціночних районів.

Оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення території районів виконувалася на основі таких вихідних даних:

-          карти-схеми магістральних інженерних мереж та розміщення їх головних споруд;

-          відомості про резерв потужності основних споруд інженерних мереж та джерел постачання екоресурсів.

До групи інженерно-інфраструктурного забезпечення включені чотири фактора для оцінки рівня забезпеченості: централізованими водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, електропостачанням.

Місто Богодухів має централізовану систему водопостачання та каналізації. Крім того використовуються локальні системи водопроводу від свердловинних водозаборів.

Всі споживачі міста забезпечені централізованим газопостачанням.

Електропостачання міста здійснюється від енерговузла через дві розподільчії підстанції напругою 35 кВ.

Агрегована середня бальна оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення i-го району визначалась за формулою:

N     k=4

      Σ    Σ Wk f Bkj

j=1   k=1

                                                Gif = ————————-,    де                          (4.5)

N

-          Gif – агрегована середня оцінка стану інженерно-інфраструктурного забезпечення i-го району, який характеризується переважаючим f-тим типом функціонального використанням території;

-          k – номер фактору оцінки доступності (k = 1—4);

-          j – номер експерта;

-          Wkf – ваговий коефіцієнт k-го фактору доступності для оціночних районів з переважаючим f-тим видом функціонального використанням території;

-          Bkj – бальна оцінка k-го фактору j-м експертом;

-          N – кількість експертів.

Індекси інженерно-інфраструктурного забезпечення оціночних районів міста (Ui) визначаються за формулою:

Gi

                                                  Ui = ——— ,           де                                                                               (4.6)

Gсер.

-          Ui – індекс інженерно-інфраструктурного забезпечення i-го району;

-          Gi – агрегована бальна оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення i-го району;

-          Gсер.– середньозважена агрегована бальна оцінка інженерно- інфраструктурного забезпечення по селищу.

Результати розрахунків представлені в додатку Ж.1

 

4.4. Оцінка привабливості середовища.

 Одним із важливих факторів, які впливають на цінність того чи іншого оціночного району міста, є його соціальна-містобудівна привабливість (престижність), котра відтворює задоволеність жителів архітектурно-естетичними, соціально-інфраструктурними, транспортними умовами проживання, розмаїттям місць прикладення праці, рівнем озеленення мікрорайонів, наявністю умов для розвитку дітей, загальним культурним рівнем оточення. Для оцінки соціально-містобудівної привабливості території оціночних районів міста Богодухів була застосована експертна оцінка за такими показниками: забезпеченість магазинами, забезпеченість закладами культурно-побутового обслуговування та спортивними закладами, забезпеченість дитячими садками та школами, престижність району для проживання.

Агрегована середня бальна оцінка соціально-містобудівної привабливості i-го району визначалась за формулою:

N     k=7

      Σ    Σ Wk f Bkj

j=1   k=1

                                                Рif = ————————-,     де                                                                      (4.7)

N

-          Рif – агрегована середня оцінка соціально-містобудівної привабливості i-го району, який характеризується переважаючим f- тим видом функціонального використанням території;

-          k – номер фактору оцінки доступності (k = 1—7);

-          j – номер експерта;

-          Wkf – ваговий коефіцієнт k-го фактору доступності для оціночних районів з переважаючим f-тим видом функціонального використанням території;

-          Bkj – бальна оцінка k-го фактору j-м експертом;

-          N – кількість експертів.

 

Індекси соціально-містобудівної привабливості оціночних районів міста (Сi) визначаються за формулою:

Рi

                                                  Сi = ——— ,           де                                                                               (4.8)

Рсер.

-          Сi – індекс соціально-містобудівної привабливості i-го району;;

-          Рi – агрегована бальна оцінка соціально-містобудівної привабливості i-го району;

-          Рсер.– середньозважена по площі районів агрегована бальна оцінка соціально- містобудівної привабливості по селищу.

Результати розрахунків представлені в додатку Ж.1

 

4.5. Розрахунок комплексного індексу цінності території та виділення економіко- планувальних зон

Зважувальні коефіцієнти для кожного з індексів визначались експертним шляхом з урахуванням переважної функції оціночного району.

Вагові коефіцієнти для кожного з індексів в залежності від переважної функції оціночних районів наведені в таблиці.

 

Вагові коефіцієнти в розрізі функцій за групами факторів

№ з/п

Групи факторів

Вагові коефіцієнти в розрізі функцій

1

Транспортно-функціональна зручність (W1)

0,30

2

Екологічна якість (W2)

0,10

3

Рівень інженерного забезпечення та благоустрою (W3)

0,25

4

Соціальна привабливість середовища (W4)

0,35

 

Розрахунок індексу Ii здійснюється за формулою:

        Ii = W1i*Si + W2i *Еi + W3i *Ui + W4i *Ci,  де                                                     (4.9)

-          W1i , W2i , W3i , W4i – зважувальні коефіцієнти i-того району в залежності від його переважної функції.

Результати представлені в додатку Ж1.

Аналіз отриманих в результаті розрахунку індексу Ii показників, свідчить про те, що у місті існують певні відмінності в якості території між окремими оціночними районами (найвище значення – 1,29; найнижче – 0,56), а також різниці між окремими планувальними утвореннями.

Наступною стадією економіко-планувального зонування території міста Богодухів є об’єднання оціночних районів в економіко-планувальні зони. При об’єднанні оціночних районів у зони враховувалась дія  трьох  факторів:

 • суміжність районів;
 • переважно однотипне функціональне використання;
 • близькість значень індексу Iі (величини індексів окремих оціночних районів не повинні значно відрізнятись між собою).

Значення зонального коефіцієнту Км2 для окремої економіко-планувальної зони визначається як середньозважене індексів Іi оціночних районів, які входять до цієї зони (за часткою площі району).

В результаті проведення економіко-планувального зонування міста Богодухів було виділено 38 зон (межі зон показані на Схемі економіко-планувального зонування території міста Богодухів).

Опис меж економіко-планувальних зон наведено в  додатку Ж.6.

Перелік значень коефіцієнту Км2  та  грошова оцінка 1м2 землі в межах економіко-планувальних зон наводяться в додатку Ж.2.

Згідно додатку 6 «Порядку нормативної грошової оцінки…» зональний коефіцієнт Км2 повинен мати граничні значення: для населених пунктів з населенням до 20 тис. чол. – у діапазоні 1,5 – 0,75.

5.  ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПРОЯВУ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА ЗНАЧЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Визначення коефіцієнту місцерозташування земельної ділянки не вичерпується значеннями коефіцієнту Км2.

Вартість одного квадратного метра земельної ділянки визначається також з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування ( дод. 7 «Порядку нормативної грошової оцінки...»).

Значення коефіцієнтів, які застосовуються до кожного з факторів, пропонуються, виходячи з їх ваги, а також з урахуванням умов п. 10 «Порядку нормативної грошової оцінки…”: добуток пофакторних оцінок не повинен бути нижче 0,50 і вище 1,50.

При встановлені значення локального коефіцієнта для окремої земельної ділянки необхідно встановлювати його значення на основі визначення частки площі, яку займає цей фактор на земельній ділянці. Встановлення частки площі має здійснюватися шляхом використання ГІС-технологій та автоматизованих систем розрахунку вартості земельних ділянок.

Аналіз, проведений в процесі виконання грошової оцінки міста, виявив 15 локальних факторів, які можуть вплинути на загальне значення коефіцієнту Км3                  

Функціонально-планувальні фактори

1. Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів — 1,10);

2. Місцезнаходження земельної ділянки в зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення — 1,05;

3. Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності зовнішнього пасажирського транспорту — 1,10;

4. Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, парків, лісів, зелених зон — 1,10;

5. Місцезнаходження земельної ділянки в прирейковій зоні (ділянка знаходиться або примикає до відводу залізниці, має під‘їзну залізничну колію) — 1,10.

Застосування коефіцієнту 4 «Розташування земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, парків, лісів, зелених зон» не розповсюджується на земельні ділянки, що відносяться за функціональним використанням (Кф) до наступних категорій: землі промисловості; землі гірничої промисловості і гірничих розробок; землі кладовищ; землі транспорту, зв’язку; землі технічної інфраструктури.

Застосування коефіцієнту 5 «Розташування земельної ділянки в прирейковій зоні» розповсюджується на земельні ділянки, що відносяться за функціональним використанням (Кф) до наступних категорій: землі промисловості; землі гірничої промисловості і гірничих розробок; землі комерційного використання; землі транспорту, зв’язку; землі технічної інфраструктури.

Інженерно-інфраструктурні фактори

6. Земельна ділянка примикає до вулиці без твердого покриття — 0,90;

7. Земельна ділянка не забезпечена централізованим водопостачанням — 0,95;

8. Земельна ділянка не забезпечена каналізацією — 0,95;

9. Земельна ділянка не забезпечена централізованим газопостачанням — 0,90

Інженерно-геологічні фактории

10. Земельна ділянка розташована в межах території, що має схил поверхні понад 20% — 0,90

11. Земельна ділянка розташована в зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів — 0,90

Території з підвищеним рівнем залягання ґрунтових вод (менше 3.0 м від денної поверхні) займають призаплавні території вдовж основних водотоків, і знаходяться в зоні впливу повеневого режиму.

Природно-ландшафтні   фактории

12. Місцезнаходження земельної ділянки у межах території рекреаційного призначення — 1,05

Санітарно-гігієнічні фактори

13. Земельна ділянка розташована в санітарно-захисній зоні — 0,80 — 0,96;

14. Земельна ділянка розташована у водоохоронній зоні — 1,02 – 1,05;

15. Земельна ділянка розміщена в зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці та автодоріг — 0,90 – 0,97.

Застосування коефіцієнтів 13, 15 не розповсюджується на земельні ділянки, що відносяться за функціональним використанням (Кф) до наступних категорій: землі промисловості; землі гірничої промисловості і гірничих розробок; землі комерційного використання; землі транспорту, зв’язку; землі технічної інфраструктури; землі кладовищ.

Згідно порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, при встановленні значення локального коефіцієнту для окремої земельної ділянки можливо встановлювати його значення на основі визначення частки площі, яку займає цей фактор на земельній ділянці.

Тобто, для підвищувальних локальних факторів найбільше значення коефіцієнту відповідає коли площа земельної ділянки на 100% перекривається дією даного фактору, а для понижуючих локальних факторів коли земельна ділянка на 100% своєї площі потрапляє в ареал дії даного фактору, застосовується найнижчий коефіцієнт.

Для функціонально-планувальних, інженерно-інфраструктурних, історико-культурних і природно-ландшафтних факторів, коефіцієнти даються визначеними, так як ареали їх впливу визначені з урахуванням місцевих умов та проведення диференціації земельних ділянок.

Коефіцієнти санітарно-гігієнічних факторів подані в діапазоні. При встановленні значення локального коефіцієнта санітарно-гігієнічних факторів для окремої земельної ділянки можливо встановлювати його значення на основі визначення частки площі, яку займає цей фактор на земельній ділянці.

Прояв кожного з локальних факторів для окремої земельної ділянки визначається на основі Схем прояву локальних факторів, які передаються замовнику разом з пояснювальною запискою та схемою економіко-планувального зонування.

Застосування локальних коефіцієнтів у подальшому при оцінці окремих земельних ділянок має здійснюватись спеціалістами відділу у Богодухівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області або уповноваженими в установленому порядку експертами чи підприємствами.

 

6. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання визначається з урахуванням її базової вартості, коефіцієнта місцерозташування та коефіцієнта функціонального використання (Кф), значення якого для земель різної категорії наводяться у додатку Д.

Коефіцієнт (Кф) встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за                   № 1011/18306.

Коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок змішаного використання визначається як середньозважене (за площею) значення коефіцієнтів функціонального використання окремих частин земельної ділянки змішаного використання. Підставою для виділення частин земельної ділянки різного функціонального використання є виключно затверджені дані інвентаризації земельної ділянки та землеустрою. Значення коефіцієнта Кф слід визначати відповідно до кодів економічної діяльності, а не за формою власності суб’єкта господарської діяльності.

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення в розрізі економіко-планувальних зон  в межах міста наводиться у додатку Ж.4.

 

 

7. РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Згідно з «Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», землі сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах населених пунктів, оцінюються згідно Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. за № 831і у відповідності до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23 травня 2017 р. за № 262 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017  р. за  № 679/30547.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення (під господарськими шляхами і прогонами, під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, під господарськими будівлями і дворами, під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землях тимчасової консервації тощо).

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Харківської області згідно з додатком та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).

В межах міста Богодухів знаходиться 1083,4532 га земель сільськогосподарського призначення, із них:

- сільськогосподарські угіддя – 1083,2195 га

 • рілля                                                    903,3705 га;
 • багаторічні насадження (сади) – 67,0000 га;
 • сіножаті – 98,5800 га;
 • пасовища                                          – 14,2690 га;

- під сільськогосподарськими будівлями та дворами  – 0,2337 га

 

 

 

7.1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських угідь.

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах земель населеного пункту здійснювалась за допомогою попереднього створення орієнтовних (схематичних) креслень ґрунтів цих ділянок шляхом використання ґрунтових карт прилеглих територій, топографічних карт та експертного маршрутного обслідування ґрунтів населеного пункту в натурі. В такий спосіб була складена екстраполяційна «Схема агровиробничих груп ґрунтів міста Богодухів» (М 1:10000), а також визначені відповідні агровиробничі групи ґрунтів.

Шифрування агровиробничих груп ґрунтів здійснено згідно “Номенклатурному списку агровиробничих груп ґрунтів України”.

Перелік агровиробничих груп ґрунтів.

 

Шифр

Грунти

41 е

Чорноземи опідзолені  важкосуглинкові

43 в

Чорноземи опідзолені на лесах, підстелених пісками, супіщані

43 е

Чорноземи опідзолені на лесах, підстелених пісками, важкосуглинкові

49 е

Чорноземи опідзолені слабозмиті важкосуглинкові

50 д

Чорноземи опідзолені середньозмиті середньосуглинкові

50 е

Чорноземи опідзолені середньозмиті важкосуглинкові

51 д

Чорноземи опідзолені сильнозмиті середньосуглинкові

51 е

Чорноземи опідзолені сильнозмиті важкосуглинкові

52 г

Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові

54 е

Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові

55 е

Чорноземи типові слабозмиті важкосуглинкові

56 е

Чорноземи типові середньозмиті важкосуглинкові

134′ г

Заплавні чорноземно-лучні слабосолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти

134′ е

Заплавні чорноземно-лучні слабосолонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти

176 б

Дернові глибокі глинисто-піщані грунти

208 е

Чорноземи опідзолені намиті важкосуглинкові

212 е

Рекультивовані грунти без насипного гумусованого шару важкосуглинкові

Оцінка виконана для всіх сільськогосподарських угідь, що знаходяться в межах                              міста Богодухів. Таксономічними одиницями при виконанні оцінки є агровиробничі групи ґрунтів, перелік яких щодо території населеного пункту наведений вище.

Визначення відповідної агровиробничої групи ґрунтів в межах земельної ділянки відбувається тільки методом експертної оцінки відповідними спеціалістами на основі базової інформації, приведеної в даному розділі.

Складення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-сільськогосподарського району (ріллі, садів, сіножать, пасовищ) здійснюється за формулою:

Гагр = Гу * Багр : Б,  де                                          (4)

Гагрнормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар;

Гунорматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Харківської області, гривень за гектар;

Багр — бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району;

Б — середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Харківської області.

При визначені балу бонітету для відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району та агровиробничої групи ґрунтів були використані матеріали               ДП «Харківський інститут землеустрою».

У 1999 році ДП «Харківський інститут землеустрою» розробив Шкали грошової оцінки агровиробничих ґруп ґрунтів сільськогосподарських угідь по природно-сільськогосподарським (земельно-оціночним) районам.

Розрахунок шкал проведено у розрізі агровиробничих груп ґрунтів по шесті природно-сільськогосподарським (земельно-оціночним) районам Харківської області, виділених відповідно до Схеми природно-сільськогосподарського районування України, яка була сформована при виконанні робіт по економічній оцінці земель 1985 —1988 роках.

У відповідності із природно-сільськогосподарським районуванням України                       місто Богодухів знаходиться в межах Валківського земельно-оціночного району (шифр 01) Харківської області.

Середній бал бонітету земель по 01 природно-сільськогосподарському району становить:

 

Вид угідь

Середній бал

бонітету земель

Рілля

51

Багаторічні насадження

46

Сіножаття

24

Пасовища

34

НОРМАТИВИ капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарських угідь станом на 01.01.2016 р. для Валківського природно — сільськогосподарського району (шифр 01) Харківської області визначені відповідно до «Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»:

Найменування природно-сільськогосподарського району,
шифр району

Рілля,

грн./га

Сади,

грн./га

Сіножаті,

грн./га

Пасовища,

грн./га

Валківський (1)

31 923,25

67 360,16

5 797,62

6 621,83

Бонітет та грошова оцінка агровиробничих груп ґрунтів, виділених в межах міста Богодухів  для земель сільськогосподарських угідь, наведені у додатку Б.25

Визначення грошової оцінки будь-якої ділянки земель сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів здійснюється шляхом сумування добутків грошової оцінки кожної агрогрупи ґрунтів, що входять до складу даної ділянки. Ідентифікація агровиробничих груп ґрунтів здійснюється на основі використання екстраполяційної Схеми агровиробничих груп ґрунтів міста Богодухів, яка передається замовнику у складі матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських угідь міста Богодухів станом на 01.01.2017 року наводиться у додатку Е.

 

 

 

7.2. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарських угідь  на землях сільськогосподарського призначення.

 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення Харківської області.

НОРМАТИВ капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення станом на 01.01.2016 р. для Харківської області визначений «Методикою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» і становить 28 669.06 гривень за гектар.

 8. ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ОКРЕМИХЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Приклад 1. Грошова оцінка земельної ділянки комерційного використання .

             Земельна ділянка загальною площею 0,0076 га розташована по вул. Шевченко, 3 в межах І економіко-планувальної зони 3 земельно-оціночної одиниці, яка має значення коефіцієнту Км2 = 1,27. Грошова оцінка забудованих земель з урахуванням коефіцієнту Км2 буде дорівнювати 192,79 грн. за 1 м2

            Згідно схем прояву локальних факторів, земельна ділянка комерційної установи знаходиться:

 • в зоні пішохідної доступності до громадських центрів — 1,10;
 • в зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення — 1,05;
 • в зоні пішохідної доступності зовнішнього пасажирського транспорту — 1,10;
 • в зоні пішохідної доступності до дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, парків, лісів, зелених зон — 1,00;
 • в прирейковій зоні (ділянка знаходиться або примикає до відводу залізниці, має під‘їзну залізничну колію) — 1,00.
 • примикає до вулиці без твердого покриття — 1,00;
 • не забезпечена централізованим водопостачанням — 1,00;
 • не забезпечена каналізацією — 0,95;
 • не забезпечена централізованим газопостачанням – 1,00
 • в межах території, що має схил поверхні понад 20% — 1,00
 • в зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів — 1,00
 • у межах території рекреаційного призначення — 1,00
 • в санітарно-захисній зоні — 1,00;
 • у водоохоронній зоні — 1,00;
 • в зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці та автодоріг — 0,92.

 Таким чином, із загальної кількості локальних факторів, які мають вплив на території міста, при нормативній грошовій оцінці земельної ділянки комерційного призначення, використовуємо п’ять. Сукупний локальний коефіцієнт Км3 становитиме:

Км3 = 1,10*1,05*1,10*0,95*0,92 = 1,11

У відповідності до додатку 1 «Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)» «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»  коефіцієнт Кф для будівлі торгівлі становить 2,50.

Повна грошова оцінка 1 м2 території комерційного призначення становитиме:

Цн = 192,79 грн/м2* 1,11 * 2.50 = 534,99 грн/м2.

Грошова оцінка всієї земельної ділянки площею 76 м2 складе :

534,99 грн/м2 * 76 м2 = 40 659,24 грн.

 Приклад 2. Грошова оцінка земельної ділянки промислового підприємства .

             Земельна ділянка площею 1,6029 га надана ВАТ «Богодухівський молокозавод» для обслуговування об’єктів промисловості за адресою: пров. Харківський,6, в межах ХXVІ економіко-планувальної зони 71 земельно-оціночної одиниці, яка має значення коефіцієнту Км2 = 0,95. Грошова оцінка забудованих земель з урахуванням коефіцієнту Км2 буде дорівнювати 144,21 грн. за 1 м2

            Згідно схем прояву локальних факторів, земельна ділянка промисловості знаходиться:

 • в зоні пішохідної доступності до громадських центрів — 1,00;
 • в зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення — 1,05;
 • в зоні пішохідної доступності зовнішнього пасажирського транспорту — 1,00;
 • в зоні пішохідної доступності до дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, парків, лісів, зелених зон — 1,10;
 • в прирейковій зоні (ділянка знаходиться або примикає до відводу залізниці, має під‘їзну залізничну колію) — 1,00.
 • примикає до вулиці без твердого покриття — 1,00;
 • не забезпечена централізованим водопостачанням — 1,00;
 • не забезпечена каналізацією — 0,95;
 • не забезпечена централізованим газопостачанням – 1,00
 • в межах території, що має схил поверхні понад 20% — 1,00
 • в зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів — 1,00
 • у межах території рекреаційного призначення — 1,00
 • в санітарно-захисній зоні — 1,00;
 • у водоохоронній зоні — 1,00;
 • в зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці та автодоріг — 1,00.

 Таким чином, із загальної кількості локальних факторів, які мають вплив на території міста, при грошовій оцінці земельної ділянки ВАТ «Богодухівський молокозавод», використовуємо три.

Сукупний локальний коефіцієнт Км3 становитиме:

Км3 = 1,05*1,10*0,95= 1,10

У відповідності до додатку 1 «Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)» «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»  коефіцієнт Кф для земель промисловості становить 1,20.

Повна грошова оцінка 1 м2 території ВАТ «Богодухівський молокозавод» становитиме:

Цн = 144,21 грн/м2 * 1,10 * 1,20 = 190,36 грн/м2.

Грошова оцінка всієї земельної ділянки площею 10200 м2 складе :

190,36 грн/м2 * 16029 м2 = 3 051 280,44 грн.

 Приклад 3. Грошова оцінка ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

 Земельна ділянка розташована по вул. Охтирська,55 загальною площею 0,0763 га.

Земельна ділянка знаходиться в межах XІІІ економіко-планувальної зони 47 земельно-оціночної одиниці, 101 кварталу. Коефіцієнт Км2 має значення 1,10. Грошова оцінка забудованих земель з урахуванням коефіцієнту Км2 буде дорівнювати 166,98 грн. за 1 м2.

Згідно схем прояву локальних факторів оцінки видно, що територія ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд знаходиться в зонах:

 • в зоні пішохідної доступності до громадських центрів — 1,00;
 • в зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення — 1,00;
 • в зоні пішохідної доступності зовнішнього пасажирського транспорту — 1,00;
 • в зоні пішохідної доступності до дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, парків, лісів, зелених зон — 1,10;
 • в прирейковій зоні (ділянка знаходиться або примикає до відводу залізниці, має під‘їзну залізничну колію) — 1,00.
 • примикає до вулиці без твердого покриття — 1,00;
 • не забезпечена централізованим водопостачанням — 0,95;
 • не забезпечена каналізацією — 0,95;
 • не забезпечена централізованим газопостачанням – 1,00
 • в межах території, що має схил поверхні понад 20% — 1,00
 • в зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів — 1,00
 • у межах території рекреаційного призначення — 1,00
 • в санітарно-захисній зоні — 1,00;
 • у водоохоронній зоні — 1,00;
 • в зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці та автодоріг — 1,00.

Таким чином, із загальної кількості локальних факторів, які мають вплив на території міста, при грошовій оцінці присадибної земельної ділянки використовуємо 3. Сукупний локальний коефіцієнт Км3 становитиме:

Км3 = 1,10 * 0,95 * 0,95 = 0,99

У відповідності до додатку 1 «Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)» «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»  коефіцієнт Кф для земель житлової забудови становить 1,00

Тепер ми можемо здійснити повну грошову оцінку 1 м2 території ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Вона становитиме:

Цн = 166,98 грн./ м2 * 0,99 * 1,00 = 165,31 грн./ м2.

Грошова оцінка забудованої земельної ділянки площею 763 м2 (0.0763 га) складатиме:

165,31 грн./ м2 * 763 м2 = 126 131,53 грн.

Приклад 4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення особистого  селянського господарства .

 Земельна ділянка площею 0,1492 га розташована за адресою: по вул. Охтирська, 119 і надана для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарських угідь  — рілля).

Земельна ділянка розташована на агрогрупі 55 е– Чорноземи типові слабозмиті важкосуглинкові.

Згідно з нормативною грошовою оцінкою земель сільськогосподарських угідь (див. додаток Е), грошова оцінка 1 га ріллі агрогрупи 55е становить 32 549,20 грн./га

Отже, нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства становить:

0,1492 га * 32 549,20 грн./ га = 4 856,34 грн.

8. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Показник

Одиниця виміру

Значення

Назва міста

Богодухів

Рік виконання оцінки

2017 рік

Чисельність населення на 1 січня року виконання оцінки

тис. осіб

15.677

Площа міста

га

1730.6000

У тому числі забудована територія, що приймається до розрахунку середньої (базової) вартості

га

1029.7876

Витрати на освоєння та облаштування території

грн. на м2

75.90

Середня (базова) вартість

грн. на м2

151.80

Найбільше значення Км2

1.27

Найменше значення Км2

0.75

Додаток А.2.

Моніторинг стану об’єкта оцінки

за період виконання попередньої нормативної грошової оцінки –

виконання поточної нормативної грошової оцінки

міста Богодухів Богодухівського району Харківської області

 

№№

Назва показника

Значення на початок року виконання попередньої оцінки

Значення на початок року виконання поточної оцінки

1

Назва організації виконавця нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»

ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»

2

Рік виконання нормативної грошової оцінки

2010 рік

2017 рік

3

Площа населеного пункту, га

1800.3500

1730.6000

3.1.

У тому числі: територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1м2 земель населеного пункту, га

476.0470

1029.7876

4

Чисельність населення, тис. осіб

17.531

15.677

5

Середня (базова) вартість 1м2 земель населеного пункту, грн./м2

76.38

151.80

 

 

Додаток В

Витрати на освоєння та облаштування земель міста Богодухів

станом на 01.01.2017 р.

 

Показники та одиниці виміру

одиниця виміру

натуральний показник

відновна вартість

тис. грн.

%%

Інженерна підготовка територіїї, всього

-

-

658.316

0.08

Інженерні мережі та споруди, всього

-

-

140 755.45982

18.01

Водопостачання

 

39 653.00990

 

- магістральні мережі

км

38.131

36 803.393

- насосні станції

об’єкти

5

380.881

- очисні споруди

об’єкти

2

679,99490

- споруди водозбору:
артезіанські

од.

2

1 534.611

 

резервуари чистої води

од.

7

254.130

 

Каналізація

 

8 271.94900

 

- магістральні мережі

км

10.050

7 591.117

- КНС об’єкти

1

163.447

- очисні споруди об’єкти

1

517.385

Теплопостачання

 

-

 

- магістральні мережі

км

-

-

- головні споруди

об’єкти

-

-

Газопостачання

 

75 999.89168

 

- магістральні мережі

км

129.000

75 751.122

- головні споруди(ГРС, ГРП, ШРП)

об’єкти.

21

248.76968

Електропостачання

11 373.38102

 

-  кабельні магістральні мережі

км

26.480

813.09535

- повітряні магістральні мережі

км

212,053

4 730.79470

- ЛЕП-35 кВ і більше

км

6.40

544.258

 

- повітряні магістральні мережі 0.4 Кв

км

150.740

3 192.98088

 

- повітряні магістральні мережі понад 0.4 кВ

км

54.913

993.55582

 

- головні споруди

об’єкти

67

5 829.49097

ПС 110/35/10 кВ Богодухів

об’єкти

1

3 681.86441

КТП, ТП

об’єкти

75

2 147.62656

Телекомунікації та зв’язок

5 152.500

 

- АТС

номерів

4500

5 152.500

Зовнішне освітлення

304.72822

 

- повітряні магістральні мережі

км

46.0

44.436

 

- світильники об’єкти

646

233.68949

 

- автомати управління об’єкти

20

20.10692

 

-електрошафи об’єкти

3

6.49581

 

Благоустрій та озеленення, всього

22 432.815

2.87

Санітарна очистка

4 698.245

 

- сміттєзвалище

тон/рік

4015

3 376.615

 

- сміттєвози

од.

3

876.700

 

- асенізаційні машини

од.

3

444.930

 

Озеленення

га

10.0000

31.600

 

Кладовище

га

10.0000

17 702.970

 

Вулично-дорожна мережа, всього

600 476.784

76.82

- магістральні вулиці

км

15.75

79 546.467

- житлові вулиці

км

109.15

515 102.863

- тратуари

м2

121.80

399.543

- площі

м2

5390

5 427.911

Транспорт, всього

17 310.095

2.22

Автовокзал

об’єкти

1

16 985.195

 

Автопарк пасажирських машин

об’єкти

3

324.900

 

В С Ь О Г О

 

781 633.46982

100

Додаток Г

Структура земель міста Богодухів, які визначаються для розрахунку середньої вартості одного квадратного метра земель станом на 01.01.2017 р.

Територіальні елементи

Площа, га

Територія населеного пункту у встановлених межах

1730.6000

1. Територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 м2 земель населеного пункту, у тому числі:

1029.7876

- під житловою забудовою

81.8448

- землі промисловості

51.5266

- землі комерційного використання

11.8929

- землі громадського призначення

60.9813

- землі змішаного використання

3.2015

- землі транспорту та зв’язку

22.3286

- землі технічної інфраструктури

2.6647

- землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі

211.6890

- Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки)

583.6582

2. Територія, яка не враховувалась при визначенні середньої (базової) вартості 1 м2 земель населеного пункту, у тому числі:

331.0174

- лісовкриті площі

83.0000

- землі відводу залізниці

12.1400

- відкриті землі без рослиного покриву або з незначним рослиним покривом

89.8918

- під болотами

12.0000

- землі під водою

3.9856

3. Землі сільськогосподарського призначення, у тому числі:

499.7950

- сільськогосподарські угіддя

499.5613

- землі під господарськими будівлями та дворами

0.2337

     

Додаток Д .

Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання

земельної ділянки  (Кф)

Код КВЦПЗ

Земельна ділянка

Кф

розділ

підрозділ

СекціяA

Землі сільськогосподарського призначення

01

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

01.02

Для ведення фермерського господарства

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

01.05

Для індивідуального садівництва

01.06

Для колективного садівництва

01.07

Для городництва

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,7

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

2,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

Секція B

Землі житлової та громадської забудови

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1,0

02.02

Для колективного житлового будівництва

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

02.06

Для колективного гаражного будівництва

02.07

Для іншої житлової забудови

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,5

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1,5

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,7

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,5

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,7

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,5

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС

0,5

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

0,7

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

03.17

Для експлуатації та обслуговування об’єктів відпочинку населення

2,0

 

Секція C

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,5

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

04.07

Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва

04.08

Для збереження та використання заказників

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

05

05.00

Землі іншого природоохоронного призначення

0,5

Секція D

Землі оздоровчого призначення

06

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0,5

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

Секція E

Землі рекреаційного призначення

07

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

0,5

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

07.04

Для колективного дачного будівництва

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

Секція G

Землі історико-культурного призначення

08

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0,5

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція H

Землі лісогосподарського призначення

09

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

1,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

Секція I

Землі водного фонду

10

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0,5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,65

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,5

10.06

Для сінокосіння

1,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,2

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,5

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,7

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,65

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,5

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

Секція J

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами

1,2

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,2

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури

0,65

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,0

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

12.11

Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

2,5

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,2

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

13.05

Для розміщення та постійної дільності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

0,65

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

0,5

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших створених відповідно до законів України військових формувань

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

15.09

Для розміщення та постійної діяльності підрозділів МВС, Національної поліції України та їх територіальних органів

0,5

Секція K

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

16

16.00

Землі запасу

0,1

17

17.00

Землі резервного фонду

18

18.00

Землі загального користування

0,5

19

19.00

Для цілей підрозділів 16.00-18.00 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

 
Примітки: 1. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0.
2. У разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0.

Додаток Е

Нормативна грошова оцінка 1 га  сільськогосподарських угідь

станом на 01.01.2017 р.

Шифри  агрогруп

Нормативна грошова оцінка 1 га (грн.)

рілля

багаторічні насадження (сади)

сіножаті

пасовища

41 е

30671.36

86396.73

11836.81

9543.23

43 в

18152.44

42466.19

6280.76

5063.75

43 е

28167.57

60038.40

9662.70

7206.11

49 е

26915.68

76146.27

9421.13

8374.67

50 д

20656.22

49787.94

7005.46

5453.27

50 е

22534.06

52716.65

7730.16

6037.55

51 д

14396.76

19036.57

4589.78

3700.43

51 е

15022.71

21965.27

5072.92

3895.19

52 г

26289.74

55645.35

10145.84

8179.91

54 е

37556.76

80539.32

14494.05

11685.58

55 е

32549.20

68824.51

12561.51

10127.50

56 е

27541.63

57109.70

9179.57

7011.35

134′ г

12518.92

19036.57

6039.19

4089.95

134′ е

16900.54

24893.97

8213.30

5453.27

176 б

9389.19

21965.27

3865.08

3116.16

208 е

28793.52

71753.21

11836.81

9348.47

212 е

14396.76

6039.19

4674.23

Середньозважене значення вартості по угіддях

25326.74

62967.11

8469.07

6644.74

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж.1

Результати пофакторної оцінки при визначенні комплексного індексу цінності території (Iі)

№№ району

Si

Ui

Ei

Ci

Ii

1

1.38

1.11

1.13

1.36

1.28

2

1.32

1.05

0.94

1.26

1.19

3

1.41

1.11

1.13

1.36

1.29

4

1.35

1.05

1.13

1.38

1.26

5

1.35

1.05

1.13

1.38

1.26

6

1.35

1.05

1.13

1.38

1.26

7

1.25

1.16

1.07

1.26

1.22

8

1.12

1.11

1.17

1.17

1.15

9

1.12

1.11

1.17

1.19

1.16

10

1.02

1.16

1.17

1.31

1.18

11

1.04

1.16

1.17

1.29

1.17

12

0.98

1.11

1.17

1.20

1.11

13

0.88

1.11

1.17

1.10

1.05

14

0.89

1.05

1.20

1.10

1.04

15

0.89

1.11

1.20

1.12

1.06

16

0.92

1.11

1.17

1.20

1.10

17

0.92

1.16

1.17

1.18

1.10

18

0.92

1.11

1.17

1.14

1.08

19

1.11

1.16

1.04

1.31

1.18

20

1.01

1.16

1.01

1.22

1.12

21

0.88

0.94

0.92

1.06

0.96

22

0.71

0.77

0.87

0.79

0.77

23

0.91

0.94

0.96

1.02

0.97

24

0.92

0.99

0.94

1.18

1.03

25

1.04

1.05

1.01

1.25

1.11

26

1.17

1.05

1.01

1.33

1.18

27

0.92

0.99

1.14

1.10

1.03

28

0.95

0.94

1.14

1.02

1.00

29

0.89

0.94

0.96

0.99

0.96

30

0.79

1.30

1.15

0.86

0.99

31

0.65

0.71

1.20

0.70

0.75

32

0.53

0.48

1.14

0.49

0.56

33

0.78

0.71

1.17

0.66

0.76

34

0.91

1.25

1.20

0.92

1.02

35

0.99

0.88

1.11

0.97

0.97

36

1.01

1.11

1.17

1.14

1.10

37

1.15

1.13

1.12

1.20

1.16

38

1.30

1.25

0.86

1.28

1.24

39

1.35

1.11

0.77

1.30

1.23

40

1.32

1.05

0.77

1.30

1.20

41

1.25

1.05

1.06

1.26

1.19

42

1.11

1.36

1.06

1.10

1.17

43

1.15

1.30

1.06

1.19

1.21

44

1.11

1.25

1.06

1.19

1.17

45

1.05

1.36

1.06

1.17

1.18

46

1.02

1.11

1.12

1.11

1.09

47

1.01

1.22

1.12

1.13

1.12

48

1.05

0.94

1.00

0.94

0.99

49

1.05

0.88

1.03

0.91

0.96

50

1.04

1.11

0.99

0.94

1.02

51

1.01

1.11

1.12

1.05

1.06

52

1.05

1.16

0.97

0.99

1.06

53

1.02

1.11

0.84

0.94

1.00

54

1.05

1.16

0.91

0.94

1.03

55

1.09

1.16

0.82

0.95

1.03

56

1.11

1.11

0.77

0.89

1.00

57

1.11

1.11

0.77

0.87

0.99

58

0.95

1.11

0.60

0.78

0.90

59

0.95

1.16

0.73

0.78

0.92

60

0.94

1.30

0.87

0.76

0.97

61

0.99

0.94

0.52

0.85

0.89

62

Землі залізниці

63

0.96

0.71

0.56

0.77

0.80

64

0.99

0.71

0.56

0.83

0.83

65

1.07

0.71

0.67

0.89

0.88

66

1.11

0.88

0.97

1.01

1.00

67

1.17

0.82

0.86

1.02

1.01

68

1.15

0.88

0.92

1.09

1.04

69

1.14

0.82

0.64

1.01

0.96

70

1.19

1.05

0.75

1.12

1.09

71

1.08

0.88

0.60

0.99

0.95

72

0.98

0.94

0.80

0.93

0.94

73

0.91

0.88

0.75

0.81

0.85

74

0.91

0.82

0.95

0.79

0.86

75

0.85

0.77

0.96

0.75

0.81

76

0.79

0.71

0.98

0.75

0.78

77

0.82

0.82

0.82

0.70

0.79

78

0.68

0.95

1.01

0.47

0.70

79

1.15

0.88

0.99

1.05

1.04

80

1.09

1.11

0.84

1.11

1.08

81

1.17

0.94

0.86

1.12

1.07

82

0.96

1.11

1.03

1.09

1.05

83

0.75

0.94

1.14

0.80

0.86

84

0.75

0.84

1.01

0.57

0.74

85

0.71

0.79

1.14

0.80

0.80

86

0.94

0.88

1.17

0.80

0.90

87

0.94

1.05

1.17

0.82

0.95

88

1.02

1.05

1.17

1.01

1.04

89

1.01

1.05

1.14

0.97

1.01

90

0.92

0.88

1.14

0.80

0.89

91

0.92

0.88

1.17

0.84

0.91

92

0.92

0.82

1.17

0.73

0.87

93

0.85

0.71

1.11

0.57

0.75

94

0.86

0.71

1.06

0.62

0.77

95

0.85

0.65

1.03

0.55

0.71

96

0.86

0.65

0.95

0.51

0.70

min

0.56

max

1.29

Примітка.

S — індекс транспортно-функціональної зручності

E — індекс екологічної якості

U — індекс забезпечення інженерною інфраструктурою

C — індекс соціальної привабливості

Iі — комплексна оцінка якості (комплексний індекс цінності території)

Додаток Ж.2

Визначення зонального коефіцієнта Км2

 

Економіко-планувальні зони

Площа економіко-планувальної зони

Земельно- оціночні райони

Площа земельно-оціночних районів

Іі

Км2

Грошова оцінка 1м2

I

46.1853

1

12.3316

1.28

1.27

192.79

3

2.4558

1.29

4

12.4236

1.26

5

7.5328

1.26

6

11.4415

1.26

II

27.3560

2

15.4583

1.19

1.20

182.16

7

11.8977

1.22

III

72.7638

8

55.1678

1.15

1.15

174.57

9

17.5960

1.16

IV

43.9212

10

8.5137

1.18

1.18

179.12

11

13.2177

1.17

19

10.2677

1.18

26

11.9221

1.18

V

44.0799

12

6.4380

1.11

1.10

166.98

16

18.0560

1.10

17

9.6650

1.10

18

9.9209

1.08

VI

36.1810

13

20.7534

1.05

1.05

159.39

14

5.0781

1.04

15

10.3495

1.06

VII

31.1152

20

10.6382

1.12

1.11

168.50

25

20.4770

1.11

VIII

50.3919

21

25.9390

0.96

0.99

150.28

24

11.4474

1.03

27

13.0055

1.03

IX

18.9507

22

18.9507

0.77

0.77

116.89

X

40.0311

23

10.2866

0.97

0.98

148.76

28

16.7780

1.00

29

12.9665

0.96

XI

44.3655

30

28.0961

0.99

1.00

151.80

34

16.2694

1.02

XII

139.3788

31

77.3204

0.75

0.75

113.85

33

62.0584

0.76

XIII

75.6816

32

75.6816

0.56

0.75

113.85

XIV

57.6149

35

13.5610

0.97

0.97

147.25

48

18.1112

0.99

49

25.9427

0.96

XV

28.1905

36

12.2285

1.10

1.10

166.98

46

8.1405

1.09

47

7.8215

1.12

XVI

53.2061

37

5.0546

1.16

1.18

179.12

42

18.2062

1.17

43

10.2006

1.21

44

9.7252

1.17

45

10.0195

1.18

XVII

24.5789

38

11.5218

1.24

1.22

185.20

39

2.5764

1.23

40

1.9352

1.20

41

8.5455

1.19

XVIII

31.0291

51

20.0657

1.06

1.06

160.91

52

10.9634

1.06

XIX

58.8996

50

16.6289

1.02

1.02

154.84

53

6.9243

1.00

54

25.3267

1.03

55

10.0197

1.03

XX

23.4636

56

8.5082

1.00

0.99

150.28

57

14.9554

0.99

XXI

47.3123

58

16.2675

0.90

0.92

139.66

59

14.8714

0.92

60

10.9148

0.97

61

5.2586

0.89

XXII

25.7772

63

18.1901

0.80

0.81

122.96

64

7.5871

0.83

XXIII

11.2099

65

11.2099

0.88

0.88

133.58

XXIV

22.7570

66

15.8998

1.00

1.01

153.32

67

3.5113

1.01

68

3.3459

1.04

XXV

37.1063

70

19.9183

1.09

1.08

163.94

81

17.1880

1.07

XXVI

31.4062

69

7.3488

0.96

0.95

144.21

71

24.0574

0.95

XXVII

17.1565

72

17.1565

0.94

0.94

142.69

XXVIII

29.8338

74

6.5019

0.86

0.81

122.96

75

11.3518

0.81

76

11.9801

0.78

XXIX

57.9376

73

8.4106

0.85

0.80

121.44

77

49.5270

0.79

XXX

45.1122

78

23.6370

0.70

0.75

113.85

84

21.4752

0.74

XXXI

44.6076

79

2.0076

1.04

1.08

163.94

80

42.6000

1.08

XXXII

81.6961

82

81.6961

1.05

1.05

159.39

XXXIII

53.9587

83

53.9587

0.86

0.86

130.55

XXXIV

22.4248

85

22.4248

0.80

0.80

121.44

XXXV

51.3759

87

24.8377

0.95

0.99

150.28

88

9.4851

1.04

89

17.0531

1.01

XXXVI

74.4936

86

12.3130

0.90

0.89

135.10

90

25.4531

0.89

91

17.1301

0.91

92

19.5974

0.87

XXXVII

111.3996

93

49.3280

0.75

0.75

113.85

94

26.5654

0.77

95

22.4979

0.71

96

13.0083

0.70

XXXVIII
(землі залізниці)

17.6500

62

17.6500

1.00

1.00

151.80

min

0.75

113.85

max

1730.6000

1730.6000

1.27

192.79

 Додаток Ж.6

Опис меж економіко-планувальних зон

№ зони

Території і межі економіко-планувальних зон

I

Громадський центр населеного пункту. Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, об’єкти комерції, транспорту та зв’язку, громадського призначення, технічної інфраструктури, землі рекреації, обмежена вул. Горького, Могунова, Грайворонська, Центральна, Кооперативна та водотоком.

II

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що прилягає з півдня до громадського центру. Об’єкти комерції, громадського призначення, транспорту та зв’язку. Територія обмежена водотоками.

III

Територія одноповерхової житлової забудови, що прилягає з південного-сходу до громадського центру. Об’єкти комерції, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Лозівська, Центральна, пров. Варанкіна та водотоками.

IV

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що прилягає з півночі до громадського центру, об’єкти громадського призначення. Територія обмежена        пл. Праці, пл. Героїв Чорнобиля, проїзд Дачний, вул. Історична, Центральна, Грайворонська, Моргунова, Горького та водотоками.

V

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що розташована на північ від громадського центру, об’єкти комерції, громадського призначення та технічної інфраструктури. Територія обмежена пл. Праці, пл. Героїв Чорнобиля, вул. Історична, Грайворонська, Покровська, Дем’янівська, Козацька, Пушкіна, пров. Покровський, Залиманівський, Зелений, проїзд Дачний.

VI

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1км на північний-схід від громадського центру, обмежена вул. Покровська, Дем’янівська, пров. Варанкіна, Залиманівський, Покровський.

VII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1км на північ від громадського центру, об’єкти комерції, територія обмежена пл. Героїв Чорнобиля, пл. Праці.

VIII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1км на північний захід від громадського центру, об’єкти громадського призначення,  обмежена вул. Пушкіна, Замісцева, Монастирська, пров. Зелений та водотоком.

IX

Північна околиця міста, обмежена вул. Пушкіна

X

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5 км на північний захід від громадського центру, об’єкти комерції, обмежена вул. Пушкіна, Замісцева, Катукова та водотоком.

XI

Територія багатоповерхової житлової та громадської забудови, що розташована на відстані 2  км на північний захід від громадського центру, об’єкти комерції, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури, обмежена вул. Катукова, Охтирська.

XII

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що прилягає із заходу до громадського центру. Об’єкти комерції, промисловості, громадського призначення, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Чалого, Загорулька та водотоками.

XIII

Територія сільськогосподарського призначення, північно-західна околиця міста

XIV

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5 км на північний захід від громадського центру, об’єкти громадського та сільськогосподарського призначення, технічної інфраструктури, обмежена вул. Охтирська, пров. Чкалова та водотоком.

XV

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що розташована на північний захід від громадського центру, об’єкти комерції та технічної інфраструктури. Територія обмежена вул. Байдукова, Охтирська, Заводська, пров. Чкалова та водотоком.

XVI

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1 км на захід від громадського центру, об’єкти комерції, промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Байдукова, Загорулька, Млинова, Заводська та водотоками.

XVII

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що прилягає із заходу до громадського центру. Об’єкти комерції, промисловості, громадського призначення, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Чалого, Загорулька та водотоками.

XVIII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5 км на захід від громадського центру, об’єкти комерції, громадського призначення, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Ломоносова, Млинова, Заводська та водотоками.

XIX

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 2 км на захід від громадського центру, об’єкти комерції, промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Заводська, Ломоносова, Кривоносова, пров. 8-го Березня, Будівельний та землями залізниці.

XX

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 2,5 км на захід від громадського центру. Об’єкти комерції, промисловості, сільськогосподарського призначення, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена вул. Кривоносова, пров. Залізничний та землями залізниці.

XXI

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на західній околиці населеного пункту, об’єкти комерції, громадського призначення, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку. Територія обмежена пров. Залізничний, землями залізниці та західною межею населеного пункту.

XXII

Землі промисловості, що розташовані на захілній околиці міста, вул. Привокзальна Слобідка.

XXIII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на південно-західній околиці населеного пункту, об’єкти промисловості, технічної інфраструктури,      вул. Привокзальна Слобідка.

XXIV

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на південний захід від громадського центру населеного пункту, вул. Зарічна.

XXV

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 800м південь від громадського центру населеного пункту, об’єкти комерції, обмежена вул. Дружби, Оверченка, Харківська, Харківська Набережна та водотоком.

XXVI

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на південь від громадського центру населеного пункту, об’єкти комерції, промисловості, транспорту та зв’язку, сільськогосподарського призначення, обмежена водотоками, вул. Оверченка.

XXVII

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5 км на південь від громадського центру. Об’єкти комерції,  громадського призначення, транспорту та зв’язку, землі рекреаційного призначення,                    вул. Харківська, Благовіщенська.

XXVIII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 2,5км на південь від громадського центру населеного пункту, об’єкти промисловості, транспорту та зв’язку,  обмежена водотоками, пров. Оверченка, вул. Мусійчанська.

XXIX

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5 км на південь від громадського центру. Об’єкти комерції,  громадського призначення, технічної інфраструктури, обмежена водотоками, вул. Харківська,      8-гоМехкорпусу, Новоселівка.

XXX

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на південь від громадського центру населеного пункту, об’єкти технічної інфраструктури,  обмежена вул. Дерегуса.

XXXI

Територія одно- та багатоповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5 км на південь від громадського центру. Об’єкти комерції,  громадського призначення, технічної інфраструктури, обмежена водотоками, вул. Харківська,      8-гоМехкорпусу, Молокова.

XXXII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на південь від громадського центру населеного пункту, землі рекреаційного призначення,          вул. 8-гоМехкорпусу, Молокова, Новоселівка

XXXIII

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на південному сході від громадського центру населеного пункту, вул. Лозівська.

XXXIV

Землі сільськогосподарського призначення, що розташовані на південний схід від громадського центру населеного пункту, територія обмежена водотоками.

XXXV

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 1,5км на схід від громадського центру населеного пункту, об’єкти комерції, транспорту та зв’язку,  обмежена водотоками, вул. Бєляєва, Лозівська, Івченка, пров. Глобіна.

XXXVІ

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на відстані 2 км на схід від громадського центру населеного пункту, вул. Вишнева, Центральна, пров. Глобіна.

XXXVІІ

Територія одноповерхової житлової забудови, що розташована на східній околиці  населеного пункту, об’єкти комерції, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури, обмежена  вул. Вишнева, Центральна та східна межа населенного пункту.

XXXVІІІ

Землі відводу залізниці, що розташовані в південно-західній частині населеного пункту.